Toezeggingen


« Terug


ID157
Startdatum2/10/2021
AgendapuntCommissie Ruimte 2018-2022 10-02-2021 > 5 Woningbouw
ToezeggingHet college komt nog terug op hoe de motie van de gemeente Druten over de huisvestingsverordening zich verhoudt tot de feiten/harde cijfers van de gemeente Zevenaar waarna een inhoudelijke bespreking hierover kan plaatsvinden
PortefeuillehouderJ.W.H. Winters
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingGezien de cijfers van afgelopen jaar hebben zich 2292 mensen gehuisvest binnen de gemeente en zijn er 1832 mensen vertrokken. Ook zijn er ruim 2000 mensen verhuisd binnen de gemeente Zevenaar. De helft daarvan is binnen de kern Zevenaar verhuisd. Daarnaast zijn de meeste verhuizingen binnen de grenzen van de kernen zelf. Daarnaast een paar opvallende dingen. Vanuit Zevenaar zijn er ruim 75 mensen naar Babberich verhuisd en in de kernen Lobith en Tolkamer zie je veel onderlinge verhuizingen. Vanuit Giesbeek zijn naast interne verhuizingen, 15 mensen naar de kern Zevenaar verhuisd. Afgezien van de cijfers. Dit onderwerp en deze motie is in regionaal verband besproken. Ondanks dat in andere gemeenten deze vraag ook deels wordt herkend, wordt een aanpassing van de regionale huisvestingsverordening, waarmee ons toewijzingssysteem wordt geregeld, niet ondersteund. Het daadwerkelijk afschermen van gemeentegrenzen wordt gezien als onverstandig en niet solidair. Wij hebben gekozen voor een open en transparant toewijzing systeem in de regio. Mensen hebben recht op vrije vestiging.
Streefdatum afdoening4/1/2021
Datum afdoening3/4/2021