Amendementen

DatumTitelStatusFractie(s)
 • 2/28/2024
 • Onderwijshuisvesting De Wissel, Tamboerijn, Sportzaal De Brug en Taalschool De Liemers Zevenaar
 • 1/31/2024
 • Afvalstoffenbeleidsplan
 • Aanvaard
 • 1/31/2024
 • Aanscherpen zienswijze meerjarenbeleidsplan politie Gelderland-Oost
 • Aanvaard
 • 12/20/2023
 • Verordening parkeerbelasting 2024
 • PvdA
 • 12/20/2023
 • Verordening lijkbezorgingsrechten 2024
 • Lokaal Belang
 • 12/20/2023
 • Gehandicaptenparkeerkaart
 • 11/8/2023
 • Tijdelijke noodfonds 2024 tot en met 2027
 • Ingetrokken
 • 11/1/2023
 • APV
 • Gedeeltelijk aanvaard
 • D66
 • 9/20/2023
 • Extra geld mantelzorgwaardering 2023
 • Ingetrokken
 • 5/31/2023
 • Vaststellen Hemelwater- en Aansluitverordening riolering gemeente Zevenaar 2023
 • Niet ingediend
 • D66
 • 4/26/2023
 • Vestersbos
 • SP
 • 3/28/2023
 • Zevenaar een veilige gemeente zonder uitzondering (ingetrokken)
 • Ingetrokken
 • D66
 • 1/30/2023
 • Amendement VVD LB D66 Raadsvoorstel wijziging Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zevenaar 2023
 • Ingetrokken
 • 12/21/2022
 • Aanpassing Zienswijze NRD
 • Aanvaard
 • VVD
 • 12/21/2022
 • Intrekkingsbesluit hondenbelasting (technische aanpassing)
 • Aanvaard
 • Lokaal Belang
 • 12/21/2022
 • Intrekkingsbesluit verordening vermakelijkhedenretributie (technische wijziging)
 • Aanvaard
 • Lokaal Belang
 • 11/23/2022
 • Steunfonds verenigingen
 • Aanvaard
 • 11/2/2022
 • A8 MJB - formatie uitbreiding uitvoering jeugd en WMO icm het voornemen groeien naar een aantrekkelijke werkgever
 • Verworpen
 • 11/2/2022
 • A6 MJB - gemeentelijke bijdrage aan Muziekstad
 • Aanvaard
 • 11/2/2022
 • AANGEHOUDEN A2 MJB - instellen Noodfonds (sport)verenigingen, buurt- en dorpshuizen en culturele instellingen
 • Aangehouden
 • CDA
 • 11/2/2022
 • A4 MJB - stimuleren gebruik AED
 • Aanvaard
 • 11/2/2022
 • A1 MJB - Niet verhogen van de ozb in 2023
 • Aanvaard
 • 11/2/2022
 • A3 MJB - Gebiedsopgave Babberich met Witte Kruis sneller
 • Aanvaard
 • 11/2/2022
 • A9 MJB - terugdraaien afschaffen vermakelijkheidsretributie
 • Verworpen
 • 11/2/2022
 • A7 MJB - beschikbaar stellen krediet plan woningbouw 2022
 • Aanvaard
 • 11/2/2022
 • A5 MJB - verbeteren Luchtkwaliteit
 • Aanvaard
 • 9/21/2022
 • Amendement VVD, SP en CDA Adviesrecht voor opwekken en/of opslag van vormen van energie
 • Aanvaard
 • 7/6/2022
 • INGETROKKEN Conceptbegroting Reinigingsdienst De Liemers (RDL) 2023
 • Ingetrokken
 • WijZZ
 • 6/14/2022
 • Ontheffing verhuisplicht wethouder Boone
 • Verworpen
 • 6/8/2022
 • Delegatiebesluit Woo
 • Aanvaard
 • 4/20/2022
 • Aanpassing dekking uitvoeringskosten (noodherstelfonds ondernemers)
 • Aanvaard
 • VVD
 • 4/20/2022
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
 • Verworpen
 • 2/22/2022
 • Benoeming leden commissie Omgevingskwaliteit.
 • Aanvaard
 • 1/26/2022
 • Aanpak duurzaamheid
 • Aanvaard
 • 12/22/2021
 • Hondenbelasting
 • Verworpen
 • 12/22/2021
 • Vrijstelling leges ANBI en SBBI
 • Aanvaard
 • GroenLinks
 • 11/23/2021
 • Beschikbaarstelling krediet onderwijshuisvesting 2022 Vestersbos
 • Aanvaard
 • 11/3/2021
 • A3. Amendement VVD GL SP PvdA D66Terugdraaien verhoging terrasbelasting Zevenaar
 • Verworpen
 • 11/3/2021
 • A4. Amendement VVD afschaffen reclamebelasting stad Zevenaar
 • Verworpen
 • VVD
 • 11/3/2021
 • A14. Amendement PvdA VVD GL SP Kindpakket en Gelrepas (MJB)
 • Verworpen
 • 11/3/2021
 • A1. Amendement PvdA VVD D66 SP Afschaffen hondenbelasting m.i.v. 2022
 • Verworpen
 • 11/3/2021
 • A11. Amendement PvdA D66 GL SP Halveren subsidie sociale raadsliedenwerk MJB
 • Verworpen
 • 11/3/2021
 • A5. Amendement PvdA VVD GL SP D66 Locatie Vestersbos
 • Verworpen
 • 11/3/2021
 • A2. Amendement PvdA D66 VVD SP Verlagen van de OZB vanaf 2022 (terugdraaien beleid 2019)
 • Verworpen
 • 11/3/2021
 • A12. Amendement PvdA VVD GL SP Bijzondere bijstand eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden
 • Verworpen
 • 11/3/2021
 • A10. Amendement PvdA VVD GL SP Budget vrijwilligerswerk
 • Verworpen
 • 11/3/2021
 • A7. Amendement PvdA VVD GL SP Uniek Sporten en Sportcontact (MJB)
 • Verworpen
 • 11/3/2021
 • A16. Amendement CDA LB VVD PvdA D66 MJB 22-25 initiatief woningbouw
 • Aanvaard
 • 11/3/2021
 • A9. Amendement PvdA VVD GL SP Mantelzorg
 • Verworpen
 • 11/3/2021
 • A6. Amendement PvdA D66 GL SP VVD Behoud financiĆ«le middelen NME
 • Aanvaard