link naar deze pagina

Commissie Samenleving 2022-2026 - 14 februari 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J.W.H. Winters
Toelichting: Vanwege het ontbreken van agendapunten komt deze commissievergadering te vervallen
Bundel:
pdf Agendabundel (1KB)

1
Opening en vaststellen agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
3
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
4
Stand van zaken Sociaal Domein
5
Punten van orde commissie
6
Mededelingen portefeuillehouders
7
Rondvraag
8
Sluiting