Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 9/26/2023
 • 2023-062 Vergadering bestuur RDL 12 juli 2023
 • B.M. Kagei
 • 9/26/2023
 • 2023-064 Intentieverklaring samenwerking Stichting Dierentehuis Arnhem en omstreken (SDA)
 • B.M. Kagei
 • 9/26/2023
 • 2023-063 Nadere duiding van het begrip bouwwerk
 • A.H. van Orden
 • 9/13/2023
 • 65. 2023-059 ‎Verweerschrift inzake beroepsprocedure weigeringsbesluit Sleeg 23 te Babberich
 • A.H. van Orden
 • 9/12/2023
 • 64. 2023-061 Toezegging 262 bezwaarschriften Wet WOZ 2023
 • A.M. Boone
 • 9/5/2023
 • 63. 2023-060 Burgerpeiling 2023
 • A.M. Boone
 • 9/5/2023
 • 62. 2023-057 Halfjaarevaluatie pilot Jongerenwerk op Straat
 • S.H. Bijl
 • 8/23/2023
 • 61. 2023-058 Jaarverslag klachten 2022
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 7/27/2023
 • 59. 2023-056 Voortgang Wet inburgering 2021
 • S.H. Bijl
 • 7/27/2023
 • 60. 2023-052 Informatie over spreidingswet en opvang en huisvesting vluchtelingen
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 7/19/2023
 • 57. 2023-054 Proces en planning Woonzorgvisie
 • A.H. van Orden
 • 7/19/2023
 • 58. 2023-053 Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten kleine ondernemers
 • A.M. Boone
 • 7/19/2023
 • 56. 2023-055 Strategie ruimtelijke procedures Koppenwaard Rivierklimaatpark IJsselpoort
 • A.H. van Orden
 • 7/5/2023
 • 55. 2023-051 Veelschrijversrichtlijn Zevenaar
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 7/5/2023
 • 54. 2023-046 Nieuwe visie en integrale beleidsnota sociaal domein 2024 e.v
 • S.H. Bijl
 • 6/28/2023
 • 53. 2023-049 Afronding Coronaherstelplan en Noodherstelfonds ondernemers
 • A.M. Boone
 • 6/27/2023
 • 52. 2023-047 Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Dienstverlening RSD de Liemers
 • S.H. Bijl
 • 6/27/2023
 • 51. 2023-050 Meicirculaire 2023
 • A.M. Boone
 • 6/21/2023
 • 23. 2023-048 Overgangsperiode inwerkingtreding omgevingswet
 • A.H. van Orden
 • 6/16/2023
 • 21. 2023-041 Herstructureren inkoopfunctie
 • A.M. Boone
 • 6/16/2023
 • 22. 2023-045 Invulling mantelzorgwaardering 2023 e.v.
 • S.H. Bijl
 • 6/7/2023
 • 19. 2023-044 Evaluatie Gelrepas
 • S.H. Bijl
 • 6/7/2023
 • 20. 2023-043 Voortgangsbericht jeugdhulp met verblijf
 • S.H. Bijl
 • 6/1/2023
 • 18. 2023-042 Voortgang Woningbouw
 • A.H. van Orden
 • 5/24/2023
 • 34. 2023-040 Uitvoeringsplan voor de RES - Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen (2023)
 • B.M. Kagei
 • 5/23/2023
 • 33. 2023-039 Bestuur RDL 8 mei 2023
 • B.M. Kagei
 • 5/16/2023
 • 32. 2023-036 Quickscan Vernieuwd Hengelder
 • A.M. Boone
 • 5/11/2023
 • 31. 2023-029 Herbeoordelingsproces raadsenquête en aanverwante procedures
 • A.M. Boone
 • 5/11/2023
 • 28. 2023-031 Optimalisatie AED-netwerk en subsidies particuliere initiatieven
 • S.H. Bijl
 • 5/11/2023
 • 29. 2023-035 Raadsinformatie actualisering Huisvestingsverordening
 • A.H. van Orden
 • 5/11/2023
 • 30. 2023-038 Bestuur RDL 5 april 2023
 • B.M. Kagei
 • 5/4/2023
 • 27. 2023-037 Projectplan Woonwagenstandplaatsen
 • A.H. van Orden
 • 5/2/2023
 • 26. 2023-032 Ontwikkelingen huishoudelijke ondersteuning
 • S.H. Bijl
 • 5/2/2023
 • 25. 2023-033 Regioarrangement en VLGG in relatie tot de Verstedelijkingsstrategie
 • A.H. van Orden
 • 4/28/2023
 • 24. 2023-034 Evaluatie toezicht- en handhavingsbeleid 2018 - 2022, jaarverslag handhaving 2022 en programma handhaving 2023
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 4/19/2023
 • 26. 2023-027 Het informeren over een uitspraak in voorlopige voorziening en de nieuwe beslissing op bezwaar
 • A.M. Boone
 • 4/19/2023
 • 25. 2023-030 Aanpak Energiearmoede-voortgang 2
 • B.M. Kagei
 • 4/12/2023
 • 23. 2023-026 Aansluiten bij het convenant Lokale Overheid Convenant ten behoeve van Minnelijke Schuldhulpverlening
 • S.H. Bijl
 • 4/12/2023
 • 24. 2023-028 ‎Toezegging 238 kostendekkendheid leges grote evenementen
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 3/28/2023
 • 22. 2023-025 Regionaal woningmarktonderzoek
 • A.H. van Orden
 • 3/23/2023
 • 20. 2023-021 Vergadering bestuur RDL 23 februari 2023
 • B.M. Kagei
 • 3/22/2023
 • 19. 2023-024 Opwaardering Muldershof
 • A.M. Boone
 • 3/14/2023
 • 17. 2023-020 Motie Dierenwelzijnsbeleid
 • B.M. Kagei
 • 3/14/2023
 • 18. 2023-022 Datastrategie gemeente Zevenaar
 • A.M. Boone
 • 3/9/2023
 • 16. 2023-023 Het tempelcomplex Herwen-Hemeling en ontwikkelingen ten aanzien van publieksbereik
 • B.M. Kagei
 • 3/8/2023
 • 15. 2023-018 Ontwikkelingen VGGM 2023
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 3/7/2023
 • 14. 2023-019 Aanpassingen inrichting voorterrein Turmac Cultuur Fabriek
 • A.H.M. Albers
 • 2/9/2023
 • 16. 2023-017 Gebiedsontwikkeling 't Broek
 • A.H. van Orden
 • 2/8/2023
 • 15. 2023-013 Motie Stikstof 6 juli 2022
 • A.M. Boone
 • 2/2/2023
 • 13. 2023-011 Stand van zaken uitvoeringsdruk jeugdgezondheidszorg januari 2023
 • S.H. Bijl