Ingekomen stukken raad

DatumTitelWijze van afdoeningBijlages
 • 8/14/2019
 • VNG Ledenbrief - wijziging model-APV zomer 2019
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/12/2019
 • Brief ROCOV Gelderland inzake zorgen over doorstroming openbaar vervoer
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 8/8/2019
 • Burgerbrief 060819 ism Stichting StralingsArmNederland inzake informatieverzoek over uitrol 5G netwerk
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/7/2019
 • Motie gemeente Renkum 260619 begrotingsevenwicht
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/7/2019
 • VNG Ledenbrief 19-062 Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/6/2019
 • Brief Rijnwaarden50plus (kopie) inzake Consultatie Subsidie Regeling 2020
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 7/23/2019
 • VNG Ledenbrief 19-054 Geactualiseerd VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/22/2019
 • VNG Ledenbrief 19-059 Indexering wijziging subsidies bekostiging welzijn en cultuur 2017-2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/22/2019
 • Burgerbrief inzake 5G straling
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/18/2019
 • VNG Ledenbrief 19-058 inzake Klimaatakkoord
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/17/2019
 • VNG Ledenbrief 19-057 Doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel MO, BW en BG
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/16/2019
 • VNG Ledenbrief 19-055 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/16/2019
 • VNG Ledenbrief 19-056 Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/15/2019
 • Kopie brief van Stichting Scoren Doe Je Samen aan MGR SDCG 310519 inzake samenwerken aan een werkfitte Regio Arnhem
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/12/2019
 • VNG Ledenbrief 19-053 Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/11/2019
 • Brief Ministerie BiZa 040719 inzake toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 7/11/2019
 • Motie gemeente Oostzaan 080719 toename discriminatie
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/11/2019
 • Jaarverslag 2018 Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD) regio Arnhem Nijmegen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/11/2019
 • Brief Raad van State 090719 toezending stukken beroep Co√∂rdinatieregeling PIP Overnachtingshaven Lobith + 5 besluiten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/10/2019
 • Meerjarenprogrammabegroting 2019-2023 vervoersorganisatie regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/10/2019
 • VNG Ledenbrief uitkomst ledenraadpleging meerjarenbeleidsplan College voor Arbeidszaken (CvA)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/10/2019
 • Brief van DB SdL inzake tussenrapportage Samenwerking de Liemers
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/10/2019
 • BVO DRAN jaarstukken-controleverklaring 2018, jaarstukken 2018 en jaarverslag 2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/9/2019
 • Motie gemeente Heemstede 'Als we verder de trap af moeten komen we onder water' (inzake Alg. Uitkering Gemeentefonds)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/9/2019
 • VNG Ledenbrief Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord Cao SW 2019
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/8/2019
 • Motie gemeente Oude IJsselstreek tekorten Sociaal Domein
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/5/2019
 • Motie gemeente Montferland inzake tekorten Sociaal Domein
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/4/2019
 • VNG Ledenbrief 19-050 Ledenraadpleging Cao gemeenten 2019-2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/3/2019
 • Ontwerp Nationale Omgevingsvisie Rijksoverheid
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/3/2019
 • Ontslagbrief wethouder Van Loon
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/2/2019
 • Ontvangstbevestiging MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland op zienswijze en toezenden nieuwsbrief met link naar documenten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/1/2019
 • 190701 Handreiking Gelderse Natuur- en Milieufederatie: "Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners"
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/26/2019
 • VNG Ledenbrief 19-049 LOGA19-06 nadere uitwerking Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/25/2019
 • VNG Ledenbrief - aangepaste modelverordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/25/2019
 • Verslag Euregioraadsvergadering 6 juni 2019
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/19/2019
 • Raadsmemo resultaten Euregioraadsvergadering d.d. 6 juni 2019
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/14/2019
 • VNG Ledenbrief 19-047 Wijziging Model Algemene subsidieverordening 2013
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/14/2019
 • Jaarverslag Adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften 2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/13/2019
 • VNG Ledenbrief 19-046 CVA-LOGA 19-05 Aanpassing voorbeeldregeling melden vermoeden missstand
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/12/2019
 • VNG Ledenbrief 19-045 Implementatie abonnementstarief Wmo
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/9/2019
 • Kopie brief van Dutch Child Center aan VNG d.d. 5 juni 2019 inzake systeemfouten bij jeugdzorgorganisaties en rechterlijke macht
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/7/2019
 • Aangenomen motie Tekorten Sociaal Domein - gemeenteraad Duiven 050619
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/7/2019
 • Uitnodiging en agenda vergadering AB Regio Arnhem Nijmegen 19 juni 2019
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/7/2019
 • Brief van Continentie Stichting NL betr. vragenlijst over toilettenbeleid in de gemeente
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/7/2019
 • Essay Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen over democratische legitimiteit in de regio Arnhem Nijmegen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/6/2019
 • Afdoening van Toezegging Commissie Ruimte inzake Windturbines AVR (reactie naar Duiven)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/6/2019
 • Zienswijze bewoners Woonpad 1a t/m 19 en Woonpad 2 t/m 8 op voorgenomen besluit tot het wijzigen van de verkeerssituatie in buurtschap De Bem
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 6/5/2019
 • Brief Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 040619 inzake inkomenskloof als gevolg van energietransitie
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 6/4/2019
 • VNG Ledenbrief 19/044 - moties, amendement en preadviezen bestuur ALV 5 juni 2019
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/3/2019
 • Brief van dorpsraad en werkgroep Lathum aan gemeente Duiven inzake windturbines Waterschap bij AVR Duiven
 • Voor kennisgeving aannemen