Schriftelijke vragen

IDDatum indienenOnderwerpType vraagFractie(s)Datum antwoord
 • 639
 • 1/26/2022
 • Problemen bij GGNet
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • CDA
 • 640
 • 1/25/2022
 • Groene Stad Challenge
 • Rondvraag commissie
 • GroenLinks
 • 638
 • 1/19/2022
 • Beantwoording opengebleven vragen commissie Ruimte 19 januari 2022
 • Technische vraag
 • Diverse
 • 1/24/2022
 • 637
 • 1/16/2022
 • Omgevingsvergunning Hoogeweg 23C
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 1/17/2022
 • 635
 • 1/15/2022
 • Uitgang centrum ter hoogte van de oude ING
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • VVD
 • 1/20/2022
 • 634
 • 1/15/2022
 • Vergunning laadpaal Hazelaar
 • Technische vraag
 • VVD
 • 636
 • 1/15/2022
 • Horeca vergunning Raadhuisplein
 • Technische vraag
 • VVD
 • 1/24/2022
 • 633
 • 1/6/2022
 • Noordtak Betuweroute
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • Lokaal Belang
 • 1/20/2022
 • 632
 • 1/5/2022
 • Eigendom en inrichting parkeerterrein aan het spoor
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • Lokaal Belang
 • 1/20/2022
 • 631
 • 1/4/2022
 • Motie Afronding project Witte Kruis moet sneller!
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 629
 • 12/31/2021
 • Vragen aan het college mbt controle Rhederlaagse Meren.
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Sociaal Zevenaar
 • 630
 • 12/31/2021
 • Plaatsing airco vergunningsplichting?
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 628
 • 12/22/2021
 • Stolpersteine
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • VVD
 • 12/22/2021
 • 627
 • 12/22/2021
 • Kerstopenstelling
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • VVD
 • 12/22/2021
 • 626
 • 12/20/2021
 • Versterking biodiversiteit - alternatieve bestrijding eikenprocessierups.
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 1/17/2022
 • 624
 • 12/17/2021
 • Dorpsstraat 86 Babberich
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • CDA
 • 1/13/2022
 • 623
 • 12/14/2021
 • Motie menstruatiearmoede
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • SP
 • 12/22/2021
 • 622
 • 12/13/2021
 • Vastgoedlocaties
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 12/22/2021
 • 621
 • 12/11/2021
 • Pleintjes JP Coenstraat en kadaster
 • Technische vraag
 • Sociaal Zevenaar
 • 1/7/2022
 • 625
 • 12/9/2021
 • Beantwoording openstaande vragen commissies 7, 8 en 9 december 2021
 • Technische vraag
 • Diverse
 • 12/17/2021
 • 620
 • 12/8/2021
 • Voorbereidingskrediet vastgoedlocaties
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • D66
 • 12/8/2021
 • 618
 • 12/8/2021
 • Wijziging strooiroute gladheidsbestrijding
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 1/6/2022
 • 619
 • 12/8/2021
 • Ontsluiting Wob dossiers
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 1/6/2022
 • 617
 • 12/6/2021
 • Kinderopvang
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • Lokaal Belang
 • 12/7/2021
 • 616
 • 12/6/2021
 • Communicatie omwonenden na vondst bom.
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • SP
 • 12/9/2021
 • 615
 • 11/30/2021
 • Middag Oost - Babberich
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • PvdA
 • 12/8/2021
 • 614
 • 11/30/2021
 • Uitstel Beheerplannen Openbare Ruimte
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 12/2/2021
 • 612
 • 11/23/2021
 • Participatietraject ontwikkeling schoollocatie Lathum
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • Lokaal Belang
 • 11/24/2021
 • 613
 • 11/23/2021
 • Verontreiniging door honden
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 1/26/2022
 • 611
 • 11/22/2021
 • Gesprek college met Nationale Ombudsman
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 12/21/2021
 • 608
 • 11/22/2021
 • Carvium Novum
 • Technische vraag
 • SP
 • 12/22/2021
 • 609
 • 11/22/2021
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • VVD
 • 11/24/2021
 • 610
 • 11/22/2021
 • Ontsluiting van een wijk bij calamiteiten
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • PvdA
 • 11/24/2021
 • 605
 • 11/11/2021
 • Solvabiliteitsratio n.a.v. kapitaalversterking Alliander
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 11/12/2021
 • 607
 • 11/11/2021
 • Beantwoording openstaande vragen commissies november 2021
 • Technische vraag
 • Diverse
 • 11/18/2021
 • 606
 • 11/11/2021
 • Onderzoek onderwijshuisvesting locatie Vestersbos (toezegging wethouder cie. SA 09-11)
 • Technische vraag
 • GroenLinks
 • 11/15/2021
 • 604
 • 11/10/2021
 • Kapitaalversterking Alliander
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 11/11/2021
 • 603
 • 11/9/2021
 • Groot Onderhoud N338 - Rivierweg
 • Rondvraag commissie
 • PvdA
 • 11/10/2021
 • 601
 • 11/8/2021
 • Solvabiliteit naar aanleiding van kapitaalversterking Alliander
 • Technische vraag
 • Sociaal Zevenaar
 • 11/11/2021
 • 602
 • 11/8/2021
 • Leerlingenaantallen VO
 • Technische vraag
 • GroenLinks
 • 11/12/2021
 • 600
 • 11/8/2021
 • Individuele studietoeslag
 • Technische vraag
 • GroenLinks
 • 11/9/2021
 • 598
 • 11/5/2021
 • Verwijderen van verbodsborden voor vrachtverkeer zwaarder dan 2 ton
 • Rondvraag commissie
 • PvdA
 • 11/10/2021
 • 599
 • 11/5/2021
 • Uitblijven van antwoorden op schriftelijke vragen hergebruik straatmeubilair centrum
 • Rondvraag commissie
 • PvdA
 • 11/10/2021
 • 597
 • 11/5/2021
 • Plannningslijst commissie Ruimte
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • PvdA
 • 11/10/2021
 • 596
 • 10/30/2021
 • Fysieke toegankelijkheid gemeentearchief
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 11/26/2021
 • 594
 • 10/28/2021
 • In 2021 steun voor dorps- en buurthuizen via het gemeentefonds
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 11/3/2021
 • 590
 • 10/25/2021
 • Kunstwerk aangeboden door Turmac TC
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 11/1/2021
 • 593
 • 10/25/2021
 • Waterleidingbreuk 22 oktober 2021 Zevenaar
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 11/1/2021
 • 592
 • 10/25/2021
 • Lopende procedures raadsenquete
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 11/22/2021
 • 591
 • 10/25/2021
 • Interne klachtenregeling
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 11/16/2021