Ingekomen stukken

Datum ingekomenDatumDOC-nummerZaaknummerTitelAfzender
 • 4/18/2024
 • 4/18/2024
 • Jaarstukken 2023 en begroting 2025
 • GGD Hollands Noorden
 • 4/17/2024
 • 4/17/2024
 • DOC-24-829754
 • Z-24-503225
 • Oproep eigen plein voormalig badmeester Jan van der Heijden
 • H. Prins
 • 4/17/2024
 • 4/17/2024
 • Subsidie
 • ZZWW
 • 4/17/2024
 • 4/17/2024
 • DOC-24-828844
 • Z-24-503014
 • WOO-verzoek inzake waarschuwing inzake illegaal ontgassen aan de lucht van de werkgroep Juridisch ontgassen
 • Werkgroep Juridisch ontgassen
 • 4/16/2024
 • 4/16/2024
 • DOC-24-829033
 • Z-24-503061
 • Jaarstukken 2023 en begroting 2023
 • ABWF
 • 4/15/2024
 • 4/15/2024
 • DOC-24-828424
 • Z-24-502883
 • Jaarstukken 2023 en Begroting 2025
 • OmgevingsDienst NHN
 • 4/15/2024
 • 4/15/2024
 • DOC-24-828734
 • Z-24-502152
 • Jaarstukken 2023 en Begroting 2025
 • Recreatieschap Westfriesland
 • 4/15/2024
 • 4/15/2024
 • DOC-24-828732
 • Z-24-502983
 • Lbr. 24/011 - Gemeentefinanciën in Voorjaarsnota 2024
 • VNG
 • 4/15/2024
 • 4/15/2024
 • DOC-24-827620
 • Z-24-502644
 • Begroting 2025, concept Jaarstukken 2023 en Sociaal Jaarverslag 2023
 • WerkSaam
 • 4/15/2024
 • 4/15/2024
 • DOC-24-827882
 • Z-24-502724
 • Jaarstukken 2023 en Begroting 2025
 • SSC DeSom
 • 4/15/2024
 • 4/15/2024
 • DOC-24-827890
 • Z-24-502727
 • Jaarstukken 2023 en Begroting 2025
 • Veiligheidsregio NHN
 • 4/11/2024
 • 4/11/2024
 • DOC-24-827033
 • Z-24-502463
 • Lbr. 24/010 - Aankondiging monitor van de afspraken Hervormingsagenda Jeugd
 • VNG
 • 4/10/2024
 • 4/10/2024
 • DOC-24-826147
 • Z-24-502135
 • Lbr. 24/009 - Samenwerken met de Handreiking flexibele arbeidsinzet gemeentelijke sector
 • VNG
 • 4/9/2024
 • 4/9/2024
 • DOC-24-824838
 • Z-24-501737
 • Verzoek tot representatie B&W en Raad nucleaire ontwapening en bevorderen van vrede en veiligheid
 • Bekend bij de griffie
 • 4/8/2024
 • 4/8/2024
 • DOC-24-823543
 • Z-24-501225
 • Kaderbrief Financieel Toezicht 2025
 • Provincie Noord-Holland
 • 4/4/2024
 • 4/4/2024
 • DOC-24-822354
 • Z-23-475047
 • Ontwerpbestemmingsplan 'Hauwert - Kruisweiden'
 • DAS Rechtsbijstand
 • 4/4/2024
 • 4/4/2024
 • DOC-24-823793
 • Z-24-501440
 • Verontruste bewoners Kalverstraat en het Eiland
 • Bewoners
 • 4/2/2024
 • 4/2/2024
 • DOC-24-816374
 • Z-23-483685
 • Beantwoording schrijven Stand van zaken gesprek camping de Molenwurf
 • College B&W gemeente Medemblik
 • 4/2/2024
 • 4/2/2024
 • DOC-24-820391
 • Z-23-460905
 • Gebruik van onbespoten inheemse planten bij het groenbeheer
 • Stichting Pesticide Action Network Netherland
 • 3/27/2024
 • 3/27/2024
 • DOC-24-818949
 • Z-23-475047
 • Ontwerpbestemmingsplan 'Hauwert - Kruisweiden'
 • DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.
 • 3/26/2024
 • 4/2/2024
 • DOC-24-819526
 • Z-24-489391
 • Afstemmingskader wonen Westfriesland
 • Gemeente Hoorn
 • 3/26/2024
 • 3/26/2024
 • DOC-24-812156
 • Z-24-497887
 • Zienswijzen op Kadernota 2025 en div. moties
 • WerkSaam
 • 3/22/2024
 • 3/22/2024
 • DOC-24-817708
 • Z-24-499611
 • Ontslag als lid rekenkamer gemeenten Medemblik en Opmeer
 • E. Potiek
 • 3/21/2024
 • 3/21/2024
 • DOC-24-816384
 • Z-24-499203
 • Adhesiebetuiging gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen
 • Gemeente Berg en Dal
 • 3/20/2024
 • 3/20/2024
 • DOC-24-816285
 • Z-24-498921
 • Lbr. 24/007 - Update VNG-inzet kabinetsformatie
 • VNG
 • 3/20/2024
 • 3/20/2024
 • DOC-24-816313
 • Z-24-499180
 • Huis van de Stad
 • H. Prins
 • 3/20/2024
 • 3/20/2024
 • DOC-24-816389
 • Z-24-499211
 • Lbr. 24/008 - Openstelling vacatures VNG-bestuur en -commissies
 • VNG
 • 3/19/2024
 • 3/19/2024
 • DOC-24-814032
 • Z-24-498472
 • Crisisnoodopvang te Wervershoof
 • Bekend bij de griffie
 • 3/19/2024
 • 3/19/2024
 • DOC-24-814122
 • Z-24-498493
 • Bedanktbrief voor goede samenwerking n.a.v. aftreden bestuur Dorpsraad
 • Dorpsraad Abbekerk-Lambertschaag
 • 3/19/2024
 • 3/19/2024
 • DOC-24-814058
 • Z-24-498482
 • Crisisnoodopvang Wervershoof
 • Bekend bij de griffie
 • 3/14/2024
 • 3/14/2024
 • DOC-24-812192
 • Z-24-497908
 • Adhesiebetuiging motie "Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen en afdelingen"
 • Gemeente Kerkrade
 • 3/13/2024
 • 3/13/2024
 • DOC-24-811105
 • Z-23-481376
 • Reactie op ingebrachte zienswijzen en reacties op Kadernota 2025, Meerjarenontwikkelplan Brandweer, Beleidsplan en Dekkingsplan 2024-2027 VR NHN
 • Veiligheidsregio NHN
 • 3/13/2024
 • 3/13/2024
 • DOC-24-810148
 • Z-24-497291
 • DoeMee onderzoek 2024 van de landelijke vereniging van rekenkamers (NVRR) naar energiebesparingsplicht en informatieplicht energiebesparing
 • Ecorys B.V.
 • 3/13/2024
 • 3/13/2024
 • DOC-24-812533
 • Z-24-498024
 • Onderhoud groen
 • College B&W gemeente Medemblik
 • 3/12/2024
 • 3/12/2024
 • DOC-24-811573
 • Z-24-497689
 • Werkgroep 1WestFriesland opgericht
 • Voorzitter bestuur afdeling D66 West-Friesland
 • 3/12/2024
 • 3/12/2024
 • DOC-24-812156
 • Z-24-497887
 • Informerende brief aan de gemeenteraadsleden van Westfriesland van WerkSaam
 • WerkSaam
 • 3/11/2024
 • 3/11/2024
 • DOC-24-810331
 • Z-24-497343
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • Ondernemers Federatie Medemblik
 • 3/11/2024
 • 3/11/2024
 • DOC-24-810139
 • Z-24-497288
 • Lbr. 24/006 - Ontwikkelingen opvang asielzoekers en Oekraïners
 • VNG
 • 3/7/2024
 • 3/7/2024
 • DOC-24-809077
 • Z-23-481981
 • Reactie DB op zienswijzeprocedures: Kadernota 2025 OD NHN en gewijzigde GR OD NHN
 • OmgevingsDienst NHN
 • 3/5/2024
 • 3/5/2024
 • DOC-24-807602
 • Z-24-496479
 • Gemeente Stede Broec aangenomen motie scenario ravijnjaar 2026 GR’en
 • Gemeente Stede Broec
 • 3/5/2024
 • 3/5/2024
 • DOC-24-807602
 • Z-24-496479
 • Gemeente Stede Broec aangenomen amendement lobby voor onze brandweer
 • Gemeente Stede Broec
 • 3/4/2024
 • 3/4/2024
 • DOC-24-806423
 • Z-24-496135
 • Raadsinstrumenten raad Drechterland
 • Gemeente Drechterland
 • 3/4/2024
 • 3/4/2024
 • DOC-24-806304
 • Z-24-496083
 • Lbr. 24/005 - Begrotingsadvies 2025-2028
 • VNG
 • 3/4/2024
 • 3/4/2024
 • DOC-24-806827
 • Z-24-496248
 • Aangenomen amendement Heiloo 7 GR-en
 • Gemeente Heiloo
 • 2/29/2024
 • 2/29/2024
 • DOC-24-804675
 • Z-24-495598
 • Beroep tegen vaststelling bestemmingsplan veegplan
 • Bekend bij de griffie
 • 2/28/2024
 • 2/28/2024
 • DOC-23-664550
 • Z-22-427885
 • Beantwoording schrijven tewaterlaatplaats Oostwoud
 • College B&W gemeente Medemblik
 • 2/28/2024
 • 2/28/2024
 • DOC-24-797937
 • Z-23-471345
 • Beantwoording schrijven controles CJIB
 • College B&W gemeente Medemblik
 • 2/28/2024
 • 2/28/2024
 • DOC-24-804333
 • Z-24-495484
 • Verhuur en leefbaarheidsactiviteiten
 • Woningstichting Het Grootslag
 • 2/27/2024
 • 2/27/2024
 • DOC-24-802882
 • Z-24-494878
 • Bijgestelde capaciteitsbehoefte asielopvang
 • Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
 • 2/26/2024
 • 2/26/2024
 • DOC-24-800770
 • Z-24-494157
 • Duiding Jongerengezondheidsmonitor 2023
 • GGD Hollands Noorden