Ingekomen stukken raad

DatumTitelWijze van afdoeningBijlages
 • 1/25/2022
 • 220125 1. Brief Aalberts Administratiekantoor aan college inzake aansprakelijkheidsstelling voorgenomen bp wijziging Hoogeweg 23c Pannerden
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/25/2022
 • 220125 2. Burgerbrief inzake rattenplaag Enghuizen
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 1/18/2022
 • 220118 7. Brief NLVOW inzake gebruik gedragscodes bij wind-, zonnepark- en geothermie projecten
 • 1/14/2022
 • 220114 6. Notitie aan gemeenteraad van Rein Advocaten inzake bestuursrechtelijke gevolgen civiele procedure bestemmingsplan Hoogeweg 23c Pannerden
 • Brief betrekken bij de discussie in de commissie en raad over dit onderwerp
 • 1/14/2022
 • 220114 5. Motie gemeente Dongen 16 dec. 2021 Transitievisie warmte
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/13/2022
 • 220113 4. Burgerbrief inzake werkzaamheden - achterstallig onderhoud verslechtering Poelwijkerlaan
 • Ter afdoening in handen stellen van het college en daarbij het college verzoeken de reactie op de brief ter kennis te brengen aan de raad
 • 1/11/2022
 • 220111 3. Kopie brieven van college Zevenaar 211223 aan colleges B&W Duiven en Montferland inzake huisvesting voortgezet onderwijs
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/31/2021
 • 211231 2. Brief m.b.t. controle CTB bij ouders zwemles
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 12/20/2021
 • 211220 1. VNG ledenbrief 21-085 Regeerakkoord
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/16/2021
 • 211216 12. Motie Borstonderzoek voor vrouwen gemeente Hof van Twente
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/16/2021
 • 211216 13. VNG ledenbrief 21-084 Uitnodiging en stukken extra digitale ALV op 13 januari 2022 (incl. reactie VNG op Regeerakkoord)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/15/2021
 • 211215 11. Brief Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat-RWS inzake Omgevingswet en rol RWS bij onteigeningen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/15/2021
 • 211215 10. Burgerbrief 211214 inzake waarneming voorafgaande aan commissie Middelen 9 december 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/14/2021
 • 211214 9. Oproep aan gemeenteraad Alliantie Burgers Voorschoten namens 5 organisaties inzake digitalisering
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/14/2021
 • 211214 8. VNG Ledenbrief 21-083 versterking gemeentelijke dienstverlening nav Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/9/2021
 • 211209 7. Mail van Jeugdautoriteit - wat kan de Jeugdautoriteit voor uw gemeente betekenen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/8/2021
 • 211208 4. Motie raadsbreed gemeente Overbetuwe VGGM ophoging opkomsttijd van HulpverleningsVoertuigen (HV’s) en specialistisch team
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/8/2021
 • 211208 6. VNG Ledenbrief 21-082 061221 belangrijke ontwikkelingen positie raadsleden en wethouders
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/8/2021
 • 211208 5. Brief Rein Advocaten 031221 inzake bestemmingsplan Hoogeweg 23c Pannerden
 • 12/6/2021
 • 211206 3. Motie gemeente Velsen transitievisie warmte
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/29/2021
 • 211129 2. Brief Nederland wordt beter-KOZP verzoek aan gemeenteraad te stoppen met het financieren en faciliteren van zwarte piet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/22/2021
 • 211121 1. Aangenomen motie Kledingbank gemeente Montferland
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/18/2021
 • 7. 211118 VNG-Ledenbrief 21-078 stand van zaken Hervormingsagenda Jeugd
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/16/2021
 • 6. 211116 Brief Commissariaat voor de media 211115 inzake aanwijzing lokale publieke media-instelling
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/10/2021
 • 5. 211110 Brandbrief Jeugdzorg Nederland 211109 aan alle gemeenten inzake arbeidsmarkt jeugdzorg
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 11/3/2021
 • 4. 211103 VNG Ledenbrief 21-073 Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagen.pdf
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/20/2021
 • 3. 211020 Ontslag verzoek voorzitter Rekenkamercommissie
 • Ter afdoening in handen stellen van de griffie
 • 10/18/2021
 • 2. 211018 Zienswijze 15 okt. 2021 m.b.t. zonnepanelen Eltenseweg 0299
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 10/18/2021
 • 1. 211018 - 211117 Moties vreemd Borstonderzoek vrouwen gemeenten Druten, Hillegom, Beuningen, Bergen op Zoom, Lelystad en Moerdijk
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/14/2021
 • 211014 5. Motie gemeenteraad Nissewaard september oproep tot wetswijziging afschaffing 6-maanden termijn toetsing huur
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/14/2021
 • 211014 7. Raadsinformatiebrief van BVO DRAN inzake ontwikkelingen doelgroepenvervoer AVAN.pdf
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/14/2021
 • 211014 6. Handreiking NCJ _Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/8/2021
 • 211008 - 211015 4. Motie Borstonderzoek_gemeenteraad Hardinxveld-Giessendam, Harlingen, Vught, Heerhugowaard, Simpelveld, Oostzaan en Maasgouw
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/6/2021
 • 211006 3. Burgerbrief inzake apartheid -coronapas
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/1/2021
 • 211001 2. Reactie ODRA 290921 op zienswijze Begroting 2022 ODRA
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/28/2021
 • 210929 1. VNG Ledenbrief 21-069 VNG reactie op de Rijksbegroting 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/17/2021
 • 210917 28. Zienswijze 210914 projectomgevingsvergunning zonnepark Lobith
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 9/16/2021
 • 210915 25. Zienswijze aan college ontwerp projectomgevingsvergunning Zonnepark Eltenseweg Lobith
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 9/16/2021
 • 210916 27. Burgerbrief inzake buitenspelen in Spijk - verplaatsen speeltoestellen
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 9/16/2021
 • 210916 26. Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning zonnepark Carvium Novum
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 9/14/2021
 • 210914 24. Brief fractievoorzitters gemeente Duiven inzake brandbrief brandweer Duiven
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/9/2021
 • 210909 23. Handreiking Provincie verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/9/2021
 • 210909 22. Zienswijze Vereniging Natuur- en Milieufederatie Gelderland m.b.t. het ontwerp-bestemmingsplan Bijland
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 9/8/2021
 • 210908 21. Afschrift brief VBV (Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers) aan gemeentebestuur Ede inzake inrichting brandweerzorg
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/7/2021
 • 210907 18. Zienswijze m.b.t. het ontwerp-bestemmingsplan Bijland
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 9/7/2021
 • 210907 19. Petitie Natuurmonumenten voor insectvriendelijker groenbeheer in de gemeente
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/7/2021
 • 210907 20. Brief Provincie inzake afspraken stelpost jeugd
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 9/3/2021
 • 210903 17. Brief Kunstwerk! inzake bezuinigingen - incidentele middelen jeugdzorg
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 9/2/2021
 • 210902 16. Burgerbrief - kopie brief aan Provinciale Staten 260721 inzake verzoek Alliander NV tot versterking kapitaalstructuur
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 9/2/2021
 • 210902 15. VNG Ledenbrief 21-065 Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing vervangt Modelverordening Rioolheffing
 • Voor kennisgeving aannemen