Ingekomen stukken raad

DatumTitelWijze van afdoeningBijlages
 • 4/16/2024
 • 8. 240416 Brief werkgroep Juridisch Ontgassen betreffende ontzeggen vergunningen voor het aan de lucht ontgassen van binnenvaartschepen
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 4/10/2024
 • 7. 240410 Brief J. Opdam inzake beĆ«indiging commissielidmaatschap
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/9/2024
 • 6. 240409 Conceptbegroting VGGM 2025, gewijzigde begroting 2024, bestemming resultaatjaarrekening 2023 en beleidsplan VGGM 2025-2026
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 4/4/2024
 • 3. 240404 Agendabundel RDL vergadering 21 maart 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/4/2024
 • 5. 240404 Brieven Raad van State uitspraak inzake voorlopige voorziening en beroepsprocedure (webversie) bp Dorpsstraat 71-85 Angerlo
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/4/2024
 • 4. 240404 Brief Stichting Huiskat Thuiskat aan college inzake het voorkomen van dierenleed door loslopende huiskatten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/2/2024
 • 2. 240402 Brief RAC GMR 240402 aan DB-AB - advies en verslag vergadering 18 maart 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/26/2024
 • 1. 240326 Brief PAN (Pesticide Action Network Netherlands) inzake ecologisch groenbeheer gemeente (bundel reacties)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/22/2024
 • 16. 240321 Brief Stichting Houtrook Vrij informatie schadelijkheid houtstook en noodzaak tot uitfaseren
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/22/2024
 • 15. 240321 Agenda-programma-stukken ALV en Dag van de Gelderse Gemeenten 8 april 2024 - raden Gelderse gemeenten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/22/2024
 • 14. 240320 VNG Ledenbrief 24-008 Openstelling vacatures VNG-bestuur en -commissies
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/21/2024
 • 13. 240319 VNG Ledenbrief 24-007 Update VNG-inzet kabinetsformatie
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/18/2024
 • 12. 240311 Inwonersbrief rechter legt college van B&W dwangsom op
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/13/2024
 • 10. 240313 Brief Energie de Liemers inzake ontwikkeling duurzame energie
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/13/2024
 • 9. 240313 en 240320 Moties gemeente Kerkrade en gemeente Berg en Dal gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen en afdelingen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/13/2024
 • 11. 240313 Zienswijze Eelerwoude BV tegen ontwerp bestemmingsplan Gelders Eiland
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 3/11/2024
 • 8. 240311 Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 incl. gewijzigde begroting 2024 BVO DRAN
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 3/8/2024
 • 7. 240301 Brief Ministerie VWS 240208 aan college - Informatie over artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/1/2024
 • 6. 240229 Rapport Nationale ombudsman_Hoe eerder hoe beter_28 februari 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/1/2024
 • 5. 240229 Zienswijze Tennet bestemmingsplan Recreatieoord Panoven
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 3/1/2024
 • 4. 240227 Inwonerbrief aan college inzake artikel Zevenaar Post over afwijzing Liemerse gemeenten bouw munitiebunker in 't Broek
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/29/2024
 • 3. 240226 Agendabundel RDL vergadering 8 februari 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/29/2024
 • 2. 240221 Brieven (3x) RvS toezending stukken beroepsprocedure Dorpstraat 71-85 Angerlo-en voorlopige voorziening en ontbreken pagina 2
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/26/2024
 • 1. 240219 Brief 19-02-2024 ontwikkelingen binnen organisatie Pactum
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/23/2024
 • 25. 240223 Ontslagbrief griffier
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/23/2024
 • 24. 240129 Zienswijze op voorgestelde bouwplannen Grietakkers 7
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 2/22/2024
 • 23. 240222 Terugkoppeling vergadering auditcommissie 05 februari 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/20/2024
 • 22. 240220 Mail van inwoner aangaande oud papier
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/16/2024
 • 21. 240216 Definitieve zienswijze ontwerp bestemmingsplan Thushoeve Zevenaar
 • 2/15/2024
 • 20. 240215 Inspraakreactie St. Activiteitencommissie Zevenaar en initiatiefgroep Raadhuisplein evaluatie parkeerbeleid (cie. Ruimte 210224)
 • Brief betrekken bij de discussie in de commissie en raad over dit onderwerp
 • 2/13/2024
 • 19. 230213 Inwonerbrief betr. reactie-bezwaar voorstel aanpassingen parkeerbeleid (cie. Ruimte 210224)
 • Brief betrekken bij de discussie in de commissie en raad over dit onderwerp
 • 2/13/2024
 • 18. 240213 Motie vreemd gemeente Someren 021123 Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/9/2024
 • 17. 240209 Verzoek Raad van State om indienen verweerschrift 240207 beroep bestemmingsplan Dorpsstraat 71-85
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/9/2024
 • 16. 240209 Zienswijzen (6x) (230130 en 230131) ontwerp paraplubestemmingsplan Archeologie en cultuurhistorie herziening 2023
 • 2/7/2024
 • 15. 240207 Managementletter Zevenaar 2023 en Reactie op Managementletter Zevenaar 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/6/2024
 • 13. 240206 Brief Regioagendacommissie GMR aan AB - advies en verslag vergadering 5 februari 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/6/2024
 • 14. 240206 VNG Ledenbrief 24-004 wijziging model rechtspositie raads- en cieleden en model regeling rechtspositie benw
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/5/2024
 • 10. 240202 Brief Raad van State uitspraak beroep bestemmingsplan perceel Babberich
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/5/2024
 • 9. 240205 Klacht afhandelen Wmo aanvraag B&W Zevenaar
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 2/5/2024
 • 12. 230205 Pro forma zienswijze Tennet 240124 ontwerp bestemmingsplan Recreatieoord De Panoven
 • 2/5/2024
 • 11. 230205 Pro forma zienswijze 310124 ontwerp bestemmingsplan Thushoeve Zevenaar
 • 2/2/2024
 • 7. 240202 Brief CdK aan raad 310124 m.b.t. herbenoeming burgemeester Van Riswijk
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/2/2024
 • 8. 240202 Motie vreemd gemeente Westervoort 290123 ontwerp Meerjarenbeleidsplan politie
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/2/2024
 • 6. 240202 Amendement gemeente Lingewaard ontwerp meerjarenbeleidsplan Politie Oost Nederland
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/30/2024
 • 5. 240130 VNG Ledenbrief 24-002 Brief VNG IPO en UvW aan informateur
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/30/2024
 • 3. 240130 Zienswijze 290123 ontwerp bestemmingsplan Thushoeve Zevenaar
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 1/30/2024
 • 4. 240130 - 240201 Diverse zienswijzen ontwerp bestemmingsplan 7Poort fase II
 • 1/30/2024
 • 2. 240130 Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Grietakkers 7
 • 1/29/2024
 • 24. 240129 Zienswijze op voorgestelde bouwplannen Grietakkers 7_Geanonimiseerd
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 1/29/2024
 • 1. 240129 Brief RvS behandeld beroep bestemmingsplan Sleeg 23 Babberich15 december 2023
 • Voor kennisgeving aannemen