Ingekomen stukken raad

DatumTitelWijze van afdoeningBijlages
 • 1/22/2020
 • VNG-brief inzake flitspeiling-extra vragen nav inventarisatie stavaza implementatie VN-verdrag Handicap
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 1/21/2020
 • Mailbericht 200120 verzoek gesprek-presentatie Dutch Drone Shows
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 1/21/2020
 • Motie gemeente Weesp - op naar vuurwerkvrij Weesp
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/16/2020
 • VNG Ledenbrief 20-001 gevolgen sluiting rookruimten in de horeca
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/15/2020
 • Zienswijze 140120 Provincie ontwerp-bestemmingsplan Ringdam 1 Herwen
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 1/14/2020
 • Verslag Euregioraadsvergadering 28 november 2019
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/14/2020
 • Brief HISWA-RECRON inzake invoering vermakelijkhedenretributie evenementen
 • Ter afdoening in handen stellen van het college en de brief betrekken bij de discussie in de commissie en de raad over dit onderwerp
 • 1/14/2020
 • Brief IGOR inzake beoogde invoering vermakelijkhedenretributie
 • Ter afdoening in handen stellen van het college en de brief betrekken bij de discussie in de commissie en de raad over dit onderwerp
 • 1/13/2020
 • Reminder VNG inventarisatie stand van zaken implementatie VN-verdrag Handicap
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 1/13/2020
 • Burgerbrief 110120 betreffende zorgen-misstanden jeugdzorg
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/13/2020
 • Rapportage voedselbank Montferland vergelijking van gemeentelijk beleid
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/9/2020
 • Motie gemeenteraad Renkum mbt abonnementstarief en meldcode (sociaal domein)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/7/2020
 • Motie vreemd aan de orde van de dag gemeente Achtkarspelen inzake afschaffing verhuurdersheffing
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/7/2020
 • Burgerbrief inzake gevaren volksgezondheid elektromagnetische velden (5G)-ICNIRP blootstellinglimieten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/7/2020
 • Motie onderzoek greep op middenhuur regio Arnhem-Nijmegen raad gemeente Renkum
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/6/2020
 • Bezwaarschrift subsidievoorstel sportverenigingen 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/3/2020
 • Brief aan gemeenteraad inzake Internationale Vrouwendag 8 maart 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/31/2019
 • Diverse ingekomen zienswijzen (gericht aan de raad) ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort (in totaal zijn 25 zienswijzen ingediend
 • dit zijn de zienswijzen die aan de gemeenteraad zijn gericht)
 • Ter afdoening in handen stellen van het college en de brief betrekken bij de discussie in de commissie en de raad over dit onderwerp
 • 12/27/2019
 • Burgerbrief 271219 - zienswijze op het op het ontwerp-bestemmingsplan VAB Bevermeerseweg, Angerlo
 • Ter afdoening in handen stellen van het college en de brief betrekken bij de discussie in de commissie en de raad over dit onderwerp
 • 12/24/2019
 • Motie Vreemd Samen Trap op trap af gemeente Montferland raad 021219
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/23/2019
 • Aanbiedingsbrief VGGM 191219 conceptbegroting en kaders 2021 (gewijzigde aanpak planning en control)
 • Ter afdoening in handen stellen van het college en daarbij het college verzoeken de reactie op de brief ter kennis te brengen aan de raad
 • 12/20/2019
 • Motie gemeente Almelo 171219 trap-op-trap-af van het gemeentefonds
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/20/2019
 • Motie gemeenteraad Dongen en brief aan Minister kosten jeugdzorg
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/20/2019
 • Zienswijze Provincie Gelderland 19 dec. 2019 ontwerp-bestemmingsplan Ringdam 1 Herwen
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 12/20/2019
 • VNG Ledenbrief 19-110 - Wvggz
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/19/2019
 • Brief GS Gelderland 181219 aan college - aanvraag ontheffing artikel 15 Gemeentewet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/19/2019
 • Kaderbrief 18 dec. 2019 Samenwerking de Liemers
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/19/2019
 • Brief letstalkabouttech toezending informatiemap 5G en Gezondheid
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/19/2019
 • VNG Ledenbrief Uitstel aanlevering startberichten abonnementstarief Wmo
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/18/2019
 • Brief horeca Zevenaar inzake verhoging precariobelasting 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/13/2019
 • Brief en Rapport Kinderombudsman ‘Ik ben meer dan mijn problemen’
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/13/2019
 • VNG Ledenbrief Wet elektronische publicaties
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/13/2019
 • VNG Ledenbrief Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/11/2019
 • Motie gemeente Horst aan de Maas Uitbreiding gemeentelijke Belastinggebied
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/11/2019
 • VNG Ledenbrief nieuwe Model-referendumverordening
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/10/2019
 • Verslag Participatieavond Duurzaamheid 30-10-2019
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/9/2019
 • Stichting Scoren doe je samen inzake het Gelders Sportakkoord
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/5/2019
 • 191205 Factsheet Q1 + Q2 Zevenaar Ambulancezorg Gelderland-Midden (VGGM)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/4/2019
 • Brief verenigingen en culturele instellingen Angerlo 301119 inzake nieuw subsidiebeleid gemeente Zevenaar
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 12/3/2019
 • VNG Ledenbrief Stand van Zaken Omgevingswet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/2/2019
 • VNG Ledenbrief Handhaving door en voor gemeenten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/2/2019
 • Motie gemeente Leeuwarden Afschaffen verhuurdersheffing
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/29/2019
 • VNG Ledenbrief VNG publicatie handhaving door en voor gemeenten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/28/2019
 • VNG Regionale Democratie in Actie dagen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/27/2019
 • Motie gemeente Grave Compensatie extra kosten invoering abonnementstarief WMO-voorzieningen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/27/2019
 • VNG ledenbrief ALV 29-11
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/27/2019
 • Brief EHS betreft Straling en Gezondheid
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/27/2019
 • Motie gemeente Grave Ontwikkeling gemeentefonds
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/26/2019
 • Motie Pijnacker-Nootdorp Gemeentefonds
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/26/2019
 • Motie gemeente Bergen op Zoom 121119 financiële problemen door Rijksoverheid
 • Voor kennisgeving aannemen