Schriftelijke vragen


« Terug


ID894
Datum indienen12/5/2023
AgendapuntCommissie Middelen 2022-2026 14-12-2023 > 4 Z/23/458552 Belastingverordeningen 2024
OnderwerpBelastingverordeningen 2024
Type vraagTechnische vraag
Fractie(s)VVD
ToelichrtingDe verstrekking van de gegevens (overzicht van belastingplichtigen) valt onder de geheimhoudingsplicht van artikel 67 AWR (Algemene wet inzake rijksbelastingen) welke ook van toepassing is op de lokale belastingen. De geheimhouding van dit artikel geldt echter niet voor verstrekking aan raadsleden. De Gemeentewet gaat namelijk voor op deze wet. Op basis van artikel 169 geldt een inlichtingenplicht van het college aan de raad, tenzij het verstrekken van de gevraagde informatie in strijd is met het openbaar belang. Daarvan is volgens het college in dit geval geen sprake. Een overzicht met de gevraagde gegevens is voor raadsleden in te zien bij de griffie. Let op: artikel 67, eerste lid AWR geldt eveneens voor raadsleden, u mag deze gegevens niet openbaar maken. Het college moet dit bij de verstrekking van de gegevens melden en doet dat bij deze.
Bijlage(n)23-894 231218 Beantwoording TV VVD 231205 Belastingverordeningen 2024_2e nazending
Datum antwoord12/18/2023