Ingekomen stukken raad

DatumTitelWijze van afdoeningBijlages
 • 2/8/2023
 • 04. 230208 Managementletter 2022 Zevenaar en reactie controller op managementletter
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/3/2023
 • 03. 230203 Ledenbrief VNG 23/004
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/2/2023
 • 01. 230202 Bezwaar Retailplan tegen raadsbesluit weigeren herziening best.plan Bedrijventerrein Tatelaar
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 2/2/2023
 • 02. 23002. 230202 Brief Provincie-IBT inzake beoordeling begroting 2023 en toezichtvorm Zevenaar
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/27/2023
 • 230127 23. Brief RAC GMR aan Raden advies en verslag vergadering 23 januari 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/26/2023
 • 230126 22. Informatiebrief raad Kompas ActiZ investeren in jeugd en gezin - uitnodiging webinar 20 en 27 maart
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/24/2023
 • 230123 21. Burgerbrief-klacht over ambtelijke afhandeling verlichting gemeentehuis
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 1/24/2023
 • 230123 20. Brief Gemeente Zwijndrecht aan Eerste Kamer inzake extern voorzitterschap (verzoek tot agenderen)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/19/2023
 • 230119 19. Raadsbrief ODRA 230111Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/18/2023
 • 230118 18. Brief Paul Freriks 230117 afscheid als commissielid
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/18/2023
 • 230118 15. Brief Gebiedsontwikkeling 't Broek betr. reactie ontvangen 12 jan. 2023 van bewoners Uurlingstraat, Groenestraat en Weteringweg
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/18/2023
 • 230118 17. VNG Ledenbrief 23 001 Informatiepunten digitale overheid
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/18/2023
 • 230118 16. VNG ledenbrief 23 002 CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/16/2023
 • 230116 10. Brief Veerpontencoalitie en het Pieterpad inzake veer Millingen Pannerden
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 1/16/2023
 • 230116 12. Brief dhr. Verweij n.a.v. inspraak 11 januari
 • Brief betrekken bij de discussie in de commissie en raad over dit onderwerp
 • 1/16/2023
 • 230116 09. Zienswijze Prorail ontwerp-bestemmingsplan Middag Oost fase 3 Babberich
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 1/16/2023
 • 230116 14. Brief aan college start onderzoek Nationale ombudsman naar participatie en invloed in de Participatiewet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/16/2023
 • 230116 11. Brief Retailplan 230112 verbeurde dwangsommen besluit Tatelaar
 • 1/16/2023
 • 230116 13. Zienswijze omwonenden op ontwerp-bestemmingsplan Middag Oost fase 3 te Babberich
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 1/8/2023
 • 230108 8. Burgerbrief Zandwinning 't Broek
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 12/30/2022
 • 221230 7. Burgerbrief 29 dec. 2022 inzake verzoek om de onrechtmatige partijnaam niet meer te gebruiken
 • Ter afdoening in handen stellen van de griffie(r)
 • 12/30/2022
 • 221230 6. Kaderbrief SdL Meerjarenbegroting 2024-2027
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/28/2022
 • 221228 5. Brief inzake ontheffingsaanvraag obv gelijkwaardigheidsbepaling stadsverwarming - verzoek om een reactie
 • 12/27/2022
 • 221227 4. Brief Banning Advocaten ingebrekestelling mbt besluit Wegensteunpunt Zevenaar
 • 12/27/2022
 • 221227 3. VNG ledenbrief 22-068 Stand van zaken Hervormingsagenda Jeugd
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/24/2022
 • 221224 2. Opzeggen raadslidmaatschap M. Lap
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/21/2022
 • 221221 1. Brief Kunsten'92 oproep gemeenten ondersteuning culturele instellingen gelden vanuit het Rijk
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 12/13/2022
 • 221213 13. VNG Ledenbrief 22-066 instrumenten duidelijke overheidscommunicatie en digitale toegankelijkheid
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/13/2022
 • 221213 12. Opzegging lidmaatschap werkgeverscommissie
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/7/2022
 • 221207 11. VNG Ledenbrief 22-065 Nationale programmas NOVEX Woningbouw Water en Bodem Sturend en Landelijk gebied
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/6/2022
 • 221206 10. Brief van Coöperatie Angerlo Duurzaam inzake warmtenet Angerlo
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/5/2022
 • 221205 9. Resultaten Euregioraadsvergadering 24 november 2022 in Xanten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/5/2022
 • 221203 8. Pinnen!
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 12/2/2022
 • 221202 7. Beëindigen werkzaamheden als commissielid Middelen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/1/2022
 • 221201 6. Brief Ministerie BZK inzake doelstelling van inwerkingtreding wet versterking decentrale rekenkamers
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/28/2022
 • 221128 4. Brief RAC GMR aan Raden 28-11-2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/28/2022
 • 221128 5. VNG Ledenbrief 22-063 tweede nazending Najaars ALV 2 december
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/24/2022
 • 221124 3. VNG-Ledenbrief 22-062 moties en preadviezen najaars ALV 2 december 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/23/2022
 • 221123 2. Manifest behoud de apotheekhoudende huisarts (brief van landelijke werkgroep)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/22/2022
 • 221122 1. VNG Ledenbrief 22-059 bekendmaking ontbreken tegenkandidaten VNG bestuur en commissies
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/17/2022
 • 221117 17. VNG ledenbrief 22-058 openstelling vacatures tijdelijke commissie asiel en migratie
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/16/2022
 • 221116 16. Aangenomen motie gemeenteraad Hilvarenbeek inburgering statushouders 65+
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/15/2022
 • 221115 15. Natuur en milieu Gelderland open brief luchtruimherziening
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/14/2022
 • 221114 14. Motie vreemd aan de orde van de dag PAS-knelgevallen gemeente Staphorst
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/10/2022
 • 221110 13. Burgerbrief Ontheffingsaanvraag-op-basis-van-gelijkwaardigheidsbepaling
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 11/9/2022
 • 221109 12. Lindus Ondernemersvereniging Huisvesting arbeidsmigranten Voltastraat 13 t/m 23
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/9/2022
 • 221109 11. VNG Ledenbrief 22/57 Ledenraadpleging eenmalige uitkering
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 11/7/2022
 • 221107 10. VNG- Ledenbrief 22-056 uitnodiging Najaars ALV 2 december 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/1/2022
 • 221101 9. Brief bewoners Julianalaan inzake overlast en onderhoud openbaar groen Julianalaan Zevenaar
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 10/31/2022
 • 221031 8. VNG Ledenbrief 22-055 Invulling vacatures VNG-bestuur en commissies
 • Voor kennisgeving aannemen