Moties

IDStartdatumTitelStatusFractie(s)Streefdatum afdoeningStand van zakenPortefeuillehouder(s)
 • 243
 • 10/7/2020
 • Afronding project Witte Kruis
 • Aanvaard
 • Nieuw
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 244
 • 10/7/2020
 • Fietspad Spijk
 • Aanvaard
 • Nieuw
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 241
 • 9/16/2020
 • Vuurwerkvrije gemeente (aangehouden)
 • Aangehouden
 • D66
 • 2/1/2021
 • Op schema
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 240
 • 9/16/2020
 • Raden in verzet/actie Zoetermeer tekorten rijksmiddelen voor gemeenten
 • Aanvaard
 • Gerealiseerd
 • N. van Dellen
 • 242
 • 9/16/2020
 • Vergunningverlening tijdelijke terrassen (overkapping)
 • Verworpen
 • Verworpen
 • J.W.H. Winters
 • 238
 • 7/8/2020
 • Onderzoek afschaffen hondenbelasting (motie Albers/Lap)
 • Aanvaard
 • 1/1/2021
 • Op schema
 • N. van Dellen
 • 239
 • 7/8/2020
 • Ombudsman kinderopvangtoeslag (INGETROKKEN)
 • Ingetrokken
 • SP
 • Ingetrokken
 • B.M. Elfrink
 • 237
 • 7/8/2020
 • Opvang kinderen vluchtelingencrisis Griekenland
 • Verworpen
 • Verworpen
 • B.M. Elfrink
 • 232
 • 6/10/2020
 • Verruiming bedrijfsbebouwing LMB Roes te Zevenaar
 • Aanvaard
 • 6/30/2021
 • Op schema
 • J.W.H. Winters
 • 233
 • 6/10/2020
 • Verruiming openingstijden Buitengoed de Panoven
 • Verworpen
 • Verworpen
 • J.W.H. Winters
 • 223
 • 5/13/2020
 • Maatwerk voor zzp'ers
 • Verworpen
 • SP
 • Verworpen
 • N. van Dellen
 • 230
 • 5/13/2020
 • Vrijstelling precario- en reclamebelastingen 2020
 • Verworpen
 • Verworpen
 • N. van Dellen
 • 224
 • 5/13/2020
 • Noodsubsidie (aangehouden)
 • Aangehouden
 • SP
 • Aangehouden
 • N. van Dellen
 • 222
 • 4/9/2020
 • Financiële steun ondernemers
 • Verworpen
 • Verworpen
 • N. van Dellen
 • 218
 • 3/4/2020
 • Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
 • Aangehouden
 • CDA
 • Aangehouden
 • 209
 • 1/29/2020
 • Realisering van een toiletvoorziening aan de Breuly te Zevenaar
 • Aanvaard
 • Lokaal Belang
 • 4/1/2021
 • Op schema
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 211
 • 1/29/2020
 • Suppletieverzoek aan kabinet t.b.v. onvoorziene Wmo uitgaven
 • Aanvaard
 • 9/1/2020
 • Gerealiseerd
 • J.W.H. Winters
 • 210
 • 1/29/2020
 • Subsidiebeleid
 • Aanvaard
 • 12/1/2020
 • Op schema
 • N. van Dellen
 • 202
 • 1/29/2020
 • Vermakelijkhedenretributie (ingetrokken)
 • Ingetrokken
 • Sociaal Zevenaar
 • Ingetrokken
 • N. van Dellen
 • 177
 • 12/18/2019
 • Gescheiden afvalinzameling scholen
 • Aanvaard
 • GroenLinks
 • 2/1/2021
 • Op schema
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 176
 • 11/27/2019
 • Motie PFAS
 • Ingetrokken
 • Ingetrokken
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 171
 • 11/7/2019
 • Motie woning enquête
 • Aanvaard
 • 7/1/2020
 • Gerealiseerd
 • J.W.H. Winters
 • 172
 • 11/6/2019
 • Motie van wantrouwen
 • Verworpen
 • Verworpen
 • 165
 • 10/9/2019
 • Motie Flexwoningen
 • Aanvaard
 • 3/1/2020
 • Gerealiseerd
 • J.W.H. Winters
 • 155
 • 9/18/2019
 • Brief gemeenschappelijke regelingen
 • Ingetrokken
 • VVD
 • Ingetrokken
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 156
 • 9/18/2019
 • Herinvoering starterslening
 • Aanvaard
 • 12/31/2019
 • Gerealiseerd
 • J.W.H. Winters
 • 157
 • 9/18/2019
 • Verkeerssituatie Bem
 • Aangehouden
 • VVD
 • Aangehouden
 • 6
 • 7/3/2019
 • Vrijwilligersprijs
 • Aanvaard
 • 7/1/2020
 • Niet op schema
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 11
 • 7/3/2019
 • Voorgenomen plaatsing windturbines bij AVR op Innofase te Duiven
 • Ingetrokken
 • Lokaal Belang
 • Ingetrokken
 • 5
 • 7/3/2019
 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Verworpen
 • Verworpen
 • 10
 • 7/3/2019
 • Beeldenroute Zevenaar
 • Aanvaard
 • 2/6/2020
 • Gerealiseerd
 • B.M. Elfrink
 • 12
 • 7/3/2019
 • 75 jaar vrijheid
 • Aangehouden
 • Aangehouden
 • 7
 • 7/3/2019
 • Onderzoek en implementatie pilotproject Huisarts en jeugdhulp/-zorg
 • Aanvaard
 • 10/31/2019
 • Gerealiseerd
 • J.W.H. Winters
 • 8
 • 7/3/2019
 • Actief ontsluiten Wob-dossiers
 • Aanvaard
 • Lokaal Belang
 • 11/1/2019
 • Gerealiseerd
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 4
 • 7/3/2019
 • Informatie- en voorlichtingsbijeenkomst Jeugd GGZ
 • Aanvaard
 • 10/15/2019
 • Gerealiseerd
 • J.W.H. Winters
 • 9
 • 7/3/2019
 • Verkeerssituatie Zwanenwaay/De Nereestraat
 • Ingetrokken
 • SP
 • Ingetrokken
 • 2
 • 6/5/2019
 • Verantwoorde afronding bouw Hal 12
 • Verworpen
 • 6/5/2019
 • Verworpen
 • 1
 • 5/8/2019
 • Tekorten Sociaal Domein
 • Aanvaard
 • 5/31/2019
 • Gerealiseerd
 • 109
 • 4/3/2019
 • Turmac Cultuur Centrum
 • Ingetrokken
 • Ingetrokken
 • 110
 • 4/3/2019
 • Motie ven treurnis procedure naamgeving sociaal culturele halgebouw
 • Ingetrokken
 • Ingetrokken
 • 178
 • 2/27/2019
 • Melding Commissariaat voor de Media
 • Aangehouden
 • SP
 • 107
 • 2/27/2019
 • Uitlezen chips van huisdieren
 • Aangehouden
 • Sociaal Zevenaar
 • Aangehouden
 • 179
 • 1/30/2019
 • Melding Commissariaat voor de Media
 • Aangehouden
 • SP
 • 104
 • 1/30/2019
 • Vooraf toetsen effecten van nieuw beleid op Verbonden Partijen
 • Ingetrokken
 • Ingetrokken
 • 147
 • 12/19/2018
 • Inzamelen incontinentiemateriaal
 • Ingetrokken
 • D66
 • Ingetrokken
 • 39
 • 11/28/2018
 • Verzoek om discussie inzet lage OZB tarief voor verenigingen
 • Aanvaard
 • 5/9/2019
 • Gerealiseerd
 • 207
 • 11/28/2018
 • Gemeentewapens in de raadzaal
 • Aanvaard
 • Sociaal Zevenaar
 • 1/31/2020
 • Gerealiseerd
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 87
 • 11/7/2018
 • Versterking bezettingsgraad AED's in Zevenaar (M1)
 • Aanvaard
 • 4/16/2019
 • Gerealiseerd
 • A.Y. van Loon
 • 236
 • 11/7/2018
 • Duurzaamheidsparagraaf bij alle raadsvoorstellen (M12)
 • Aanvaard
 • 12/1/2020
 • Op schema
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 94
 • 11/7/2018
 • Problematiek verzakkingen in relatie tot het grondwaterpeil (M16)
 • Aanvaard
 • 7/3/2019
 • Gerealiseerd
 • N. van Dellen