Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 2/25/2021
 • 2021-020 Evaluatie prestatieafspraken 2020
 • J.W.H. Winters
 • 2/24/2021
 • 2021-018 Informatie Beschermd thuis regio centraal Gelderland
 • J.W.H. Winters
 • 2/24/2021
 • 2021-019 Actualisatie van het strategisch beleidskader milieutoezicht
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 2/22/2021
 • 2021-016 Proces zienswijze jaarstukken Veilig Thuis
 • B.M. Elfrink
 • 2/17/2021
 • 29. 2021-015 Taakstelling huisvesting statushouders 2020 en 2021
 • B.M. Elfrink
 • 2/10/2021
 • 28. 2021-013 Reactienota provincie Gelderland op zienswijze omgevingsverordening
 • J.W.H. Winters
 • 2/10/2021
 • 27. 2021-012 Maandrapportage Zevenaar Oost - november-december 2020
 • N. van Dellen
 • 2/8/2021
 • 26. 2021-007 Stand van zaken programma Sociaal Domein (januari 2021)
 • J.W.H. Winters
 • 2/5/2021
 • 25. 2021-014 Covid-19 d.d. 5 februari 2021
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 2/4/2021
 • 24. 2021-003 Pilot Buurtgezinnen
 • J.W.H. Winters
 • 2/3/2021
 • 22. 2021-010 Bestuur RDL 13 januari 2021
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 2/3/2021
 • 23. 2021-011 Normenkader 2020
 • N. van Dellen
 • 1/28/2021
 • 21. 2021-009 Lopende procedures raadsenquĂȘte
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 1/27/2021
 • 20. 2021-007 Verleende coronasteun over 2020
 • N. van Dellen
 • 1/20/2021
 • 43. 2021-004 Stand van zaken Omgevingswet
 • J.W.H. Winters
 • 1/20/2021
 • 44. 2021-005 Stand van zaken toekomst NME
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 1/20/2021
 • 45. 2021-001 Mantelzorgondersteuning 2021
 • J.W.H. Winters
 • 1/13/2021
 • 42. 2020-121 Onderzoek naar haalbaarheid onderwijs
 • N. van Dellen
 • 1/13/2021
 • 41. 2021-002 Subsidieafrekening 2020 en toekomst stedenband met Weilburg
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 1/8/2021
 • 40. 2020-133 Inspiratiedocument Entree Hengelder
 • J.W.H. Winters
 • 1/8/2021
 • 39. 2020-132 Herontwikkeling vastgoedlocaties
 • J.W.H. Winters
 • 1/6/2021
 • 38. 2020-128 Maatregelen doelgroepenvervoer
 • J.W.H. Winters
 • 12/16/2020
 • 37. 2020-130 Uitvoeringsplan Woondeal
 • J.W.H. Winters
 • 12/16/2020
 • 36. 2020-131 Beheer en exploitatie Turmac Cultuurfabriek 2021 door Ataro B.V.
 • N. van Dellen
 • 12/11/2020
 • 19. 2020-125 Prestatieafspraken 2021
 • J.W.H. Winters
 • 12/9/2020
 • 18. 2020-122 Voortgang onderwijshuisvesting
 • N. van Dellen
 • 12/3/2020
 • 16. 2020-119 Vervolgaanpak invloed van vegetatie op krimp en zetting van kleibodems
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 12/3/2020
 • 15. 2020-120 Beleidsregels voor het tijdelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor huisvesting van arbeidsmigranten
 • J.W.H. Winters
 • 12/3/2020
 • 17. 2020-123 Subsidieregeling verenigingen en dorpshuizen 2021 en 2022
 • N. van Dellen
 • 11/27/2020
 • 13. 2020-111 Tussentijdse Bestuursrapportage RSD januari t/m augustus 2020
 • B.M. Elfrink
 • 11/27/2020
 • 14. 2020-126 Raadsinformatiebrief COVID-19 d.d. 27 november 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 11/20/2020
 • 66. 2020-118 Zienswijze provinciale omgevingsverordening
 • J.W.H. Winters
 • 11/19/2020
 • 64. 2020-110 RSD Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) 2019
 • B.M. Elfrink
 • 11/19/2020
 • 65. 2020-117 Maandrapportage Zevenaar Oost - september-oktober 2020
 • N. van Dellen
 • 11/11/2020
 • 62. 2020-107 Kwartaalrapportage zorgkosten jeugd en Wmo Q2 2020
 • J.W.H. Winters
 • 11/11/2020
 • 61. 2020-112 Verslag vergadering bestuur RDL 28 oktober 2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 11/11/2020
 • 63. 2020-115 Brandveiligheid gevels
 • J.W.H. Winters
 • 11/10/2020
 • 60. 2020-116 COVID-19 d.d. 9 november 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 10/29/2020
 • 59. 2020-109 De selectie van de vier kansrijke initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking
 • J.W.H. Winters
 • 10/21/2020
 • 58. 2020-105 Contourennotitie Verstedelijkingsstrategie regio Arnhem-Nijmegen en Foodvalley
 • J.W.H. Winters
 • 10/21/2020
 • 57. 2020-097 Motie debat hondenbelasting
 • N. van Dellen
 • 10/14/2020
 • 55. 2020-082 Liemerse woonagenda koers voor 2020-2025
 • J.W.H. Winters
 • 10/14/2020
 • 56. 2020-108 COVID-19 d.d. 12 oktober 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 10/9/2020
 • 53. 2020-091 Actieplan Samen Veilig Zevenaar
 • B.M. Elfrink
 • 10/9/2020
 • 54. 2020-102 Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 gemeente Zevenaar
 • N. van Dellen
 • 10/2/2020
 • 52. 2020-100 Beleidsregels paracommercie gemeente Zevenaar
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 9/30/2020
 • 29. 2020-104 Covid-19 d.d. 30 september 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 9/28/2020
 • 28. 2020-103 COVID-19 d.d. 28 september 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 9/25/2020
 • 27. 2020-101 Maandrapportage Zevenaar Oost juli-augustus 2020
 • N. van Dellen
 • 9/18/2020
 • 25. 2020-093 Ontwikkelingen Gelrepas
 • B.M. Elfrink