Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 6/2/2020
 • 9. 2020-...COVID-19 d.d. 2 juni 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 6/2/2020
 • 10. 2020-058 Covid-19 in het Sociaal Domein Zevenaar
 • J.W.H. Winters
 • 6/2/2020
 • 11. RIB 2020-062 Versterking regionale samenwerking Regio Arnhem-Nijmegen
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 5/22/2020
 • 7. 2020-026 Verlenging raamovereenkomst RSR hulpmiddelen 1 juli 2020 - 20 juni 2021
 • J.W.H. Winters
 • 5/22/2020
 • 8. 2020-059 Jaaroverzicht Monitor Dienstverlening 2019
 • J.W.H. Winters
 • 5/22/2020
 • 6. 2020-061 Verslag klankbordgroep RDL 23 april 2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 5/22/2020
 • 5. 2020-060 Jaarverslag 2019 Erfgoedcommissie Duiven-Zevenaar
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 5/18/2020
 • 4. 2020-054 COVID-19 d.d. 18 mei 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 5/15/2020
 • 1. 2020-055 Wegenlegger
 • N. van Dellen
 • 5/15/2020
 • 3. 2020-057 Voortijdig Schoolverlaten RMC analyse 2018-2019
 • N. van Dellen
 • 5/15/2020
 • 2. 2020-056 Maandrapportage Zevenaar Oost - januari-maart 2020
 • N. van Dellen
 • 5/8/2020
 • 47. 2020-053 COVID-19 d.d. 8 mei 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 5/1/2020
 • 46. 2020-052 COVID-19 d.d. 1 mei 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 4/30/2020
 • 44. 2020-050 Kadernota 2020-planning- en controlcyclus
 • N. van Dellen
 • 4/30/2020
 • 45. 2020-049 Update RSD i.v.m. Coronacrisis
 • B.M. Elfrink
 • 4/24/2020
 • 42. 2020-046 Ontwikkelingen huisvesting Sterrenschool
 • N. van Dellen
 • 4/24/2020
 • 41. 2020-051 COVID-19 d.d. 24 april 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 4/24/2020
 • 43. 2020-041 Verslag Bestuursvergadering RDL 25 maart 2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 4/17/2020
 • 40. 2020-047 COVID-19 d.d. 17 april 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 4/16/2020
 • 38. 2020-045 Uitstel invoering Omgevingswet
 • J.W.H. Winters
 • 4/16/2020
 • 37. 2020-025 Stand van zaken aanbesteding Avan
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 4/16/2020
 • 39. 2020-044 Motie Flexwoningen
 • J.W.H. Winters
 • 4/9/2020
 • 35. 2020-022 Jaarplan Integrale Veiligheid 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 4/9/2020
 • 36. 2020-012 Rapportage luchtkwaliteit nulsituatie 2018-2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 4/8/2020
 • 34. 2020-031 Aanvullende overeenkomst bij Samenwerkingsovereenkomst glasvezel
 • J.W.H. Winters
 • 4/3/2020
 • 2020-039 61. COVID-19 d.d. 3 april 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 4/2/2020
 • 2020-038 60. Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q4 2019
 • J.W.H. Winters
 • 4/2/2020
 • 2020-033 56. Startnotitie nieuwe wet inburgering
 • B.M. Elfrink
 • 4/1/2020
 • 2020-037 59. Aanvullende reactie informatieavond 'Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind)'
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 4/1/2020
 • 2020-029 53. Ontwikkelingen komst partijen naar Turmac Cultuurfabriek
 • N. van Dellen
 • 4/1/2020
 • 2020-035 57. Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre (RBL) Jaarverslag 2018-2019
 • N. van Dellen
 • 3/27/2020
 • 2020-036 58. Covid-19 d.d. 27 maart 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 3/26/2020
 • 2020-027 51. Eindevaluatie pilot Schuldenvrij
 • B.M. Elfrink
 • 3/20/2020
 • 2020-028 52. Bestuursrapportage RSD 2019
 • B.M. Elfrink
 • 3/19/2020
 • 2020-032 55. Covid-19 d.d. 19 maart
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 3/13/2020
 • 2020-030 54. Informatieavond 'toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking zon en wind'
 • J.W.H. Winters
 • 3/11/2020
 • 2020-025 50. Normenkader 2019
 • N. van Dellen
 • 3/11/2020
 • 2020-024 49. Voortgang onderwijshuisvesting
 • N. van Dellen
 • 3/11/2020
 • 2020-021 47. Regionale woondeal
 • J.W.H. Winters
 • 3/11/2020
 • 2020-023 48. Informatie naar aanleiding brief VWS/VNG over toekomst beschermd wonen
 • J.W.H. Winters
 • 3/6/2020
 • 2020-019 45. Sluiten addendum bij overeenkomst Carvium Novum
 • J.W.H. Winters
 • 3/6/2020
 • 2020-020 46. Evaluatie kerstboominzameling en bladkorven
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 2/26/2020
 • 2020-018 Eindevaluatie marketing en communicatie 7Poort 2018-2019
 • N. van Dellen
 • 2/26/2020
 • 2020-016 Uitspraak kort geding De Boskuul
 • N. van Dellen
 • 2/20/2020
 • 2020-017 Aanwijsbesluit waarnemend gemeentesecretaris
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 2/19/2020
 • 2020-013 Taakstelling huisvesting statushouders 2019
 • B.M. Elfrink
 • 2/19/2020
 • 2020-014 Ontwikkelingen Samenwerking de Liemers (SDL)
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 2/19/2020
 • 2020-015 Jaarverslag en evaluatie Interne klachtenregeling gemeente Zevenaar 2018-2019
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 2/17/2020
 • 2020-006 Overkapping Raadhuisplein
 • J.W.H. Winters
 • 2/6/2020
 • 2020-011 Stand van zaken MER Witte Kruis
 • C.M. Koers-de Graaf