Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 12/4/2019
 • 2019-139 Inspectierapport kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd
 • J.W.H. Winters
 • 12/4/2019
 • 2019-138 Maandrapportage GREX Zevenaar Oost september-oktober 2019
 • N. van Dellen
 • 12/3/2019
 • 2019-136 Regionale Energiestrategie...context vervolgstappen en planning
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 11/28/2019
 • 2019-137 Onderzoek arbeidsmigranten
 • J.W.H. Winters
 • 11/21/2019
 • 2019-135 Besluitvormingsdocument bij Meerjarenbegroting 2020-2023
 • N. van Dellen
 • 11/20/2019
 • 2019-132 Clientervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo over 2018
 • J.W.H. Winters
 • 11/19/2019
 • 2019-131 Aanbestedingen Doelgroepvervoer - hervormde visie
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 11/19/2019
 • 2019-117 Vaststelling handboek evenementen Zevenaar
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 11/14/2019
 • 2019-133 Integraal Huisvestingsplan 2020-2036
 • N. van Dellen
 • 11/13/2019
 • 2019-130 Verslag en stukken DB en AB RDL
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 11/8/2019
 • 2019-129 Woningmarktonderzoek Arnhem-Nijmegen 2019
 • J.W.H. Winters
 • 11/5/2019
 • 2019-123 Beleidsregels coffeeshops gemeente Zevenaar 2019
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 11/5/2019
 • 2019-120 Periodiek UWV
 • B.M. Elfrink
 • 11/5/2019
 • 2019-119 Halfjaarstukken WSP eerste halfjaar 2019
 • B.M. Elfrink
 • 11/5/2019
 • 2019-125 Onderzoeken mogelijkheden toetreden campagne Fairtrade gemeente
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 11/5/2019
 • 2019-128 Kwartaalrapportage zorgkosten jeugd en Wmo Q3 2019
 • J.W.H. Winters
 • 11/5/2019
 • 2019-118 Eerste halfjaarrapportage 2019 Scalabor
 • B.M. Elfrink
 • 10/30/2019
 • 2019-122 Luierinzameling
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 10/29/2019
 • 2019-126 Beleidsregel Resthout met beleid verbranden gemeente Zevenaar 2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 10/18/2019
 • 2019-121 Parkeren bezoekers en medewerkers
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 10/11/2019
 • 2019-116 Vervroegen sluitingstijd weekmarkt Zevenaar
 • B.M. Elfrink
 • 10/10/2019
 • 2019-115 Motie 7- Onderzoek en implementatie pilotproject Huisarts en jeugdhulp
 • J.W.H. Winters
 • 10/10/2019
 • 2019-111 Beleidsregels sluitingstijden horecabedrijven en beleidsregels hinderlijke en gevaarlijke honden
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 10/10/2019
 • 2019-114 Handhavingsjaarverslag 2018 en Handhavingsuitvoeringsprogramma 2019-2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 10/9/2019
 • 2019-110 Stand van zaken amendement Economische visie de Liemers 2040
 • B.M. Elfrink
 • 10/8/2019
 • 2019-104 Analyse Nieuwe opdracht RSD (Businesscase RSD)
 • B.M. Elfrink
 • 10/8/2019
 • 2019-113 Motie ambulant jongerenwerk (M11-2018)
 • B.M. Elfrink
 • 10/8/2019
 • 2019-112 Stand van zaken Zwembad De Boskuul
 • N. van Dellen
 • 10/8/2019
 • 2019-109 Portefeuilleverdeling college van B&W 2019-2022 (oktober 2019)
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 10/2/2019
 • 2019-107 Maandrapportage GREX Zevenaar Oost juli-augustus 2019
 • N. van Dellen
 • 10/2/2019
 • 2019-105 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Ataro B.V.
 • N. van Dellen
 • 10/2/2019
 • 2019-103 Verslag Dagelijks Bestuur RDL 11 september 2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 10/2/2019
 • 2019-106 Uitstellen afstoten Kunstwerken
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 10/2/2019
 • 2019-096 Stand van zaken uitvoering vastgoedbeleid
 • N. van Dellen
 • 9/26/2019
 • 2019-102 Verslag Algemeen Bestuur RDL d.d. 26 juni 2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/26/2019
 • 2019-099 Pilot 'Schuldenvrij'
 • B.M. Elfrink
 • 9/26/2019
 • 2019-098 Reglement op de Erfgoedcommissie Zevenaar - Duiven 2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/26/2019
 • 2019-097 Verslag gesprek bestuur VNG Gelderland
 • J.W.H. Winters
 • 9/18/2019
 • 2019-100 Ontwikkelingen afspraken Filmhuis en bioscoop
 • N. van Dellen
 • 9/11/2019
 • 2019-092 Strategische agenda Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland
 • B.M. Elfrink
 • 9/11/2019
 • 2019-095 Paraplubestemmingsplan Wonen
 • J.W.H. Winters
 • 9/11/2019
 • 2019-094 Seismisch onderzoek voor aardwarmte in gemeente Zevenaar
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/4/2019
 • 2019-093 Sociaal Jaarverslag 2018
 • J.W.H. Winters
 • 8/28/2019
 • 2019-091 Uitspraak in procedure Wet openbaarheid van bestuur
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 8/28/2019
 • 2019-089 Harmonisatie inzameling PMD en papier
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 8/28/2019
 • 2019-088 Voortgang proces versterking regionale samenwerking Arnhem Nijmegen
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 8/28/2019
 • 2019-087 Extra middelen Hal 12
 • N. van Dellen
 • 8/28/2019
 • 2019-090 Evaluatie afvalinzamelsysteem
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 8/28/2019
 • 2019-086 Vervolg BDO en Plan van aanpak
 • J.W.H. Winters
 • 8/7/2019
 • 2019-083 Kwartaalrapportage zorgkosten jeugd en Wmo Q2 2019
 • J.W.H. Winters