Amendementen

DatumTitelStatusFractie(s)
 • 9/21/2022
 • Amendement VVD, SP en CDA Adviesrecht voor opwekken en/of opslag van vormen van energie
 • Aanvaard
 • 7/6/2022
 • INGETROKKEN Conceptbegroting Reinigingsdienst De Liemers (RDL) 2023
 • Ingetrokken
 • WijZZ
 • 6/14/2022
 • Ontheffing verhuisplicht wethouder Boone
 • Verworpen
 • 6/8/2022
 • Delegatiebesluit Woo
 • Aanvaard
 • 4/20/2022
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
 • Verworpen
 • 4/20/2022
 • Aanpassing dekking uitvoeringskosten (noodherstelfonds ondernemers)
 • Aanvaard
 • VVD
 • 2/22/2022
 • Benoeming leden commissie Omgevingskwaliteit.
 • Aanvaard
 • 1/26/2022
 • Aanpak duurzaamheid
 • Aanvaard
 • 12/22/2021
 • Hondenbelasting
 • Verworpen
 • 12/22/2021
 • Vrijstelling leges ANBI en SBBI
 • Aanvaard
 • GroenLinks
 • 11/23/2021
 • Beschikbaarstelling krediet onderwijshuisvesting 2022 Vestersbos
 • Aanvaard
 • 11/3/2021
 • A3. Amendement VVD GL SP PvdA D66Terugdraaien verhoging terrasbelasting Zevenaar
 • Verworpen
 • 11/3/2021
 • A15. Amendement PvdA VVD GL SP DoeDuiten
 • Verworpen
 • 11/3/2021
 • A5. Amendement PvdA VVD GL SP D66 Locatie Vestersbos
 • Verworpen
 • 11/3/2021
 • A4. Amendement VVD afschaffen reclamebelasting stad Zevenaar
 • Verworpen
 • VVD
 • 11/3/2021
 • A14. Amendement PvdA VVD GL SP Kindpakket en Gelrepas (MJB)
 • Verworpen
 • 11/3/2021
 • A1. Amendement PvdA VVD D66 SP Afschaffen hondenbelasting m.i.v. 2022
 • Verworpen
 • 11/3/2021
 • A13. Amendement PvdA GL SP Bijzondere bijstand - huisinrichting (MJB)
 • Verworpen
 • 11/3/2021
 • A2. Amendement PvdA D66 VVD SP Verlagen van de OZB vanaf 2022 (terugdraaien beleid 2019)
 • Verworpen
 • 11/3/2021
 • A12. Amendement PvdA VVD GL SP Bijzondere bijstand eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden
 • Verworpen
 • 11/3/2021
 • A10. Amendement PvdA VVD GL SP Budget vrijwilligerswerk
 • Verworpen
 • 11/3/2021
 • A16. Amendement CDA LB VVD PvdA D66 MJB 22-25 initiatief woningbouw
 • Aanvaard
 • 11/3/2021
 • A7. Amendement PvdA VVD GL SP Uniek Sporten en Sportcontact (MJB)
 • Verworpen
 • 11/3/2021
 • A11. Amendement PvdA D66 GL SP Halveren subsidie sociale raadsliedenwerk MJB
 • Verworpen
 • 11/3/2021
 • A8. Amendement PvdA D66 GL Behoud subsidie Culturele festivals en Muziekstad (MJB)
 • Verworpen
 • 11/3/2021
 • A9. Amendement PvdA VVD GL SP Mantelzorg
 • Verworpen
 • 11/3/2021
 • A6. Amendement PvdA D66 GL SP VVD Behoud financiĆ«le middelen NME
 • Aanvaard
 • 10/20/2021
 • 2e Voortgangsrapportage 2021
 • Verworpen
 • 9/29/2021
 • Koersdocument Omgevingsvisie
 • Verworpen
 • 9/29/2021
 • Herplaatsing Carillon
 • Verworpen
 • 7/7/2021
 • INGETROKKEN Kadernota-HUB 7Poort
 • Ingetrokken
 • VVD
 • 7/7/2021
 • INGETROKKEN Kadernota - fietstunnel
 • Ingetrokken
 • 7/7/2021
 • INGETROKKEN Kadernota - aantrekkelijke werkgever (KPI's)
 • Ingetrokken
 • 7/7/2021
 • Herstelplan COVID-19 (mandatering college invulling gratis parkeren centrum)
 • Aanvaard
 • 7/7/2021
 • Kadernota - Vestersbos
 • Verworpen
 • 7/7/2021
 • INGETROKKEN Kadernota-Warmtenet
 • Ingetrokken
 • VVD
 • 7/7/2021
 • Herstelplan Covid-19 Sociaaleconomische injectie Zevenaar (schrappen beslispunt 2)
 • Verworpen
 • 6/3/2021
 • Aanscherpen zienswijze VGGM
 • Aanvaard
 • VVD
 • 6/3/2021
 • RES 1.0
 • Verworpen
 • 6/2/2021
 • 1e Voortgangsrapportage
 • Verworpen
 • 6/2/2021
 • Bestuurlijke opdracht RSD 2021-2023
 • Verworpen
 • SP
 • 3/24/2021
 • Armoede en Schuldenbeleid
 • Verworpen
 • 12/16/2020
 • 2e Voortgangsrapportage 2020
 • Verworpen
 • PvdA
 • 12/16/2020
 • Integraal Accommodatieplan
 • Aanvaard
 • 12/16/2020
 • Herinrichting voorterrein Kerkstraat met terras
 • Verworpen
 • 11/4/2020
 • A7 Herbestemmen van de vrijgekomen schoolgebouwen
 • Verworpen
 • 11/4/2020
 • A21 Toiletvoorziening zwem- en viswater de Breuly
 • Verworpen
 • 11/4/2020
 • A11 Herstelplan armslag college
 • Aanvaard
 • 11/4/2020
 • A5 Energieneutraal maken van de eigen organisatie (ingetrokken)
 • Ingetrokken
 • 11/4/2020
 • A4 Groeiversneller en innovatievouchers recreatie en toerisme (ingetrokken)
 • Ingetrokken