Amendementen

DatumTitelStatusFractie(s)
 • 10/7/2020
 • Grondexploitatie Zevenaar Oost
 • Verworpen
 • 9/16/2020
 • Vaststelling IGSV Rivierklimaatpark IJsselpoort
 • Verworpen
 • PvdA
 • 7/8/2020
 • Uitbreiding griffiemedewerker 32u tot 1 jan 2021
 • Aanvaard
 • Lokaal Belang
 • 6/10/2020
 • 1e Voortgangsrapportage (vka)
 • Verworpen
 • 6/10/2020
 • Bestemmingsplan buitengebied Zevenaar Noord - wijziging openingstijden horeca categorie 2a
 • Verworpen
 • VVD
 • 6/10/2020
 • GVVP noordelijke rondweg (ingetrokken)
 • Ingetrokken
 • 6/10/2020
 • Bestemmingsplan Zevenaar Noord -Tutenburgsestraat
 • Aanvaard
 • 6/10/2020
 • Bestemmingsplan Zevenaar Noord - Kwartiersedijk Babberich
 • Verworpen
 • PvdA
 • 5/13/2020
 • Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energie - maximaal 4 kansrijke initiatieven
 • Verworpen
 • PvdA
 • 5/13/2020
 • Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energie - Pannerdensch Kanaal
 • Aanvaard
 • PvdA
 • 5/13/2020
 • Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon- en windenergie)
 • Aanvaard
 • 5/13/2020
 • Vaststellen verordening watersportcentrum de Bijland/periode waarin de verordening van kracht is
 • Verworpen
 • 5/13/2020
 • Landgoed Halsaf
 • Verworpen
 • VVD
 • 5/13/2020
 • Snelle motorboten op de Bijland (ingetrokken)
 • Ingetrokken
 • GroenLinks
 • 5/13/2020
 • Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energie - Spijksedijk-Carvium Novum
 • Verworpen
 • 3/4/2020
 • Naamgeving Hal 12
 • Aanvaard
 • 1/29/2020
 • Vermakelijkhedenretributie (Sociaal Zevenaar)
 • Verworpen
 • Sociaal Zevenaar
 • 1/29/2020
 • Vermakelijkhedenretributie (PvdA, VVD)
 • Verworpen
 • 1/29/2020
 • Vermakelijkhedenretributie (Lokaal Belang, CDA)
 • Aanvaard
 • 1/29/2020
 • RES regio Arnhem Nijmegen - Startnotitie
 • Aanvaard
 • VVD
 • 12/18/2019
 • Verordening precariobelasting
 • Verworpen
 • VVD
 • 12/18/2019
 • Wijziging paraplubestemmingsplan Wonen
 • Verworpen
 • VVD
 • 11/27/2019
 • Aanpassing winkeltijdenverordening 2019
 • Verworpen
 • Sociaal Zevenaar
 • 11/27/2019
 • Huisvestingsverordening Zevenaar 2020
 • Verworpen
 • VVD
 • 11/27/2019
 • Winkeltijdenverordening 2019
 • Verworpen
 • D66
 • 11/27/2019
 • Uitvoering Warmtetransitie visie Zevenaar
 • Verworpen
 • VVD
 • 11/7/2019
 • A31 Amendement versoberen kindpakket en Gelrepas (bezuinigingsvoorstel 39)
 • Aanvaard
 • 11/7/2019
 • A28 Amendement Bijzondere bijstand eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden (bezuinigingsvoorstel 37)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A12 Amendement NME (bezuinigingsvoorstel 15)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A8 Amendement Herinrichten centrum uitstellen (extra bezuinigingsmaatregel)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A15 Amendement Schoolklimaat (bezuinigingsvoorstel 18)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A14 Amendement Leerlingenvervoer (bezuinigingsvoorstel 17)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A4 Amendement tijdelijke formatie communicatie (extra bezuinigingsmaatregel)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A21 Amendement Culturele festivals en Muziekstad (bezuinigingsvoorstel 24)
 • Aanvaard
 • 11/7/2019
 • A27 Amendement Inwonerspanel (bezuinigingsvoorstel 34).
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A11 Amendement Verhogen van de OZB vanaf 2022 (bezuinigingsvoorstel 8)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A16 Amendement Individuele leerling gelden en onderwijsbegeleiding (bezuinigingsvoorstel 19)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A9 Amendement Hondenbelasting niet verhogen met 10% (bezuinigingsvoorstel 8)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A30 Amendement bijzondere bijstand - Kindpakket en Gelrepas (bezuinigingsvoorstel 39)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A17 Amendement Sportstimulering (bezuinigingsvoorstel 21)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A29 Amendement Bijzondere bijstand - huisinrichting (bezuinigingsvoorstel 38)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A1 Budget externe inhuur verlagen (nr. 26)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A5 Amendement Verbetervoorstellen jeugd en WMO (extra bezuinigingsvoorstel)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A18 Amendement Uniek Sporten - Sportcontact (bezuinigingsvoorstel 21)
 • Aanvaard
 • 11/7/2019
 • A20 Amendement subsidie Culturele festivals en Muziekstad (bezuinigingsvoorstel 24)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A24 Amendement Vrijwilligerswerk (bezuinigingsvoorstel 30)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A25 Amendement Vrijwilligersbudget (bezuinigingsvoorstel 30)
 • Aanvaard
 • 11/7/2019
 • A3 Amendement College met 4 wethouders bezuinigingsvoorstel 1
 • Aanvaard
 • 11/7/2019
 • A6 Amendement Herinrichting Raadhuisplein uitstellen (extra bezuinigingsmaatregel)
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • A19 Amendement Sportbedrijf Ataro (bezuinigingsvoorstel 22)
 • Verworpen