Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 2/26/2020
 • 2020-018 Eindevaluatie marketing en communicatie 7Poort 2018-2019
 • N. van Dellen
 • 2/26/2020
 • 2020-016 Uitspraak kort geding De Boskuul
 • N. van Dellen
 • 2/20/2020
 • 2020-017 Aanwijsbesluit waarnemend gemeentesecretaris
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 2/19/2020
 • 2020-013 Taakstelling huisvesting statushouders 2019
 • B.M. Elfrink
 • 2/19/2020
 • 2020-014 Ontwikkelingen Samenwerking de Liemers (SDL)
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 2/19/2020
 • 2020-015 Jaarverslag en evaluatie Interne klachtenregeling gemeente Zevenaar 2018-2019
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 2/17/2020
 • 2020-006 Overkapping Raadhuisplein
 • J.W.H. Winters
 • 2/6/2020
 • 2020-011 Stand van zaken MER Witte Kruis
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 2/6/2020
 • 2020-009 Maandrapportage GREX Zevenaar Oost november-december 2019
 • N. van Dellen
 • 1/31/2020
 • 2020-007 Afwegingskader woningbouw gemeente Zevenaar 2019
 • J.W.H. Winters
 • 1/31/2020
 • 2020-010 Participatie
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 1/31/2020
 • 2020-008 Stedenband
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 1/31/2020
 • 2020-005 Kadernota HR
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 1/22/2020
 • 2020-003 Contourennotitie versterking regionale samenwerking regio Arnhem Nijmegen
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 1/16/2020
 • 2020-001 Grondprijsbrief 2020
 • N. van Dellen
 • 1/15/2020
 • 2020-002 stukken AB en DB RDL december 2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 1/6/2020
 • 2019-127 Harmoniseren beleidsregels uitgifte groenstroken
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 1/6/2020
 • 2019-140 Prestatieafspraken Zevenaar 2020
 • J.W.H. Winters
 • 12/19/2019
 • 2019-143 Sanctiestrategie Drank- en horecawet en horeca-exploitatievergunning Gemeente Zevenaar 2019
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 12/19/2019
 • 2019-144 Beleidsregel Aankondigingen gemeente Zevenaar 2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 12/19/2019
 • 2019-141 Ambitiedocument Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid regio Arnhem Nijmegen
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 12/19/2019
 • 2019-142 Informeren raad over KTO Avan 2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 12/19/2019
 • 2019-145 Onderwijshuisvesting 2020
 • N. van Dellen
 • 12/19/2019
 • 2019-146 Inwonerspanel gemeentelijke dienstverlening
 • J.W.H. Winters
 • 12/19/2019
 • 2019-147 Motie herinvoering starterslening
 • J.W.H. Winters
 • 12/17/2019
 • 2019-148 Stand van zaken procedure De Boskuul
 • N. van Dellen
 • 12/4/2019
 • 2019-139 Inspectierapport kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd
 • J.W.H. Winters
 • 12/4/2019
 • 2019-138 Maandrapportage GREX Zevenaar Oost september-oktober 2019
 • N. van Dellen
 • 12/3/2019
 • 2019-136 Regionale Energiestrategie...context vervolgstappen en planning
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 11/28/2019
 • 2019-137 Onderzoek arbeidsmigranten
 • J.W.H. Winters
 • 11/21/2019
 • 2019-135 Besluitvormingsdocument bij Meerjarenbegroting 2020-2023
 • N. van Dellen
 • 11/20/2019
 • 2019-132 Clientervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo over 2018
 • J.W.H. Winters
 • 11/19/2019
 • 2019-117 Vaststelling handboek evenementen Zevenaar
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 11/19/2019
 • 2019-131 Aanbestedingen Doelgroepvervoer - hervormde visie
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 11/14/2019
 • 2019-133 Integraal Huisvestingsplan 2020-2036
 • N. van Dellen
 • 11/13/2019
 • 2019-130 Verslag en stukken DB en AB RDL
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 11/8/2019
 • 2019-129 Woningmarktonderzoek Arnhem-Nijmegen 2019
 • J.W.H. Winters
 • 11/5/2019
 • 2019-123 Beleidsregels coffeeshops gemeente Zevenaar 2019
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 11/5/2019
 • 2019-120 Periodiek UWV
 • B.M. Elfrink
 • 11/5/2019
 • 2019-119 Halfjaarstukken WSP eerste halfjaar 2019
 • B.M. Elfrink
 • 11/5/2019
 • 2019-125 Onderzoeken mogelijkheden toetreden campagne Fairtrade gemeente
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 11/5/2019
 • 2019-128 Kwartaalrapportage zorgkosten jeugd en Wmo Q3 2019
 • J.W.H. Winters
 • 11/5/2019
 • 2019-118 Eerste halfjaarrapportage 2019 Scalabor
 • B.M. Elfrink
 • 10/30/2019
 • 2019-122 Luierinzameling
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 10/29/2019
 • 2019-126 Beleidsregel Resthout met beleid verbranden gemeente Zevenaar 2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 10/18/2019
 • 2019-121 Parkeren bezoekers en medewerkers
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 10/11/2019
 • 2019-116 Vervroegen sluitingstijd weekmarkt Zevenaar
 • B.M. Elfrink
 • 10/10/2019
 • 2019-111 Beleidsregels sluitingstijden horecabedrijven en beleidsregels hinderlijke en gevaarlijke honden
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 10/10/2019
 • 2019-115 Motie 7- Onderzoek en implementatie pilotproject Huisarts en jeugdhulp
 • J.W.H. Winters
 • 10/10/2019
 • 2019-114 Handhavingsjaarverslag 2018 en Handhavingsuitvoeringsprogramma 2019-2020
 • L.J.E.M. van Riswijk