Schriftelijke vragen

IDDatum indienenOnderwerpType vraagFractie(s)Datum antwoord
 • 698
 • 6/20/2022
 • Conceptbegroting RDL 2023
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 6/22/2022
 • 696
 • 6/16/2022
 • Concept-begroting RDL 2023_vertraging bouw aanbiedcentrum 7-poort, effect op de begroting
 • Technische vraag
 • VVD
 • 697
 • 6/16/2022
 • Verkoopvoorwaarden panden
 • Technische vraag
 • VVD
 • 694
 • 6/14/2022
 • Vragen Jaarstukken cie Samenleving
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 6/20/2022
 • 692
 • 6/14/2022
 • Vragen jaarstukken kwijtschelding
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 6/20/2022
 • 695
 • 6/14/2022
 • Kabouterpad landgoed Halsaf
 • Technische vraag
 • VVD
 • 693
 • 6/14/2022
 • Vragen jaarstukken 2021
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 6/20/2022
 • 691
 • 6/13/2022
 • Inzien PenO Dossier
 • Technische vraag
 • VVD
 • 690
 • 6/9/2022
 • Parkeerschending GGD
 • Technische vraag
 • Lijst 10
 • 689
 • 6/8/2022
 • Terugplaatsen herdenkingssteen/plaquette uit voormalig gemeentehuis Zevenaar
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • PvdA
 • 686
 • 5/30/2022
 • Vragen rondom de bewegwijzering
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • Lokaal Belang
 • 6/8/2022
 • 688
 • 5/25/2022
 • Beantwoording openstaande vragen commissies mei
 • Technische vraag
 • Diverse
 • 6/8/2022
 • 687
 • 5/25/2022
 • 1e Voortgangsrapportage
 • Technische vraag
 • Lijst 10
 • 6/1/2022
 • 684
 • 5/24/2022
 • Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (DPRA)
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 5/25/2022
 • 685
 • 5/24/2022
 • Technische vragen Toilet Breuly
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/30/2022
 • 683
 • 5/24/2022
 • Vaststellen bestemmingsplan Bijland
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 5/25/2022
 • 682
 • 5/18/2022
 • 1e Voortgangsrapportage 2022 commissie Middelen
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/23/2022
 • 681
 • 5/18/2022
 • 1e Voortgangsrapportage 2022 (cie Ruimte)
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 5/23/2022
 • 680
 • 5/17/2022
 • Bestemmingsplan Bijland
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/19/2022
 • 679
 • 5/16/2022
 • Aanvullende vragen vertraging nieuwbouw Middag-Oost
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • Lokaal Belang
 • 5/25/2022
 • 677
 • 5/10/2022
 • Voortgang Stolpersteine
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • 5/11/2022
 • 678
 • 5/10/2022
 • Vertegenwoordiging college in diverse gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • CDA
 • 5/11/2022
 • 676
 • 5/6/2022
 • Vertraging nieuwbouw Middag-Oost
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 5/19/2022
 • 675
 • 4/29/2022
 • Protocol rechtmatig opslaan van gegevens inwoners Zevenaar
 • Technische vraag
 • Sociaal Zevenaar
 • 5/30/2022
 • 674
 • 4/26/2022
 • Voortgang Businesspark 7Poort II
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 5/25/2022
 • 673
 • 4/19/2022
 • Toiletvoorziening de Breuly
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • Lokaal Belang
 • 4/19/2022
 • 672
 • 4/14/2022
 • Beantwoording vragen uit commisssie Samenleving en commissie Ruimte
 • Technische vraag
 • Diverse
 • 4/19/2022
 • 670
 • 4/14/2022
 • Noodherstelfonds ondernemers
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 4/14/2022
 • 671
 • 4/14/2022
 • Locaties reizigers (woonwagens)
 • Technische vraag
 • SP
 • 5/6/2022
 • 669
 • 4/12/2022
 • Overleg RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) 8 april 2022
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • Lokaal Belang
 • 4/13/2022
 • 668
 • 4/11/2022
 • Lijst met kavels
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • PvdA
 • 4/13/2022
 • 665
 • 4/8/2022
 • Wijzigingsbesluit Uuleveld Pannerden
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 4/13/2022
 • 666
 • 4/8/2022
 • Kwartiersedijk Babberich - Paintballcentrum
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 4/29/2022
 • 667
 • 4/8/2022
 • Parkeren Babborgaplein - Babberich
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 5/18/2022
 • 664
 • 4/8/2022
 • Bestemmingsplan Zuiderlaan Zevenaar
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 4/11/2022
 • 662
 • 4/7/2022
 • Gebiedsaanpak Babberich
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • SP
 • 4/28/2022
 • 663
 • 4/7/2022
 • Vervolgvragen Gebiedsontwikkeling Babberich-Zuid (vragen Boekhorst)
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • SP
 • 5/6/2022
 • 661
 • 4/7/2022
 • Besluitenlijst B&W-opleggen gedragslijn
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • SP
 • 4/13/2022
 • 660
 • 4/5/2022
 • Noodherstelfonds voor ondernemers
 • Technische vraag
 • VVD
 • 4/11/2022
 • 659
 • 3/28/2022
 • Voortgang-status invoering wet open overheid
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 4/14/2022
 • 658
 • 3/27/2022
 • Gebiedsplanontwikkeling Babberich-zuid
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 4/4/2022
 • 656
 • 3/14/2022
 • Maatregelen verkeersveiligheid nabij basisscholen
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 3/18/2022
 • 657
 • 3/9/2022
 • Wob verzoek z/22/411499
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • SP
 • 3/25/2022
 • 655
 • 3/2/2022
 • Schuldregeling Menzis
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • SP
 • 3/23/2022
 • 654
 • 2/25/2022
 • Gascontract met Gazprom
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • PvdA
 • 3/9/2022
 • 653
 • 2/23/2022
 • Bouw appartementen hoofdstraat Tolkamer
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • VVD
 • 2/23/2022
 • 652
 • 2/22/2022
 • Rattenplaag Enghuizen
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • Lokaal Belang
 • 2/23/2022
 • 651
 • 2/21/2022
 • Verordening buitengebied
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • VVD
 • 2/23/2022
 • 647
 • 2/14/2022
 • Vragen gebiedsaanpak Babberich en omgeving
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 649
 • 2/14/2022
 • Treiter en pesten problematiek in gemeente Zevenaar.
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Sociaal Zevenaar
 • 4/4/2022