Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 4/2/2024
 • 24-419 Proces tarievenonderzoek ambulant maart 2024
 • S.H. Bijl
 • 3/28/2024
 • 24-418 Locatie onderzoek planten extra bomen
 • A.H.M. Albers
 • 3/27/2024
 • 24-417 Opvang Oekraïense vluchtelingen in Lathum
 • A.H. van Orden
 • 3/26/2024
 • 24-416 Verklaringen voor tekorten en overschotten op het bijstandsbudget
 • S.H. Bijl
 • 3/20/2024
 • 24-415 Uitkomst van de verkenning tot aansluiten Schone Lucht Akkoord
 • B.M. Kagei
 • 3/19/2024
 • 24-414 Uitbreiding opvanglocatie ontheemden Oekraine Mietvelder in Angerlo
 • A.H. van Orden
 • 3/12/2024
 • 24-413 Gedwongen verkoop van Joodse landbouwgronden, Joods onroerend goed, rechtsherstel en gemeentelijke belastingen
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 3/12/2024
 • 24-412 Nieuws vanuit de Groene Metropoolregio (2)
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 3/7/2024
 • 24-411 Spreidingswet opvang en huisvesting vluchtelingen
 • A.H. van Orden
 • 3/1/2024
 • 24-410 Isolatieprogramma Zevenaar
 • B.M. Kagei
 • 2/28/2024
 • 24-409 Buurtrealisatieplan tussen gemeente Zevenaar en Liander voor het verzwaren van het laag- en middenspanningsnet in Babberich
 • B.M. Kagei
 • 2/27/2024
 • 24-408 BusinessPark 7Poort II - kennisgeving aanvullende overeenkomst bij aankoopovereenkomst
 • A.M. Boone
 • 2/27/2024
 • 24-407 Handhavingsverslag toezicht en handhaving 2023 en Uitvoeringsprogramma VTH 2024
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 2/22/2024
 • 24-406 Verslag en stukken bestuur RDL 27 september 2023
 • B.M. Kagei
 • 2/21/2024
 • 24-404 Ingediende zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma Ruimte voor Defensie
 • A.H. van Orden
 • 2/21/2024
 • 24-405 Verslag en stukken bestuur RDL 20 november 2023
 • B.M. Kagei
 • 2/8/2024
 • 24-403 Vervolg compact maken centrum
 • A.M. Boone
 • 2/7/2024
 • 24-402 Stand van zaken tarieven Jeugd en Wmo
 • S.H. Bijl
 • 2/5/2024
 • 24-401 Grondprijsbrief 2024
 • A.M. Boone
 • 1/31/2024
 • 24-399 Liemerse Economische Visie (LEV)
 • A.M. Boone
 • 1/31/2024
 • 24-400 Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan RegioExpres
 • A.H.M. Albers
 • 1/25/2024
 • 24-398 Sociaal Jaarverslag 2022
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 1/23/2024
 • 24-396 Gevoerd bestuurlijk integriteitsbeleid 2023
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 1/23/2024
 • 24-397 Klimaatplan 'op weg naar een klimaatneutrale organisatie gemeente Zevenaar'
 • B.M. Kagei
 • 1/17/2024
 • 24-393 Aangaan overeenkomst Dierentehuis Arnhem en Omstreken
 • B.M. Kagei
 • 1/17/2024
 • 24-394 Decembercirculaire 2023
 • A.M. Boone
 • 1/17/2024
 • 24-395 BusinessPark 7Poort II - kennisgeving aankoopovereenkomst
 • A.M. Boone
 • 1/10/2024
 • 24-392 Publicatie resultaten inwonerpeiling
 • A.M. Boone
 • 1/10/2024
 • 24-391 Tarieven aanbiedstation 2024
 • B.M. Kagei
 • 12/22/2023
 • 23-390 Verder onderzoek sportpark Hengelder
 • A.M. Boone
 • 12/21/2023
 • 23-389 Verlengen COA-locatie
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 12/20/2023
 • 23-388 BusinessPark 7Poort II kennisgeving twee aankoopovereenkomsten
 • A.M. Boone
 • 12/20/2023
 • 23-387 Toekomstvisie ontwikkeling Sociaal Ontwikkelbedrijf Arbeidsmarktregio Midden Gelderland
 • S.H. Bijl
 • 12/19/2023
 • 23-386 Vaststellen Landelijke handhavingsstrategie Omgevingswet en Nota gedogen
 • B.M. Kagei
 • 12/13/2023
 • 2023-083 Bestemmingsplan BusinessPark 7Poort
 • A.H. van Orden
 • 12/12/2023
 • 2023-085 Meldpunt Wet goed verhuurderschap
 • A.H. van Orden
 • 12/12/2023
 • 2023-084 Verkenning samenvoeging politiebasisteams Rivierenland-Oost en IJsselwaarden
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 12/12/2023
 • 2023-086 Prestatieafspraken 2024
 • A.H. van Orden
 • 12/5/2023
 • 2023-082 Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd 2024 en verder
 • S.H. Bijl
 • 11/29/2023
 • 2023-081 Nieuws vanuit de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 11/28/2023
 • 2023-079 Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp
 • S.H. Bijl
 • 11/28/2023
 • 2023-080 Aanpak Energiearmoede - voortgang 3
 • B.M. Kagei
 • 11/21/2023
 • 2023-078 Verstrekking Zin in Zevenaar cadeaukaart 2023
 • S.H. Bijl
 • 11/14/2023
 • 2023-077 Derde waterverhaal en verkenning Rijnobservatorium
 • A.M. Boone
 • 11/14/2023
 • 2023-076 Collegebesluit ‘Beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingsrecht, APV en bijzondere wetten 2024’
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 11/7/2023
 • 2023-074 BVO DRAN verlengen contracten en aanbestedingen doelgroepenvervoer
 • S.H. Bijl
 • 11/6/2023
 • 2023-075 Update tariefonderzoek Jeugd & WMO
 • S.H. Bijl
 • 10/31/2023
 • 2023-071 BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) Zevenaar 2022
 • S.H. Bijl
 • 10/31/2023
 • 2023-072 Addendum opdracht mantelzorgwaardering 2023
 • S.H. Bijl
 • 10/31/2023
 • 2023-066 Subregionale samenwerking de Liemers inzake asiel en opvang
 • A.H. van Orden