Ingekomen stukken raad

DatumTitelWijze van afdoeningBijlages
 • 1/22/2021
 • 210122 35. Voortgangsnotitie 19 januari 2021 Raden in Verzet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/21/2021
 • 210121 33. Burgerbrief 210120 inzake gang van zaken met dossiers enquêtecommissie PenO
 • Ter afdoening in handen stellen van de griffie
 • 1/21/2021
 • 210121 34. Brief openbaarheid informatie raadsenquête personeelsbeleid gemeente Zevenaar
 • Stuk is in behandeling bij de griffie in overleg met de gemeenteraad
 • 1/19/2021
 • 210119 32. Brief Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers aan VGGM inzake onrechtmatige inperking vrijheid van meningsuiting
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/15/2021
 • 210115 31. VNG Ledenbrief 21-002 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (BALV) VNG 12 februari 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/15/2021
 • 210115 29. Raadsbrief Angerlo aardgasvrij en duurzaam incl. krant
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/15/2021
 • 210115 30. Brief INretail oproep aan bestuurders om steun voor winkelondernemers
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/12/2021
 • 210112 28. Rheden Rationeel factsheet windmolens en zonnevelden
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/11/2021
 • 210111 27. Brief Zevenaarse horeca 29 dec. 2020 aan college inzake betaalde belasting horeca (antwoord op brief college d.d.14 dec. 2020)
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 1/11/2021
 • 210111 26. Motie huisvestigingsverordening gemeente Druten raad 12 nov. 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/6/2021
 • 210106 25. VNG Ledenbrief 21-001 Opening mogelijkheid stellen tegenkandidaten voor vacatures in VNG-bestuur en -commissies
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/5/2021
 • 210105 23. Brief Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen toezending regionale lokale besluitenlijsten raden regionale samenwerking
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/5/2021
 • 210105 24. Burgerbrief inzake archeologisch onderzoek in Pannerden
 • Ter afdoening in handen stellen van het college en daarbij het college verzoeken de reactie op de brief ter kennis te brengen aan de raad
 • 1/4/2021
 • 210104 22. Brief St. Leven met de Aarde inzake Wereldovershootday naar achteren brengen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/4/2021
 • 210104 21. Aangenomen moties (5x) gemeente Arnhem versterking regionale samenwerking raad 16 dec.2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/30/2020
 • 201230 20. Brief Raad van State betr. zitting beroep best.plan Halsaf, deel Huize Babberich
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/30/2020
 • 201230 19. Burgerbrief inzake voormalig afval aanbiedstation Jansen, Halve Maan, Lobith
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 12/28/2020
 • 201228 18. Brief Regenboogteam aan Minister VWS inzake vragen betr. corona-vaccin
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/18/2020
 • 201218 17. Motie gemeenteraad Wijchen raad 17 dec. 2020 Regioagendacommissie Regio Arnhem Nijmegen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/18/2020
 • 201218 15. FNV Rapport verdringing
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/18/2020
 • 201218 14. Brief VGGM 201216 proces begroting 2022 en besluitvorming rechtmatigheid brandweer
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/18/2020
 • 201218 16. Motie gemeenteraad Heumen raad 17 dec. 2020 Regioraad agendacommissie versterking regio Arnhem Nijmegen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/18/2020
 • 201218 13. VNG Ledenbrief 20-095 handreiking Leegstand te lijf 2.0 en VNG Model Leegstandverordening (nieuw)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/17/2020
 • 201217 11. Brief Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland inzake landelijk verbod gewasbeschermingsmiddelen openbare ruimte
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/17/2020
 • 201216 9. VNG Ledenbrief 20-092 ondersteuning voor toezichts- en handhavingstaken bij gemeenten (tijdelijke banen)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/17/2020
 • 201217 12. Brief Zevenaarse horeca inzake compensatie corona-crisis
 • 12/17/2020
 • 201217 10. VNG Ledenbrief 20-094 Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/16/2020
 • 201216 8. VNG Ledenbrief 20-090 ambtshalve verlengen van beschermd wonen en aanleveren kostengegevens beschermd wonen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/15/2020
 • 201215 6. Brief Minister OCW 201211 inzake extra rijksmiddelen voor de lokale cultuur (kamerbrief 32820 is ook bijgevoegd)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/15/2020
 • 201215 2. Brief betr. aanvullende reactie Banning Advocaten namens burger inzake geluid bp wegensteunpunt tbv raad 16 dec. 2020
 • Brief betrekken bij de discussie in de raad over dit onderwerp
 • 12/15/2020
 • 201215 5. Brief VGGM 201211 verslag coronacrisis
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/15/2020
 • 201215 7. Brief Provincie inzake oordeel begroting Zevenaar 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/15/2020
 • 201215 3. Burgerbrief schriftelijke zienswijze op Wob-verzoek
 • Ter afdoening in handen stellen van de griffier en de burgemeester
 • 12/15/2020
 • 201215 4. Burgerbrief 201214 aan college (kopie raad) inzake aanwijzingen over het maken van (geluids)opnames
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 12/14/2020
 • 201214 1. VNG Ledenbrief maatregelen lockdown en kamerbrief.pdf
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/11/2020
 • 201211 11. Verslag Euregioraad 26 november 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/11/2020
 • 201211 10. VNG Nieuwsledenbrief 20-089 coronacrisis nr. 21
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/11/2020
 • 201211 12. Motie gemeente Berg en Dal - Versterking regio Arnhem-Nijmegen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/9/2020
 • 201209 9. Brief Albert Heijn Zevenaar inzake eenmalige ontheffing winkeltijdenwet op 1e Kerstdag
 • Brief betrekken bij de discussie in de raad over dit onderwerp
 • 12/3/2020
 • 201203 8. VNG Ledenbrief 20-088 data delen en open maken
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/3/2020
 • 201203 7. VNG Ledenbrief 20-087 voorbereiding ALV 12 februari 2021 stand van zaken 3 dec. 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/2/2020
 • 201202 6. VNG Ledenbrief 20-085 VNG Model Verordening bekostiging leerlingenvervoer (nieuw)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/25/2020
 • 201125 5. Motie gemeente Hof van Twente 201006 500 vluchtelingenkinderen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/24/2020
 • 201124 4. VNG Ledenbrief 20-084 Actuele ontwikkelingen coronacrisis
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/23/2020
 • 201123 3. VNG Ledenbrief 20-083 Maatregelen beheersing kosten abonnementstarief
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/22/2020
 • 201122 1. Burgerbrief inzake problematiek Kerkstraat
 • Brief betrekken bij de discussie in de commissie en raad over dit onderwerp
 • 11/22/2020
 • 201122 2. Raden in Verzet - Voortgangsnotitie november 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/20/2020
 • 201120 51. VNG Ledenbrief 20-082 - Inwerkingtreding Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/19/2020
 • 201119 49. Brief Hengelsport Federatie Midden Nederland 201116 inzake sportvisserij-samenwerking div. beleidsterreinen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/19/2020
 • 201119 48. Brief 201118 Raad van State inzake beroep bestemmingsplan VAB Bevermeerseweg Angerlo
 • Voor kennisgeving aannemen