Schriftelijke vragen

IDDatum indienenOnderwerpType vraagFractie(s)Datum antwoord
 • 467
 • 1/19/2021
 • Begroting BVO DRAN
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 464
 • 1/18/2021
 • Aflakken persoonsgegevens
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Sociaal Zevenaar
 • 1/19/2021
 • 465
 • 1/18/2021
 • Situatie rond Lentemorgen 122
 • Technische vraag
 • Sociaal Zevenaar
 • 1/22/2021
 • 463
 • 1/14/2021
 • Machtiging zaak P&O
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 1/14/2021
 • 462
 • 1/10/2021
 • Omgevingsvergunning Paintballcentrum Babberich
 • Rondvraag commissie
 • PvdA
 • 466
 • 1/6/2021
 • Regionaal Programma Werklocaties (RPW)
 • Technische vraag
 • Diverse
 • 1/19/2021
 • 460
 • 1/4/2021
 • Bestuurlijke boete bij het onttrekken van woonruimte aan woonruimtevoorraad
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 461
 • 1/4/2021
 • Commissie Ruimte 13 januari 2021 - diverse onderwerpen
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 1/11/2021
 • 458
 • 12/11/2020
 • Kerkstraat e.o.
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 12/16/2020
 • 457
 • 12/10/2020
 • Kerkenvisie
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 456
 • 12/9/2020
 • Kerkstraat
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • GroenLinks
 • 1/7/2021
 • 454
 • 12/4/2020
 • 2e Voortgangsrapportage/sociaal domein
 • Technische vraag
 • CDA
 • 12/15/2020
 • 453
 • 12/4/2020
 • Bijenkasten
 • Technische vraag
 • 12/10/2020
 • 452
 • 12/1/2020
 • Ontsluiting wegensteunpunt Zevenaar
 • Technische vraag
 • CDA
 • 12/1/2020
 • 459
 • 12/1/2020
 • Beantwoording diverse vragen (toezeggingen) uit de commissievergadering van 1, 2 en 3 december 2020
 • Technische vraag
 • 12/14/2020
 • 451
 • 11/29/2020
 • 2e Voortgangsrapportage
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 12/10/2020
 • 450
 • 11/26/2020
 • Bestemmingplan Wegensteunpunt Zevenaar
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 11/30/2020
 • 449
 • 11/25/2020
 • Herinrichting BAT terrein
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 12/1/2020
 • 448
 • 11/24/2020
 • Diverse onderwerpen: carbidschieten, Kandia Gemaal en bijenkast buitengebied
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 12/1/2020
 • 445
 • 11/24/2020
 • Lentebad en zwemdiploma
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • CDA
 • 11/25/2020
 • 441
 • 11/24/2020
 • Eisen corona steun aan verenigingen
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • CDA
 • 11/25/2020
 • 446
 • 11/24/2020
 • 2e Voortgangsrapportage 2020
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 12/1/2020
 • 442
 • 11/24/2020
 • Omgevingsvergunning verlening Stationsplein13 Zevenaar
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • D66
 • 11/25/2020
 • 447
 • 11/24/2020
 • Reconstructie Kerkstraat
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 12/1/2020
 • 443
 • 11/24/2020
 • Locaties woningbouw nabij voorzieningen in Zevenaar
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • CDA
 • 1/8/2021
 • 440
 • 11/23/2020
 • Naamgeving nieuwe wijk achter gemeentehuis
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • Sociaal Zevenaar
 • 11/25/2020
 • 444
 • 11/23/2020
 • Noodfietspad Spijk
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • 11/25/2020
 • 438
 • 11/22/2020
 • Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2020
 • Technische vraag
 • GroenLinks
 • 11/25/2020
 • 437
 • 11/16/2020
 • Funderingslabel
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • PvdA
 • 12/18/2020
 • 435
 • 11/11/2020
 • Rioolheffing chaleteigenaren campings
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Sociaal Zevenaar
 • 11/12/2020
 • 436
 • 11/10/2020
 • RIB 2020-097/verordening hondenbelasting Rijnwaarden
 • Technische vraag
 • VVD
 • 11/11/2020
 • 439
 • 11/10/2020
 • Beantwoording vragen commissie Samenleving 10 november 2020
 • Technische vraag
 • 11/24/2020
 • 434
 • 11/9/2020
 • Omgevingsverordening Provincie Gelderland
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • GroenLinks
 • 11/11/2020
 • 433
 • 10/29/2020
 • Grondwater onttrekken tbv agrische sector
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • PvdA
 • 11/25/2020
 • 431
 • 10/15/2020
 • Meerjarenbegroting 2021-2024
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 10/22/2020
 • 430
 • 10/15/2020
 • Meerjarenbegroting (programma 7) en herstelplan
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 10/26/2020
 • 432
 • 10/14/2020
 • Beantwoording vragen uit de commissievergaderingen ter voorbereiding op raadsvergadering 4 november 2020
 • Technische vraag
 • 10/21/2020
 • 428
 • 10/12/2020
 • Meerjarenbegroting 2021-2024
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 10/15/2020
 • 427
 • 10/7/2020
 • Cijfers Caleidoz
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • SP
 • 10/12/2020
 • 426
 • 10/7/2020
 • Voortgang project Edisonstraat c.a.
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • Lokaal Belang
 • 11/25/2020
 • 429
 • 10/6/2020
 • Herstelplan en Meerjarenbegroting 2021-2024 (vragen n.a.v. info herstelplan en inloopavond)
 • Technische vraag
 • 10/12/2020
 • 424
 • 10/5/2020
 • Grondexploitatie Zevenaar Oost
 • Technische vraag
 • D66
 • 10/7/2020
 • 425
 • 10/2/2020
 • Fixi oud ijzerhandelaar m.b.t. de nieuwe locatie 7Poort
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 10/30/2020
 • 423
 • 10/1/2020
 • Vergunning Stationsplein 13 geschorst
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • D66
 • 11/12/2020
 • 421
 • 9/30/2020
 • Samenhang financieel eindbeeld
 • Technische vraag
 • Sociaal Zevenaar
 • 10/1/2020
 • 422
 • 9/29/2020
 • Meerjarenbegroting 2021
 • Technische vraag
 • GroenLinks
 • 10/7/2020
 • 420
 • 9/22/2020
 • Voortgang toetsings- en afwegingskader grootschalige energieopwekking
 • Rondvraag commissie
 • PvdA
 • 9/23/2020
 • 419
 • 9/15/2020
 • Verwijderde mailbox
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • 9/16/2020
 • 418
 • 9/15/2020
 • Realisering toiletvoorziening Breuly
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • Lokaal Belang
 • 9/16/2020
 • 417
 • 9/11/2020
 • Ontwikkelingen sociaal domein
 • Technische vraag
 • Sociaal Zevenaar
 • 10/1/2020