Ingekomen stukken raad

DatumTitelWijze van afdoeningBijlages
 • 10/20/2020
 • 201020 25. Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Meentestraat ongenummerd Giesbeek
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 10/16/2020
 • 201016 24. Brief VGGM Verzoek zienswijze oprichten werkgeversvereniging
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 10/15/2020
 • 201015 19. Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Meentsestraat ongenummerd Giesbeek
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 10/15/2020
 • 201015 23. VNG Ledenbrief 20-076 - Wijziging statuten VNG
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/15/2020
 • 201015 22. Brief ODRA 15 okt. 2020 inzicht in besparingen ODRA
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/15/2020
 • 201015 21. VNG Ledenbrief 20-075 - Wijziging Model-APV (OMG).pdf
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/15/2020
 • 201015 20. Brief IBT inzake update www.geldersefinanciën.nl (cijfers jaarrekening)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/15/2020
 • 201015 18. Brief burgemeester inzake benoeming algemeen directeur/gemeentesecretaris
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/14/2020
 • 201014 15. Burgerbrief 201013 oproep inzake kinderen in vluchtelingenkampen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/14/2020
 • 201014 13. Burgerbrief 25 augustus 2020 klacht medewerker (Nb. brief is 14 oktober 2020 door de griffie ontvangen)
 • Volgt
 • 10/14/2020
 • 201014 16. VNG Ledenbrief 20-066 - Sociaal ondersteuningspakket voor burgers in quarantaine en de rol van gemeenten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/14/2020
 • 201014 17. Brief LiemersNovum en St. Alg, Basisonderwijs Rijnwaarden d.d. 23 juni 2020 inzake glasvezel onderwijs (Nb. brief is 14 oktober 2020 door de griffie ontvangen)
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 10/14/2020
 • 201014 14. Burgerbrief 5 september 2020 aanvulling klacht medewerker (Nb. brief is 14 oktober door de griffie ontvangen)
 • Volgt
 • 10/13/2020
 • 201013 12. Brief Zevenaarse basisscholen over natuur- en milieueducatie-aanbieding bijenhotels
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/12/2020
 • 201012 11. Factsheet GGD Gelderland-Midden vaccinatiegraad gemeente Zevenaar verslagjaar 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/9/2020
 • 201008 9. Brief VGGM inzake aanmerkelijke wijziging begroting 2020
 • 10/9/2020
 • 201009 10. WOB-verzoek 200929 stukken vallend onder geheimhouding klachtafhandeling klacht cie. Ruimte
 • WOB-verzoek is in behandeling bij de afdeling Juridische Zaken
 • 10/8/2020
 • 201008 7. Burgerbrief AVG-verzoek
 • Stuk is in behandeling bij de griffie in overleg met de gemeenteraad
 • 10/8/2020
 • 201008 8. Bezwaarschrift 201006 tegen besluit geheimhouding stukken klachtafhandeling klacht cie. Ruimte
 • Ter afdoening in handen stellen van de beroep- en bezwarencommissie in overleg met de gemeenteraad
 • 10/7/2020
 • 201007 6. Brief Paulusschool Giesbeek 260920 inzake bezuiniging NME
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/7/2020
 • 201007 5. VNG Ledenbrief 20-074 - VNG Model Verordening beslistermijn schuldhulpverlening (nieuw)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/6/2020
 • 201006 4. VNG Ledenbrief 20-073 - Gemeentelijke ondersteuning publiekscampagne CoronaMelder
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/6/2020
 • 201006 3. Brief Brede School St. Martinus 260920 inzake behoud van Dienst voor NME
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/2/2020
 • 201002 1. VNG Ledenbrief 20-071 - Uitvoeringsbudget beschikbaar voor Lokale Preventieakkoorden
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/2/2020
 • 201002 2. VNG Ledenbrief 20-072 - Gevolgen aanscherping corona maatregelen voor gemeenten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/30/2020
 • 200930 23. Brief #500 kinderen inzake Zorgt uw gemeente voor het kantelpunt? Relocatie #500kinderen vanuit Griekenland!
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/30/2020
 • 200930 24. Ingezonden brief IKC Platanenlaan betreffende NME
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/29/2020
 • 200929 22. Brief Pure Energie inzake zonnepark Bijvanck
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/28/2020
 • 200928 21. Open brief ESZS aan Raadsleden en Wethouders
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/28/2020
 • 200928 20. Brief Bouwend Nederland inzake inspiratie voor de begrotingsbehandeling.pdf
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/26/2020
 • 200926 19. Brief Orange the IJssel in het kader van Orange the World
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/25/2020
 • 200925 18. Voortgangsnotitie Raden in Verzet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/25/2020
 • 200925 17. VNG Ledenbrief 20-069 Archivering tekstberichten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/24/2020
 • 200924 14. Motie gemeente Lelystad en brief Tweede Kamer inzake wetgeving Huisvestingswet vergunninghouders
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/24/2020
 • 200924 13. VNG Ledenbrief 20-067 - VNG Model Verordening op de gemeentelijke adviescommissie (nieuw)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/24/2020
 • 200924 16. VNG Ledenbrief 20-070 VNG-reactie op de Rijksbegroting 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/24/2020
 • 200924 15. Aanvraag interpellatiedebat 220920 VVD tijdelijk noodfietspad Spijk - Lobith-Tolkamer
 • Aanvraag voor interpellatie is op 6 oktober 2020 ingetrokken
 • 9/23/2020
 • 200923 12. VNG Ledenbrief 20-068 - Tweede pakket en totaaloverzicht moties ALV 25 september 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/22/2020
 • 200922 11. Brief Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers aan gemeentebestuur Ede inzake inrichting lokale brandweerzorg
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/18/2020
 • 200918 10. Brief Ministerie BiZa 170920 aan colleges BenW inzake IBT brandveiligheid gevels
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/17/2020
 • 200917 9. VNG Ledenbrief 20-065 eerste pakket moties ALV 25 sept. 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/16/2020
 • 200916 5. Brief Stuurgroep Versterking regionale samenwerking inzake voortgang besluitvorming versterkingsproces
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/16/2020
 • 200916 7. Bezwaarschrift besluit enquêtecommissie PenO 25 oktober 2017
 • 9/16/2020
 • 200916 8. Burgerbrief-klacht over groenonderhoud
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 9/16/2020
 • 200916 6. Bezwaarschrift besluit enquêtecommissie PenO 25 oktober 2017
 • 9/15/2020
 • 200915 4. Brief Raad van State 140920 verzoek indienen verweerschrift beroep partiële herziening bp Halsaf, deel Huize Babberich
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 9/14/2020
 • 200914 3. VNG Ledenbrief 20-064 - Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota.pdf
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/11/2020
 • 200911 1. Motie vreemd aan orde van de dag gemeente Rheden Raden in Verzet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/11/2020
 • 200911 2. Reminder VNG aanmelding stemgerechtigde vertegenwoordigers gemeenten voor ALV 25 september 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/9/2020
 • 200909 44. Aanvaard amendement gemeente Overbetuwe voorlopig concept-bod RES
 • Voor kennisgeving aannemen