Informatienota's

DatumOnderwerpBijlage(s)
 • 11/29/2022
 • Advies vergadering AB GGD HN 30 november 2022
 • 11/29/2022
 • Informatiebijeenkomst IJsselmeerkust
 • 11/29/2022
 • Voortgang situatie zwembad de Zeehoek in Wervershoof
 • 11/29/2022
 • Vergadering algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 2 december 2022.
 • 11/28/2022
 • Woningbouwinitiatief Nieuweweg 24 Wognum
 • 11/23/2022
 • Polderkruisingen het Grootslag
 • 11/22/2022
 • Informatiebijeenkomsten project ‘Sociaal Domein in Balans’ 27 juni 2022 en 03 oktober 2022
 • 11/22/2022
 • Projectopdracht en anterieure overeenkomst Middenweg 62 te Andijk
 • 11/15/2022
 • Vaststellen voorontwerp van het bestemmingsplan De Perenlaan Zwaagdijk West
 • 11/15/2022
 • Projectopdracht en Anterieure overeenkomst De Onderneming Oostzijde te Nibbixwoud
 • 11/15/2022
 • Anterieure overeenkomst Heemraad Witweg en Tuinstraat te Hauwert
 • 11/15/2022
 • Anterieure Overeenkomst en projectopdracht Oosteinde 7 te Opperdoes (Zuurkoolfabriek)
 • 11/15/2022
 • Projectopdracht en Anterieure overeenkomst De Onderneming Oostzijde te Nibbixwoud DOC-22-603146
 • 11/15/2022
 • Anterieure Overeenkomst en projectopdracht Oosteinde 7 te Opperdoes (Zuurkoolfabriek) DOC-22-603063
 • 11/8/2022
 • Zendtoewijzing West-Friesland 2023-2027
 • 11/8/2022
 • Vergadering aandeelhouders Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (11-11- 2022)
 • 11/2/2022
 • Toekomstbestendige, veilige en gezonde huisvesting
 • 11/2/2022
 • Besluit ingelaste vergadering AB GGD Hollands Noorden. GGiD (digitaal clientdossier)
 • 11/1/2022
 • Uitvoering Toekomstvisie Kwetsbare Inwoners
 • 11/1/2022
 • Herinrichting Sijbekarspel-Benningbroek
 • 10/25/2022
 • Opvolging motie vreemd aan de orde van de dag Stikstof
 • 10/18/2022
 • Septembercirculaire 2022
 • 10/11/2022
 • Eerste monitor Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord (RES-NHN)
 • 10/11/2022
 • AB-vergadering Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 12 oktober 2022
 • 10/11/2022
 • Themabijeenkomst Integraal Veiligheidsplan 2023-2026
 • 10/10/2022
 • Informatienota, Motie Ondersteun de Middeninkomens
 • 10/10/2022
 • Informatienota-Opvang Oekraïense Vluchtelingen
 • 10/6/2022
 • Publicaties bekendmakingen 2023
 • 10/6/2022
 • Aanpak energiearmoede
 • 10/4/2022
 • Informatienota-•Vergadering algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord- Holland Noord
 • 10/4/2022
 • Informatienota - Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1-2 2022
 • 9/29/2022
 • Informatienota, Toekomst gymzaal Wognum
 • 9/27/2022
 • Stand van zaken digitaal dossier jeugdgezondheidszorg GGD HN
 • 9/27/2022
 • Informatienota: Uitvoering derde tranche Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur
 • 9/20/2022
 • Ontwerpbestemmingsplan 'Andijk - Beldersweg 25'
 • 9/20/2022
 • Uitvoeringsprogramma aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
 • 9/20/2022
 • Rapport ketenaanpak 'De casus door de keten'
 • 9/20/2022
 • Advies vergadering AB GGD HN 21 september 2022
 • 9/20/2022
 • Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2022-2026
 • 9/16/2022
 • Beleidsplan en uitvoeringsprogramma aanpak mensenhandel West-Friesland.
 • 9/8/2022
 • Borgen Informatieveiligheid
 • 9/7/2022
 • Informatienota raad over ontstane problematiek Stichting Present
 • 8/30/2022
 • Ontwerpbestemmingsplan 'Andijk - Cornelis Kuinweg 15' (2e keer OBA & college)
 • 8/8/2022
 • Voortgang voorbereidingen wegenoverdracht HHNK
 • 7/19/2022
 • Motie reorganisatie brandweer
 • 7/12/2022
 • AB-vergadering Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 13 juli 2022
 • 7/12/2022
 • Stand van zaken Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
 • 7/5/2022
 • Madivosa 7 juli 2022
 • 7/5/2022
 • Ontwerp bestemmingsplan Grote Zomerdijk 4a
 • 7/5/2022
 • Almere te Opperdoes