Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 9/14/2022
 • 46. 2022-063 Vervolgonderzoek sportpark Hengelder
 • A.M. Boone
 • 9/7/2022
 • 45. 2022-062 Uitvoeringsdruk in de jeugdgezondheidszorg.
 • S.H. Bijl
 • 8/10/2022
 • 44. 2022-058 Nieuwe opvanglocatie vluchtelingen uit Oekraïne
 • A.H. van Orden
 • 7/20/2022
 • 43. 2022-057 Update ontwikkelingen Vestersbos
 • B.M. Kagei
 • 7/18/2022
 • 42. 2022-045 Jaarverantwoording kinderopvang 2021
 • B.M. Kagei
 • 7/6/2022
 • 41. 2022-046 CEO Jeugdhulp en WMO over 2021
 • S.H. Bijl
 • 7/5/2022
 • 38. 2022-056 Vervolg Ariadneproject
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 7/5/2022
 • 39. 2022-054 Jaarverslag bezwarencommissie 2021
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 7/5/2022
 • 40. 2022-055 Bekrachtiging besluit openbaarheidsbeperkingen raadsenquête stukken
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 6/30/2022
 • 31. 2022-053 Uitspraak rechtbank inzake inzage verzoek raadsenquête stukken SALD
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 6/30/2022
 • 30. 2022-050 Woonplicht
 • A.H. van Orden
 • 6/28/2022
 • 29. 2022-051 Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)
 • A.H. van Orden
 • 6/27/2022
 • 28. 2022-052 Opening nieuwe locatie opvang Oekraïne
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 6/21/2022
 • 26. 2022-049 Uitkomsten aanbesteding regionale aanbesteding aardgas
 • B.M. Kagei
 • 6/21/2022
 • 27. 2022-047 Mededelingen van orde m.b.t. college 2022-2026
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 6/21/2022
 • 25. 2022-048 Kaderbrief 2023
 • A.M. Boone
 • 6/9/2022
 • 23. 2022-040 Huishoudelijke ondersteuning in de zomerperiode
 • J.W.H. Winters
 • 6/9/2022
 • 24. 2022-042 Stand van zaken opvang Oekraïense vluchtelingen
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 6/8/2022
 • 20. 2022-044 Reactie op zienswijze aanwijzing drinkwaterreserveringsgebieden
 • J.W.H. Winters
 • 6/8/2022
 • 22. 2022-041 Stand van Zaken toekomstbestendig bedrijventerrein Hengelder en Tatelaar
 • 6/8/2022
 • 21. 2022-043 Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Participatieplan RegioExpres
 • J.W.H. Winters
 • 6/1/2022
 • 39. 2022-039 Stand van zaken herbeoordeling raadsenquête stukken
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 5/25/2022
 • 38. 2022-037 Toelichting niet naleven innen eigen bijdrage leerlingenvervoer
 • N. van Dellen
 • 5/24/2022
 • 37. 2022-038 Kwaliteitsgids landschap Zevenaar
 • B.M. Elfrink
 • 5/24/2022
 • 36. 2022-035 Afronding Transformatieplan 2018-2020
 • J.W.H. Winters
 • 5/24/2022
 • 35. 2022-036 Vergadering bestuur RDL 9 mei 2022
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 5/17/2022
 • 34. 2022-034 Stand van zaken m.b.t. uitvoeren motie Stolpersteine
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 5/10/2022
 • 33. 2022-033 Handhavingsjaarverslag 2021 Handhavingsuitvoeringsprogramma 2022
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 4/26/2022
 • 32. 2022-031 Invoeren Wet open overheid
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 4/25/2022
 • 31. 2022-032 Structurele opvang Oekraïense vluchtelingen Ganzepoelweg Angerlo
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 4/21/2022
 • 27. 2022-027 Evaluatie toilet Breuly
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 4/21/2022
 • 29. 2022-‎‎029 Vergadering RDL 6 april 2022
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 4/21/2022
 • 30. 2022-030 Energietoeslag
 • B.M. Elfrink
 • 4/21/2022
 • 28. 2022-028 Plan van aanpak eikenprocessierups
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 4/13/2022
 • 44. 2022-026 RID - Brief VNG Cyberalert
 • J.W.H. Winters
 • 3/30/2022
 • 43. 2022-025 Uitspraak Raad van State inzake bestemmingsplan Buitengebied Zevenaar Noord 2018
 • J.W.H. Winters
 • 3/24/2022
 • 42. 2022-012 Gebiedsaanpak Babberich
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 3/23/2022
 • 40. 2022-022 Huisvestingsopgave wonen met Zorg
 • J.W.H. Winters
 • 3/23/2022
 • 41. 2022-023 Opkoopbescherming
 • J.W.H. Winters
 • 3/23/2022
 • 39. 2022-021 Planning P&C documenten 2022
 • N. van Dellen
 • 3/16/2022
 • 36. 2022-013 Monitoring geluid en fijnstof
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 3/16/2022
 • 38. 2022-019 Verslag bestuur RDL 2 maart 2022
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 3/16/2022
 • 37. 2022-018 Regionaal beleidskader huisvesting internationale medewerkers
 • J.W.H. Winters
 • 3/16/2022
 • 35. 2022-010 Aanvullend onderzoek Vestersbos
 • N. van Dellen
 • 3/9/2022
 • 30. 2022-016 Rapportage juli-december 2021 Zevenaar-Oost
 • N. van Dellen
 • 3/9/2022
 • 33. 2022-015 Normenkader Rechtmatigheid 2021
 • N. van Dellen
 • 3/9/2022
 • 29. 2022-017 Opbrengst Kerkenvisie de Liemers en Doesburg.
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 3/9/2022
 • 32. 2022-007 Informatie over de opdrachtbeschrijvingen voor de gebiedsuitwerkingen, stand van zaken en het vervolgproces Verstedelijkingsstrategie Regio Arnhem Nijmegen Foodvalley
 • J.W.H. Winters
 • 3/9/2022
 • 31. 2022-014 Uitgifteprocedure De Holtkamp en De Stede (Groot Holthuizen) 2022
 • N. van Dellen
 • 3/9/2022
 • 34. 2022-020 Noodopvang Oekraïense vluchtelingen Buitengoed de Panoven
 • L.J.E.M. van Riswijk