link naar deze pagina

Commissie Ruimte 2022-2026 - 15 februari 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: M.B.M. Jansen
Bundel:
pdf Agendabundel (208.7MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de vergadering van 18 januari jl.  vast te stellen. De concept-besluitenlijst wordt nog toegevoegd.
3
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De planningslijst is nog niet compleet. De komende tijd zal deze aangevuld worden. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
4
Z/22/435883 ‎Vaststellen bestemmingsplan Wethouder Jan Tieckenstraat, Angerlo
De raad wordt voorgesteld om:
1\. Het bestemmingsplan ‘Wethouder Jan Tieckenstraat\, Angerlo’ ongewijzigd vast te stellen\, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding\, regels en toelichting;
2\. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
5
Z/21/398514 Vaststellen van geactualiseerde archeologische kaarten, inclusief de beleidskaart, door de gemeenteraad
De raad wordt voorgesteld om onderstaand archeologisch rapport met de bijhorende archeologische kaarten, inclusief de beleidskaart, vast te stellen:
*Archeologie in de gemeente Zevenaar. Actualisatie van de archeologische waarden en verwachtingskaart; archeologisch onderzoek.*

Portefeuillehouder: Bart Kagei
6
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
7
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
8
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
9
Sluiting