Schriftelijke vragen

IDDatum indienenOnderwerpType vraagFractie(s)Datum antwoord
 • 727
 • 9/26/2022
 • Woo-verzoeken
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 726
 • 9/23/2022
 • Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019.
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 724
 • 9/20/2022
 • Laadvisie
 • Technische vraag
 • WijZZ
 • 722
 • 9/20/2022
 • Problematiek verenigingen door sterk gestegen energielasten.
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • CDA
 • 9/23/2022
 • 723
 • 9/20/2022
 • Bocht Beekseweg_Dorpstraat Babberich
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • SP
 • 721
 • 9/19/2022
 • Suicide preventie
 • Technische vraag
 • GroenLinks
 • 725
 • 9/15/2022
 • Beantwoording openstaande vragen commissies september 2022
 • Technische vraag
 • Diverse
 • 9/22/2022
 • 720
 • 9/14/2022
 • Problemen door hoge energiekosten en inflatie
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • CDA
 • 719
 • 9/6/2022
 • Vaststelling bestemmingsplan Meentsestraat 112-114 - nota van zienswijzen
 • Technische vraag
 • VVD
 • 9/9/2022
 • 718
 • 9/6/2022
 • Aanwijzen specifiek digitaal kanaal voor het indienen van verzoeken in het kader van Wet open overheid aan gemeenteraad
 • Technische vraag
 • VVD
 • 9/16/2022
 • 717
 • 9/1/2022
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • CDA
 • 716
 • 8/31/2022
 • Japanse Duizendknoop
 • Technische vraag
 • Lijst 10
 • 9/12/2022
 • 712
 • 8/20/2022
 • Schuldhulpverlening
 • Technische vraag
 • Lijst 10
 • 9/21/2022
 • 714
 • 8/20/2022
 • Woonwagen Angerlo Ganzepoelweg
 • Technische vraag
 • Lijst 10
 • 711
 • 8/20/2022
 • Sociale woningen
 • Technische vraag
 • Ons Zevenaar
 • 9/27/2022
 • 715
 • 8/20/2022
 • Overname Campanile Hotel en tijdelijk karakter opvang
 • Technische vraag
 • Lijst 10
 • 9/1/2022
 • 713
 • 8/20/2022
 • Overlast Hagendel
 • Technische vraag
 • Lijst 10
 • 9/12/2022
 • 710
 • 8/10/2022
 • RIB 2022-058 Opvang locatie vluchtelingen Vliegenwaard
 • Technische vraag
 • SP
 • 8/26/2022
 • 709
 • 8/4/2022
 • Ratten en de overlast van ratten
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 8/9/2022
 • 707
 • 7/20/2022
 • Toekenning/afwijzing Wmo aanvragen
 • Technische vraag
 • SP
 • 9/21/2022
 • 706
 • 7/20/2022
 • Carvium Novum
 • Technische vraag
 • SP
 • 8/8/2022
 • 703
 • 7/5/2022
 • Bezorging Zevenaar Post en Zevenaar Nieuwsblad
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • CDA
 • 7/11/2022
 • 702
 • 7/5/2022
 • Veelschrijverij
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • CDA
 • 7/6/2022
 • 708
 • 7/5/2022
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • Technische vraag
 • CDA
 • 7/21/2022
 • 704
 • 7/5/2022
 • TONK gelden
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • CDA
 • 7/6/2022
 • 701
 • 7/1/2022
 • Beantwoording openstaande vragen commissies juni 2022
 • Technische vraag
 • Diverse
 • 7/5/2022
 • 700
 • 6/27/2022
 • Begrotingsrechtmatigheid
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Sociaal Zevenaar
 • 7/6/2022
 • 705
 • 6/24/2022
 • Jaarstukken 2021
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 7/5/2022
 • 698
 • 6/20/2022
 • Conceptbegroting RDL 2023
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 6/22/2022
 • 697
 • 6/16/2022
 • Verkoopvoorwaarden panden
 • Technische vraag
 • VVD
 • 7/13/2022
 • 696
 • 6/16/2022
 • Concept-begroting RDL 2023_vertraging bouw aanbiedcentrum 7-poort, effect op de begroting
 • Technische vraag
 • VVD
 • 6/16/2022
 • 695
 • 6/14/2022
 • Kabouterpad landgoed Halsaf
 • Technische vraag
 • VVD
 • 7/21/2022
 • 692
 • 6/14/2022
 • Vragen jaarstukken kwijtschelding
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 6/20/2022
 • 694
 • 6/14/2022
 • Vragen Jaarstukken cie Samenleving
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 6/20/2022
 • 693
 • 6/14/2022
 • Vragen jaarstukken 2021
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 6/20/2022
 • 691
 • 6/13/2022
 • Inzien PenO Dossier
 • Technische vraag
 • VVD
 • 7/12/2022
 • 690
 • 6/9/2022
 • Parkeerschending GGD
 • Technische vraag
 • Lijst 10
 • 7/4/2022
 • 689
 • 6/8/2022
 • Terugplaatsen herdenkingssteen/plaquette uit voormalig gemeentehuis Zevenaar
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • PvdA
 • 686
 • 5/30/2022
 • Vragen rondom de bewegwijzering
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • Lokaal Belang
 • 6/8/2022
 • 687
 • 5/25/2022
 • 1e Voortgangsrapportage
 • Technische vraag
 • Lijst 10
 • 6/1/2022
 • 688
 • 5/25/2022
 • Beantwoording openstaande vragen commissies mei
 • Technische vraag
 • Diverse
 • 6/8/2022
 • 684
 • 5/24/2022
 • Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (DPRA)
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 5/25/2022
 • 685
 • 5/24/2022
 • Technische vragen Toilet Breuly
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/30/2022
 • 683
 • 5/24/2022
 • Vaststellen bestemmingsplan Bijland
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 5/25/2022
 • 682
 • 5/18/2022
 • 1e Voortgangsrapportage 2022 commissie Middelen
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/23/2022
 • 681
 • 5/18/2022
 • 1e Voortgangsrapportage 2022 (cie Ruimte)
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 5/23/2022
 • 680
 • 5/17/2022
 • Bestemmingsplan Bijland
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/19/2022
 • 679
 • 5/16/2022
 • Aanvullende vragen vertraging nieuwbouw Middag-Oost
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • Lokaal Belang
 • 5/25/2022
 • 677
 • 5/10/2022
 • Voortgang Stolpersteine
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • 5/11/2022
 • 678
 • 5/10/2022
 • Vertegenwoordiging college in diverse gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • CDA
 • 5/11/2022