Ingekomen stukken raad

DatumTitelWijze van afdoeningBijlages
 • 9/20/2023
 • 01. Brief RAC GMR aan Raden
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/14/2023
 • 49. 230914 VNG Ledenbrief 23-036 230913 Openstelling vacatures in VNG-bestuur en commissies
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/14/2023
 • 48. 230914 Brief Diversion namens gedupeerde kinderen toeslagenaffaire
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/14/2023
 • 50. 230914 Reactie op zienswijze Begroting 2024 ODRA 230911
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/13/2023
 • 47. 230913 Aankondigingsbrief rekenkameronderzoek regeldruk voor het midden- en kleinbedrijf (MKB)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/12/2023
 • 46. 230912 VNG Ledenbrief 23-035 230911 Oproep bijdrage aardbeving Marokko
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/12/2023
 • 44. 230912 AVG-verzoek 230905 - informatie over persoonsgegevens
 • Ter afdoening in handen stellen van de griffier
 • 9/12/2023
 • 45. 230912 Brief Kienhuis Hoving namens cliënt 230911 inzake voorstel bestemmingsplan Wegensteunpunt commissie Ruimte 13 september 2023
 • Brief betrekken bij de discussie in de commissie en raad over dit onderwerp
 • 9/7/2023
 • 42. 230907 Zienswijze VGGM ontwerpbegroting 2024_Brief aan raden met zienswijzentabel
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/7/2023
 • 43. 230907 Zienswijze VanWestreenen namens maatschap op ontwerp bestemmingsplan Gelders Eiland
 • Ter afdoening in handen stellen van het college en de brief betrekken bij de discussie in de commissie en de raad over dit onderwerp
 • 9/6/2023
 • 41. 230906 Reactie van buurtbewoners op plannen herinrichting Sportpark Hengelder
 • Ter afdoening in handen stellen van het college en de brief betrekken bij de discussie in de commissie en de raad over dit onderwerp
 • 9/5/2023
 • 40. 230905 Zienswijze Rombou namens cliënt op ontwerp bestemmingsplan Gelders Eiland
 • Ter afdoening in handen stellen van het college en de brief betrekken bij de discussie in de commissie en de raad over dit onderwerp
 • 9/1/2023
 • 39. 230901 VNG Ledenbrief 23-034 Beëindiging Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) derdelanders per 4 september
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/1/2023
 • 37. 230901 Zienswijze Gasunie op ontwerp bestemmingsplan Gelders Eiland
 • Ter afdoening in handen stellen van het college en de brief betrekken bij de discussie in de commissie en de raad over dit onderwerp
 • 9/1/2023
 • 38. 230901 VNG Ledenbrief 23-033 Acties naar aanleiding van de val van het kabinet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/31/2023
 • 36. 230831 Reactienota MGR SDCG op de zienswijzen behorende bij de gewijzigde begroting 2023 en uitvoeringsprogramma en begroting 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/31/2023
 • 35. 230831 Reactie AKD namens Aldi brief aan gemeenteraad - reactie op plan BAT-terrein
 • Brief betrekken bij de discussie in de commissie en raad over dit onderwerp
 • 8/31/2023
 • 34. 230831 Brief Groene Metropoolregio Zienswijzenota Begroting 2024-2027 d.d. 30-08-23
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/30/2023
 • 33. 230830 Urgente oproep Sociaal Werk Nederland tot indexering tarieven sociaal werk
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/28/2023
 • 32. 230828 Uitspraak Raad van State 230825 m.b.t. herzieningsverzoek bestemmingsplan Holtkamp
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/23/2023
 • 31. 230823 Zienswijze tegen het ontwerp uitwerkingsplan het Hof
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 8/16/2023
 • 28. 230816 Rapportage verkennend onderzoek Sport- en Beweegpark Nieuw Hengelder
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/16/2023
 • 30. 230816 Kwartaalbericht Groene Metropoolregio - 2e kwartaal 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/16/2023
 • 29. 230816 Burgerbrief 230814 inzake pinnen (II) bij culturele instellingen
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 8/15/2023
 • 26. 230815 Brief RvS verzoek toezending stukken en indiening verweerschrift beroep bestemmingsplan Rhederlaag Coördinatiebesluit
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/15/2023
 • 27. 230815 Brief Raad van State uitspraak inzake voorlopige voorziening betreft bestemmingsplan Rhederlaag Coördinatiebesluiten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/7/2023
 • 25. 230807 Brief Raad van State Uitspraak en kennisgeving inzake beroep bestemingsplan Rhederlaag Coördinatiebesluiten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/3/2023
 • 24. 230803 Brief Raad van State ter informatie stukken inzake voorlopige voorziening bestemmingsplan Rhederlaag Coördinatiebesluiten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/31/2023
 • 22. 230731 BVO DRAN Jaarstukken 2022 (incl. accountantsverklaring)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/31/2023
 • 23. 230731 BVO DRAN meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 en gewijzigde begroting 2023 (incl. Reactienota zienswijzen)_Geanonimiseerd
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/26/2023
 • 21. 230726 Inwonersbrief aan de leden van de gemeenteraad over gedane toezeggingen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/26/2023
 • 20. 230726 VNG Ledenbrief Model huurverordening wet goed verhuurderschap
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/25/2023
 • 18. 230725 Raad van State Mededeling inzake overname zaak
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/25/2023
 • 19. 230725 Raad van State Kennisgeving van verlenging termijn voor indienen verweerschrift
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/18/2023
 • 17. 230718 VNG Realisatie Ledenbrief 23-031 stand van de uitvoering gemeenten - Actieagenda uitvoeringspraktijk gemeenten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/18/2023
 • 16. 230718 Zienswijze 230714 tegen ontwerp uitwerkingsplan 't Hof
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 7/18/2023
 • 15. 230718 Brief Kenniscentrum Houtrookoverlast tips voor gemeenteraadsfracties om wat te doen aan uitstoot van houtkachels
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/17/2023
 • 14. 230717 Zienswijze en amendement gemeente Lingewaard financiële stukken VGGM
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/14/2023
 • 12. 230714 Motie gemeente Vaals Regie bij Bestemmingsplannen 10 juli 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/14/2023
 • 11. 230714 VNG Ledenbrief 23-030 Begrotingsadvies 2024-2027
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/14/2023
 • 13. 230714 Jaarverslag RAD (Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer) regio Arnhem-Nijmegen 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/10/2023
 • 10. 230710 VNG Ledenbrief 23-029 Brief aan beide kamers n.a.v. val kabinet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/6/2023
 • 09. 230706 Reactie SDL op zienswijze raden en aanvullende informatie
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/5/2023
 • 08. 230705 Brief FNV-Voor 14 inzake toereikende minimumlonen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/4/2023
 • 07. 230704 Brief Jantje Beton en St. Gehandicapte Kind - SamenSpeelFonds inzake realiseren SamenSpeelPlek
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/30/2023
 • 04. 230630 Brief Nationale Ombudsman en Kinderombudsman aanbieding rapport De crisis voorbij (over opvang asielzoekers)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/30/2023
 • 05. 230630 Brief Provincie Richtlijn klimaat en energiemiddelen en Richtlijn Jeugdzorg
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 6/30/2023
 • 06. 230630 2022 Accountantsverslag bij jaarrekening Gemeente Zevenaar w.g.
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/29/2023
 • 03. 230629 Rapport Veteranenombudsman - Gemeente ken uw veteraan
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/28/2023
 • 02. 230628 Brief RAC GMR aan Raden advies en verslag vergadering 26 juni 2023
 • Voor kennisgeving aannemen