Schriftelijke vragen

IDDatum indienenOnderwerpType vraagFractie(s)Datum antwoord
 • 840
 • 5/31/2023
 • Vestersbos
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Sociaal Zevenaar
 • 838
 • 5/31/2023
 • Artikel Gelderlander standplaatsen woonwagens
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • CDA
 • 5/31/2023
 • 839
 • 5/31/2023
 • Zwembaden
 • Technische vraag
 • CDA
 • 837
 • 5/30/2023
 • Schoonmaken toiletvoorziening de Breuly
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • Lokaal Belang
 • 5/31/2023
 • 836
 • 5/30/2023
 • Besluitvorming openbaarheidsbeperkingen archiefbescheiden raadsenquête
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/31/2023
 • 834
 • 5/24/2023
 • Inzet instrument bij treiter problematiek
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Sociaal Zevenaar
 • 835
 • 5/24/2023
 • Voortgangsrapportage - inrichting applicaties sociaal domein
 • Technische vraag
 • Sociaal Zevenaar
 • 5/30/2023
 • 833
 • 5/23/2023
 • Juridisch advies aannemer de Bem
 • Technische vraag
 • Ons Zevenaar
 • 5/31/2023
 • 832
 • 5/23/2023
 • Verduurzaming buitensportaccommodaties-lichtmasten
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/24/2023
 • 831
 • 5/23/2023
 • Voortgangsrapportage/Turmac Cultuur Fabriek
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/31/2023
 • 824
 • 5/21/2023
 • Normen en toetsingskader 2023
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/23/2023
 • 822
 • 5/21/2023
 • 1e voortgangsrapportage
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/23/2023
 • 826
 • 5/21/2023
 • Ontwerpbegroting VGGM 2024
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/24/2023
 • 823
 • 5/21/2023
 • Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/23/2023
 • 825
 • 5/21/2023
 • Besluitvorming openbaarheidsbeperkingen archiefbescheiden raadsenquête
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/25/2023
 • 829
 • 5/21/2023
 • Vaststelling bestemmingsplan Middag Oost fase 3 Babberich
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/24/2023
 • 827
 • 5/21/2023
 • Voorlopige jaarrekening 2022 en ontwerpbegroting 2024-2027 SALD
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/25/2023
 • 828
 • 5/21/2023
 • Zienswijze SDL jaarstukken 2022 en meerjarenbegroting 2024-2027
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/25/2023
 • 821
 • 5/19/2023
 • Netwerkcongestie
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • VVD
 • 5/24/2023
 • 820
 • 5/19/2023
 • Verduurzaming buitensportaccommodaties
 • Technische vraag
 • Lijst 11
 • 5/23/2023
 • 830
 • 5/18/2023
 • Impasse landbouwpercelen
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 819
 • 5/8/2023
 • Een bijenkast vergunning
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/23/2023
 • 817
 • 4/26/2023
 • Vestersbos
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • CDA
 • 4/26/2023
 • 818
 • 4/25/2023
 • Ongeluk Vondellaan
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • D66
 • 5/24/2023
 • 815
 • 4/20/2023
 • Ontheffingsaanvraag Provincie GLD Wet natuurbescherming locatie Vestersbos 4
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 4/25/2023
 • 814
 • 4/13/2023
 • Bezwaar tegen vaststellen deelgrondexploitatie het Hof
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 4/13/2023
 • 816
 • 4/11/2023
 • Beantwoording openstaande vragen commissies april 2023 (cie. Samenleving 11 april 2023)
 • Technische vraag
 • Diverse
 • 4/21/2023
 • 813
 • 4/11/2023
 • Incidentele subsidie Stichting Kunstwerk
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 5/11/2023
 • 812
 • 4/7/2023
 • Caleidoz (jaarverslag en begroting)
 • Technische vraag
 • SP
 • 5/16/2023
 • 811
 • 4/6/2023
 • Vestersbos
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • VVD
 • 4/11/2023
 • 810
 • 4/3/2023
 • Anti discriminatie gelden
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • Lokaal Belang
 • 4/11/2023
 • 808
 • 4/3/2023
 • Schone Lucht Akkoord 2023 stand van zaken
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • Lokaal Belang
 • 4/12/2023
 • 809
 • 4/3/2023
 • Plan woningbouw woonwagenstandplaatsen-reizigers
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • Lokaal Belang
 • 4/12/2023
 • 804
 • 3/28/2023
 • Motie Dierenwelzijn
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • SP
 • 3/29/2023
 • 802
 • 3/28/2023
 • Mogelijke ontzanding Ossenwaard Herwen
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • GroenLinks
 • 3/29/2023
 • 803
 • 3/28/2023
 • Stand van zaken sociaal domein
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • WijZZ
 • 3/29/2023
 • 805
 • 3/28/2023
 • AED
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • Lijst 11
 • 3/29/2023
 • 801
 • 3/25/2023
 • Akkergeelsterren
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • Lokaal Belang
 • 3/29/2023
 • 806
 • 3/22/2023
 • Investeringsbudgetten uitvoering vervangingen openbare ruimte (vraag mondeling in commissie gesteld)
 • Technische vraag
 • Diverse
 • 3/28/2023
 • 798
 • 3/17/2023
 • Beschikbaar stellen investeringsbudgetten uitvoering vervangingen openbare ruimte
 • Technische vraag
 • VVD
 • 3/22/2023
 • 799
 • 3/17/2023
 • (Openbaar) groen bij het station.
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 3/29/2023
 • 800
 • 3/15/2023
 • De Holtkamp
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 3/29/2023
 • 796
 • 2/28/2023
 • Voortgang Stolpersteine
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • CDA
 • 3/1/2023
 • 797
 • 2/28/2023
 • VNG ledenbrief gezond en actief leven akkoord en aanvragen brede spuk
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 795
 • 2/28/2023
 • Parkeerproblematiek station
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • Lokaal Belang
 • 3/22/2023
 • 793
 • 2/20/2023
 • Werkervaringsplaatsen & Vrijwilligerswerk RSD
 • Technische vraag
 • SP
 • 3/21/2023
 • 794
 • 2/15/2023
 • Beantwoording openstaande vraag commissie Ruimte 15 febr. 2023 verslag bewonersbijeenkomst Wethouder Jan Tieckenstraat Angerlo
 • Technische vraag
 • CDA
 • 2/22/2023
 • 792
 • 2/15/2023
 • Verkeerssituatie Noordeinde - Lentemorgen - Schievestraat
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • PvdA
 • 3/14/2023
 • 791
 • 2/10/2023
 • Donatie Giro555 Turkije en Syrië
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • SP
 • 2/16/2023
 • 789
 • 2/6/2023
 • Vragen inzake Gelrepas
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Ons Zevenaar
 • 3/8/2023