Ingekomen stukken raad

DatumTitelWijze van afdoeningBijlages
 • 9/30/2020
 • 200930 25. Ingezonden brief IKC Platanenlaan betreffende NME
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/30/2020
 • 200930 24. Brief #500 kinderen inzake Zorgt uw gemeente voor het kantelpunt? Relocatie #500kinderen vanuit Griekenland!
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/29/2020
 • 200929 23. Brief Pure Energie inzake zonnepark Bijvanck.pdf
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/28/2020
 • 200928 21. Brief Bouwend Nederland inzake inspiratie voor de begrotingsbehandeling.pdf
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/28/2020
 • 200928 22. Open brief ESZS aan Raadsleden en Wethouders.pdf
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/26/2020
 • 200926 20. Brief Orange the IJssel in het kader van Orange the World
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/25/2020
 • 200925 18. VNG Ledenbrief 20-069 Archivering tekstberichten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/25/2020
 • 200925 19. Voortgangsnotitie Raden in Verzet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/24/2020
 • 200924 15. Motie gemeente Lelystad en brief Tweede Kamer inzake wetgeving Huisvestingswet vergunninghouders
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/24/2020
 • 200924 17. VNG Ledenbrief 20-070 VNG-reactie op de Rijksbegroting 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/24/2020
 • 200924 14. VNG Ledenbrief 20-067 - VNG Model Verordening op de gemeentelijke adviescommissie (nieuw)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/24/2020
 • 200924 16. Aanvraag interpellatiedebat 220920 VVD tijdelijk noodfietspad Spijk - Lobith-Tolkamer
 • Beraadslagingen hierover laten plaatsvinden in deze raadsvergadering
 • 9/23/2020
 • 200923 13. VNG Ledenbrief 20-068 - Tweede pakket en totaaloverzicht moties ALV 25 september 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/22/2020
 • 200922 12. Brief Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers aan gemeentebestuur Ede inzake inrichting lokale brandweerzorg
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/21/2020
 • 200921 11. Brief Dorpsvereniging Filopopers inzake participatie Windpark Spui met diverse documenten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/18/2020
 • 200918 9. VNG Ledenbrief 20-065 eerste pakket moties ALV 25 sept. 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/18/2020
 • 200918 10. Brief Ministerie BiZa 170920 aan colleges BenW inzake IBT brandveiligheid gevels
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/16/2020
 • 200916 7. Bezwaarschrift besluit enquêtecommissie PenO 25 oktober 2017
 • 9/16/2020
 • 200916 6. Bezwaarschrift besluit enquêtecommissie PenO 25 oktober 2017
 • 9/16/2020
 • 200916 8. Burgerbrief-klacht over groenonderhoud
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 9/16/2020
 • 200916 5. Brief Stuurgroep Versterking regionale samenwerking inzake voortgang besluitvorming versterkingsproces
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/15/2020
 • 200915 4. Brief Raad van State 140920 verzoek indienen verweerschrift beroep partiële herziening bp Halsaf, deel Huize Babberich
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 9/14/2020
 • 200914 3. VNG Ledenbrief 20-064 - Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota.pdf
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/11/2020
 • 200911 2. Reminder VNG aanmelding stemgerechtigde vertegenwoordigers gemeenten voor ALV 25 september 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/11/2020
 • 200911 1. Motie vreemd aan orde van de dag gemeente Rheden Raden in Verzet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/9/2020
 • 200909 44. Aanvaard amendement gemeente Overbetuwe voorlopig concept-bod RES
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/4/2020
 • 200904 42. VNG Ledenbrief 20-063 Compensatie van gemeenten in het kader van corona
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/4/2020
 • 200904 43. Kopie brief aan cie. bezwaarschriften inzake Wob verzoek besluitvorming-afwijzing verzoek opschuiving hoorzitting
 • Ter afdoening in handen stellen van de beroep- en bezwarencommissie
 • 9/2/2020
 • 200902 41. VNG Ledenbrief 20-062 openstelling vacatures VNG bestuur en commissies
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/1/2020
 • 200901 39. Zienswijze Natuurmonumenten ontwerp bestemmingsplan Wegensteunpunt Zevenaar
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 9/1/2020
 • 200901 40. Petitie vaststelling IGSV Rivierklimaatpark
 • Brief betrekken bij de discussie in de commissie en raad over dit onderwerp
 • 8/31/2020
 • 200831 37. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Pannerden Uuleveld fase 2
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 8/31/2020
 • 200831 38. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Wegensteunpunt Zevenaar
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 8/28/2020
 • 200828 36. VNG Ledenbrief 20-061 uitnodiging ALV 25 september 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/26/2020
 • 200826 35. Brief DB SdL aan colleges en gemeenteraden 150720 over uitstel omvorming GR SdL naar twee Bvo's
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/26/2020
 • 200826 33. VNG Ledenbrief 20-060 Norm voor Opdrachtgeverschap regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/26/2020
 • 200826 34. Participatieoproep Vereniging Eigen Huis gemeenteraad - leg participatie voor omwonenden vast in beleid-
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/19/2020
 • 200819 32. Burgerbrief over plaatsing carillon
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 8/17/2020
 • 200817 30. Motie vreemd gemeente De Fryske Marren 1 juli 2020 inzake bijstandsnorm.
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/17/2020
 • 200817 31. Motie en brief gemeente Noordoostpolder tbv ALV VNG inzake bekostiging onderwijshuisvesting
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/14/2020
 • 200814 29. Jaarverslag 2019 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/11/2020
 • 200811 28. Brief VHG oproep bezuinig niet op groen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/6/2020
 • 200806 27. VNG Ledenbrief inzake ontwikkelingen geo-domein en beeindiging dienstverlening Dataland
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/5/2020
 • 200805 26. RAD jaarverslag 2019
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/1/2020
 • 200801 25. Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen Jaarverslag 2019-2020 en Jaarplan 2020-2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/30/2020
 • 200730 24. Motie Gemeente Renkum raad 01072020 inzake meer grip op gemeenschappelijke regelingen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/30/2020
 • 200730 23. Motie Gemeente Loon op Zand VVD en Pro3 financien vanuit het rijk
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/27/2020
 • 200727 22. VNG Vooraankondiging digitale ALV
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/24/2020
 • 200724 21. Brief #500kinderen - update voor de zomer - opvang en bescherming alleenstaande vluchtelingenkinderen, vanuit Griekenland
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/23/2020
 • 200723 20. Burgerbrief inzake aanleg glasvezelnet in Pannerden