Ingekomen stukken raad

DatumTitelWijze van afdoeningBijlages
 • 2/29/2024
 • 3. 240226 Agendabundel RDL vergadering 8 februari 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/29/2024
 • 2. 240221 Brieven (3x) RvS toezending stukken beroepsprocedure Dorpstraat 71-85 Angerlo-en voorlopige voorziening en ontbreken pagina 2
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/26/2024
 • 1. 240219 Brief 19-02-2024 ontwikkelingen binnen organisatie Pactum
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/23/2024
 • 24. 240129 Zienswijze op voorgestelde bouwplannen Grietakkers 7
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 2/23/2024
 • 25. 240223 Ontslagbrief griffier
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/22/2024
 • 23. 240222 Terugkoppeling vergadering auditcommissie 05 februari 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/20/2024
 • 22. 240220 Mail van inwoner aangaande oud papier
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/16/2024
 • 21. 240216 Definitieve zienswijze ontwerp bestemmingsplan Thushoeve Zevenaar
 • 2/15/2024
 • 20. 240215 Inspraakreactie St. Activiteitencommissie Zevenaar en initiatiefgroep Raadhuisplein evaluatie parkeerbeleid (cie. Ruimte 210224)
 • Brief betrekken bij de discussie in de commissie en raad over dit onderwerp
 • 2/13/2024
 • 19. 230213 Inwonerbrief betr. reactie-bezwaar voorstel aanpassingen parkeerbeleid (cie. Ruimte 210224)
 • Brief betrekken bij de discussie in de commissie en raad over dit onderwerp
 • 2/13/2024
 • 18. 240213 Motie vreemd gemeente Someren 021123 Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/9/2024
 • 17. 240209 Verzoek Raad van State om indienen verweerschrift 240207 beroep bestemmingsplan Dorpsstraat 71-85
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/9/2024
 • 16. 240209 Zienswijzen (6x) (230130 en 230131) ontwerp paraplubestemmingsplan Archeologie en cultuurhistorie herziening 2023
 • 2/7/2024
 • 15. 240207 Managementletter Zevenaar 2023 en Reactie op Managementletter Zevenaar 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/6/2024
 • 14. 240206 VNG Ledenbrief 24-004 wijziging model rechtspositie raads- en cieleden en model regeling rechtspositie benw
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/6/2024
 • 13. 240206 Brief Regioagendacommissie GMR aan AB - advies en verslag vergadering 5 februari 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/5/2024
 • 10. 240202 Brief Raad van State uitspraak beroep bestemmingsplan perceel Babberich
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/5/2024
 • 9. 240205 Klacht afhandelen Wmo aanvraag B&W Zevenaar
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 2/5/2024
 • 12. 230205 Pro forma zienswijze Tennet 240124 ontwerp bestemmingsplan Recreatieoord De Panoven
 • 2/5/2024
 • 11. 230205 Pro forma zienswijze 310124 ontwerp bestemmingsplan Thushoeve Zevenaar
 • 2/2/2024
 • 7. 240202 Brief CdK aan raad 310124 m.b.t. herbenoeming burgemeester Van Riswijk
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/2/2024
 • 8. 240202 Motie vreemd gemeente Westervoort 290123 ontwerp Meerjarenbeleidsplan politie
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/2/2024
 • 6. 240202 Amendement gemeente Lingewaard ontwerp meerjarenbeleidsplan Politie Oost Nederland
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/30/2024
 • 5. 240130 VNG Ledenbrief 24-002 Brief VNG IPO en UvW aan informateur
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/30/2024
 • 3. 240130 Zienswijze 290123 ontwerp bestemmingsplan Thushoeve Zevenaar
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 1/30/2024
 • 4. 240130 - 240201 Diverse zienswijzen ontwerp bestemmingsplan 7Poort fase II
 • 1/30/2024
 • 2. 240130 Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Grietakkers 7
 • 1/29/2024
 • 24. 240129 Zienswijze op voorgestelde bouwplannen Grietakkers 7_Geanonimiseerd
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 1/29/2024
 • 1. 240129 Brief RvS behandeld beroep bestemmingsplan Sleeg 23 Babberich15 december 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/26/2024
 • 16. 230126 Brief Groene Metropoolregio inzake financiële en algemene uitgangspunten begroting 2025
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/26/2024
 • 17. 240126 Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Grietakkers 7
 • 1/25/2024
 • 14. 230125 Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Da Costastraat 2
 • 1/25/2024
 • 13. 230125 Zienswijze Businesspark 7Poort fase 2
 • 1/25/2024
 • 15. 230125 Brief inzake Week van het Vergeten Kind met brief aan wethouder en cc raad
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/19/2024
 • 12. 240119 Inwonerbrief verzoek raad tot uitvoering controlerende taak
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/17/2024
 • 10. 240117 Brandbrief aan Tweede Kamer en motie gemeente Elburg - zorg om gemeentelijke financiën
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/17/2024
 • 11. 240117 VNG-Ledenbrief 24-001 Woz-bezwaar
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/16/2024
 • 09. 240116 Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Thus-hoeve te Zevenaar (Methen 8)
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 1/11/2024
 • 08. 240111 Inwonerbrief verzoek motie van wantrouwen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/4/2024
 • 07. 240104 Rapport Stichting Armoedefonds december 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/3/2024
 • 06. 240103 Brief Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging inzake inspiratienota Omgevingswet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/22/2023
 • 05. 231222 Definitief vastgestelde begrotingswijziging 2023 ODRA
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/21/2023
 • 04. 231221 Kaderbrief SDL (Samenwerking De Liemers) 2025
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/21/2023
 • 03. 231221 VNG Ledenbrief 23-053 toelichting inzet reserves vanaf 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/19/2023
 • 02. 231219 Brief Stichting EHS inzake effecten van EUGIA regelgeving voor gemeenten (mobiele infrastructuur)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/18/2023
 • 01. 231218 Brief Raad van State voorlopige voorziening Dorpstraat 71-85 Angerlo
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/14/2023
 • 07. 231214 Motie Stadskanaal oproep gemeenten vanwege schrijnende situatie Ter Apel 231211
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/7/2023
 • 06. 231207 Informatiebrief GMR regionale woonzorgvisie en save the date
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/7/2023
 • 05. 231207 Zienswijze 231128 ontwerp bestemmingsplan Markt 8 Lobith
 • 12/6/2023
 • 04. 231206 Raadsmemo Euregioraad - resultaten Euregioraadsvergadering 23 november 2023
 • Voor kennisgeving aannemen