Ingekomen stukken raad

DatumTitelWijze van afdoeningBijlages
 • 9/26/2022
 • 220926 10. Brief Raad van State verzoek om verweerschrift stichting Boomwortel vs gemeenteraad Zevenaar
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 9/26/2022
 • 220926 9. Ontslagbrief Erik Verkampen (D66)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/22/2022
 • 220922 7. Brief bewoners Julianalaan 21 sept. 2022 inzake overlast en onderhoud openbaar groen Julianalaan Zevenaar
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/22/2022
 • 220922 8. VNG Ledenbrief 22-050 bekendmaking invulling vacatures in VNG-bestuur en commissies
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/21/2022
 • 220921 5. Ontslag raad R. Draisma
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/21/2022
 • 220921 4. Einde commissielidmaatschap D. Futselaar
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/21/2022
 • 220921 6. Afscheid van het raadlidmaatschap A. Ilhan
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/20/2022
 • 220922 3. VNG Ledenbrief_Ondertekening-van-het-Integraal-Zorgakkoord.
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/20/2022
 • 220920 2. Afscheid van het raadslidmaatschap
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/19/2022
 • 220919 1. Brief Greenports Nederland inzake huisvesting internationale medewerkers (incl. inspiratieboek)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/14/2022
 • 220914 37. Brief Liebregts Leistra 12 sept. 2022 pro-formazienswijze ontwerp bestemmingsplan Pastoor Slingerstraat te Giesbeek
 • 9/12/2022
 • 220912 35. Jaarverslag 2021 Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen (RAD)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/12/2022
 • 220912 36.Zienswijze tegen wijzigen van het bestemmingsplan Pastoor Slingerstraat ongenummerd 6987 Giesbeek
 • 9/9/2022
 • 220909 34. Brief Stichting Suïcide Preventie Centrum inzake suïcidepreventie in de gemeente, verzoek afspraak
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/7/2022
 • 220907 33. Brief raadslid Jansen verzoek tijdelijk ontslag
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/6/2022
 • 220906 32. Brief Provincie richtlijn extra gelden jeugdzorg 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/6/2022
 • 220906 31. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Sleeg 23 Babberich
 • 9/1/2022
 • 220901 30. Burgerbrief 220830 inzake uitvoering extra 500 euro energietoeslag
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 8/24/2022
 • 220824 29. Brief Code Verantwoordelijk Marktgedrag aan gemeentes inzake impuls aan verbetering uitbestedings- en inleningsbeleid
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 8/18/2022
 • 220818 28. Brief Raad van State toezending stukken betreffende beroep bestemmingsplan Holtkamp Zevenaar
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/18/2022
 • 220818 27. Uitspraak Raad van State 17 aug. 2022 voorlopige voorziening bestemmingsplan Holtkamp Zevenaar
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/12/2022
 • 220812 26. Brief Stichting Drugsbeleid inzake organisatie nationaal Burgerberaad drugsbeleid
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 8/9/2022
 • 220809 25. Verzoek uitvoering Wob-verzoek 16 januari 2021
 • 8/2/2022
 • 220802 23. Raad van State inzake voorlopige voorziening
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/2/2022
 • 220802 24. Advies aanvraag t.a.v. aanvraag Liemerse Omroep Stichting
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 8/1/2022
 • 220801 22. Verzoek schadevergoeding 220729 in verband met datalek/reactie griffier
 • Ter afdoening in handen stellen van de griffie
 • 8/1/2022
 • 220801 21. Ingekomen brief 220731 Ontheffing gedeputeerde Staten voor aankoop snippergroen
 • Ter afdoening in handen stellen van de griffie
 • 7/28/2022
 • 220728 20. Verzoek openbaarmaking op grond van de wet open overheid
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/26/2022
 • 220726 18. Brief College van Beheer Protestante Gemeente Zevenaar fietsstraat aanpassing Babberichseweg
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/26/2022
 • 220726 19. Verzoek openbaar making op grond van de Wet open overheid
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/22/2022
 • 220722 17. VNG Ledenbrief 22-045 Stikstof
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/22/2022
 • 220722 16. Onderzoeksrapport NVVK 220706 meetbare en merkbare waarde van financiële hulpverlening
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/21/2022
 • 220721 15. Verzoek openbaarmaking op grond van de Wet open overheid
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/20/2022
 • 220720 14. Motie aanpak stikstof gemeente De Wolden Steenwijkerland Etten-Leur Oldenbroek (20/7 -29/7)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/19/2022
 • 220719 13. Verzoek 4 juli 2022 schadevergoeding in verband met datalek
 • 7/15/2022
 • 220715 12. VNG Ledenbrief 22-043 versterken gemeentelijke dienstverlening, samen aan de lat
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/14/2022
 • 220714 11. VNG Ledenbrief 22-042 generiek functieprofiel voor de griffier
 • Ter afdoening in handen stellen van de werkgeverscommissie
 • 7/14/2022
 • 220714 7. BVO DRAN brief Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022 en reactienota zienswijzen + aanbieding jaarstukken (incl. controleverklaring) 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/14/2022
 • 220714 10. VNG Ledenbrief 22-044 ontwikkelingen asielopvang en vluchtelingen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/14/2022
 • 220714 9. Motie raad gemeente Pijnacker-Nootdorp 220630 brief over procedure advies aan Commissariaat_ aanwijzing lokale publieke omroep
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/14/2022
 • 220714 8. Publicatie Raad Voor Dierenaangelegenheden (RDA) zienswijze Dilemma's in de Wildopvang
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/14/2022
 • 220714 6. Brief Raad van State inzake toezending stukken beroep bestemmingsplan Holtkamp Zevenaar
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/13/2022
 • 220713 5. Opzegging commissielidmaatschap Henk Visser
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/7/2022
 • 220707 4. FNV Kostendelersnorm onder de 27 jaar
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/6/2022
 • 220706 3. VNG ledenbrief 22-041 Verkeersveiligheid, subsidie en ondersteuning beschikbaar voor gemeenten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/4/2022
 • 220704 2. Brief raadslid Witjes beëindiging lid Regionale Agendacommissie De Groene Metropool
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/1/2022
 • 220701 1. Brief aan college ontwikkeling zonnepark Duiven en mogelijkheden in Zevenaar
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 6/30/2022
 • 220630 19. Brief RAC GMR aan DB-AB 30-6-2022 incl bijlagen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/29/2022
 • 220629 18. Aansluiten fractie VVD Zevenaar
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/27/2022
 • 220627 16. Motie lachgas gemeente Oldambt
 • Voor kennisgeving aannemen