Schriftelijke vragen

IDDatum indienenOnderwerpType vraagFractie(s)Datum antwoord
 • 568
 • 9/28/2021
 • Nieuwbouw het oude Raadhuys
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • D66
 • 566
 • 9/28/2021
 • Brokkenbussluis
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • Lokaal Belang
 • 567
 • 9/28/2021
 • Stationsplein 13
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • 565
 • 9/27/2021
 • Beantwoording openstaande vragen commissies september 2021
 • Technische vraag
 • Diverse
 • 9/27/2021
 • 564
 • 9/16/2021
 • Verkeerssituatie Rivierweg Giesbeek en Lathum
 • Rondvraag commissie
 • Lokaal Belang
 • 563
 • 9/14/2021
 • Woonplicht
 • Rondvraag commissie
 • CDA
 • 562
 • 9/11/2021
 • Menstruatie-armoede
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • SP
 • 561
 • 9/6/2021
 • Plusbus
 • Rondvraag commissie
 • Lokaal Belang
 • 559
 • 9/4/2021
 • Burgerbrief Vincent van Goghstraat.
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • PvdA
 • 9/13/2021
 • 560
 • 9/4/2021
 • JP Coenstraat
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 557
 • 8/21/2021
 • Voortgang plan Edisonstraat
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 9/14/2021
 • 558
 • 8/21/2021
 • Huisvesting lokale afd. EHBO Rode KruisZevenaar
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 9/15/2021
 • 556
 • 8/21/2021
 • Waterbeheerprogramma 2022-2027
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 9/1/2021
 • 555
 • 8/21/2021
 • Openbaar Vervoer-buslijn 26 vervoerder Breng
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 9/1/2021
 • 554
 • 8/11/2021
 • Lopende procedures raadsenquête
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 9/7/2021
 • 552
 • 8/9/2021
 • Klachten jaarverslag 2020
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 9/8/2021
 • 551
 • 8/9/2021
 • Hergebruik straatmeubilair centrum
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 549
 • 8/9/2021
 • Opknappen parkeerplaats J.P. Coenstraat
 • Technische vraag
 • Sociaal Zevenaar
 • 9/15/2021
 • 550
 • 8/8/2021
 • Parkeerterrein - afsluiten vanaf Babberichseweg
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 9/14/2021
 • 548
 • 8/4/2021
 • Afsluiting BAT Terrein Babberichseweg
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • CDA
 • 8/12/2021
 • 547
 • 8/3/2021
 • Horecagelegenheid Het Oude Raadhuys
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • D66
 • 9/15/2021
 • 546
 • 8/2/2021
 • Hulpverleningsvoertuigen VGGM
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 8/25/2021
 • 545
 • 7/30/2021
 • Herplaatsing carillon
 • Technische vraag
 • VVD
 • 8/26/2021
 • 544
 • 7/29/2021
 • Fietstunnel 7Poort
 • Technische vraag
 • GroenLinks
 • 8/26/2021
 • 543
 • 7/7/2021
 • Kosten en opbrengsten hondenbelasting
 • Technische vraag
 • CDA
 • 7/26/2021
 • 541
 • 7/7/2021
 • RIB 2021-055 Fietstunnel Hengelderweg
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • VVD
 • 7/7/2021
 • 542
 • 7/7/2021
 • aangepaste zienswijzenota bij agendapunt 9 Vestiging voorkeursrecht in het gebied ‘BusinessPark 7Poort II’ te Zevenaar.
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • VVD
 • 7/7/2021
 • 539
 • 7/5/2021
 • Vestersbos-informatiebijeenkomst
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • PvdA
 • 7/7/2021
 • 537
 • 7/1/2021
 • Vragen parkeerbeleid nav herstelplan
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • CDA
 • 7/20/2021
 • 536
 • 6/28/2021
 • Maaibeleid en bermbeheer
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 9/13/2021
 • 540
 • 6/24/2021
 • Beantwoorden diverse vragen commissies juni (t.b.v. raadsvergadering 7 juli)
 • Technische vraag
 • Diverse
 • 7/5/2021
 • 538
 • 6/23/2021
 • Diverse vragen commissie Ruimte (nota Grondbeleid en expert centrum)
 • Technische vraag
 • Diverse
 • 7/2/2021
 • 534
 • 6/21/2021
 • Overzicht technische vragen en antwoorden Jaarstukken 2020 versie 210621
 • Technische vraag
 • Diverse
 • 6/21/2021
 • 535
 • 6/21/2021
 • Overzicht technische vragen en antwoorden Kadernota 2022-2025 Versie 210621
 • Technische vraag
 • Diverse
 • 6/21/2021
 • 531
 • 6/16/2021
 • Jaarstukken 2020
 • Technische vraag
 • CDA
 • 6/21/2021
 • 530
 • 6/15/2021
 • Straatrace en optreden politie
 • Rondvraag commissie
 • CDA
 • 6/24/2021
 • 528
 • 6/15/2021
 • Zonnepark Oude Steeg
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • GroenLinks
 • 6/17/2021
 • 529
 • 6/15/2021
 • Bestemmingsplan Uitmeentsestraat 4 Giesbeek
 • Technische vraag
 • GroenLinks
 • 6/16/2021
 • 527
 • 6/14/2021
 • Kadernota 2022-2025
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 6/21/2021
 • 526
 • 6/14/2021
 • Jaarstukken 2020
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 6/21/2021
 • 525
 • 6/13/2021
 • Vestiging voorkeursrecht.
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 6/18/2021
 • 524
 • 6/13/2021
 • Herinrichting Raadhuisplein
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 6/17/2021
 • 523
 • 6/12/2021
 • Begroting RDL
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 6/15/2021
 • 521
 • 6/11/2021
 • Uitmeentsestraat Giesbeek - recreatiewoningen
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 6/16/2021
 • 522
 • 6/11/2021
 • Kadernota-Jeugdzorg
 • Technische vraag
 • SP
 • 6/21/2021
 • 518
 • 6/2/2021
 • Straatnamen verwarring
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • CDA
 • 6/2/2021
 • 517
 • 5/31/2021
 • Fixi-melding - verzamelcontainers
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • PvdA
 • 6/2/2021
 • 516
 • 5/31/2021
 • Omgevingsvergunning
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • PvdA
 • 6/2/2021
 • 515
 • 5/31/2021
 • Coupure Europakade te Tolkamer
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 7/21/2021
 • 520
 • 5/26/2021
 • Beantwoording overgebleven vragen uit de commissievergaderingen van 18 (Samenleving) en 26 (voortzetting Ruimte 19-5) mei 2021
 • Technische vraag
 • Diverse
 • 6/9/2021