Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 6/1/2023
 • 2023-042 Voortgang Woningbouw
 • A.H. van Orden
 • 5/24/2023
 • 34. 2023-040 Uitvoeringsplan voor de RES - Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen (2023)
 • B.M. Kagei
 • 5/23/2023
 • 33. 2023-039 Bestuur RDL 8 mei 2023
 • B.M. Kagei
 • 5/16/2023
 • 32. 2023-036 Quickscan Vernieuwd Hengelder
 • A.M. Boone
 • 5/11/2023
 • 31. 2023-029 Herbeoordelingsproces raadsenquête en aanverwante procedures
 • A.M. Boone
 • 5/11/2023
 • 29. 2023-035 Raadsinformatie actualisering Huisvestingsverordening
 • A.H. van Orden
 • 5/11/2023
 • 30. 2023-038 Bestuur RDL 5 april 2023
 • B.M. Kagei
 • 5/11/2023
 • 28. 2023-031 Optimalisatie AED-netwerk en subsidies particuliere initiatieven
 • S.H. Bijl
 • 5/4/2023
 • 27. 2023-037 Projectplan Woonwagenstandplaatsen
 • A.H. van Orden
 • 5/2/2023
 • 26. 2023-032 Ontwikkelingen huishoudelijke ondersteuning
 • S.H. Bijl
 • 5/2/2023
 • 25. 2023-033 Regioarrangement en VLGG in relatie tot de Verstedelijkingsstrategie
 • A.H. van Orden
 • 4/28/2023
 • 24. 2023-034 Evaluatie toezicht- en handhavingsbeleid 2018 - 2022, jaarverslag handhaving 2022 en programma handhaving 2023
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 4/19/2023
 • 26. 2023-027 Het informeren over een uitspraak in voorlopige voorziening en de nieuwe beslissing op bezwaar
 • A.M. Boone
 • 4/19/2023
 • 25. 2023-030 Aanpak Energiearmoede-voortgang 2
 • B.M. Kagei
 • 4/12/2023
 • 23. 2023-026 Aansluiten bij het convenant Lokale Overheid Convenant ten behoeve van Minnelijke Schuldhulpverlening
 • S.H. Bijl
 • 4/12/2023
 • 24. 2023-028 ‎Toezegging 238 kostendekkendheid leges grote evenementen
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 3/28/2023
 • 22. 2023-025 Regionaal woningmarktonderzoek
 • A.H. van Orden
 • 3/23/2023
 • 20. 2023-021 Vergadering bestuur RDL 23 februari 2023
 • B.M. Kagei
 • 3/22/2023
 • 19. 2023-024 Opwaardering Muldershof
 • A.M. Boone
 • 3/14/2023
 • 17. 2023-020 Motie Dierenwelzijnsbeleid
 • B.M. Kagei
 • 3/14/2023
 • 18. 2023-022 Datastrategie gemeente Zevenaar
 • A.M. Boone
 • 3/9/2023
 • 16. 2023-023 Het tempelcomplex Herwen-Hemeling en ontwikkelingen ten aanzien van publieksbereik
 • B.M. Kagei
 • 3/8/2023
 • 15. 2023-018 Ontwikkelingen VGGM 2023
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 3/7/2023
 • 14. 2023-019 Aanpassingen inrichting voorterrein Turmac Cultuur Fabriek
 • A.H.M. Albers
 • 2/9/2023
 • 16. 2023-017 Gebiedsontwikkeling 't Broek
 • A.H. van Orden
 • 2/8/2023
 • 15. 2023-013 Motie Stikstof 6 juli 2022
 • A.M. Boone
 • 2/2/2023
 • 13. 2023-011 Stand van zaken uitvoeringsdruk jeugdgezondheidszorg januari 2023
 • S.H. Bijl
 • 2/2/2023
 • 14. 2023-008 Herstelplan continuïteit Pluryn
 • S.H. Bijl
 • 2/1/2023
 • 12. 2023-015 Stand van zaken Liemerse Ambassade
 • A.M. Boone
 • 2/1/2023
 • 10. 2023-012 Toekomstvisie RID de Liemers
 • A.M. Boone
 • 2/1/2023
 • 11. 2023-014 Uitgiftebeleid BusinessPark 7Poort
 • A.M. Boone
 • 1/26/2023
 • 35. 2023-006 Grondprijsbrief 2023
 • A.M. Boone
 • 1/26/2023
 • 36. 2023-004 Regionale Woondeal 2.0 Arnhem Nijmegen
 • A.H. van Orden
 • 1/25/2023
 • 34. 2023-009 Aanpak Energiearmoede - voortgang
 • B.M. Kagei
 • 1/24/2023
 • 33. 2023-010 Gevoerde bestuurlijke integriteitsbeleid 2022
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 1/17/2023
 • 32. 2023-007 Vervolgstappen n.a.v. uitspraak rechtbank Gelderland
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 1/12/2023
 • 31. 2023-005 Informatie over de actualisatie van de huisvestingsverordening
 • A.H. van Orden
 • 1/11/2023
 • 28. 2023-002 Individueel Management Plan Neder-Germaanse Limes Herwen - De Bijland
 • B.M. Kagei
 • 1/11/2023
 • 29. 2023-003 Stand van zaken Wet open overheid januari 2023
 • A.M. Boone
 • 1/11/2023
 • 30. 2023-001 BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) Zevenaar 2022
 • S.H. Bijl
 • 12/20/2022
 • 26. 2022-081 Stand van zaken Gebiedsoplossing Babberich
 • A.H.M. Albers
 • 12/20/2022
 • 25. 2022-080 Stand van zaken doortrekken Edisonstraat
 • A.H.M. Albers
 • 12/20/2022
 • 27. 2022-082 Brief aan Gedeputeerde Staten inzake archeologische vondsten Romeins tempelcomplex Herwen Hemeling
 • A.M. Boone
 • 12/20/2022
 • 24. 2022-078 Spreidingswet en huisvesting integratie statushouders
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 12/8/2022
 • 19. 2022-074 Onderwijshuisvesting 2023
 • S.H. Bijl
 • 12/7/2022
 • 16. 2022-076 Gevolgen Porthosuitspraak
 • A.H. van Orden
 • 12/7/2022
 • 17. 2022-077 Beschrijving proces parkeerbeleidsevaluatie
 • A.H.M. Albers
 • 12/7/2022
 • 18. 2022-075 Warmtenet stad Zevenaar - stand van zaken
 • B.M. Kagei
 • 12/7/2022
 • 15. 2022-079 ‎Prestatieafspraken 2023
 • A.H. van Orden
 • 11/30/2022
 • 14. 2022-073 garantstelling gemeente Arnhem t.b.v. nieuwbouw dierentehuis
 • S.H. Bijl