Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 9/22/2021
 • 51. 2021-075 Stand van zaken overname NME
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/22/2021
 • 52. 2021-070 Ontwikkeling onderwijshuisvesting
 • N. van Dellen
 • 9/22/2021
 • 53. 2021-076 Uitvoering Wet WOZ 2021
 • N. van Dellen
 • 9/21/2021
 • 50. 2021-074 Update van de beleidsregels van de burgemeester van de gemeente Zevenaar houdende regels omtrent drugs (Damoclesbeleid)
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 9/16/2021
 • 49. 2021-071 Zienswijze op waterbeheerprogramma Waterschap Rijn en IJssel
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/15/2021
 • 47. 2021-073 Afvalinzameling scholen
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/15/2021
 • 48. 2021-069 Vastgestelde begroting Veilig Thuis 2022
 • B.M. Elfrink
 • 9/10/2021
 • 46. 2021-072 Covid-19 d.d. 9 september 2021
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 8/12/2021
 • 45. 2021-067 Rapportage Zevenaar Oost januari - juli 2021
 • N. van Dellen
 • 8/12/2021
 • 44. 2021-068 Compensatie in de algemene uitkering voor tekorten in de jeugdzorg
 • N. van Dellen
 • 8/3/2021
 • 43. 2021-066 Wijziging ontsluiting NS-parkeerterrein vanwege veiligheid
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 8/2/2021
 • 42. 2021-062 Klachtenjaarverslag 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 7/29/2021
 • 40. 2021-061 Integraal riviermanagement (IRM)
 • J.W.H. Winters
 • 7/29/2021
 • 39. 2021-056 Brief over archeologisch onderzoek De Pannerd Pannerden in 2007
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/29/2021
 • 41. 2021-065 Voortgang regionale samenwerking lokale omroepen
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/26/2021
 • 38. 2021-063 Economische Agenda Zevenaar
 • B.M. Elfrink
 • 7/21/2021
 • 35. 2021-057 Monitoring Gelrepas 1e half jaar 2021
 • B.M. Elfrink
 • 7/21/2021
 • 37. 2021-060 Convenant ivm Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugd
 • J.W.H. Winters
 • 7/21/2021
 • 36. 2021-064 Verslag bestuur RDL 7 en 12 juli 2021
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/15/2021
 • 34. 2021-045 Handhavingsjaarverslag 2019-2020 en Handhavingsuitvoeringsprogramma 2021
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 7/14/2021
 • 32. 2021-059 Uitstel rechtmatigheidsverantwoording
 • N. van Dellen
 • 7/14/2021
 • 33. 2021-058 Klankbordgroep RDL 16 juni 2021
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/13/2021
 • 31. 2021-052 AED's en Burgerhulpverlening
 • B.M. Elfrink
 • 7/7/2021
 • 30. 2021-055 Fietstunnel Hengelderweg onder de weg 7poort
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/5/2021
 • 29. 2021-054 Jaarverantwoording Kinderopvang Zevenaar 2020
 • N. van Dellen
 • 6/30/2021
 • 28. 2021-051Jaarstukken 2020 Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden
 • B.M. Elfrink
 • 6/30/2021
 • 27. 2021-053 Stand van zaken verplaatsing metaalhandel Van Os
 • N. van Dellen
 • 6/23/2021
 • 26. 2021-048 Vergadering bestuur RDL 7 april 2021
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 6/23/2021
 • 25. 2021-049 Stand van zaken Omgevingswet
 • J.W.H. Winters
 • 6/18/2021
 • 24. 2021-050 COVID-19 d.d. 18 juni 2021
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 6/16/2021
 • 23. 2021-046 Nieuwe naam voor de woonwijk op het BAT-terrein
 • J.W.H. Winters
 • 6/15/2021
 • 22. 2021-047 Effecten meicirculaire 2021 op Kadernota 2022-2025
 • N. van Dellen
 • 6/10/2021
 • 20. 22021-043 Informatieprotocol en richtlijnen toe- en uittreding GMR
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 6/10/2021
 • 21. 2021-044 Motie vrijstelling van giften tot € 1.200,00 per jaar voor mensen in de bijstand
 • B.M. Elfrink
 • 6/3/2021
 • 19. 2021-042 Afspraken rotonde en vervolgprocedure Noordeinde
 • J.W.H. Winters
 • 6/2/2021
 • 18. 2021-041 Hoofdlijnen concept Verstedelijkingsstrategie Arnhem - Nijmegen- Foodvalley
 • J.W.H. Winters
 • 5/18/2021
 • 51. 2021-035 RSD Klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) 2020
 • B.M. Elfrink
 • 5/12/2021
 • 50. 2021-040 COVID-19 d.d. 12 mei 2021
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 5/12/2021
 • 49. 2021-039 Jaarverslag adviescommissie voor bezwaarschriften Zevenaar 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 5/12/2021
 • 48. 2021-038 Vergadering bestuur RDL 3 mei 2021
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 5/6/2021
 • 46. 2021-036 Samenwerking Regionaal Energieloket
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 5/6/2021
 • 45. 2021-033 Aanbieding evaluatie collegeprogramma 2018-2022
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 5/6/2021
 • 47. 2021-037 Jaaroverzicht Monitor Dienstverlening
 • J.W.H. Winters
 • 4/28/2021
 • 44. 2021-034 Nut en noodzaak completeren Centrumring
 • J.W.H. Winters
 • 4/22/2021
 • 43. 2021-031 Haalbaarheidsonderzoek onderwijs
 • N. van Dellen
 • 4/22/2021
 • 42. 2021-028 Jaarrapportage Sociaal Domein 2020
 • J.W.H. Winters
 • 4/8/2021
 • 22. 2021-030 Beleidsregel Terrassenbeleid gemeente Zevenaar 2021
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 4/8/2021
 • 21. 2021-029 Pilot bodycams voor boa's
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 4/1/2021
 • 20. 2021-032 Covid-19 d.d. 1 april 2021
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 3/30/2021
 • 19. 2021-027 Vergunningverlening en handhaving kleine bouwwerken
 • J.W.H. Winters