Schriftelijke vragen

IDDatum indienenOnderwerpType vraagFractie(s)Datum antwoord
 • 409
 • 7/24/2020
 • Glasvezel aanleg voormalig Rijnwaarden
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 408
 • 7/16/2020
 • Stedenband Polen
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • PvdA
 • 8/10/2020
 • 407
 • 6/25/2020
 • Starterslening (002) (aanvullende vragen PvdA 28 juni)
 • Technische vraag
 • 7/3/2020
 • 406
 • 6/25/2020
 • Herinrichting Tengnagelwaard (jaarstukken 2019)
 • Technische vraag
 • VVD
 • 7/1/2020
 • 405
 • 6/22/2020
 • Jaarstukken 2019
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 6/25/2020
 • 403
 • 6/19/2020
 • Begroting RDL 2021
 • Technische vraag
 • VVD
 • 6/23/2020
 • 401
 • 6/17/2020
 • Starterslening
 • Technische vraag
 • SP
 • 6/24/2020
 • 396
 • 6/16/2020
 • Jaarstukken 2019
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 6/22/2020
 • 397
 • 6/16/2020
 • Starterslening
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 6/22/2020
 • 398
 • 6/16/2020
 • Begroting RDL 2021
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 6/18/2020
 • 395
 • 6/16/2020
 • Planning raad
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 6/19/2020
 • 399
 • 6/16/2020
 • Herinrichting Babberichseweg als fietsstraat
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 6/22/2020
 • 394
 • 6/9/2020
 • Jaarstukken 2019 Gemeente Zevenaar
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 6/16/2020
 • 392
 • 6/8/2020
 • Jeugdzorgaanbieders
 • Technische vraag
 • VVD
 • 7/6/2020
 • 390
 • 6/8/2020
 • Organiseren van een kamp leerlingen groep 8 na 1 juli 2020
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • D66
 • 6/10/2020
 • 391
 • 6/8/2020
 • Frauderende ambtenaar
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • Lokaal Belang
 • 6/11/2020
 • 389
 • 6/5/2020
 • Leerlingenvervoer
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • 6/10/2020
 • 388
 • 6/5/2020
 • Diverse vragen fracties n.a.v. te agenderen brieven lijst ingekomen stukken raad (B-categorie brieven)
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • 6/23/2020
 • 393
 • 6/3/2020
 • Beantwoording TV vanuit commissies 26, 27 en 28 mei en 2 en 3 juni 2020
 • Technische vraag
 • 6/8/2020
 • 387
 • 6/3/2020
 • Bestemmingsplan Buitengebied Noord
 • Technische vraag
 • VVD
 • 6/8/2020
 • 386
 • 6/2/2020
 • Flexwonen
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 7/21/2020
 • 383
 • 5/27/2020
 • 1e Voortgangsrapportage 2020
 • Technische vraag
 • VVD
 • 6/8/2020
 • 384
 • 5/27/2020
 • RPW
 • Technische vraag
 • VVD
 • 6/8/2020
 • 385
 • 5/27/2020
 • GVVP (landbouwvoertuigen)
 • Technische vraag
 • VVD
 • 6/10/2020
 • 381
 • 5/24/2020
 • Voortgangsrapportage
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 5/27/2020
 • 382
 • 5/24/2020
 • GVVP Zevenaar
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 5/27/2020
 • 380
 • 5/22/2020
 • Ondernemend Zevenaar
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 6/3/2020
 • 379
 • 5/22/2020
 • BenW besluiten
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 6/5/2020
 • 374
 • 5/18/2020
 • Jaarrekening 2019 en begroting 2021 ODRA
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/25/2020
 • 375
 • 5/18/2020
 • 1e voortgangsrapportage 2020
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/26/2020
 • 376
 • 5/18/2020
 • Zienswijze financiĆ«le stukken SALD
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/26/2020
 • 377
 • 5/18/2020
 • Jaarrekening 2019 en begroting 2021-2024 Samenwerking de Liemers (SdL)
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/25/2020
 • 372
 • 5/12/2020
 • Contract Filmhuis
 • Rondvraag commissie
 • VVD
 • 373
 • 5/12/2020
 • Zaken rondom Spijk (tijdelijk fietspad)
 • Rondvraag commissie
 • VVD
 • 5/27/2020
 • 371
 • 5/7/2020
 • Verordening watersportcentrum de Bijland
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 5/11/2020
 • 370
 • 5/6/2020
 • Precario terrassen horeca
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • SP
 • 5/13/2020
 • 369
 • 4/30/2020
 • Combinatie functionarissen
 • Technische vraag
 • Sociaal Zevenaar
 • 5/14/2020
 • 367
 • 4/26/2020
 • Hoogbouw afvalbeleid en invoering diftar
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 368
 • 4/26/2020
 • Aanvullend toets- en afwegingskader - Gelders Eiland - omgeving Spijksedijk
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 5/7/2020
 • 366
 • 4/15/2020
 • Evenementen
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • SP
 • 4/20/2020
 • 365
 • 4/15/2020
 • Corona-besmettingen in Zevenaar
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • SP
 • 4/20/2020
 • 364
 • 4/8/2020
 • 5G
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • GroenLinks
 • 5/7/2020
 • 363
 • 4/8/2020
 • Bestemmingsplan Ringdam 1 Herwen-Buitengebied Zevenaar/bestemmingsplan paardenhouderij
 • Technische vraag
 • GroenLinks
 • 4/9/2020
 • 362
 • 4/6/2020
 • Aanrijtijden Gelders Eiland
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • VVD
 • 4/9/2020
 • 361
 • 4/2/2020
 • Vrijgeven kredieten A15-A12 comm. Ruimte 2 april 2020
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 4/9/2020
 • 359
 • 3/22/2020
 • Bestemmingsplan Buitengebied noord - archeologie
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 4/15/2020
 • 358
 • 3/22/2020
 • Bestemmingsplan Buitengebied noord - Paintballcentrum
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 6/2/2020
 • 360
 • 3/16/2020
 • Krediet vrijgeven advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A15-A12
 • Technische vraag
 • VVD
 • 3/19/2020
 • 356
 • 3/13/2020
 • Uitvoering geven aan gerechtelijke uitspraak bp Landgoed Halsaf deel Huize Babberich
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 4/8/2020
 • 355
 • 3/11/2020
 • Toets- en afwegingskader duurzame energieopwekking (gebruik en oplevering energie in Zevenaar)
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 3/20/2020