Ingekomen stukken raad

DatumTitelWijze van afdoeningBijlages
 • 10/17/2019
 • Nieuwsbrief Windpark Bijvanck
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/16/2019
 • Burgerbrief ambtsmisdrijf artikel 361 wetboek van strafrecht
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/15/2019
 • Burgerbrief woningbouw jongeren Aerdt
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 10/9/2019
 • Burgerbrief 071019 inzake ernstige bezorgdheid over installatie 5G netwerk
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/9/2019
 • Brief Stichting Echt Scheiden zonder Schade inzake oproep aan raad tav ouderverstoting en procedures en leed bij echtscheidingen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/8/2019
 • VNG Ledenbrief 19-078 Handleiding uniformering objectafbakening gemeentelijke belastingen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/7/2019
 • Brief Sint en Pietengilde 5 okt. 2019 inzake Zwarte Piet in de gemeente
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/7/2019
 • VNG Ledenbrief 19-077 Stand van zaken herziening gemeentefonds
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/4/2019
 • Brief gemeente Zwartewaterland aan 2e Kamer inzake problematiek medicinale cannabis (aangenomen motie)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/4/2019
 • Brief gemeente Bergen op Zoom aan 2e kamer inzake uitbreiding gemeentelijk belastinggebied (aangenomen motie)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/2/2019
 • VNG Ledenbrief 19-076 Wijziging in verstrekking hulpmiddelen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/2/2019
 • Brief van alle fracties gemeente Weststellingwerf 011019 aan de Tweede Kamer inzake de omgekeerde bewijslast kleine gasvelden
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/1/2019
 • Motie gemeente Wormerland 170919 trap op trap af (gemeentefonds)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/1/2019
 • Brief gemeenteraad van Asten 250919 inzake aangenomen motie ontwikkelingen gemeentefonds
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/27/2019
 • Brief Movie Unlimited - toezending stukken en diverse correspondentie m.b.t. filmhuis-Movie Unlimited
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/26/2019
 • VNG Ledenbrief 19-074 voortgang implementatie nieuw pgb-systeem
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/26/2019
 • VNG Ledenbrief 19-073 CVA-LOGA 19-09 - FLO-overgangsrecht
 • nadere aanpassing levensloopregeling
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/24/2019
 • Brief letstalkabouttech.nl inzake kritische reacties gemeenten op wetsvoorstel verplichte uitrol 5G
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/24/2019
 • Brief fractie Lokaal Belang voor gemeenteraad inzake 4 wethouders
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/24/2019
 • Bijzondere ledenbrief VNG-reactie op de Rijksbegroting 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/24/2019
 • Burgerbrief 230919 inzake communicatie en betrokkenheid burgers bij de Gemeentelijke Warmtevisie
 • Ter afdoening in handen stellen van het college en daarbij het college verzoeken de reactie op de brief ter kennis te brengen aan de raad
 • 9/24/2019
 • Brief Raad van State 230919 inzake verlenging termijn uitspraak bp. Landgoed Halsaf, deel Huize Babberich
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/23/2019
 • Brief Raad van State 200919 inzake zitting Coördinatieregeling PIP Overnachtingshaven Lobith + 5 besluiten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/20/2019
 • Zomerbrief 2019 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/19/2019
 • Brief raadslid Zwolle inzake Pensioenzorgen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/18/2019
 • VNG Ledenbrief 19-071 toetsing Klimaatakkoord en uitnodiging voor bijeenkomsten in het land
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/17/2019
 • Oproep Milieudefensie aan raad inzake lokale zaken in het geding door CETA-verdrag
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/17/2019
 • Brief LiemersNovum reactie op concept verordening onderwijshuisvesting
 • Ter afdoening in handen stellen van het college en de brief betrekken bij de discussie in de commissie en de raad over dit onderwerp
 • 9/16/2019
 • VNG Ledenbrief 19-070 LOGA 19-069 -uitwerkingen akkoord Cao gemeenten 2019-2020 (2) Cao gemeenten vanaf 1 januari 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/16/2019
 • VNG Ledenbrief 19-069 LOGA 19-068 uitwerkingen akkoord Cao Gemeenten 2019-2020 - CAR-UWO 2019 en 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/13/2019
 • VNG Ledenbrief 19-067 LOGA 19-08 - Cao ontslagcommissie
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/13/2019
 • VNG Ledenbrief 19-068 openstelling vacatures VNG bestuur en commissies
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/12/2019
 • Burgerbrief inzake bezwaar tegen uitrol van het 5G Netwerk
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/11/2019
 • Brief werkgeverscommissie aan de raad inzake opdracht en aanstelling interim-griffier
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/9/2019
 • Burgerbrief 080919 inzake bezwaar maken in Den Haag tegen 5G-netwerk
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/9/2019
 • Burgerbrief inzake diverse brieven gemeenten (waaronder Maastricht) inzake uitrol 5G-netwerk en wetsvoorstel daaromtrent
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/9/2019
 • Burgerbrief persbericht aan raden inzake nieuwe Telecomwet-bezwaar 5G incl. protestbrief Maastricht
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/9/2019
 • Burgerbrief 080919 onverantwoord en ondemocratisch verplicht uitrollen van 5G vraag om tegengeluid (+ bezwaar Maastricht)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/9/2019
 • Burgerbrief 060918 inzake zorgen om onze gezondheid ivm uitrol 5G
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/9/2019
 • Burgerbrief inzake risico-analyse betreffende 5G
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/6/2019
 • VNG Ledenbrief 19-066 nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/5/2019
 • Burgerbrief inzake bezorgdheid over volksgezondheid ivm 5G-netwerk, invoering telecomwet en aansprakelijkheid
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/5/2019
 • Aanbieding rapport Frankhuis en Twistfliet inzake individuele inkomenstoeslag
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/5/2019
 • Update Kinderboerderij Rosorum Zevenaar incl. resultaten enquête
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/3/2019
 • Motie gemeenteraad Doetinchem 180719 over tekorten sociaal domein
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/2/2019
 • Burgerbrief inzake beginselen deugdelijk overheidsbestuur
 • zorgen volksgezondheid ivm uitrol 5G-netwerk
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/30/2019
 • Reactie van samenwerkende energiecoöperaties op concept startnotitie RES-Arnhem
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 8/29/2019
 • Burgerbrief inzake aanslag OZB
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 8/29/2019
 • Burgerbrief inzake het te lijf gaan van files op de A12 met de sneltrein
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 8/27/2019
 • Brief Raad van State 260819 inzake toezenden stukken Coördinatieregeling PIP Overnachtingshaven Lobith + 5 besluiten
 • Voor kennisgeving aannemen