Raadsvragen

IDDatum indienenOnderwerpType vraagFractie(s)Datum antwoord
 • 299
 • 11/12/2019
 • Warmtevisie
 • Technische vraag
 • GroenLinks
 • 298
 • 11/11/2019
 • Kermis
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 297
 • 11/11/2019
 • Verhoging van de precariobelasting
 • Technische vraag
 • VVD
 • 296
 • 11/10/2019
 • Verkeersgroep Lobith-Tolkamer-Tuindorp
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 295
 • 11/9/2019
 • Lidmaatschap GR en nieuwe werkgeversvereniging
 • Technische vraag
 • CDA
 • 11/11/2019
 • 293
 • 11/6/2019
 • Huisvestingsverordening
 • Technische vraag
 • VVD
 • 11/12/2019
 • 294
 • 11/6/2019
 • Bladkorven - Aanvullende vragen
 • Technische vraag
 • VVD
 • 11/12/2019
 • 289
 • 11/5/2019
 • Verordening gegevensverstrekking BPR
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 11/8/2019
 • 290
 • 11/5/2019
 • Asbesthoudende drinkwaterleidingen
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 11/11/2019
 • 288
 • 11/5/2019
 • Revitalisering Giesbeek
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 11/11/2019
 • 291
 • 11/5/2019
 • Warmtevisie
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 11/11/2019
 • 287
 • 10/30/2019
 • Meerjarenbegroting - bezuinigingsvoorstel 3
 • Technische vraag
 • CDA
 • 11/4/2019
 • 285
 • 10/22/2019
 • Meerjarenbegroting - openbaar groenonderhoud
 • Technische vraag
 • VVD
 • 10/23/2019
 • 284
 • 10/22/2019
 • sociale woningbouw
 • Technische vraag
 • CDA
 • 11/6/2019
 • 281
 • 10/16/2019
 • Meerjarenbegroting
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 10/24/2019
 • 283
 • 10/16/2019
 • Bladkorven
 • Technische vraag
 • VVD
 • 11/6/2019
 • 286
 • 10/16/2019
 • BIG procedure
 • Technische vraag
 • VVD
 • 10/23/2019
 • 280
 • 10/14/2019
 • Wet openbaarheid van Bestuur - wissen mailbox
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 10/15/2019
 • 279
 • 10/9/2019
 • Burgerbrief inzake Warmtevisie
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • VVD
 • 10/9/2019
 • 277
 • 10/8/2019
 • Kostenbewustzijn in Jeugdhulp
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • VVD
 • 10/9/2019
 • 276
 • 10/8/2019
 • Beeldenroute Zevenaar
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • PvdA
 • 10/9/2019
 • 278
 • 10/7/2019
 • Kwestie Filmhuis en Movie Unlimited
 • Technische vraag
 • VVD
 • 11/1/2019
 • 273
 • 10/2/2019
 • 2e Voortgangsrapportage - Ambulant jongerenwerk
 • Technische vraag
 • 10/7/2019
 • 272
 • 9/30/2019
 • Aanvullende vragen 2e voortgangsrapportage
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 10/8/2019
 • 270
 • 9/27/2019
 • Verordening WMO
 • Technische vraag
 • SP
 • 10/8/2019
 • 271
 • 9/27/2019
 • Speelvoorzieningen
 • Technische vraag
 • SP
 • 10/7/2019
 • 269
 • 9/25/2019
 • Salaris directeur Leisurelands
 • Rondvraag commissie
 • Sociaal Zevenaar
 • 10/23/2019
 • 275
 • 9/25/2019
 • Beantwoording openstaande vragen commissie Ruimte
 • 10/7/2019
 • 274
 • 9/24/2019
 • Beantwoording openstaande vragen commissie Samenleving
 • 10/7/2019
 • 265
 • 9/23/2019
 • Raadsconsultatiebrief Verordening Voorziening Huisvesting Onderwijs
 • Technische vraag
 • CDA
 • 10/15/2019
 • 261
 • 9/17/2019
 • Stikstofwet
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • CDA
 • 9/18/2019
 • 262
 • 9/17/2019
 • Bezwaren OZB beschikking
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 10/15/2019
 • 260
 • 9/17/2019
 • Zonnepanelen fruitteler Babberich
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • GroenLinks
 • 9/18/2019
 • 259
 • 9/16/2019
 • Wegsleepverordening
 • Technische vraag
 • VVD
 • 9/19/2019
 • 258
 • 9/15/2019
 • Verordening Jeugdwet
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 9/23/2019
 • 254
 • 9/11/2019
 • RIB 2019-066 zwembad De Boskuul
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 10/7/2019
 • 252
 • 9/5/2019
 • Beantwoording openstaande vragen commissie Middelen 5 september 2019
 • 9/10/2019
 • 251
 • 9/4/2019
 • Vervoersproblematiek rijnwaarden
 • Sociaal Zevenaar
 • 9/4/2019
 • 264
 • 9/4/2019
 • Aanvullende Beantwoording openstaande vragen commissie Ruimte d.d. 04-09-2019 (7,5% energiebesparing bij bedrijven)
 • 9/23/2019
 • 256
 • 9/4/2019
 • Beantwoording openstaande vragen commissie Ruimte d.d. 4 september 2019
 • 9/13/2019
 • 253
 • 9/3/2019
 • Beantwoording openstaande vragen commissie Samenleving 3 september 2019
 • 9/10/2019
 • 263
 • 9/3/2019
 • Aanvullende beantwoording openstaande vragen commissie Samenleving d.d. 03-09-2019 (wachtlijsten sociaal domein)
 • 9/19/2019
 • 250
 • 8/26/2019
 • werkwijze werkgroepen binnen dorpsraad-wijkraad (bijv. verkeer)
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 9/3/2019
 • 255
 • 8/26/2019
 • Jaarrekening-startersleningen
 • Technische vraag
 • VVD
 • 9/13/2019
 • 249
 • 8/26/2019
 • Jaarstukken 2018 Gemeente Zevenaar
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 9/5/2019
 • 246
 • 8/26/2019
 • Defecte pollers in het centrum
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 8/28/2019
 • 247
 • 8/26/2019
 • Grondgebonden zonnepanelen eigen tuin (vervolgvragen)
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 9/25/2019
 • 242
 • 7/26/2019
 • Beleid Speelveldjes
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 8/23/2019
 • 243
 • 7/26/2019
 • Grondgebonden zonnepanelen eigen tuin
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • VVD
 • 8/23/2019
 • 241
 • 7/2/2019
 • Zorgvuldigheid behandeling van Wob-verzoeken
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 8/21/2019