Schriftelijke vragen

IDDatum indienenOnderwerpType vraagFractie(s)Datum antwoord
 • 325
 • 1/14/2020
 • Inzameling kerstbomen
 • Rondvraag commissie
 • VVD
 • 1/15/2020
 • 324
 • 1/13/2020
 • Kinderboerderij
 • Rondvraag commissie
 • 1/14/2020
 • 323
 • 1/13/2020
 • Gemeentelijke dienstverlening
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 322
 • 1/13/2020
 • Verordening vermakelijkhedenretributie
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 1/15/2020
 • 321
 • 1/7/2020
 • Kosten voor gemeente Sociaal Domein-Wet BOPZ en Wet WGBO
 • Technische vraag
 • CDA
 • 1/8/2020
 • 320
 • 1/2/2020
 • Bouwplan jongeren Aerdt
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 1/7/2020
 • 319
 • 12/17/2019
 • Krediet aanvraag huisvesting de Bem/Sterrenschool
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • Sociaal Zevenaar
 • 12/18/2019
 • 318
 • 12/17/2019
 • Grondwaterstanden A15
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • 12/18/2019
 • 314
 • 12/11/2019
 • Precariobelasting
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 12/12/2019
 • 311
 • 12/8/2019
 • Openingstijden daghoreca
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 12/16/2019
 • 312
 • 12/8/2019
 • Paraplubestemming wonen - Arbeidsmigranten
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 12/13/2019
 • 310
 • 12/5/2019
 • Leges activiteiten m.b.t. monumenten
 • Technische vraag
 • GroenLinks
 • 12/9/2019
 • 309
 • 12/3/2019
 • Omgevingsvergunning Stationsplein 13
 • Technische vraag
 • GroenLinks
 • 12/4/2019
 • 306
 • 12/2/2019
 • Mantelzorgcompliment
 • Rondvraag commissie
 • 12/3/2019
 • 308
 • 12/2/2019
 • Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2020 - Hondenbelasting
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 12/3/2019
 • 307
 • 12/2/2019
 • Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 12/5/2019
 • 304
 • 11/29/2019
 • Precariobelasting (cie. Middelen 101219)
 • Technische vraag
 • VVD
 • 12/2/2019
 • 305
 • 11/28/2019
 • Naaldenoverlast Moerascypressen
 • Rondvraag commissie
 • PvdA
 • 303
 • 11/25/2019
 • Paraplubestemming wonen
 • Technische vraag
 • VVD
 • 11/27/2019
 • 301
 • 11/25/2019
 • Huur- en serviceovereenkomst Hal 12
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • PvdA
 • 11/27/2019
 • 302
 • 11/25/2019
 • RIB 2019-129 woningmarktonderzoek Regio Arnhem-Nijmegen
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • VVD
 • 11/27/2019
 • 313
 • 11/20/2019
 • Beantwoording vragen Raadsinfomatieavond Rivierklimaatpark
 • 12/9/2019
 • 300
 • 11/13/2019
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Sociaal Zevenaar
 • 11/21/2019
 • 299
 • 11/12/2019
 • Warmtetransitie visie Zevenaar
 • Technische vraag
 • GroenLinks
 • 11/13/2019
 • 297
 • 11/11/2019
 • Verhoging van de precariobelasting
 • Technische vraag
 • VVD
 • 11/18/2019
 • 298
 • 11/11/2019
 • Kermis
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 11/19/2019
 • 296
 • 11/10/2019
 • Verkeersgroep Lobith-Tolkamer-Tuindorp
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 11/27/2019
 • 295
 • 11/9/2019
 • Lidmaatschap GR en nieuwe werkgeversvereniging
 • Technische vraag
 • CDA
 • 11/11/2019
 • 293
 • 11/6/2019
 • Huisvestingsverordening
 • Technische vraag
 • VVD
 • 11/12/2019
 • 294
 • 11/6/2019
 • Bladkorven - Aanvullende vragen
 • Technische vraag
 • VVD
 • 11/12/2019
 • 290
 • 11/5/2019
 • Asbesthoudende drinkwaterleidingen
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 11/13/2019
 • 289
 • 11/5/2019
 • Verordening gegevensverstrekking BPR
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 11/21/2019
 • 291
 • 11/5/2019
 • Warmtevisie
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 11/11/2019
 • 288
 • 11/5/2019
 • Revitalisering Giesbeek
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 11/11/2019
 • 287
 • 10/30/2019
 • Meerjarenbegroting - bezuinigingsvoorstel 3
 • Technische vraag
 • CDA
 • 11/4/2019
 • 285
 • 10/22/2019
 • Meerjarenbegroting - openbaar groenonderhoud
 • Technische vraag
 • VVD
 • 10/23/2019
 • 284
 • 10/22/2019
 • sociale woningbouw
 • Technische vraag
 • CDA
 • 11/6/2019
 • 283
 • 10/16/2019
 • Bladkorven
 • Technische vraag
 • VVD
 • 11/6/2019
 • 286
 • 10/16/2019
 • BIG procedure
 • Technische vraag
 • VVD
 • 10/23/2019
 • 281
 • 10/16/2019
 • Meerjarenbegroting
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 10/24/2019
 • 280
 • 10/14/2019
 • Wet openbaarheid van Bestuur - wissen mailbox
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Lokaal Belang
 • 10/15/2019
 • 279
 • 10/9/2019
 • Burgerbrief inzake Warmtevisie
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • VVD
 • 10/9/2019
 • 277
 • 10/8/2019
 • Kostenbewustzijn in Jeugdhulp
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • VVD
 • 10/9/2019
 • 276
 • 10/8/2019
 • Beeldenroute Zevenaar
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • PvdA
 • 10/9/2019
 • 278
 • 10/7/2019
 • Kwestie Filmhuis en Movie Unlimited
 • Technische vraag
 • VVD
 • 11/1/2019
 • 273
 • 10/2/2019
 • 2e Voortgangsrapportage - Ambulant jongerenwerk
 • Technische vraag
 • 10/7/2019
 • 272
 • 9/30/2019
 • Aanvullende vragen 2e voortgangsrapportage
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 10/8/2019
 • 270
 • 9/27/2019
 • Verordening WMO
 • Technische vraag
 • SP
 • 10/8/2019
 • 271
 • 9/27/2019
 • Speelvoorzieningen
 • Technische vraag
 • SP
 • 10/7/2019
 • 275
 • 9/25/2019
 • Beantwoording openstaande vragen commissie Ruimte
 • 10/7/2019