Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 2/8/2023
 • 2023-013 Motie Stikstof 6 juli 2022
 • A.M. Boone
 • 2/2/2023
 • 2023-008 Herstelplan continuïteit Pluryn
 • S.H. Bijl
 • 2/2/2023
 • 2023-011 Stand van zaken uitvoeringsdruk jeugdgezondheidszorg januari 2023
 • S.H. Bijl
 • 2/1/2023
 • 2023-014 Uitgiftebeleid BusinessPark 7Poort
 • A.M. Boone
 • 2/1/2023
 • 2023-012 Toekomstvisie RID de Liemers
 • A.M. Boone
 • 2/1/2023
 • 2023-015 Stand van zaken Liemerse Ambassade
 • A.M. Boone
 • 1/26/2023
 • 35. 2023-006 Grondprijsbrief 2023
 • A.M. Boone
 • 1/26/2023
 • 36. 2023-004 Regionale Woondeal 2.0 Arnhem Nijmegen
 • A.H. van Orden
 • 1/25/2023
 • 34. 2023-009 Aanpak Energiearmoede - voortgang
 • B.M. Kagei
 • 1/24/2023
 • 33. 2023-010 Gevoerde bestuurlijke integriteitsbeleid 2022
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 1/17/2023
 • 32. 2023-007 Vervolgstappen n.a.v. uitspraak rechtbank Gelderland
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 1/12/2023
 • 31. 2023-005 Informatie over de actualisatie van de huisvestingsverordening
 • A.H. van Orden
 • 1/11/2023
 • 28. 2023-002 Individueel Management Plan Neder-Germaanse Limes Herwen - De Bijland
 • B.M. Kagei
 • 1/11/2023
 • 29. 2023-003 Stand van zaken Wet open overheid januari 2023
 • A.M. Boone
 • 1/11/2023
 • 30. 2023-001 BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) Zevenaar 2022
 • S.H. Bijl
 • 12/20/2022
 • 26. 2022-081 Stand van zaken Gebiedsoplossing Babberich
 • A.H.M. Albers
 • 12/20/2022
 • 25. 2022-080 Stand van zaken doortrekken Edisonstraat
 • A.H.M. Albers
 • 12/20/2022
 • 27. 2022-082 Brief aan Gedeputeerde Staten inzake archeologische vondsten Romeins tempelcomplex Herwen Hemeling
 • A.M. Boone
 • 12/20/2022
 • 24. 2022-078 Spreidingswet en huisvesting integratie statushouders
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 12/8/2022
 • 19. 2022-074 Onderwijshuisvesting 2023
 • S.H. Bijl
 • 12/7/2022
 • 16. 2022-076 Gevolgen Porthosuitspraak
 • A.H. van Orden
 • 12/7/2022
 • 17. 2022-077 Beschrijving proces parkeerbeleidsevaluatie
 • A.H.M. Albers
 • 12/7/2022
 • 18. 2022-075 Warmtenet stad Zevenaar - stand van zaken
 • B.M. Kagei
 • 12/7/2022
 • 15. 2022-079 ‎Prestatieafspraken 2023
 • A.H. van Orden
 • 11/30/2022
 • 14. 2022-073 garantstelling gemeente Arnhem t.b.v. nieuwbouw dierentehuis
 • S.H. Bijl
 • 11/16/2022
 • 23. 2022-071 Vergadering RDL 26 oktober 2022
 • A.H.M. Albers
 • 11/16/2022
 • 24. 2022-072 Verkoop groenstrook De Pas 2b
 • A.M. Boone
 • 11/9/2022
 • 22. 2022-070 Oplegnota Jaarschijf 2023 - meerjarenbeleidsplan politie Oost-Nederland.
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 11/9/2022
 • 21. 2022-069 Klachtenjaarverslag 2021
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 11/1/2022
 • 20. 2022-068 Einde Erfpacht Dorpstraat 46 Babberich
 • A.M. Boone
 • 10/20/2022
 • 19. 2022-059 Overgangsperiode inwerkingtreding Omgevingswet
 • A.H. van Orden
 • 10/19/2022
 • 18. 2022-067 Verlenging opvang nareizigers hotel Zevenaar
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 10/13/2022
 • 24. 2022-060 Zevenaarse aanpak energiearmoede
 • B.M. Kagei
 • 10/11/2022
 • 23. 2022-066 Septembercirculaire 2022
 • A.M. Boone
 • 10/4/2022
 • 22. 2022-064 Digitalisering parkeervergunningen zone A en E
 • A.H.M. Albers
 • 10/4/2022
 • 21. 2022-065 Rapportage Zevenaar Oost - januari juni 2022
 • A.M. Boone
 • 9/14/2022
 • 46. 2022-063 Vervolgonderzoek sportpark Hengelder
 • A.M. Boone
 • 9/7/2022
 • 45. 2022-062 Uitvoeringsdruk in de jeugdgezondheidszorg.
 • S.H. Bijl
 • 8/10/2022
 • 44. 2022-058 Nieuwe opvanglocatie vluchtelingen uit Oekraïne
 • A.H. van Orden
 • 7/20/2022
 • 43. 2022-057 Update ontwikkelingen Vestersbos
 • B.M. Kagei
 • 7/18/2022
 • 42. 2022-045 Jaarverantwoording kinderopvang 2021
 • B.M. Kagei
 • 7/6/2022
 • 41. 2022-046 CEO Jeugdhulp en WMO over 2021
 • S.H. Bijl
 • 7/5/2022
 • 38. 2022-056 Vervolg Ariadneproject
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 7/5/2022
 • 39. 2022-054 Jaarverslag bezwarencommissie 2021
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 7/5/2022
 • 40. 2022-055 Bekrachtiging besluit openbaarheidsbeperkingen raadsenquête stukken
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 6/30/2022
 • 31. 2022-053 Uitspraak rechtbank inzake inzage verzoek raadsenquête stukken SALD
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 6/30/2022
 • 30. 2022-050 Woonplicht
 • A.H. van Orden
 • 6/28/2022
 • 29. 2022-051 Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)
 • A.H. van Orden
 • 6/27/2022
 • 28. 2022-052 Opening nieuwe locatie opvang Oekraïne
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 6/21/2022
 • 26. 2022-049 Uitkomsten aanbesteding regionale aanbesteding aardgas
 • B.M. Kagei