Moties


« Terug


ID344
Startdatum3/29/2023
AgendapuntRaadsvergaderingen 2022-2026 26-04-2023 > 11.a Motie vreemd GroenLinks, Lijst 11, VVD en Lokaal Belang zwembaden in de Liemers worden schaars
TitelZwembaden in de Liemers worden schaars
StatusAanvaard
Fractie(s)GroenLinks
Lijst 11
VVD
Lokaal Belang
Portefeuillehouder(s)A.M. Boone
Streefdatum afdoening1/31/2024
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingIn de raadsvergadering van 29 maart 2023 is de motie ook aan de orde geweest. In deze vergadering waren de stemmen gestaakt. 17-11-2023: Deze maand is het overleg gepland. Door de drukke agenda’s en de wisselingen in de verschillende colleges was het niet eerder mogelijk. 27-2-2024: In november 2023 is de schriftelijke vraag beantwoordt in een document vanuit afdeling MO en verstuurd naar de griffie. De griffie heeft dit document met bijlage verstuurd naar de raadsleden. Ook is de motie tijdens een raadsvergadering in november 2023 mondeling toegelicht.
Bijlage(n)AANVAARD Motie vreemd GL Lijst11 VVD Lokaal Belang Zwembaden in de Liemers worden schaars
Datum afdoening