Moties


« Terug


ID312
Startdatum2/23/2022
AgendapuntRaadsvergaderingen 2018-2022 23-02-2022 > 10.b Motie VVD Wonen op het boerenerf
TitelWonen op het boerenerf
StatusAanvaard
Fractie(s)VVD
Portefeuillehouder(s)A.H. van Orden
Streefdatum afdoening9/30/2024
Stand van zakenOp schema
Stand van zaken toelichting19-01-2023: De actualisatie van het VAB-beleid is in voorbereiding en wordt uiterlijk 1 november 2023 doorgestuurd richting de Raad. 8-11-23: Er is inmiddels een analyse gemaakt van het huidige VAB beleid (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) om inzicht te krijgen van de zaken die goed gaan en waar mogelijke knelpunten zitten. Er ligt inmiddels een bestuurlijke opdracht voor het vervolg. Gelet op de komst van de Omgevingswet, waarbij veel bestemmingsplannen nog voor 1 januari 2024 als ontwerp ter inzage moeten worden gelegd om via het oude recht verder afgehandeld te mogen worden, hebben wij het behandelen van de bestemmingsverzoeken voorrang gegeven boven de mogelijke aanpassing van het VAB beleid. Overigens wordt op kort termijn het gesprek met de plaatselijke landbouworganisatie(s) over dit onderwerp gestart. Onze inzet is om uiterlijk Q3 2024 het nieuwe VAB beleid te mogen aanbieden.
Bijlage(n)AANVAARD Motie VVD Wonen op het Boerenerf
Datum afdoening