Schriftelijke vragen

IDDatum indienenOnderwerpType vraagFractie(s)Datum antwoord
 • 872
 • 9/22/2023
 • APV
 • Technische vraag
 • D66
 • 871
 • 9/20/2023
 • Informeel traject WOZ-bezwaar
 • Technische vraag
 • PvdA
 • 870
 • 9/15/2023
 • Mantelzorg ondersteuning
 • Technische vraag
 • CDA
 • 9/19/2023
 • 869
 • 9/14/2023
 • Vaststellen bestemmingsplan Wegensteunpunt Zevenaar
 • Technische vraag
 • Ons Zevenaar
 • 9/19/2023
 • 868
 • 9/12/2023
 • Vigerend bestemmingsplan Enghuizen
 • Technische vraag
 • VVD
 • 9/13/2023
 • 867
 • 9/4/2023
 • Ontwikkelvisie/Masterplan Enghuizen fase 2 (voormalig BAT-terrein)
 • Technische vraag
 • VVD
 • 9/6/2023
 • 866
 • 8/29/2023
 • Leerlingenvervoer
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • SP
 • 9/12/2023
 • 865
 • 7/21/2023
 • RSD/verkoop Marktplaats
 • Technische vraag
 • SP
 • 8/2/2023
 • 864
 • 7/5/2023
 • Dierenwelzijn
 • Technische vraag
 • SP
 • 863
 • 7/3/2023
 • Kadernota
 • Technische vraag
 • CDA
 • 7/4/2023
 • 862
 • 6/28/2023
 • RIB 2023-045 Invulling mantelzorgwaardering 2023 e.v.
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • WijZZ
 • 6/28/2023
 • 861
 • 6/26/2023
 • Vorderingen belastingdeurwaarder
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • PvdA
 • 6/28/2023
 • 859
 • 6/22/2023
 • 23-859 230622 TV (vervolgvragen) OZ Gelrepas nav eerdere vragen
 • Technische vraag
 • Ons Zevenaar
 • 9/15/2023
 • 860
 • 6/22/2023
 • Beantwoording openstaande vragen en toezeggingen commissies juni 2023
 • Technische vraag
 • Diverse
 • 6/26/2023
 • 857
 • 6/21/2023
 • Zorgen n.a.v. brand Arnhem
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • Ons Zevenaar
 • 6/22/2023
 • 856
 • 6/21/2023
 • Jaarstukken 2022 Bylandse brug
 • Technische vraag
 • D66
 • 6/22/2023
 • 858
 • 6/21/2023
 • Kadernota 2024-2027 - dorpsplannen
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 7/5/2023
 • 850
 • 6/19/2023
 • WMO-indicatie voor onbepaalde tijd
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • Lokaal Belang
 • 855
 • 6/19/2023
 • Statiegeld rekken aan prullenbak
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • Lokaal Belang
 • 849
 • 6/19/2023
 • Gelrepas naar aanleiding van RIB 2023-044
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • Ons Zevenaar
 • 6/22/2023
 • 853
 • 6/19/2023
 • Landbouwpercelen Spijk
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • VVD
 • 852
 • 6/19/2023
 • DoeDuiten jaarstukken 2022
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • Lokaal Belang
 • 851
 • 6/19/2023
 • Artikel GelrePas omroep GLD
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • Lokaal Belang
 • 854
 • 6/19/2023
 • Mobiele vlonders als invulling
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • Lokaal Belang
 • 845
 • 6/15/2023
 • Jaarstukken 2022 en Kadernota 2024-2027
 • Technische vraag
 • WijZZ
 • 6/20/2023
 • 847
 • 6/15/2023
 • Kadernota 2024-2027
 • Technische vraag
 • CDA
 • 6/20/2023
 • 848
 • 6/15/2023
 • Meicirculaire
 • Technische vraag
 • CDA
 • 6/19/2023
 • 844
 • 6/14/2023
 • Kadernota 2024-2027
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 6/20/2023
 • 846
 • 6/14/2023
 • Inwonerbrief beantwoording raadsvragen met betrekking tot enquêtecommissie
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 6/28/2023
 • 842
 • 6/14/2023
 • RIB meicirculaire
 • Technische vraag
 • Sociaal Zevenaar
 • 6/16/2023
 • 843
 • 6/14/2023
 • Noodhulp energietoeslag
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de commissie
 • PvdA
 • 841
 • 6/13/2023
 • Handboek Wederzijds respect
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 7/13/2023
 • 838
 • 5/31/2023
 • Artikel Gelderlander standplaatsen woonwagens
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • CDA
 • 5/31/2023
 • 840
 • 5/31/2023
 • Vestersbos
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Sociaal Zevenaar
 • 7/4/2023
 • 839
 • 5/31/2023
 • Zwembaden
 • Technische vraag
 • CDA
 • 837
 • 5/30/2023
 • Schoonmaken toiletvoorziening de Breuly
 • Schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording in de raad
 • Lokaal Belang
 • 5/31/2023
 • 836
 • 5/30/2023
 • Besluitvorming openbaarheidsbeperkingen archiefbescheiden raadsenquête
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/31/2023
 • 835
 • 5/24/2023
 • Voortgangsrapportage - inrichting applicaties sociaal domein
 • Technische vraag
 • Sociaal Zevenaar
 • 5/30/2023
 • 834
 • 5/24/2023
 • Inzet instrument bij treiter problematiek
 • Schriftelijke vraag ex art. 36 RvO
 • Sociaal Zevenaar
 • 6/13/2023
 • 833
 • 5/23/2023
 • Juridisch advies aannemer de Bem
 • Technische vraag
 • Ons Zevenaar
 • 5/31/2023
 • 832
 • 5/23/2023
 • Verduurzaming buitensportaccommodaties-lichtmasten
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/24/2023
 • 831
 • 5/23/2023
 • Voortgangsrapportage/Turmac Cultuur Fabriek
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/31/2023
 • 822
 • 5/21/2023
 • 1e voortgangsrapportage
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/23/2023
 • 824
 • 5/21/2023
 • Normen en toetsingskader 2023
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/23/2023
 • 826
 • 5/21/2023
 • Ontwerpbegroting VGGM 2024
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/24/2023
 • 823
 • 5/21/2023
 • Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/23/2023
 • 825
 • 5/21/2023
 • Besluitvorming openbaarheidsbeperkingen archiefbescheiden raadsenquête
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/25/2023
 • 827
 • 5/21/2023
 • Voorlopige jaarrekening 2022 en ontwerpbegroting 2024-2027 SALD
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/25/2023
 • 829
 • 5/21/2023
 • Vaststelling bestemmingsplan Middag Oost fase 3 Babberich
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/24/2023
 • 828
 • 5/21/2023
 • Zienswijze SDL jaarstukken 2022 en meerjarenbegroting 2024-2027
 • Technische vraag
 • Lokaal Belang
 • 5/25/2023