Ingekomen stukken raad

DatumTitelWijze van afdoeningBijlages
 • 12/7/2023
 • 06. 231207 Informatiebrief GMR regionale woonzorgvisie en save the date
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/7/2023
 • 05. 231207 Zienswijze 231128 ontwerp bestemmingsplan Markt 8 Lobith
 • 12/6/2023
 • 04. 231206 Raadsmemo Euregioraad - resultaten Euregioraadsvergadering 23 november 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/5/2023
 • 03. 231205 Brief RAC GMR 231128 aan AB - advies en verslag vergadering 27 november 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/29/2023
 • 02. 231129 Complete-vergaderset-najaars-alv-VNG-1-december-2023 (incl. ontvangen ledenbrieven)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/28/2023
 • 01. 231128 Brief inzake concept-bestemmingsplan Gelders Eiland-verzoek volwaardige woonbestemming woning
 • 11/24/2023
 • 15. 231124 Kennisgeving van geen provinciaal belang op ontwerp-bestemmingsplan Markt 8 Lobith
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/22/2023
 • 14. 231122 VNG Ledenbrief 23-047 Eerste nazending Najaars ALV 1 december 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/21/2023
 • 16. 231121 Klacht-melding grensoverschrijdend gedrag en intimidatie door dhr. Van Riswijk
 • Ter afdoening in handen stellen van het college waarbij de Interne Klachtenregeling gemeente Zevenaar 2018 in werking treedt
 • 11/21/2023
 • 13. 231121 Brief Sportvisserij Nederland 171123 inzake hengelsport loodvrij
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/20/2023
 • 11. 231117 VNG Ledenbrief 23-046 Geen andere kandidaten voor vacatures VNG-bestuur en -commissies
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/20/2023
 • 12. 231120 Brief Raad van State 231117 toezending stukken bestemmingsplan Wegensteunpunt Zevenaar
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/16/2023
 • 10. VNG Ledenbrief 23-045 data-analyse houdbaarheid Wmo en Jeugdwet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/14/2023
 • 09. 231114 Brief Raad van State start beroepsprocedure bestemmingsplan Wegensteunpunt Zevenaar
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/14/2023
 • 08. 231114 Brief inzake wijziging in het ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Komstraat 19 Lobith namens omwonenden
 • 11/10/2023
 • 07. 231110 Brief Wereldnatuurfonds e.a. inzake Manifest Ruimte voor Levende Rivieren
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/8/2023
 • 05. 231108 VNG Ledenbrief 23-041 Wijziging Model-APV (najaar 2023)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/8/2023
 • 06. 231108 Herhaald verzoek buurtbewoners 231107 om treffen maatregelen onveilige verkeerssituatie Wilhelminalaan
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 11/6/2023
 • 04. 231106 Brief Uitvaartzorg de Liemers inzake aandacht voor tarieven gemeentelijke begraafplaatsen
 • Ter afdoening in handen stellen van het college en de brief betrekken bij de discussie in de commissie en de raad over dit onderwerp
 • 11/3/2023
 • 03. 231103 Motie vreemd gemeenteraad Rheden Hospice Rozenheuvel
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/30/2023
 • 02. 231030 Brief van Stichting Gezond Water (SGW) inzake visrecht en vislood (loodgebruik sportvissers)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/30/2023
 • 01. 231023 VNG Ledenbrief 23-039 bekendmaking voorgedragen kandidaten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/26/2023
 • 19. 231026 Brief GMR aan gemeenteraden inzake evaluatieonderzoek GMR
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/25/2023
 • 18. 231025 VNG Ledenbrief 23-038 wijziging Model Verordening afvoer hemelwater en grondwater
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/23/2023
 • 17. 231023 Facsheet LHBTIQA+ 2023 monitor Gelderland en Overijssel
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/23/2023
 • 16. 231023 Brief Boemelburcht aan college van 25 mei 2023 inzake bouwlocaties carnaval
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 10/19/2023
 • 15. 231019 Zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan Paintball Kwartiersedijk Babberich
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 10/17/2023
 • 13. Terugkoppeling auditcommissie 25 september en 4 oktober
 • Brief betrekken bij de discussie in de raad over dit onderwerp
 • 10/17/2023
 • 14. 231017 Brief SDL t.b.v. Raden n.a.v. zienswijze gemeenten m.b.t. formatieontwikkeling RSD de Liemers
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/13/2023
 • 12. 231013 Kaderbrief 2025 en aanbiedingsbrief Kaderbrief 2025 BVO DRAN
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/11/2023
 • 11. 231011 Brief Roel van Bommel afscheid als commissielid
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/10/2023
 • 09. 231010 Zienswijzen (2x) tegen voorgenomen besluit tot vestiging van een voorkeursrecht als bedoeld in de Wet Voorkeursrecht Gemeente
 • Ter afdoening in handen stellen van het college en de brief betrekken bij de discussie in de commissie en de raad over dit onderwerp
 • 10/10/2023
 • 10. 231010 Brief Niko Wiendels 231009 afscheid als commissielid
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/29/2023
 • 08. 230929 Burgerbrief aan raad inzake opleggen eenzijdige gedragslijn
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/29/2023
 • 07. 230929 Burgerbrief inzake IKC De Wissel - vervolgontwikkeling Vestersbos
 • Brief betrekken bij de discussie in de commissie en raad over dit onderwerp
 • 9/27/2023
 • 06. 230927 VNG Ledenbrief 23-037 Verkiezingen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/21/2023
 • 05. 230921 Burgerbrief inzake Gelrepas
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 9/20/2023
 • 04. 230920 Brief RAC GMR aan Raden advies en verslag vergadering 18 september 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/19/2023
 • 03. 230919 Motie gemeenteraad Zwolle juli 2023 de natuur die je nu niet kapot maakt hoef je later niet te herstellen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/18/2023
 • 02. 230918 Brief SOVVT inzake loonsverhogingen in de VVT-sector
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/16/2023
 • 01. 230916 Burgerbrief inzake Milieustraat en Circulaire Economie
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/14/2023
 • 50. 230914 Reactie op zienswijze Begroting 2024 ODRA 230911
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/14/2023
 • 48. 230914 Brief Diversion namens gedupeerde kinderen toeslagenaffaire
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/14/2023
 • 49. 230914 VNG Ledenbrief 23-036 230913 Openstelling vacatures in VNG-bestuur en commissies
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/13/2023
 • 47. 230913 Aankondigingsbrief rekenkameronderzoek regeldruk voor het midden- en kleinbedrijf (MKB)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/12/2023
 • 46. 230912 VNG Ledenbrief 23-035 230911 Oproep bijdrage aardbeving Marokko
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/12/2023
 • 44. 230912 AVG-verzoek 230905 - informatie over persoonsgegevens
 • Ter afdoening in handen stellen van de griffier
 • 9/12/2023
 • 45. 230912 Brief Kienhuis Hoving namens cliënt 230911 inzake voorstel bestemmingsplan Wegensteunpunt commissie Ruimte 13 september 2023
 • Brief betrekken bij de discussie in de commissie en raad over dit onderwerp
 • 9/7/2023
 • 42. 230907 Zienswijze VGGM ontwerpbegroting 2024_Brief aan raden met zienswijzentabel
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/7/2023
 • 43. 230907 Zienswijze VanWestreenen namens maatschap op ontwerp bestemmingsplan Gelders Eiland
 • Ter afdoening in handen stellen van het college en de brief betrekken bij de discussie in de commissie en de raad over dit onderwerp