Raadsvragen

IDDatum indienenOnderwerpType vraagFractie(s)Datum antwoord
 • 261
 • 9/17/2019
 • Stikstofwet
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • CDA
 • 9/18/2019
 • 262
 • 9/17/2019
 • Bezwaren OZB beschikking
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 260
 • 9/17/2019
 • Zonnepanelen fruitteler Babberich
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • GroenLinks
 • 9/18/2019
 • 259
 • 9/16/2019
 • Wegsleepverordening
 • Technische vraag
 • VVD
 • 9/19/2019
 • 258
 • 9/15/2019
 • Verordening Jeugdwet
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 254
 • 9/11/2019
 • RIB 2019-066 zwembad De Boskuul
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 252
 • 9/5/2019
 • Beantwoording openstaande vragen commissie Middelen 5 september 2019
 • 9/10/2019
 • 251
 • 9/4/2019
 • Vervoersproblematiek rijnwaarden
 • Sociaal Zevenaar
 • 9/4/2019
 • 256
 • 9/4/2019
 • Beantwoording openstaande vragen commissie Ruimte d.d. 4 september 2019
 • 9/13/2019
 • 253
 • 9/3/2019
 • Beantwoording openstaande vragen commissie Samenleving 3 september 2019
 • 9/10/2019
 • 263
 • 9/3/2019
 • Aanvullende beantwoording openstaande vragen commissie Samenleving d.d. 03-09-2019 (wachtlijsten sociaal domein)
 • 9/19/2019
 • 250
 • 8/26/2019
 • werkwijze werkgroepen binnen dorpsraad-wijkraad (bijv. verkeer)
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 9/3/2019
 • 247
 • 8/26/2019
 • Grondgebonden zonnepanelen eigen tuin (vervolgvragen)
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 246
 • 8/26/2019
 • Defecte pollers in het centrum
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 8/28/2019
 • 249
 • 8/26/2019
 • Jaarstukken 2018 Gemeente Zevenaar
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 9/5/2019
 • 255
 • 8/26/2019
 • Jaarrekening-startersleningen
 • Technische vraag
 • VVD
 • 9/13/2019
 • 243
 • 7/26/2019
 • Grondgebonden zonnepanelen eigen tuin
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 8/23/2019
 • 242
 • 7/26/2019
 • Beleid Speelveldjes
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 8/23/2019
 • 241
 • 7/2/2019
 • Zorgvuldigheid behandeling van Wob-verzoeken
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 8/21/2019
 • 181
 • 6/26/2019
 • Kadernota 2020-2023
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 6/28/2019
 • 179
 • 6/24/2019
 • Beleidskader Vrijetijdseconomie - banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 7/1/2019
 • 245
 • 6/24/2019
 • Kadernota 2020-2023 + aanvullende vraag
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 6/28/2019
 • 178
 • 6/21/2019
 • Begroting SDL 2020
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 7/1/2019
 • 185
 • 6/20/2019
 • Beleidskader vrijetijdseconomie - toeristenbelasting differentiatie
 • Technische vraag
 • VVD
 • 7/1/2019
 • 183
 • 6/20/2019
 • Beantwoording openstaande vragen commissie Middelen d.d. 20-06-19
 • Technische vraag
 • 6/28/2019
 • 184
 • 6/19/2019
 • Beantwoording openstaande vragen commissie Ruimte d.d. 19-06-19
 • Technische vraag
 • 6/28/2019
 • 182
 • 6/18/2019
 • Beantwoording openstaande vragen commissie Samenleving d.d. 18-06-19
 • Technische vraag
 • 6/28/2019
 • 173
 • 6/17/2019
 • Welzijnsprogramma - subsidies
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 7/8/2019
 • 1
 • 6/17/2019
 • Maatschappelijk middenveld
 • Technische vraag
 • SP
 • 7/10/2019
 • 180
 • 6/17/2019
 • Verslagen Erfgoedcommissie 2019
 • Technische vraag
 • VVD
 • 6/25/2019
 • 177
 • 6/17/2019
 • Beantwoording technische vragen inloopavond 17 juni 2019 Kadernota 2020-2023
 • Technische vraag
 • 6/21/2019
 • 174
 • 6/17/2019
 • Voortgangsrapportage Zevenaar Sterk Bestuur (cie. Middelen 20 juni 2019)
 • Technische vraag
 • GroenLinks
 • 6/19/2019
 • 240
 • 6/13/2019
 • Participatieraad en Sociaal Domein
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • CDA
 • 7/1/2019
 • 171
 • 6/11/2019
 • Raadsvoorstel alternatieve locatie voor vestiging metaalbedrijf
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 6/17/2019
 • 172
 • 6/11/2019
 • Jeugdzorg (n.a.v. raadsvergadering 5 juni)
 • Technische vraag
 • CDA
 • 6/14/2019
 • 166
 • 5/26/2019
 • Jaarstukken Caleidoz 2018
 • Technische vraag
 • CDA
 • 6/3/2019
 • 239
 • 5/22/2019
 • RTV Favoriet
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 5/29/2019
 • 168
 • 5/22/2019
 • Beantwoording openstaande vragen commissie Ruimte d.d. 22-05-2019
 • Technische vraag
 • 5/29/2019
 • 165
 • 5/22/2019
 • Aanvullende vragen en beantwoording Jeugd en WMO t.b.v. infobijeenkomst 280519
 • Technische vraag
 • CDA
 • 5/27/2019
 • 167
 • 5/21/2019
 • Beantwoording openstaande vragen commissie Samenleving d.d. 21 mei 2019
 • Technische vraag
 • 5/27/2019
 • 164
 • 5/20/2019
 • Beantwoording openstaande vragen commissie Middelen d.d. 20 mei 2019
 • Technische vraag
 • 5/24/2019
 • 169
 • 5/19/2019
 • Verantwoorde afronding bouw Hal 12 (raadsvergadering 5 juni 2019)
 • Technische vraag
 • VVD
 • 6/5/2019
 • 159
 • 5/16/2019
 • Voortgangsrapportage (economie-inkoopbeleid)
 • Technische vraag
 • VVD
 • 5/20/2019
 • 162
 • 5/16/2019
 • Voortgangsrapportage (huisvesting statushouders)
 • Technische vraag
 • VVD
 • 5/21/2019
 • 161
 • 5/16/2019
 • Voortgangsrapportage (WiFi centrum).
 • Technische vraag
 • VVD
 • 5/17/2019
 • 163
 • 5/16/2019
 • Voortgangsrapportage (duurzaamheid, par. 7.2)
 • Technische vraag
 • VVD
 • 5/22/2019
 • 160
 • 5/16/2019
 • Voortgangsrapportage (maatschappelijk vastgoed, par. 8)
 • Technische vraag
 • VVD
 • 5/20/2019
 • 238
 • 5/15/2019
 • Kosten huisadvocaat
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Sociaal Zevenaar
 • 5/29/2019
 • 156
 • 5/13/2019
 • Realiseren containerplaats t.b.v. Hal12
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 5/20/2019
 • 237
 • 5/8/2019
 • Winkeltijdenverordening
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 5/22/2019