Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 1/27/2022
 • 2022-004 Grondprijsbrief 2022
 • N. van Dellen
 • 1/21/2022
 • 14. 2022-003 Het verstrekken van een vaste lineaire geldlening aan de GR RDL
 • N. van Dellen
 • 1/21/2022
 • 15. 2021-099 Terugkoppeling gesprekken DBO's en LTO in het kader van IRM
 • J.W.H. Winters
 • 1/13/2022
 • 13. 2022-001 Stand van zaken regionaal beleidskader huisvesting arbeidsmigranten regio Arnhem – Nijmegen
 • J.W.H. Winters
 • 1/12/2022
 • 12. 2022-002 Stand van zaken Actieplan Centrum Zevenaar
 • B.M. Elfrink
 • 12/23/2021
 • 11. 2021-105 Begroting 2022 in het kort
 • N. van Dellen
 • 12/23/2021
 • 9. 2021-097 Vervolg onderwijshuisvesting 2022
 • N. van Dellen
 • 12/23/2021
 • 8. 2021-102 Scalabor
 • B.M. Elfrink
 • 12/23/2021
 • 10. 2021-104 Weerbaarheidsscan en uitvoeringsplan m.b.t. ondermijnende criminaliteit
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 12/8/2021
 • 17. 2021-100 Verantwoording kredieten project A15 A12 en onderliggende wegennet
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 12/8/2021
 • 19. 2021-096 Meerjarenbeleidsplan politie Oost-Nederland
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 12/8/2021
 • 18. 2021-098 Monitoring effect gratis parkeren
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 12/8/2021
 • 16. 2021-094 Prestatieafspraken 2022
 • J.W.H. Winters
 • 12/1/2021
 • 15. 2021-095 Berichtgevingen over Omgevingsdiensten naar aanleiding van onderzoek Investico
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 11/24/2021
 • 14. 2021-092 Kansrijke Start eerste 1000 dagen.
 • B.M. Elfrink
 • 11/18/2021
 • 12. 2021-093 Covid-19 d.d. 18 november 2021
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 11/18/2021
 • 13. 2021-088 Zienswijze verordening Provincie inzake aanwijzing drinkwaterbeschermingsgebieden
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 11/18/2021
 • 14. 2021-090 Onderwijshuisvesting 2022
 • N. van Dellen
 • 11/18/2021
 • 15. 2021-091 Structurele inzet bodycams voor boa's
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 11/17/2021
 • 11. 2021-087 ‎Cliëntervaringsonderzoeken WMO en Jeugdhulp gemeente Zevenaar over 2020
 • J.W.H. Winters
 • 11/8/2021
 • 10. 2021-084 Motie opvang statushouders vergunninghouders
 • B.M. Elfrink
 • 11/5/2021
 • 9. 2021-086 Regionale visie publieke gezondheid Gelderland Midden 2021-2025
 • B.M. Elfrink
 • 10/21/2021
 • 8. 2021-085 Sociaal jaarverslag 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 10/13/2021
 • 13. 2021-082 Standpunt inzake autodoorsteek Bem Stede
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 10/13/2021
 • 14. 2021-083 Septembercirculaire 2021
 • N. van Dellen
 • 10/7/2021
 • 12. 2021-077 Doorstroommakelaar
 • J.W.H. Winters
 • 10/6/2021
 • 11. 2021-081 Studie naar grensoverschrijdende logistieke hotspot EMZ
 • B.M. Elfrink
 • 9/29/2021
 • 9. 2021-079 Inzet deelmobiliteit gemeente Zevenaar
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/29/2021
 • 10. 2021-080 Bestuur RDL 15 september 2021
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/29/2021
 • 8. 2021-078 Realisatie wandelnetwerk
 • B.M. Elfrink
 • 9/22/2021
 • 52. 2021-070 Ontwikkeling onderwijshuisvesting
 • N. van Dellen
 • 9/22/2021
 • 53. 2021-076 Uitvoering Wet WOZ 2021
 • N. van Dellen
 • 9/22/2021
 • 51. 2021-075 Stand van zaken overname NME
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/21/2021
 • 50. 2021-074 Update van de beleidsregels van de burgemeester van de gemeente Zevenaar houdende regels omtrent drugs (Damoclesbeleid)
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 9/16/2021
 • 49. 2021-071 Zienswijze op waterbeheerprogramma Waterschap Rijn en IJssel
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/15/2021
 • 47. 2021-073 Afvalinzameling scholen
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/15/2021
 • 48. 2021-069 Vastgestelde begroting Veilig Thuis 2022
 • B.M. Elfrink
 • 9/10/2021
 • 46. 2021-072 Covid-19 d.d. 9 september 2021
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 8/12/2021
 • 45. 2021-067 Rapportage Zevenaar Oost januari - juli 2021
 • N. van Dellen
 • 8/12/2021
 • 44. 2021-068 Compensatie in de algemene uitkering voor tekorten in de jeugdzorg
 • N. van Dellen
 • 8/3/2021
 • 43. 2021-066 Wijziging ontsluiting NS-parkeerterrein vanwege veiligheid
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 8/2/2021
 • 42. 2021-062 Klachtenjaarverslag 2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 7/29/2021
 • 40. 2021-061 Integraal riviermanagement (IRM)
 • J.W.H. Winters
 • 7/29/2021
 • 39. 2021-056 Brief over archeologisch onderzoek De Pannerd Pannerden in 2007
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/29/2021
 • 41. 2021-065 Voortgang regionale samenwerking lokale omroepen
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/26/2021
 • 38. 2021-063 Economische Agenda Zevenaar
 • B.M. Elfrink
 • 7/21/2021
 • 35. 2021-057 Monitoring Gelrepas 1e half jaar 2021
 • B.M. Elfrink
 • 7/21/2021
 • 37. 2021-060 Convenant ivm Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugd
 • J.W.H. Winters
 • 7/21/2021
 • 36. 2021-064 Verslag bestuur RDL 7 en 12 juli 2021
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/15/2021
 • 34. 2021-045 Handhavingsjaarverslag 2019-2020 en Handhavingsuitvoeringsprogramma 2021
 • L.J.E.M. van Riswijk