Moties

IDStartdatumTitelStatusFractie(s)Streefdatum afdoeningStand van zakenPortefeuillehouder(s)
 • 165
 • 10/9/2019
 • Motie Flexwoningen
 • Aanvaard
 • Nieuw
 • J.W.H. Winters
 • 156
 • 9/18/2019
 • Herinvoering starterslening
 • Aanvaard
 • 12/31/2019
 • Op schema
 • J.W.H. Winters
 • 155
 • 9/18/2019
 • Brief gemeenschappelijke regelingen
 • Ingetrokken
 • VVD
 • Ingetrokken
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 157
 • 9/18/2019
 • Verkeerssituatie Bem
 • Aangehouden
 • VVD
 • Aangehouden
 • 11
 • 7/3/2019
 • Voorgenomen plaatsing windturbines bij AVR op Innofase te Duiven
 • Ingetrokken
 • Lokaal Belang
 • Ingetrokken
 • 5
 • 7/3/2019
 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Verworpen
 • Verworpen
 • 4
 • 7/3/2019
 • Informatie- en voorlichtingsbijeenkomst Jeugd GGZ
 • Aanvaard
 • 10/15/2019
 • Op schema
 • J.W.H. Winters
 • 10
 • 7/3/2019
 • Beeldenroute Zevenaar
 • Aanvaard
 • 11/1/2019
 • Op schema
 • B.M. Elfrink
 • 12
 • 7/3/2019
 • 75 jaar vrijheid
 • Aangehouden
 • Aangehouden
 • 8
 • 7/3/2019
 • Actief ontsluiten Wob-dossiers
 • Aanvaard
 • Lokaal Belang
 • 11/1/2019
 • Op schema
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 6
 • 7/3/2019
 • Vrijwilligersprijs
 • Aanvaard
 • 12/31/2019
 • Op schema
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 7
 • 7/3/2019
 • Onderzoek en implementatie pilotproject Huisarts en jeugdhulp/-zorg
 • Aanvaard
 • 10/31/2019
 • Op schema
 • J.W.H. Winters
 • 9
 • 7/3/2019
 • Verkeerssituatie Zwanenwaay/De Nereestraat
 • Ingetrokken
 • SP
 • Ingetrokken
 • 2
 • 6/5/2019
 • Verantwoorde afronding bouw Hal 12
 • Verworpen
 • 6/5/2019
 • Verworpen
 • 1
 • 5/8/2019
 • Tekorten Sociaal Domein
 • Aanvaard
 • 5/31/2019
 • Gerealiseerd
 • 110
 • 4/3/2019
 • Motie ven treurnis procedure naamgeving sociaal culturele halgebouw
 • Ingetrokken
 • Ingetrokken
 • 109
 • 4/3/2019
 • Turmac Cultuur Centrum
 • Ingetrokken
 • Ingetrokken
 • 107
 • 2/27/2019
 • Uitlezen chips van huisdieren
 • Aangehouden
 • Sociaal Zevenaar
 • Aangehouden
 • 104
 • 1/30/2019
 • Vooraf toetsen effecten van nieuw beleid op Verbonden Partijen
 • Ingetrokken
 • Ingetrokken
 • 147
 • 12/19/2018
 • Inzamelen incontinentiemateriaal
 • Ingetrokken
 • D66
 • Ingetrokken
 • 39
 • 11/28/2018
 • Verzoek om discussie inzet lage OZB tarief voor verenigingen
 • Aanvaard
 • 5/9/2019
 • Gerealiseerd
 • 160
 • 11/28/2018
 • Gemeentewapens in de raadzaal
 • Aanvaard
 • Sociaal Zevenaar
 • 10/1/2019
 • Niet op schema
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 84
 • 11/7/2018
 • Tijdelijke huisvesting voor de Bem (M9)
 • Verworpen
 • Verworpen
 • 91
 • 11/7/2018
 • Gezonde gemeentelijke financiĆ«n-solvabiliteitsratio (M5)
 • Verworpen
 • VVD
 • Verworpen
 • 90
 • 11/7/2018
 • WOZ Zonnepanelen (M4)
 • Aanvaard
 • 3/19/2019
 • Gerealiseerd
 • 162
 • 11/7/2018
 • Harmonisatie en actualisatie groenuitgiftebeleid (M2)
 • Aanvaard
 • 10/1/2019
 • Niet op schema
 • J.W.H. Winters
 • 92
 • 11/7/2018
 • Heroverweging bezuinigingen / lastenverzwaring (M10)
 • Verworpen
 • Verworpen
 • 3
 • 11/7/2018
 • Mantelzorgcompliment
 • Verworpen
 • Verworpen
 • 166
 • 11/7/2018
 • Ambulant jongerenwerk (M11)
 • Aanvaard
 • 9/30/2019
 • Niet op schema
 • J.W.H. Winters
 • 152
 • 11/7/2018
 • Ondersteunen samengaan sportverenigingen (M8)
 • Aanvaard
 • PvdA
 • 9/1/2019
 • Gerealiseerd
 • N. van Dellen
 • 88
 • 11/7/2018
 • Problematiek verzakkingen in relatie tot het grondwaterpeil (M14)
 • Ingetrokken
 • Ingetrokken
 • 158
 • 11/7/2018
 • Aanpassen planning Edisonstraat (M13)
 • Aanvaard
 • 3/31/2020
 • Op schema
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 93
 • 11/7/2018
 • Woningverzakkingen (M15)
 • Ingetrokken
 • Ingetrokken
 • 161
 • 11/7/2018
 • Duurzaamheidsparagraaf bij alle raadsvoorstellen (M12)
 • Aanvaard
 • 9/30/2019
 • Niet op schema
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 29
 • 11/7/2018
 • Discussievoorstel laadpalen voor elektrische auto's (M3)
 • Aanvaard
 • VVD
 • 6/4/2019
 • Gerealiseerd
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 146
 • 11/7/2018
 • Mantelzorgcompliment 2018
 • Ingetrokken
 • Ingetrokken
 • 94
 • 11/7/2018
 • Problematiek verzakkingen in relatie tot het grondwaterpeil (M16)
 • Aanvaard
 • 7/3/2019
 • Gerealiseerd
 • N. van Dellen
 • 87
 • 11/7/2018
 • Versterking bezettingsgraad AED's in Zevenaar (M1)
 • Aanvaard
 • 4/16/2019
 • Gerealiseerd
 • A.Y. van Loon
 • 139
 • 10/24/2018
 • Melding belastingdienst inzake favoriet FM en goldstar studio's
 • Ingetrokken
 • SP
 • Ingetrokken
 • 143
 • 10/24/2018
 • Motie melding Commissariaat voor de media
 • Ingetrokken
 • SP
 • Ingetrokken
 • A.Y. van Loon
 • 144
 • 10/24/2018
 • Vestiging van demontagebedrijf op 7Poort
 • Aangehouden
 • Aangehouden
 • 27
 • 10/24/2018
 • Verbreden A12
 • Aanvaard
 • 5/23/2019
 • Gerealiseerd
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 76
 • 10/24/2018
 • Eenmalige verplaatsing benefiet concert Koninklijke Luchtmacht
 • Aangehouden
 • VVD
 • Aangehouden
 • 80
 • 9/26/2018
 • Kinderpardon gemeente Zevenaar
 • Aanvaard
 • 11/6/2018
 • Gerealiseerd
 • B.M. Elfrink
 • 74
 • 9/26/2018
 • Proef snelheidsverlaging Babberichseweg
 • Aanvaard
 • VVD
 • 4/30/2019
 • Gerealiseerd
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 70
 • 9/26/2018
 • Raadsuitje
 • Verworpen
 • Verworpen
 • 163
 • 9/26/2018
 • Mediation
 • Aanvaard
 • SP
 • 10/1/2019
 • Niet op schema
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 71
 • 9/26/2018
 • Toekennen subsidie Stichting Buitenblik
 • Verworpen
 • Verworpen
 • 77
 • 9/26/2018
 • Herplantplicht bomen Arnhemseweg
 • Verworpen
 • Sociaal Zevenaar
 • Verworpen
 • 78
 • 9/26/2018
 • Regionaal Programma Werklocaties (RPW)
 • Aangehouden
 • VVD
 • Aangehouden