Schriftelijke vragen

IDDatum indienenOnderwerpType vraagFractie(s)Datum antwoord
 • 912
 • 2/28/2024
 • Tijden inwonersbijeenkomsten omgevingsvisie
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • WijZZ
 • 2/28/2024
 • 913
 • 2/22/2024
 • Beantwoording overgebleven vragen commissievergaderingen februari (20, 21 en 22 februari)
 • Technische vraag
 • Diverse
 • 2/27/2024
 • 911
 • 2/20/2024
 • Parkeren markt Lobith
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 2/29/2024
 • 910
 • 2/19/2024
 • Evaluatie parkeerbeleid 2023
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 2/21/2024
 • 909
 • 2/16/2024
 • Strategiebepaling voor een gezonde toekomst
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • WijZZ
 • 2/27/2024
 • 908
 • 1/30/2024
 • Inwonersbrief opvang Oekra├»ense vluchtelingen
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • VVD
 • 1/31/2024
 • 907
 • 1/30/2024
 • Motie Noodfonds (2)
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • WijZZ
 • 1/31/2024
 • 906
 • 1/30/2024
 • Inzet extra Rijksgelden Zin in Zevenaar (2)
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • WijZZ
 • 1/31/2024
 • 905
 • 1/12/2024
 • Notitie afvalstoffenbeleid
 • Technische vraag
 • VVD
 • 1/16/2024
 • 903
 • 1/10/2024
 • Groen op daken (sedum)
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 1/17/2024
 • 904
 • 1/10/2024
 • Rechtbank incident november 2022
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 2/8/2024
 • 902
 • 1/8/2024
 • Spookwoningen
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 1/24/2024
 • 901
 • 12/20/2023
 • Zin in Zevenaar gelden
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • WijZZ
 • 12/21/2023
 • 900
 • 12/20/2023
 • Motie Noodfonds
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • WijZZ
 • 12/20/2023
 • 899
 • 12/18/2023
 • Lokale Inclusie Agenda Zevenaar
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 1/15/2024
 • 897
 • 12/12/2023
 • Wateroverlast tunnel bij de Wingerd
 • Technische vraag
 • Sociaal Zevenaar
 • 12/20/2023
 • 898
 • 12/12/2023
 • Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet voor diverse ontwikkellocaties
 • Technische vraag
 • Sociaal Zevenaar
 • 12/13/2023
 • 896
 • 12/6/2023
 • Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor diverse ontwikkellocaties
 • Technische vraag
 • VVD
 • 12/8/2023
 • 895
 • 12/6/2023
 • Aanvullende investering IKC de Overlaat
 • Technische vraag
 • VVD
 • 12/11/2023
 • 894
 • 12/5/2023
 • Belastingverordeningen 2024
 • Technische vraag
 • VVD
 • 12/18/2023
 • 893
 • 12/4/2023
 • Verordening toeristenbelasting
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 12/8/2023
 • 892
 • 12/1/2023
 • Belastingverordeningen 2024/lijkbezorgingsrechten
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 12/12/2023
 • 890
 • 11/29/2023
 • Vestersbos en oplossing scholen
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • CDA
 • 12/12/2023
 • 891
 • 11/29/2023
 • Sociale huurwoningen
 • Technische vraag
 • CDA
 • 12/13/2023
 • 889
 • 11/26/2023
 • Verordening parkeerbelasting
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 12/8/2023
 • 888
 • 11/19/2023
 • Zwembaden in de Liemers
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • PvdA
 • 11/23/2023
 • 887
 • 11/19/2023
 • Hemelwater- en Aansluitverordening
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 11/24/2023
 • 886
 • 11/17/2023
 • 7Poort
 • Technische vraag
 • SP
 • 12/15/2023
 • 885
 • 11/16/2023
 • Hemelwaterverordening
 • Technische vraag
 • WijZZ
 • 11/22/2023
 • 884
 • 11/15/2023
 • Hemelwaterverordening
 • Technische vraag
 • GroenLinks
 • 11/16/2023
 • 883
 • 11/1/2023
 • Afval aanbieden
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 11/2/2023
 • 882
 • 10/23/2023
 • Stolpersteine
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • PvdA
 • 11/22/2023
 • 881
 • 10/13/2023
 • Grondexploitatie vastgoedlocaties
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 10/26/2023
 • 880
 • 10/13/2023
 • Meerjarenbegroting 2024-2027
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 10/24/2023
 • 879
 • 10/11/2023
 • Evenementenvergunning carnaval
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • VVD
 • 10/12/2023
 • 878
 • 10/10/2023
 • VGGM - Integrale veiligheidsagenda, cijfers huiselijk geweld
 • Technische vraag
 • D66
 • 10/26/2023
 • 877
 • 10/5/2023
 • Vestersbos
 • Technische vraag
 • VVD
 • 10/9/2023
 • 876
 • 10/4/2023
 • Regioarrangement Groene Metropool Regio Arnhem-Nijmegen
 • Technische vraag
 • VVD
 • 10/11/2023
 • 875
 • 10/4/2023
 • 2e Voortgangsrapportage (VGR) 2023-verkeer
 • Technische vraag
 • VVD
 • 10/9/2023
 • 873
 • 10/3/2023
 • 2e Voortgangsrapportage 2023
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 10/9/2023
 • 874
 • 10/3/2023
 • 2e Voortgangsrapportage 2023 werkzaamheden op de Markt (centrum Zevenaar)
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 10/9/2023
 • 872
 • 9/22/2023
 • APV
 • Technische vraag
 • D66
 • 10/3/2023
 • 871
 • 9/20/2023
 • Informeel traject WOZ-bezwaar
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 10/18/2023
 • 870
 • 9/15/2023
 • Mantelzorg ondersteuning
 • Technische vraag
 • CDA
 • 9/19/2023
 • 869
 • 9/14/2023
 • Vaststellen bestemmingsplan Wegensteunpunt Zevenaar
 • Technische vraag
 • Ons Zevenaar
 • 9/19/2023
 • 868
 • 9/12/2023
 • Vigerend bestemmingsplan Enghuizen
 • Technische vraag
 • VVD
 • 9/13/2023
 • 867
 • 9/4/2023
 • Ontwikkelvisie/Masterplan Enghuizen fase 2 (voormalig BAT-terrein)
 • Technische vraag
 • VVD
 • 9/6/2023
 • 866
 • 8/29/2023
 • Leerlingenvervoer
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • SP
 • 9/12/2023
 • 865
 • 7/21/2023
 • RSD/verkoop Marktplaats
 • Technische vraag
 • SP
 • 8/2/2023
 • 864
 • 7/5/2023
 • Dierenwelzijn
 • Technische vraag
 • SP
 • 2/8/2024