Amendementen

DatumTitelStatusFractie(s)
 • 3/4/2020
 • Naamgeving Hal 12
 • 1/29/2020
 • Vermakelijkhedenretributie (Sociaal Zevenaar)
 • Verworpen
 • Sociaal Zevenaar
 • 1/29/2020
 • Vermakelijkhedenretributie (PvdA, VVD)
 • Verworpen
 • 1/29/2020
 • Vermakelijkhedenretributie (Lokaal Belang, CDA)
 • Aanvaard
 • 1/29/2020
 • RES regio Arnhem Nijmegen - Startnotitie
 • Aanvaard
 • VVD
 • 12/18/2019
 • Verordening precariobelasting
 • Verworpen
 • VVD
 • 12/18/2019
 • Wijziging paraplubestemmingsplan Wonen
 • Verworpen
 • VVD
 • 11/27/2019
 • Winkeltijdenverordening 2019
 • Verworpen
 • D66
 • 11/27/2019
 • Huisvestingsverordening Zevenaar 2020
 • Verworpen
 • VVD
 • 11/27/2019
 • Uitvoering Warmtetransitie visie Zevenaar
 • Verworpen
 • VVD
 • 11/27/2019
 • Aanpassing winkeltijdenverordening 2019
 • Verworpen
 • Sociaal Zevenaar
 • 11/7/2019
 • A7 Amendement budget inhuur programmamanager niet honoreren (extra bezuinigingsmaatregel)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A26 Amendement halveren subsidie sociaal raadsliedenwerk (bezuinigingsvoorstel 31)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A32 Amendement statushouders (bezuinigingsvoorstel 40)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A22 Amendement Participatiebudget (bezuinigingsvoorstel 27)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A31 Amendement versoberen kindpakket en Gelrepas (bezuinigingsvoorstel 39)
 • Aanvaard
 • 11/7/2019
 • A28 Amendement Bijzondere bijstand eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden (bezuinigingsvoorstel 37)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A12 Amendement NME (bezuinigingsvoorstel 15)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A6 Amendement Herinrichting Raadhuisplein uitstellen (extra bezuinigingsmaatregel)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A19 Amendement Sportbedrijf Ataro (bezuinigingsvoorstel 22)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A8 Amendement Herinrichten centrum uitstellen (extra bezuinigingsmaatregel)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A15 Amendement Schoolklimaat (bezuinigingsvoorstel 18)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A23 Amendement Ondersteuning dorpsraden halveren (bezuinigingsvoorstel 29)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A11 Amendement Verhogen van de OZB vanaf 2022 (bezuinigingsvoorstel 8)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A16 Amendement Individuele leerling gelden en onderwijsbegeleiding (bezuinigingsvoorstel 19)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A9 Amendement Hondenbelasting niet verhogen met 10% (bezuinigingsvoorstel 8)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A30 Amendement bijzondere bijstand - Kindpakket en Gelrepas (bezuinigingsvoorstel 39)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A17 Amendement Sportstimulering (bezuinigingsvoorstel 21)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A29 Amendement Bijzondere bijstand - huisinrichting (bezuinigingsvoorstel 38)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A1 Budget externe inhuur verlagen (nr. 26)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A5 Amendement Verbetervoorstellen jeugd en WMO (extra bezuinigingsvoorstel)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A18 Amendement Uniek Sporten - Sportcontact (bezuinigingsvoorstel 21)
 • Aanvaard
 • 11/7/2019
 • A20 Amendement subsidie Culturele festivals en Muziekstad (bezuinigingsvoorstel 24)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A24 Amendement Vrijwilligerswerk (bezuinigingsvoorstel 30)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A25 Amendement Vrijwilligersbudget (bezuinigingsvoorstel 30)
 • Aanvaard
 • 11/7/2019
 • A3 Amendement College met 4 wethouders bezuinigingsvoorstel 1
 • Aanvaard
 • 11/7/2019
 • A4 Amendement tijdelijke formatie communicatie (extra bezuinigingsmaatregel)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A10 Amendement Niet invoeren van vermakelijkhedenretributie (bezuinigingsvoorstel 8)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A21 Amendement Culturele festivals en Muziekstad (bezuinigingsvoorstel 24)
 • Aanvaard
 • 11/7/2019
 • A27 Amendement Inwonerspanel (bezuinigingsvoorstel 34).
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A14 Amendement Leerlingenvervoer (bezuinigingsvoorstel 17)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A13 Amendement doelgroepenvervoer WMO (bezuinigingsvoorstel 16)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A2 Verhogen afboeken investeringen (bezuinigingsvoorstel 2)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A33 Amendement Mantelzorg
 • Verworpen
 • 10/9/2019
 • Verordening Wmo/mantelzorgcompliment
 • Verworpen
 • 10/9/2019
 • PGB tarieven Wmo
 • Verworpen
 • 10/9/2019
 • PGB tarieven Jeugdwet
 • Verworpen
 • 9/18/2019
 • Jaarstukken 2018
 • Verworpen
 • VVD
 • 9/18/2019
 • Compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten voormalig gemeente Rijnwaarden
 • Verworpen
 • 7/3/2019
 • Beleidskader vrijetijdseconomie Zevenaar 2030
 • Aanvaard