Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 9/18/2019
 • 2019-100 Ontwikkelingen afspraken Filmhuis en bioscoop
 • N. van Dellen
 • 9/11/2019
 • 2019-092 Strategische agenda Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland
 • B.M. Elfrink
 • 9/11/2019
 • 2019-095 Paraplubestemmingsplan Wonen
 • J.W.H. Winters
 • 9/11/2019
 • 2019-094 Seismisch onderzoek voor aardwarmte in gemeente Zevenaar
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/4/2019
 • 2019-093 Sociaal Jaarverslag 2018
 • J.W.H. Winters
 • 8/28/2019
 • 2019-091 Uitspraak in procedure Wet openbaarheid van bestuur
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 8/28/2019
 • 2019-089 Harmonisatie inzameling PMD en papier
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 8/28/2019
 • 2019-088 Voortgang proces versterking regionale samenwerking Arnhem Nijmegen
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 8/28/2019
 • 2019-090 Evaluatie afvalinzamelsysteem
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 8/28/2019
 • 2019-087 Extra middelen Hal 12
 • N. van Dellen
 • 8/28/2019
 • 2019-086 Vervolg BDO en Plan van aanpak
 • J.W.H. Winters
 • 8/7/2019
 • 2019-081Toestemming uitstel jaarstukken
 • N. van Dellen
 • 8/7/2019
 • 2019-084 Voortgang discussie onderwijsvoorziening Spijk
 • N. van Dellen
 • 8/7/2019
 • 2019-082 Informeren raad voortgang doelgroepenvervoer aanbesteding
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 8/7/2019
 • 2019-083 Kwartaalrapportage zorgkosten jeugd en Wmo Q2 2019
 • J.W.H. Winters
 • 8/7/2019
 • 2019-085 Voortgang verbouwing raadzaal
 • N. van Dellen
 • 7/17/2019
 • 2019-078 Motie ondersteunen samengaan verenigingen
 • N. van Dellen
 • 7/17/2019
 • 2019-080 Zienswijze Windturbines RWZI InnoFase Duiven
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/17/2019
 • 2019-079 Onderzoek uitvoering Jeugdzorg en Wmo in Sociaal Domein
 • J.W.H. Winters
 • 7/17/2019
 • 2019-077 Maandrapportage GREX Zevenaar Oost mei-juni 2019
 • N. van Dellen
 • 7/3/2019
 • 2019-076 Voortgangsinformatie Veilig Thuis
 • A.Y. van Loon
 • 7/3/2019
 • 2019-071 Exploitatie Hal 12
 • A.Y. van Loon
 • 6/28/2019
 • 2019-075 Raamovereenkomst prestatieafspraken Zevenaar 2020-2024
 • J.W.H. Winters
 • 6/25/2019
 • 2019-073 Uitkomsten zienswijzen MJB Politie Oost-Nederland 2019-2022
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 6/20/2019
 • 2019-072 Verlenging raamovereenkomst RSR hulpmiddelen 2019-2020
 • A.Y. van Loon
 • 6/19/2019
 • 2019-074 Tijdelijke taak wethouder Winters t.a.v. Sociaal Domein
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 6/17/2019
 • 2019-067 Samenwerkingsovereenkomst glasvezel in het buitengebied
 • J.W.H. Winters
 • 6/12/2019
 • 2019-069 Onderwijshuisvesting 2019
 • A.Y. van Loon
 • 6/12/2019
 • 2019-070 Stand van zaken en afspraken lokale omroep Favoriet RTV
 • A.Y. van Loon
 • 6/12/2019
 • 2019-068 Effecten meicirculaire 2019 op Kadernota 2020-2023
 • N. van Dellen
 • 6/6/2019
 • 2019-065 Voortgang inrichting raadzaal
 • A.Y. van Loon
 • 6/5/2019
 • 2019-053 Regionale Energiestrategie (RES)-Concept Startnotitie RES Arnhem Nijmegen
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 6/4/2019
 • 2019-063 Concessie laadpalen
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 6/3/2019
 • 2019-041 Regionaal plan beschermd thuis
 • A.Y. van Loon
 • 5/29/2019
 • 2019-058 Plan van aanpak MER Witte Kruis
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 5/29/2019
 • 2019-061 Proces harmonisering subsidiebeleid mei - december 2019
 • N. van Dellen
 • 5/29/2019
 • 2019-064 Informatie BDO Onderzoek
 • A.Y. van Loon
 • 5/29/2019
 • 2019-062 Verslag Dagelijks Bestuur RDL mei 2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 5/28/2019
 • 2019-066 Zwembad De Boskuul
 • N. van Dellen
 • 5/23/2019
 • 2019-059 Woonruimteverdeling Gemeente Zevenaar
 • J.W.H. Winters
 • 5/23/2019
 • 2019-056 Arbeidsmarktcijfers UWV
 • B.M. Elfrink
 • 5/22/2019
 • 2019-057 Bestuursrapportage 2018 RSD
 • B.M. Elfrink
 • 5/22/2019
 • 2019-055 Halfjaarrapportage Scalabor
 • B.M. Elfrink
 • 5/22/2019
 • 2019-051 Maandrapportage GREX maart - april 2019
 • N. van Dellen
 • 5/15/2019
 • 2019-052 Onderzoek differentiatie bouwleges op basis van Energieprestatiecoefficient(EPC)
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 5/9/2019
 • 2019-032 Vaststellen Actieplan Hoogwaardig Openbaar Vervoer-corridors regio Arnhem Nijmegen
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 5/9/2019
 • 2019-049 Afdoening motie verzoek om discussie inzet lage OZB tarief voor verenigingen
 • N. van Dellen
 • 5/9/2019
 • 2019-050 Kwartaalrapportage zorgkosten jeugd en Wmo Q1 2019
 • A.Y. van Loon
 • 5/9/2019
 • 2019-054 Kadernota 2020
 • N. van Dellen
 • 5/1/2019
 • 2019-045 Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Zevenaar 2019
 • L.J.E.M. van Riswijk