Ingekomen stukken raad

DatumTitelWijze van afdoeningBijlages
 • 7/23/2020
 • 200723 20. Burgerbrief inzake aanleg glasvezelnet in Pannerden
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 7/22/2020
 • 200722 19. Motie vreemd 050320 gemeente Papendrecht inzake verhuurdersheffing sociale huurwoningen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/21/2020
 • 200721 18. VNG Ledenbrief 20-057 stand van zaken PGB2.0-systeem
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/17/2020
 • 200717 17. VNG Ledennieuwsbrief 20-056 Coronacrisis nr. 17
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/15/2020
 • 200715 16. VNG-Rapport AEF financiële consequenties corona voor gemeenten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/15/2020
 • 200715 15. VNG Ledenbrief 20-054 - Verbeteragenda hulpmiddelen van start- oproep aan gemeenten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/14/2020
 • 200714 14. VNG Ledenbrief 20-053 - Wijzigingen Model-APV zomer 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/10/2020
 • 200710 13. VNG Ledennieuwsbrief 20-052 Coronacrisis nr. 16
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/10/2020
 • 200710 12. Motie Gemeente Loon op Zand raad 020720 inzake opvang kinderen Griekse vluchtelingenkampen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/9/2020
 • 200709 11. ZomerBrief 2020 NVR (Ned. Vereniging voor Raadsleden)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/8/2020
 • 200708 10. Presentaties en QenA webinar 5G VGGM 29 juni 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/8/2020
 • 200708 7. VNG Ledenbrief 20-049 - Stand van zaken Omgevingswet juli 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/8/2020
 • 200708 9. VNG Ledenbrief 20-051 Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/8/2020
 • 200708 8. VNG Ledenbrief 20-050 - Wet voor het voorkomen van uitval bij overstap naar het MBO
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/7/2020
 • 200707 5. Motie gemeente Almelo 30062- herverdeling gemeentefonds
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/7/2020
 • 200707 4. Brief inzake zorgen uitrol 5G gemeente Steenbergen incl. brief aan Tweede Kamer
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/7/2020
 • 200707 6. Brief St. Echt Scheiden zonder Schade inzake Dag van Zorg en Veiligheid_vng 290620
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/6/2020
 • 200706 3. VNG Ledenbrief 20-046 - Actieplan toegankelijk stemmen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/6/2020
 • 200706 2. VNG Ledennieuwsbrief nr. 20-047 Coronacrisis nr. 15
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/4/2020
 • 200704 1. Motie Sint Michielsgestel Stabieler 180620 gemeentefonds
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/2/2020
 • 200702 35. Reactie op burgerbrief 2 juni 2020 (onjuiste voorstelling van zaken) besluit op verwijderingsverzoek (getekend)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/2/2020
 • 200702 34. Motie gemeente Noordoostpolder SP Behoud autonomie lokale rekenkamerfuncties 250520 (aangenomen)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/30/2020
 • 200630 33. Burgerbrief-bezwaar tegen besluit 29 mei 2020 in antwoord op brief 29 april 2020 inzake wissen video met persoonsgegevens
 • Ter afdoening in handen stellen van de beroep- en bezwarencommissie
 • 6/29/2020
 • 200629 24. VNG Ledenbrief 20-041 200625 Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/29/2020
 • 200629 29. VNG Ledennieuwsbrief nr. 20-044 Coronacrisis nr. 14.pdf
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/29/2020
 • 200629 30. Motie Onhoudbaar (financiële situatie) gemeenteraad Renkum 240620-aangenomen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/29/2020
 • 200629 25. Reactie op rapport vegetatie zettingen ZWIK bestuur
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 6/29/2020
 • 200629 26. Burgerbrief corona vrije route door Zevenaar
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 6/29/2020
 • 200629 27. Minderjarige vluchtelingen kinderen Griekenland 200626
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/29/2020
 • 200629 28. Burgerbrief - een riem onder het hart - inzake Zwarte Pieten-dicussie en racisme
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/29/2020
 • 200629 31. Uitkomst enquête pgb achterban Per Saldo
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/29/2020
 • 200629 32. VNG Ledenbrief 20-045 bekendmaking uitslagen ledenraadpleging ivm uitstel ALV 2020.pdf
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/25/2020
 • 200625 23. Burgerbrief 230620 betreffende verzoek tot kappen boom
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 6/24/2020
 • 200623 21. VNG Ledenbrief 20-043 stand van zaken aanvullende onderzoeken herijking verdeling gemeentefonds
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/24/2020
 • 200624 22. Brief gemeente Noordoostpolder inzake motie ALV-VNG betr. financiën invoering Omgevingswet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/23/2020
 • 200623 20. VNG Ledenbrief 20-037 Stand van zaken nieuwe Wet Inburgering
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/22/2020
 • 200622 19. Motie behoud lokale rekenkamercommissie Edam Volendam
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/19/2020
 • 200619 18. Burgerbrief d.d. 22 april 2020 inzake overlast buurt en handhaving corona (nb. brief werd op 19 juni 2020 op de griffie ontvangen)
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 6/19/2020
 • 200619 16. Jaarverslag Scalabor 2019
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/19/2020
 • 200619 17. VNG Ledenbrief 20-039 LOGA 20-04 - Gezamenlijke vragenlijst VNG en vakbonden
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/19/2020
 • 200619 15. Brief Burgers Geven Energie (Wiek-II) inzake rol raad betreffende energie-initiatieven in de gemeente Zevenaar
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/18/2020
 • 200618 14. VNG Ledenbrief 20-033 meerjarige Transitiestrategie Common Ground
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/12/2020
 • 200612 13. Ontslagbrief raadslid R. Teunissen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/12/2020
 • 200612 12. VNG Ledenbrief 20-031 uitvoeringslasten Klimaatakkoord
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/11/2020
 • 200612 10. Hyperlink stemformulier - ledenraadpleging ivm uitgestelde ALV VNG
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 6/11/2020
 • 200611 9. Motie gemeente Kerkrade raad 270520 afschaffing verhuurdersheffing
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/11/2020
 • 200612 11. VNG Ledenbrief 20-030 200611Definitieve voorstellen ledenraadpleging ivm uitgestelde ALV
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/9/2020
 • 200609 8. VNG Ledenbrief 20-026 Verbinden met Schulden
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/8/2020
 • 200608 6. Brief Stichting Vluchteling 050620 lancering petitie en stilteprotesten 25 gemeenten opvang alleenstaande vluchtelingkinderen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/8/2020
 • 200608 7. Hyperlink ledenraadpleging VNG rechtzetten scheefheid in achtervang bij Waarborgfonds Sociale Woningbouw
 • Ter afdoening in handen stellen van het college