Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 12/5/2023
 • 2023-082 Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd 2024 en verder
 • S.H. Bijl
 • 11/29/2023
 • 2023-081 Nieuws vanuit de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 11/28/2023
 • 2023-079 Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp
 • S.H. Bijl
 • 11/28/2023
 • 2023-080 Aanpak Energiearmoede - voortgang 3
 • B.M. Kagei
 • 11/21/2023
 • 2023-078 Verstrekking Zin in Zevenaar cadeaukaart 2023
 • S.H. Bijl
 • 11/14/2023
 • 2023-077 Derde waterverhaal en verkenning Rijnobservatorium
 • A.M. Boone
 • 11/14/2023
 • 2023-076 Collegebesluit ‘Beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingsrecht, APV en bijzondere wetten 2024’
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 11/7/2023
 • 2023-074 BVO DRAN verlengen contracten en aanbestedingen doelgroepenvervoer
 • S.H. Bijl
 • 11/6/2023
 • 2023-075 Update tariefonderzoek Jeugd & WMO
 • S.H. Bijl
 • 10/31/2023
 • 2023-071 BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) Zevenaar 2022
 • S.H. Bijl
 • 10/31/2023
 • 2023-066 Subregionale samenwerking de Liemers inzake asiel en opvang
 • A.H. van Orden
 • 10/31/2023
 • 2023-072 Addendum opdracht mantelzorgwaardering 2023
 • S.H. Bijl
 • 10/31/2023
 • 2023-073 Beleid huisvesting in verband met pre-mantelzorg
 • A.H. van Orden
 • 10/24/2023
 • 2023-068 Voortgang hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
 • S.H. Bijl
 • 10/24/2023
 • 2023-069 Jaarverslag bezwarencommissie 2022
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 10/24/2023
 • 2023-070 Samenwerking veerdienst Millingen aan de Rijn-Pannerden 2024 t/m 2028
 • A.M. Boone
 • 10/12/2023
 • 2023-067 Toekomstperspectief centrum
 • A.M. Boone
 • 10/10/2023
 • 2023-065 Septembercirculaire 2023
 • A.M. Boone
 • 9/26/2023
 • 2023-063 Nadere duiding van het begrip bouwwerk
 • A.H. van Orden
 • 9/26/2023
 • 2023-062 Vergadering bestuur RDL 12 juli 2023
 • B.M. Kagei
 • 9/26/2023
 • 2023-064 Intentieverklaring samenwerking Stichting Dierentehuis Arnhem en omstreken (SDA)
 • B.M. Kagei
 • 9/13/2023
 • 65. 2023-059 ‎Verweerschrift inzake beroepsprocedure weigeringsbesluit Sleeg 23 te Babberich
 • A.H. van Orden
 • 9/12/2023
 • 64. 2023-061 Toezegging 262 bezwaarschriften Wet WOZ 2023
 • A.M. Boone
 • 9/5/2023
 • 63. 2023-060 Burgerpeiling 2023
 • A.M. Boone
 • 9/5/2023
 • 62. 2023-057 Halfjaarevaluatie pilot Jongerenwerk op Straat
 • S.H. Bijl
 • 8/23/2023
 • 61. 2023-058 Jaarverslag klachten 2022
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 7/27/2023
 • 59. 2023-056 Voortgang Wet inburgering 2021
 • S.H. Bijl
 • 7/27/2023
 • 60. 2023-052 Informatie over spreidingswet en opvang en huisvesting vluchtelingen
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 7/19/2023
 • 57. 2023-054 Proces en planning Woonzorgvisie
 • A.H. van Orden
 • 7/19/2023
 • 58. 2023-053 Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten kleine ondernemers
 • A.M. Boone
 • 7/19/2023
 • 56. 2023-055 Strategie ruimtelijke procedures Koppenwaard Rivierklimaatpark IJsselpoort
 • A.H. van Orden
 • 7/5/2023
 • 55. 2023-051 Veelschrijversrichtlijn Zevenaar
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 7/5/2023
 • 54. 2023-046 Nieuwe visie en integrale beleidsnota sociaal domein 2024 e.v
 • S.H. Bijl
 • 6/28/2023
 • 53. 2023-049 Afronding Coronaherstelplan en Noodherstelfonds ondernemers
 • A.M. Boone
 • 6/27/2023
 • 52. 2023-047 Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Dienstverlening RSD de Liemers
 • S.H. Bijl
 • 6/27/2023
 • 51. 2023-050 Meicirculaire 2023
 • A.M. Boone
 • 6/21/2023
 • 23. 2023-048 Overgangsperiode inwerkingtreding omgevingswet
 • A.H. van Orden
 • 6/16/2023
 • 21. 2023-041 Herstructureren inkoopfunctie
 • A.M. Boone
 • 6/16/2023
 • 22. 2023-045 Invulling mantelzorgwaardering 2023 e.v.
 • S.H. Bijl
 • 6/7/2023
 • 19. 2023-044 Evaluatie Gelrepas
 • S.H. Bijl
 • 6/7/2023
 • 20. 2023-043 Voortgangsbericht jeugdhulp met verblijf
 • S.H. Bijl
 • 6/1/2023
 • 18. 2023-042 Voortgang Woningbouw
 • A.H. van Orden
 • 5/24/2023
 • 34. 2023-040 Uitvoeringsplan voor de RES - Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen (2023)
 • B.M. Kagei
 • 5/23/2023
 • 33. 2023-039 Bestuur RDL 8 mei 2023
 • B.M. Kagei
 • 5/16/2023
 • 32. 2023-036 Quickscan Vernieuwd Hengelder
 • A.M. Boone
 • 5/11/2023
 • 31. 2023-029 Herbeoordelingsproces raadsenquête en aanverwante procedures
 • A.M. Boone
 • 5/11/2023
 • 28. 2023-031 Optimalisatie AED-netwerk en subsidies particuliere initiatieven
 • S.H. Bijl
 • 5/11/2023
 • 29. 2023-035 Raadsinformatie actualisering Huisvestingsverordening
 • A.H. van Orden
 • 5/11/2023
 • 30. 2023-038 Bestuur RDL 5 april 2023
 • B.M. Kagei
 • 5/4/2023
 • 27. 2023-037 Projectplan Woonwagenstandplaatsen
 • A.H. van Orden