Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 6/21/2022
 • 2022-048 Kaderbrief 2023
 • A.M. Boone
 • 6/21/2022
 • 2022-049 Uitkomsten aanbesteding regionale aanbesteding aardgas
 • B.M. Kagei
 • 6/21/2022
 • 2022-047 Mededelingen van orde m.b.t. college 2022-2026
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 6/9/2022
 • 2022-042 Stand van zaken opvang Oekraïense vluchtelingen
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 6/9/2022
 • 2022-040 Huishoudelijke ondersteuning in de zomerperiode
 • J.W.H. Winters
 • 6/8/2022
 • 2022-043 Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Participatieplan RegioExpres
 • J.W.H. Winters
 • 6/8/2022
 • 2022-044 Reactie op zienswijze aanwijzing drinkwaterreserveringsgebieden
 • J.W.H. Winters
 • 6/1/2022
 • 39. 2022-039 Stand van zaken herbeoordeling raadsenquête stukken
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 5/25/2022
 • 38. 2022-037 Toelichting niet naleven innen eigen bijdrage leerlingenvervoer
 • N. van Dellen
 • 5/24/2022
 • 37. 2022-038 Kwaliteitsgids landschap Zevenaar
 • B.M. Elfrink
 • 5/24/2022
 • 35. 2022-036 Vergadering bestuur RDL 9 mei 2022
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 5/24/2022
 • 36. 2022-035 Afronding Transformatieplan 2018-2020
 • J.W.H. Winters
 • 5/17/2022
 • 34. 2022-034 Stand van zaken m.b.t. uitvoeren motie Stolpersteine
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 5/10/2022
 • 33. 2022-033 Handhavingsjaarverslag 2021 Handhavingsuitvoeringsprogramma 2022
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 4/26/2022
 • 32. 2022-031 Invoeren Wet open overheid
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 4/25/2022
 • 31. 2022-032 Structurele opvang Oekraïense vluchtelingen Ganzepoelweg Angerlo
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 4/21/2022
 • 27. 2022-027 Evaluatie toilet Breuly
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 4/21/2022
 • 29. 2022-‎‎029 Vergadering RDL 6 april 2022
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 4/21/2022
 • 30. 2022-030 Energietoeslag
 • B.M. Elfrink
 • 4/21/2022
 • 28. 2022-028 Plan van aanpak eikenprocessierups
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 4/13/2022
 • 44. 2022-026 RID - Brief VNG Cyberalert
 • J.W.H. Winters
 • 3/30/2022
 • 43. 2022-025 Uitspraak Raad van State inzake bestemmingsplan Buitengebied Zevenaar Noord 2018
 • J.W.H. Winters
 • 3/24/2022
 • 42. 2022-012 Gebiedsaanpak Babberich
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 3/23/2022
 • 40. 2022-022 Huisvestingsopgave wonen met Zorg
 • J.W.H. Winters
 • 3/23/2022
 • 41. 2022-023 Opkoopbescherming
 • J.W.H. Winters
 • 3/23/2022
 • 39. 2022-021 Planning P&C documenten 2022
 • N. van Dellen
 • 3/16/2022
 • 36. 2022-013 Monitoring geluid en fijnstof
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 3/16/2022
 • 38. 2022-019 Verslag bestuur RDL 2 maart 2022
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 3/16/2022
 • 37. 2022-018 Regionaal beleidskader huisvesting internationale medewerkers
 • J.W.H. Winters
 • 3/16/2022
 • 35. 2022-010 Aanvullend onderzoek Vestersbos
 • N. van Dellen
 • 3/9/2022
 • 30. 2022-016 Rapportage juli-december 2021 Zevenaar-Oost
 • N. van Dellen
 • 3/9/2022
 • 33. 2022-015 Normenkader Rechtmatigheid 2021
 • N. van Dellen
 • 3/9/2022
 • 29. 2022-017 Opbrengst Kerkenvisie de Liemers en Doesburg.
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 3/9/2022
 • 32. 2022-007 Informatie over de opdrachtbeschrijvingen voor de gebiedsuitwerkingen, stand van zaken en het vervolgproces Verstedelijkingsstrategie Regio Arnhem Nijmegen Foodvalley
 • J.W.H. Winters
 • 3/9/2022
 • 31. 2022-014 Uitgifteprocedure De Holtkamp en De Stede (Groot Holthuizen) 2022
 • N. van Dellen
 • 3/9/2022
 • 34. 2022-020 Noodopvang Oekraïense vluchtelingen Buitengoed de Panoven
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 2/23/2022
 • 28. 2022-011 Didam-arrest van 26 november 2021
 • N. van Dellen
 • 2/23/2022
 • 17. 2022-009 Noodherstelfonds
 • B.M. Elfrink
 • 2/2/2022
 • 15. 2022-005 Taakstelling huisvesting statushouders 2021 en 2022
 • B.M. Elfrink
 • 2/2/2022
 • 16. 2022-006 Bestuur RDL 20 december 2021
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 1/27/2022
 • 14. 2022-004 Grondprijsbrief 2022
 • N. van Dellen
 • 1/21/2022
 • 14. 2022-003 Het verstrekken van een vaste lineaire geldlening aan de GR RDL
 • N. van Dellen
 • 1/21/2022
 • 15. 2021-099 Terugkoppeling gesprekken DBO's en LTO in het kader van IRM
 • J.W.H. Winters
 • 1/13/2022
 • 13. 2022-001 Stand van zaken regionaal beleidskader huisvesting arbeidsmigranten regio Arnhem – Nijmegen
 • J.W.H. Winters
 • 1/12/2022
 • 12. 2022-002 Stand van zaken Actieplan Centrum Zevenaar
 • B.M. Elfrink
 • 12/23/2021
 • 11. 2021-105 Begroting 2022 in het kort
 • N. van Dellen
 • 12/23/2021
 • 9. 2021-097 Vervolg onderwijshuisvesting 2022
 • N. van Dellen
 • 12/23/2021
 • 8. 2021-102 Scalabor
 • B.M. Elfrink
 • 12/23/2021
 • 10. 2021-104 Weerbaarheidsscan en uitvoeringsplan m.b.t. ondermijnende criminaliteit
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 12/8/2021
 • 17. 2021-100 Verantwoording kredieten project A15 A12 en onderliggende wegennet
 • C.M. Koers-de Graaf