Schriftelijke vragen

IDDatum indienenOnderwerpType vraagFractie(s)Datum antwoord
 • 347
 • 2/28/2020
 • Bestemmingsplan Buitengebied Zevenaar Noord Huis Sevenaer
 • Technische vraag
 • Sociaal Zevenaar
 • 345
 • 2/20/2020
 • Overkapping Raadhuisplein
 • Technische vraag
 • VVD
 • 346
 • 2/19/2020
 • Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 344
 • 2/18/2020
 • Zwerfvuil door PMD-zakken
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 343
 • 2/18/2020
 • Opvraag notulen RES
 • Technische vraag
 • CDA
 • 342
 • 2/17/2020
 • Behoud Sterrenschool Groot Holthuizen
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Sociaal Zevenaar
 • 341
 • 2/12/2020
 • Fixi app
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • SP
 • 340
 • 2/12/2020
 • Uitstroom wmo en jeugdzorg naar wlz
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • SP
 • 339
 • 2/10/2020
 • Aanvullende vraag Hal 12
 • Technische vraag
 • VVD
 • 2/13/2020
 • 338
 • 2/8/2020
 • Status RES
 • Rondvraag commissie
 • GroenLinks
 • 2/12/2020
 • 334
 • 2/5/2020
 • Sluis Landbouwvoertuigen Veldhuizenseweg te Babberich
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 2/11/2020
 • 336
 • 2/5/2020
 • HR-Kadernota
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 2/10/2020
 • 337
 • 2/5/2020
 • Subsidie veerponten
 • Technische vraag
 • VVD
 • 2/17/2020
 • 335
 • 2/4/2020
 • Voorbereidingsbesluit Noordeinde
 • Technische vraag
 • VVD
 • 2/5/2020
 • 333
 • 2/4/2020
 • Naamgeving Hal 12
 • Technische vraag
 • VVD
 • 2/10/2020
 • 332
 • 1/30/2020
 • BTW Vermakenlijkhedenretributie
 • Technische vraag
 • VVD
 • 2/4/2020
 • 331
 • 1/29/2020
 • Verdiepingsvragen n.a.v. het raadsvoorstel verordening vermakelijkhedenretributie
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • GroenLinks
 • 1/29/2020
 • 328
 • 1/28/2020
 • Zaken rondom Spijk
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • VVD
 • 1/29/2020
 • 330
 • 1/28/2020
 • Prijsdaling oud papier
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • Lokaal Belang
 • 1/29/2020
 • 329
 • 1/28/2020
 • Huur & servicecontracten voor de gebruikers van Hal 12
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • 1/29/2020
 • 327
 • 1/27/2020
 • RES regio Arnhem-Nijmegen
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • Lokaal Belang
 • 1/29/2020
 • 325
 • 1/14/2020
 • Inzameling kerstbomen
 • Rondvraag commissie
 • VVD
 • 1/15/2020
 • 324
 • 1/13/2020
 • Kinderboerderij
 • Rondvraag commissie
 • 1/14/2020
 • 322
 • 1/13/2020
 • Verordening vermakelijkhedenretributie
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 1/15/2020
 • 323
 • 1/13/2020
 • Gemeentelijke dienstverlening
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 1/31/2020
 • 321
 • 1/7/2020
 • Kosten voor gemeente Sociaal Domein-Wet BOPZ en Wet WGBO
 • Technische vraag
 • CDA
 • 1/8/2020
 • 320
 • 1/2/2020
 • Bouwplan jongeren Aerdt
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 1/7/2020
 • 318
 • 12/17/2019
 • Grondwaterstanden A15
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • 12/18/2019
 • 319
 • 12/17/2019
 • Krediet aanvraag huisvesting de Bem/Sterrenschool
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • Sociaal Zevenaar
 • 12/18/2019
 • 314
 • 12/11/2019
 • Precariobelasting
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 12/12/2019
 • 311
 • 12/8/2019
 • Openingstijden daghoreca
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 12/16/2019
 • 312
 • 12/8/2019
 • Paraplubestemming wonen - Arbeidsmigranten
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 12/13/2019
 • 310
 • 12/5/2019
 • Leges activiteiten m.b.t. monumenten
 • Technische vraag
 • GroenLinks
 • 12/9/2019
 • 309
 • 12/3/2019
 • Omgevingsvergunning Stationsplein 13
 • Technische vraag
 • GroenLinks
 • 12/4/2019
 • 306
 • 12/2/2019
 • Mantelzorgcompliment
 • Rondvraag commissie
 • 12/3/2019
 • 308
 • 12/2/2019
 • Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2020 - Hondenbelasting
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 12/3/2019
 • 307
 • 12/2/2019
 • Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 12/5/2019
 • 304
 • 11/29/2019
 • Precariobelasting (cie. Middelen 101219)
 • Technische vraag
 • VVD
 • 12/2/2019
 • 305
 • 11/28/2019
 • Naaldenoverlast Moerascypressen
 • Rondvraag commissie
 • PvdA
 • 303
 • 11/25/2019
 • Paraplubestemming wonen
 • Technische vraag
 • VVD
 • 11/27/2019
 • 301
 • 11/25/2019
 • Huur- en serviceovereenkomst Hal 12
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • PvdA
 • 11/27/2019
 • 302
 • 11/25/2019
 • RIB 2019-129 woningmarktonderzoek Regio Arnhem-Nijmegen
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • VVD
 • 11/27/2019
 • 313
 • 11/20/2019
 • Beantwoording vragen Raadsinfomatieavond Rivierklimaatpark
 • 12/9/2019
 • 300
 • 11/13/2019
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Sociaal Zevenaar
 • 11/21/2019
 • 299
 • 11/12/2019
 • Warmtetransitie visie Zevenaar
 • Technische vraag
 • GroenLinks
 • 11/13/2019
 • 297
 • 11/11/2019
 • Verhoging van de precariobelasting
 • Technische vraag
 • VVD
 • 11/18/2019
 • 298
 • 11/11/2019
 • Kermis
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 11/19/2019
 • 296
 • 11/10/2019
 • Verkeersgroep Lobith-Tolkamer-Tuindorp
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 11/27/2019
 • 295
 • 11/9/2019
 • Lidmaatschap GR en nieuwe werkgeversvereniging
 • Technische vraag
 • CDA
 • 11/11/2019
 • 293
 • 11/6/2019
 • Huisvestingsverordening
 • Technische vraag
 • VVD
 • 11/12/2019