Schriftelijke vragen

IDDatum indienenOnderwerpType vraagFractie(s)Datum antwoord
 • 430
 • 10/15/2020
 • Meerjarenbegroting (programma 7) en herstelplan
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 431
 • 10/15/2020
 • Meerjarenbegroting 2021-2024
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 10/22/2020
 • 432
 • 10/14/2020
 • Beantwoording vragen uit de commissievergaderingen ter voorbereiding op raadsvergadering 4 november 2020
 • Technische vraag
 • 10/21/2020
 • 428
 • 10/12/2020
 • Meerjarenbegroting 2021-2024
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 10/15/2020
 • 426
 • 10/7/2020
 • Voortgang project Edisonstraat c.a.
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • Lokaal Belang
 • 427
 • 10/7/2020
 • Cijfers Caleidoz
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • SP
 • 10/12/2020
 • 429
 • 10/6/2020
 • Herstelplan en Meerjarenbegroting 2021-2024 (vragen n.a.v. info herstelplan en inloopavond)
 • Technische vraag
 • 10/12/2020
 • 424
 • 10/5/2020
 • Grondexploitatie Zevenaar Oost
 • Technische vraag
 • D66
 • 10/7/2020
 • 425
 • 10/2/2020
 • Fixi oud ijzerhandelaar m.b.t. de nieuwe locatie 7Poort
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 423
 • 10/1/2020
 • Vergunning Stationsplein 13 geschorst
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • D66
 • 421
 • 9/30/2020
 • Samenhang financieel eindbeeld
 • Technische vraag
 • Sociaal Zevenaar
 • 10/1/2020
 • 422
 • 9/29/2020
 • Meerjarenbegroting 2021
 • Technische vraag
 • GroenLinks
 • 10/7/2020
 • 420
 • 9/22/2020
 • Voortgang toetsings- en afwegingskader grootschalige energieopwekking
 • Rondvraag commissie
 • PvdA
 • 9/23/2020
 • 419
 • 9/15/2020
 • Verwijderde mailbox
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • 9/16/2020
 • 418
 • 9/15/2020
 • Realisering toiletvoorziening Breuly
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • Lokaal Belang
 • 9/16/2020
 • 417
 • 9/11/2020
 • Ontwikkelingen sociaal domein
 • Technische vraag
 • Sociaal Zevenaar
 • 10/1/2020
 • 416
 • 9/3/2020
 • Beantwoording diverse technische vragen commissievergaderingen 1, 2 en 3 september
 • Technische vraag
 • 9/11/2020
 • 414
 • 8/25/2020
 • Waterleidingbreuk Oosteinde
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 415
 • 8/24/2020
 • Noodfietspad Spijksedijk
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • 9/16/2020
 • 412
 • 8/24/2020
 • Melding via Fixi
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 9/24/2020
 • 413
 • 8/23/2020
 • Onderzoeksrapport bomen-vegetatie en grondwaterstanden
 • Rondvraag commissie
 • PvdA
 • 9/2/2020
 • 411
 • 8/17/2020
 • Bodemonderzoek nieuwbouwwijk Babberich
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Sociaal Zevenaar
 • 9/2/2020
 • 410
 • 8/12/2020
 • Plaatsing carillon
 • Technische vraag
 • VVD
 • 8/27/2020
 • 409
 • 7/24/2020
 • Glasvezel aanleg voormalig Rijnwaarden
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 8/18/2020
 • 408
 • 7/16/2020
 • Stedenband Polen
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • PvdA
 • 8/10/2020
 • 406
 • 6/25/2020
 • Herinrichting Tengnagelwaard (jaarstukken 2019)
 • Technische vraag
 • VVD
 • 7/1/2020
 • 407
 • 6/25/2020
 • Starterslening (002) (aanvullende vragen PvdA 28 juni)
 • Technische vraag
 • 7/3/2020
 • 405
 • 6/22/2020
 • Jaarstukken 2019
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 6/25/2020
 • 403
 • 6/19/2020
 • Begroting RDL 2021
 • Technische vraag
 • VVD
 • 6/23/2020
 • 401
 • 6/17/2020
 • Starterslening
 • Technische vraag
 • SP
 • 6/24/2020
 • 395
 • 6/16/2020
 • Planning raad
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 6/19/2020
 • 399
 • 6/16/2020
 • Herinrichting Babberichseweg als fietsstraat
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 6/22/2020
 • 396
 • 6/16/2020
 • Jaarstukken 2019
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 6/22/2020
 • 397
 • 6/16/2020
 • Starterslening
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 6/22/2020
 • 398
 • 6/16/2020
 • Begroting RDL 2021
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 6/18/2020
 • 394
 • 6/9/2020
 • Jaarstukken 2019 Gemeente Zevenaar
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 6/16/2020
 • 390
 • 6/8/2020
 • Organiseren van een kamp leerlingen groep 8 na 1 juli 2020
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • D66
 • 6/10/2020
 • 392
 • 6/8/2020
 • Jeugdzorgaanbieders
 • Technische vraag
 • VVD
 • 7/6/2020
 • 391
 • 6/8/2020
 • Frauderende ambtenaar
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • Lokaal Belang
 • 6/11/2020
 • 389
 • 6/5/2020
 • Leerlingenvervoer
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • 6/10/2020
 • 388
 • 6/5/2020
 • Diverse vragen fracties n.a.v. te agenderen brieven lijst ingekomen stukken raad (B-categorie brieven)
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • 6/23/2020
 • 387
 • 6/3/2020
 • Bestemmingsplan Buitengebied Noord
 • Technische vraag
 • VVD
 • 6/8/2020
 • 393
 • 6/3/2020
 • Beantwoording TV vanuit commissies 26, 27 en 28 mei en 2 en 3 juni 2020
 • Technische vraag
 • 6/8/2020
 • 386
 • 6/2/2020
 • Flexwonen
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 7/21/2020
 • 383
 • 5/27/2020
 • 1e Voortgangsrapportage 2020
 • Technische vraag
 • VVD
 • 6/8/2020
 • 385
 • 5/27/2020
 • GVVP (landbouwvoertuigen)
 • Technische vraag
 • VVD
 • 6/10/2020
 • 384
 • 5/27/2020
 • RPW
 • Technische vraag
 • VVD
 • 6/8/2020
 • 381
 • 5/24/2020
 • Voortgangsrapportage
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 5/27/2020
 • 382
 • 5/24/2020
 • GVVP Zevenaar
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 5/27/2020
 • 380
 • 5/22/2020
 • Ondernemend Zevenaar
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 6/3/2020