Ingekomen stukken raad

DatumTitelWijze van afdoeningBijlages
 • 2/28/2020
 • Burgerbrief inzake naamgeving Hal 12
 • Brief betrekken bij de discussie in de raad over dit onderwerp
 • 2/28/2020
 • Motie alle fracties Drechterland over financiële bijdrage van Rijk voor Omgevingswet (2019-46) aangenomen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/25/2020
 • Motie gemeente Hilvarenbeek inzake 5G
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/25/2020
 • Burgerbrief naamgeving HAL12
 • Brief betrekken bij de discussie in de raad over dit onderwerp
 • 2/24/2020
 • Burgerbrief Nederlandse (Oorlogs)misdaden door de Republiek Indonesië op (voormalig) Nederlands-Nieuw-Guinea
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/20/2020
 • Zienswijze Landgoed Huis Sevenaer ontwerpbesluit omgevingsvergunning Kerkstraat 21 Zevenaar
 • Ter afdoening in handen stellen van het college en de brief betrekken bij de discussie in de commissie en de raad over dit onderwerp
 • 2/20/2020
 • VNG Ledenbrief 20-004 Ondersteuning lokale preventieakkoorden
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/18/2020
 • VNG Ledenbrief 20-005 stand van zaken implementatie abonnementstarief Wmo
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/14/2020
 • Motie gemeenteraad Almelo behoud autonomie lokale rekenkamer(functie)s
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/14/2020
 • Burgerbrief waarschuwing-brandbrief betreffende 5G straling
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/13/2020
 • Motie gemeenteraad Nieuwegein 230120 Samen trap-op-trap-af
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/10/2020
 • Publicatie Landingsplaats voor de Omgevingswet van Ruimtemaker, LVKK, FRK en LSA
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/6/2020
 • Motie gemeente Overbetuwe 040220 oplopende tekorten door vreemd abonnementstarief en vernieuwde meldcode
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/6/2020
 • Brief Provincie 040220 inzake financieel toezicht 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/6/2020
 • Motie gemeente Steenbergen verhuurdersheffing
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/5/2020
 • Burgerbrief inzake raadsvoorstel naamgeving Hal 12
 • Brief betrekken bij de discussie in de commissie en raad over dit onderwerp
 • 2/5/2020
 • Brief Vereniging Stadswerk Nederland inzake Landelijk Kennis- en Praktijknetwerk Invasieve Exoten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/4/2020
 • Jaarverslag 2019 politie Rivierenland Oost gemeente Zevenaar
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/3/2020
 • Kopie van brief Stichting Nationale Boomfeestdag aan college inzake Boomfeestdag-Groenfactor basisscholen in gemeente Zevenaar
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 2/3/2020
 • Motie gemeenteraad Stede Broec 300120 afschaffen verhuurdersheffing
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/27/2020
 • Brief aan de gemeenteraad Aanvulling - Bezwaarschrift subsidievoorstel sportverenigingen 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/22/2020
 • VNG-brief inzake flitspeiling-extra vragen nav inventarisatie stavaza implementatie VN-verdrag Handicap
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 1/21/2020
 • Mailbericht 200120 verzoek gesprek-presentatie Dutch Drone Shows
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 1/21/2020
 • Motie gemeente Weesp - op naar vuurwerkvrij Weesp
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/16/2020
 • VNG Ledenbrief 20-001 gevolgen sluiting rookruimten in de horeca
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/15/2020
 • Zienswijze 140120 Provincie ontwerp-bestemmingsplan Ringdam 1 Herwen
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 1/14/2020
 • Brief HISWA-RECRON inzake invoering vermakelijkhedenretributie evenementen
 • Ter afdoening in handen stellen van het college en de brief betrekken bij de discussie in de commissie en de raad over dit onderwerp
 • 1/14/2020
 • Brief IGOR inzake beoogde invoering vermakelijkhedenretributie
 • Ter afdoening in handen stellen van het college en de brief betrekken bij de discussie in de commissie en de raad over dit onderwerp
 • 1/14/2020
 • Verslag Euregioraadsvergadering 28 november 2019
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/13/2020
 • Reminder VNG inventarisatie stand van zaken implementatie VN-verdrag Handicap
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 1/13/2020
 • Burgerbrief 110120 betreffende zorgen-misstanden jeugdzorg
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/13/2020
 • Rapportage voedselbank Montferland vergelijking van gemeentelijk beleid
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/9/2020
 • Motie gemeenteraad Renkum mbt abonnementstarief en meldcode (sociaal domein)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/7/2020
 • Burgerbrief inzake gevaren volksgezondheid elektromagnetische velden (5G)-ICNIRP blootstellinglimieten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/7/2020
 • Motie onderzoek greep op middenhuur regio Arnhem-Nijmegen raad gemeente Renkum
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/7/2020
 • Motie vreemd aan de orde van de dag gemeente Achtkarspelen inzake afschaffing verhuurdersheffing
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/6/2020
 • Bezwaarschrift subsidievoorstel sportverenigingen 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/3/2020
 • Brief aan gemeenteraad inzake Internationale Vrouwendag 8 maart 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/31/2019
 • Diverse ingekomen zienswijzen (gericht aan de raad) ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort (in totaal zijn 25 zienswijzen ingediend
 • dit zijn de zienswijzen die aan de gemeenteraad zijn gericht)
 • Ter afdoening in handen stellen van het college en de brief betrekken bij de discussie in de commissie en de raad over dit onderwerp
 • 12/27/2019
 • Burgerbrief 271219 - zienswijze op het op het ontwerp-bestemmingsplan VAB Bevermeerseweg, Angerlo
 • Ter afdoening in handen stellen van het college en de brief betrekken bij de discussie in de commissie en de raad over dit onderwerp
 • 12/24/2019
 • Motie Vreemd Samen Trap op trap af gemeente Montferland raad 021219
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/23/2019
 • Aanbiedingsbrief VGGM 191219 conceptbegroting en kaders 2021 (gewijzigde aanpak planning en control)
 • Ter afdoening in handen stellen van het college en daarbij het college verzoeken de reactie op de brief ter kennis te brengen aan de raad
 • 12/20/2019
 • Motie gemeente Almelo 171219 trap-op-trap-af van het gemeentefonds
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/20/2019
 • Zienswijze Provincie Gelderland 19 dec. 2019 ontwerp-bestemmingsplan Ringdam 1 Herwen
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 12/20/2019
 • VNG Ledenbrief 19-110 - Wvggz
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/20/2019
 • Motie gemeenteraad Dongen en brief aan Minister kosten jeugdzorg
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/19/2019
 • Brief GS Gelderland 181219 aan college - aanvraag ontheffing artikel 15 Gemeentewet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/19/2019
 • Kaderbrief 18 dec. 2019 Samenwerking de Liemers
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/19/2019
 • Brief letstalkabouttech toezending informatiemap 5G en Gezondheid
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/19/2019
 • VNG Ledenbrief Uitstel aanlevering startberichten abonnementstarief Wmo
 • Voor kennisgeving aannemen