Moties

IDStartdatumTitelStatusFractie(s)Streefdatum afdoeningStand van zaken
 • 6
 • 7/3/2019
 • Vrijwilligersprijs
 • Aanvaard
 • Nieuw
 • 12
 • 7/3/2019
 • 75 jaar vrijheid
 • Aangehouden
 • Aangehouden
 • 5
 • 7/3/2019
 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Verworpen
 • Verworpen
 • 11
 • 7/3/2019
 • Voorgenomen plaatsing windturbines bij AVR op Innofase te Duiven
 • Ingetrokken
 • Lokaal Belang
 • Ingetrokken
 • 4
 • 7/3/2019
 • Informatie- en voorlichtingsbijeenkomst Jeugd GGZ
 • Aanvaard
 • 10/15/2019
 • Nieuw
 • 10
 • 7/3/2019
 • Beeldenroute Zevenaar
 • Aanvaard
 • 10/1/2019
 • Nieuw
 • 8
 • 7/3/2019
 • Actief ontsluiten Wob-dossiers
 • Aanvaard
 • Lokaal Belang
 • Nieuw
 • 9
 • 7/3/2019
 • Verkeerssituatie Zwanenwaay/De Nereestraat
 • Ingetrokken
 • SP
 • Ingetrokken
 • 7
 • 7/3/2019
 • Onderzoek en implementatie pilotproject Huisarts en jeugdhulp/-zorg
 • Aanvaard
 • Nieuw
 • 3
 • 7/3/2019
 • Mantelzorgcompliment
 • Verworpen
 • Verworpen
 • 2
 • 6/5/2019
 • Verantwoorde afronding bouw Hal 12
 • Verworpen
 • 6/5/2019
 • Verworpen
 • 1
 • 5/8/2019
 • Tekorten Sociaal Domein
 • Aanvaard
 • 5/31/2019
 • Gerealiseerd
 • 109
 • 4/3/2019
 • Turmac Cultuur Centrum
 • Ingetrokken
 • Ingetrokken
 • 111
 • 4/3/2019
 • Inzamelen incontinentiemateriaal
 • Ingetrokken
 • D66
 • Ingetrokken
 • 110
 • 4/3/2019
 • Motie ven treurnis procedure naamgeving sociaal culturele halgebouw
 • Ingetrokken
 • Ingetrokken
 • 108
 • 4/3/2019
 • Melding Commissariaat voor de Media
 • Ingetrokken
 • SP
 • Ingetrokken
 • 107
 • 2/27/2019
 • Uitlezen chips van huisdieren
 • Aangehouden
 • Sociaal Zevenaar
 • Aangehouden
 • 106
 • 2/27/2019
 • Melding Commissariaat voor de Media
 • Aangehouden
 • SP
 • Aangehouden
 • 104
 • 1/30/2019
 • Vooraf toetsen effecten van nieuw beleid op Verbonden Partijen
 • Ingetrokken
 • Ingetrokken
 • 105
 • 1/30/2019
 • Melding Commissariaat voor de Media
 • Aangehouden
 • SP
 • Aangehouden
 • 103
 • 1/30/2019
 • Melding belastingdienst inzake favoriet FM en goldstar studio's
 • Ingetrokken
 • SP
 • Ingetrokken
 • 100
 • 12/19/2018
 • Melding Commissariaat voor de Media
 • Aangehouden
 • SP
 • Aangehouden
 • 102
 • 12/19/2018
 • Inzameling incontinentiemateriaal
 • Aangehouden
 • D66
 • Aangehouden
 • 101
 • 12/19/2018
 • Melding belastingdienst inzake Favoriet FM en Goldstar studio's
 • Aangehouden
 • SP
 • Aangehouden
 • 39
 • 11/28/2018
 • Verzoek om discussie inzet lage OZB tarief voor verenigingen
 • Aanvaard
 • 5/9/2019
 • Gerealiseerd
 • 96
 • 11/28/2018
 • Vestiging van demontagebedrijf op 7Poort
 • Aangehouden
 • Aangehouden
 • 99
 • 11/28/2018
 • Melding belastingdienst inzake Favoriet FM en Goldstar studio's
 • Aangehouden
 • SP
 • Aangehouden
 • 95
 • 11/28/2018
 • Mantelzorgcompliment 2018
 • Ingetrokken
 • Ingetrokken
 • 98
 • 11/28/2018
 • Melding Commissariaat voor de Media
 • Aangehouden
 • SP
 • Aangehouden
 • 125
 • 11/28/2018
 • Gemeentewapens in de raadzaal
 • Aanvaard
 • Sociaal Zevenaar
 • 10/1/2019
 • Op schema
 • 97
 • 11/28/2018
 • Mantelzorgcompliment 2019 en verder
 • Aangehouden
 • Aangehouden
 • 88
 • 11/7/2018
 • Problematiek verzakkingen in relatie tot het grondwaterpeil (M14)
 • Ingetrokken
 • Ingetrokken
 • 84
 • 11/7/2018
 • Tijdelijke huisvesting voor de Bem (M9)
 • Verworpen
 • Verworpen
 • 91
 • 11/7/2018
 • Gezonde gemeentelijke financiĆ«n-solvabiliteitsratio (M5)
 • Verworpen
 • VVD
 • Verworpen
 • 82
 • 11/7/2018
 • Mantelzorgcompliment 2019 en verder (M7)
 • Aangehouden
 • Aangehouden
 • 115
 • 11/7/2018
 • Duurzaamheidsparagraaf bij alle raadsvoorstellen (M12)
 • Aanvaard
 • 9/30/2019
 • Op schema
 • 120
 • 11/7/2018
 • Aanpassen planning Edisonstraat (M13)
 • Aanvaard
 • 7/1/2019
 • Niet op schema
 • 85
 • 11/7/2018
 • Mantelzorgcompliment 2018 (M6)
 • Aangehouden
 • Aangehouden
 • 90
 • 11/7/2018
 • WOZ Zonnepanelen (M4)
 • Aanvaard
 • 3/19/2019
 • Gerealiseerd
 • 124
 • 11/7/2018
 • Ondersteunen samengaan sportverenigingen (M8)
 • Aanvaard
 • PvdA
 • 9/1/2019
 • Op schema
 • 126
 • 11/7/2018
 • Ambulant jongerenwerk (M11)
 • Aanvaard
 • 9/30/2019
 • Op schema
 • 29
 • 11/7/2018
 • Discussievoorstel laadpalen voor elektrische auto's (M3)
 • Aanvaard
 • VVD
 • 6/4/2019
 • Gerealiseerd
 • 92
 • 11/7/2018
 • Heroverweging bezuinigingen / lastenverzwaring (M10)
 • Verworpen
 • Verworpen
 • 94
 • 11/7/2018
 • Problematiek verzakkingen in relatie tot het grondwaterpeil (M16)
 • Aanvaard
 • 7/3/2019
 • Gerealiseerd
 • 93
 • 11/7/2018
 • Woningverzakkingen (M15)
 • Ingetrokken
 • Ingetrokken
 • 133
 • 11/7/2018
 • Harmonisatie en actualisatie groenuitgiftebeleid (M2)
 • Aanvaard
 • 10/1/2019
 • Op schema
 • 87
 • 11/7/2018
 • Versterking bezettingsgraad AED's in Zevenaar (M1)
 • Aanvaard
 • 4/16/2019
 • Gerealiseerd
 • 81
 • 10/24/2018
 • Melding belastingdienst inzake Favoriet FM en Goldstar Studio's
 • Aangehouden
 • SP
 • Aangehouden
 • 27
 • 10/24/2018
 • Verbreden A12
 • Aanvaard
 • 5/23/2019
 • Gerealiseerd
 • 83
 • 10/24/2018
 • Melding Commissariaat voor de media
 • Aangehouden
 • SP
 • Aangehouden