Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 7/30/2020
 • RIB 2020-088 Aanbieden PMD
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/29/2020
 • RIB 2020-089 Sociaal-economische injectie Zevenaar: herstelplan
 • B.M. Elfrink
 • 7/22/2020
 • 2020-078 Ontwikkelingen vernieuwbouw Guido Gezellestraat
 • N. van Dellen
 • 7/22/2020
 • 2020-084 Maandrapportage Zevenaar Oost april-juni 2020
 • N. van Dellen
 • 7/22/2020
 • 2020-087 Verslag RDL klankbordgroep en bestuur juli 2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/15/2020
 • 2020-080 Update RSD tijdens en na Coronacrisis (link is aan te klikken in de bijlage)
 • B.M. Elfrink
 • 7/8/2020
 • 2020-081 COVID-19 d.d. 8 juli 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 7/3/2020
 • 48. 2020-079 COVID-19 d.d. 3 juli 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 7/2/2020
 • 47. 2020-077 Jaarrekening 2019 Ataro b.v.
 • N. van Dellen
 • 7/2/2020
 • 43. 2020-072 Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming
 • J.W.H. Winters
 • 7/2/2020
 • 44. 2020-073 Kwartaalrapportage zorgkosten jeugd en Wmo Q1 2020
 • J.W.H. Winters
 • 7/2/2020
 • 46. 2020-075 Proces en overdracht werkgeverschap combinatiefunctionarissen sport Zevenaar aan Ataro B.V.
 • N. van Dellen
 • 7/2/2020
 • 45. 2020-074 Start verkoop grafieken Peter Stuyvesant collectie
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 6/25/2020
 • 40. 2020-071 Evaluatie GFT in de hoogbouw
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 6/25/2020
 • 39. 2020-070 Jaarverslag adviescommissie bezwaarschriften 2019
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 6/25/2020
 • 41. 2020-068 Gebiedsopgave omgeving Babberich (MER Witte Kruis)
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 6/25/2020
 • 42. 2020-076 COVID-19 d.d. 25 juni 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 6/15/2020
 • 38. 2020-064 Onderzoek naar invloed vegetatie op woningverzakkingen
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 6/12/2020
 • 37. 2020-069 COVID-19 d.d. 12 juni 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 6/10/2020
 • 36. 2020-066 Verslag Bestuur RDL 13 mei 2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 6/4/2020
 • 40. 2020-063 Update stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 6/2/2020
 • 38. 2020-062 Versterking regionale samenwerking Regio Arnhem-Nijmegen
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 6/2/2020
 • 36. 2020-058 Covid-19 in het Sociaal Domein Zevenaar
 • J.W.H. Winters
 • 6/2/2020
 • 39. 2020-065 COVID-19 d.d. 2 juni 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 5/22/2020
 • 33. 2020-026 Verlenging raamovereenkomst RSR hulpmiddelen 1 juli 2020 - 20 juni 2021
 • J.W.H. Winters
 • 5/22/2020
 • 35. 2020-060 Jaarverslag 2019 Erfgoedcommissie Duiven-Zevenaar
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 5/22/2020
 • 34. 2020-059 Jaaroverzicht Monitor Dienstverlening 2019
 • J.W.H. Winters
 • 5/22/2020
 • 36. 2020-061 Verslag klankbordgroep RDL 23 april 2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 5/18/2020
 • 32. 2020-054 COVID-19 d.d. 18 mei 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 5/15/2020
 • 29. 2020-055 Wegenlegger
 • N. van Dellen
 • 5/15/2020
 • 30. 2020-056 Maandrapportage Zevenaar Oost - januari-maart 2020
 • N. van Dellen
 • 5/15/2020
 • 31. 2020-057 Voortijdig Schoolverlaten RMC analyse 2018-2019
 • N. van Dellen
 • 5/8/2020
 • 47. 2020-053 COVID-19 d.d. 8 mei 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 5/1/2020
 • 46. 2020-052 COVID-19 d.d. 1 mei 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 4/30/2020
 • 45. 2020-049 Update RSD i.v.m. Coronacrisis
 • B.M. Elfrink
 • 4/30/2020
 • 44. 2020-050 Kadernota 2020-planning- en controlcyclus
 • N. van Dellen
 • 4/24/2020
 • 42. 2020-046 Ontwikkelingen huisvesting Sterrenschool
 • N. van Dellen
 • 4/24/2020
 • 43. 2020-041 Verslag Bestuursvergadering RDL 25 maart 2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 4/24/2020
 • 41. 2020-051 COVID-19 d.d. 24 april 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 4/17/2020
 • 40. 2020-047 COVID-19 d.d. 17 april 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 4/16/2020
 • 37. 2020-025 Stand van zaken aanbesteding Avan
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 4/16/2020
 • 38. 2020-045 Uitstel invoering Omgevingswet
 • J.W.H. Winters
 • 4/16/2020
 • 39. 2020-044 Motie Flexwoningen
 • J.W.H. Winters
 • 4/9/2020
 • 36. 2020-012 Rapportage luchtkwaliteit nulsituatie 2018-2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 4/9/2020
 • 35. 2020-022 Jaarplan Integrale Veiligheid 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 4/8/2020
 • 34. 2020-031 Aanvullende overeenkomst bij Samenwerkingsovereenkomst glasvezel
 • J.W.H. Winters
 • 4/3/2020
 • 2020-039 61. COVID-19 d.d. 3 april 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 4/2/2020
 • 2020-033 56. Startnotitie nieuwe wet inburgering
 • B.M. Elfrink
 • 4/2/2020
 • 2020-038 60. Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q4 2019
 • J.W.H. Winters
 • 4/1/2020
 • 2020-037 59. Aanvullende reactie informatieavond 'Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind)'
 • C.M. Koers-de Graaf