Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 4/8/2020
 • 2020-031 Aanvullende overeenkomst bij Samenwerkingsovereenkomst glasvezel
 • J.W.H. Winters
 • 4/3/2020
 • 2020-039 61. COVID-19 d.d. 3 april 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 4/2/2020
 • 2020-038 60. Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q4 2019
 • J.W.H. Winters
 • 4/2/2020
 • 2020-033 56. Startnotitie nieuwe wet inburgering
 • B.M. Elfrink
 • 4/1/2020
 • 2020-029 53. Ontwikkelingen komst partijen naar Turmac Cultuurfabriek
 • N. van Dellen
 • 4/1/2020
 • 2020-035 57. Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre (RBL) Jaarverslag 2018-2019
 • N. van Dellen
 • 4/1/2020
 • 2020-037 59. Aanvullende reactie informatieavond 'Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind)'
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 3/27/2020
 • 2020-036 58. Covid-19 d.d. 27 maart 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 3/26/2020
 • 2020-027 51. Eindevaluatie pilot Schuldenvrij
 • B.M. Elfrink
 • 3/20/2020
 • 2020-028 52. Bestuursrapportage RSD 2019
 • B.M. Elfrink
 • 3/19/2020
 • 2020-032 55. Covid-19 d.d. 19 maart
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 3/13/2020
 • 2020-030 54. Informatieavond 'toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking zon en wind'
 • J.W.H. Winters
 • 3/11/2020
 • 2020-023 48. Informatie naar aanleiding brief VWS/VNG over toekomst beschermd wonen
 • J.W.H. Winters
 • 3/11/2020
 • 2020-021 47. Regionale woondeal
 • J.W.H. Winters
 • 3/11/2020
 • 2020-025 50. Normenkader 2019
 • N. van Dellen
 • 3/11/2020
 • 2020-024 49. Voortgang onderwijshuisvesting
 • N. van Dellen
 • 3/6/2020
 • 2020-019 45. Sluiten addendum bij overeenkomst Carvium Novum
 • J.W.H. Winters
 • 3/6/2020
 • 2020-020 46. Evaluatie kerstboominzameling en bladkorven
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 2/26/2020
 • 2020-018 Eindevaluatie marketing en communicatie 7Poort 2018-2019
 • N. van Dellen
 • 2/26/2020
 • 2020-016 Uitspraak kort geding De Boskuul
 • N. van Dellen
 • 2/20/2020
 • 2020-017 Aanwijsbesluit waarnemend gemeentesecretaris
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 2/19/2020
 • 2020-013 Taakstelling huisvesting statushouders 2019
 • B.M. Elfrink
 • 2/19/2020
 • 2020-014 Ontwikkelingen Samenwerking de Liemers (SDL)
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 2/19/2020
 • 2020-015 Jaarverslag en evaluatie Interne klachtenregeling gemeente Zevenaar 2018-2019
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 2/17/2020
 • 2020-006 Overkapping Raadhuisplein
 • J.W.H. Winters
 • 2/6/2020
 • 2020-011 Stand van zaken MER Witte Kruis
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 2/6/2020
 • 2020-009 Maandrapportage GREX Zevenaar Oost november-december 2019
 • N. van Dellen
 • 1/31/2020
 • 2020-007 Afwegingskader woningbouw gemeente Zevenaar 2019
 • J.W.H. Winters
 • 1/31/2020
 • 2020-010 Participatie
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 1/31/2020
 • 2020-008 Stedenband
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 1/31/2020
 • 2020-005 Kadernota HR
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 1/22/2020
 • 2020-003 Contourennotitie versterking regionale samenwerking regio Arnhem Nijmegen
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 1/16/2020
 • 2020-001 Grondprijsbrief 2020
 • N. van Dellen
 • 1/15/2020
 • 2020-002 stukken AB en DB RDL december 2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 1/6/2020
 • 2019-127 Harmoniseren beleidsregels uitgifte groenstroken
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 1/6/2020
 • 2019-140 Prestatieafspraken Zevenaar 2020
 • J.W.H. Winters
 • 12/19/2019
 • 2019-147 Motie herinvoering starterslening
 • J.W.H. Winters
 • 12/19/2019
 • 2019-145 Onderwijshuisvesting 2020
 • N. van Dellen
 • 12/19/2019
 • 2019-146 Inwonerspanel gemeentelijke dienstverlening
 • J.W.H. Winters
 • 12/19/2019
 • 2019-144 Beleidsregel Aankondigingen gemeente Zevenaar 2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 12/19/2019
 • 2019-142 Informeren raad over KTO Avan 2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 12/19/2019
 • 2019-141 Ambitiedocument Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid regio Arnhem Nijmegen
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 12/19/2019
 • 2019-143 Sanctiestrategie Drank- en horecawet en horeca-exploitatievergunning Gemeente Zevenaar 2019
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 12/17/2019
 • 2019-148 Stand van zaken procedure De Boskuul
 • N. van Dellen
 • 12/4/2019
 • 2019-138 Maandrapportage GREX Zevenaar Oost september-oktober 2019
 • N. van Dellen
 • 12/4/2019
 • 2019-139 Inspectierapport kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd
 • J.W.H. Winters
 • 12/3/2019
 • 2019-136 Regionale Energiestrategie...context vervolgstappen en planning
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 11/28/2019
 • 2019-137 Onderzoek arbeidsmigranten
 • J.W.H. Winters
 • 11/21/2019
 • 2019-135 Besluitvormingsdocument bij Meerjarenbegroting 2020-2023
 • N. van Dellen
 • 11/20/2019
 • 2019-132 Clientervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo over 2018
 • J.W.H. Winters