Amendementen

DatumTitelStatusFractie(s)
 • 12/16/2020
 • Integraal Accommodatieplan
 • Aanvaard
 • 12/16/2020
 • Herinrichting voorterrein Kerkstraat met terras
 • Verworpen
 • 12/16/2020
 • 2e Voortgangsrapportage 2020
 • Verworpen
 • PvdA
 • 11/4/2020
 • A9 Herstelplan verduurzaming
 • Aanvaard
 • 11/4/2020
 • A24 Herinrichting Sportpark Hengelder
 • Aanvaard
 • 11/4/2020
 • A3 Openbare ruimte langs toeristische routestructuren (ingetrokken)
 • Ingetrokken
 • 11/4/2020
 • A11 Herstelplan armslag college
 • Aanvaard
 • 11/4/2020
 • A23 Mantelzorgcompliment
 • Verworpen
 • 11/4/2020
 • A15 Stoppen regionale samenwerking t.b.v. de NME (ingetrokken)
 • Ingetrokken
 • GroenLinks
 • 11/4/2020
 • A5 Energieneutraal maken van de eigen organisatie (ingetrokken)
 • Ingetrokken
 • 11/4/2020
 • A8 Reserveren in de Corona-herstelbestemmingsreserve (ingetrokken)
 • Ingetrokken
 • 11/4/2020
 • A6 Wijk van de Toekomst
 • Verworpen
 • 11/4/2020
 • A19 Behoud subsidie Culturele festivals en Muziekstad
 • Verworpen
 • 11/4/2020
 • A22 Kindpakket en Gelrepas
 • Verworpen
 • 11/4/2020
 • A16 Behoud NME
 • Verworpen
 • 11/4/2020
 • A20 Toiletvoorziening de Breuly
 • Verworpen
 • Sociaal Zevenaar
 • 11/4/2020
 • A10 Herstelplan Pacht compensatie
 • Aanvaard
 • 11/4/2020
 • A4 Groeiversneller en innovatievouchers recreatie en toerisme (ingetrokken)
 • Ingetrokken
 • 11/4/2020
 • A18 Uniek Sporten en Sportcontact
 • Verworpen
 • 11/4/2020
 • A13 Duurzame mondkapjes
 • Verworpen
 • 11/4/2020
 • A17 Sportpark Aerdt (ingetrokken)
 • Ingetrokken
 • 11/4/2020
 • A2 Parkeerplaatsen TOP
 • Aanvaard
 • 11/4/2020
 • A12 Mantelzorgbonus
 • Verworpen
 • 11/4/2020
 • A25 Duurzame mondkapjes
 • Aanvaard
 • Lokaal Belang
 • 11/4/2020
 • A1 Herinrichting Muldershof (ingetrokken)
 • Ingetrokken
 • 11/4/2020
 • A14 Goed werkgeverschap
 • Verworpen
 • 11/4/2020
 • A7 Herbestemmen van de vrijgekomen schoolgebouwen
 • Verworpen
 • 11/4/2020
 • A21 Toiletvoorziening zwem- en viswater de Breuly
 • Verworpen
 • 10/7/2020
 • Grondexploitatie Zevenaar Oost
 • Verworpen
 • 9/16/2020
 • Vaststelling IGSV Rivierklimaatpark IJsselpoort
 • Verworpen
 • PvdA
 • 7/8/2020
 • Uitbreiding griffiemedewerker 32u tot 1 jan 2021
 • Aanvaard
 • Lokaal Belang
 • 6/10/2020
 • GVVP noordelijke rondweg (ingetrokken)
 • Ingetrokken
 • 6/10/2020
 • 1e Voortgangsrapportage (vka)
 • Verworpen
 • 6/10/2020
 • Bestemmingsplan buitengebied Zevenaar Noord - wijziging openingstijden horeca categorie 2a
 • Verworpen
 • VVD
 • 6/10/2020
 • Bestemmingsplan Zevenaar Noord -Tutenburgsestraat
 • Aanvaard
 • 6/10/2020
 • Bestemmingsplan Zevenaar Noord - Kwartiersedijk Babberich
 • Verworpen
 • PvdA
 • 5/13/2020
 • Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energie - maximaal 4 kansrijke initiatieven
 • Verworpen
 • PvdA
 • 5/13/2020
 • Snelle motorboten op de Bijland (ingetrokken)
 • Ingetrokken
 • GroenLinks
 • 5/13/2020
 • Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energie - Pannerdensch Kanaal
 • Aanvaard
 • PvdA
 • 5/13/2020
 • Landgoed Halsaf
 • Verworpen
 • VVD
 • 5/13/2020
 • Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon- en windenergie)
 • Aanvaard
 • 5/13/2020
 • Vaststellen verordening watersportcentrum de Bijland/periode waarin de verordening van kracht is
 • Verworpen
 • 5/13/2020
 • Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energie - Spijksedijk-Carvium Novum
 • Verworpen
 • 3/4/2020
 • Naamgeving Hal 12
 • Aanvaard
 • 1/29/2020
 • Vermakelijkhedenretributie (Lokaal Belang, CDA)
 • Aanvaard
 • 1/29/2020
 • Vermakelijkhedenretributie (Sociaal Zevenaar)
 • Verworpen
 • Sociaal Zevenaar
 • 1/29/2020
 • RES regio Arnhem Nijmegen - Startnotitie
 • Aanvaard
 • VVD
 • 1/29/2020
 • Vermakelijkhedenretributie (PvdA, VVD)
 • Verworpen
 • 12/18/2019
 • Verordening precariobelasting
 • Verworpen
 • VVD
 • 12/18/2019
 • Wijziging paraplubestemmingsplan Wonen
 • Verworpen
 • VVD