Vergaderkalender

Ingekomen stukken

DatumOnderwerp
  • 2/21/2024
  • Brief DB gemeenschappelijke regeling Slib ontwerp kadernota 2025
  • 2/19/2024
  • Ledenbrief Unie van Waterschappen Vervolg aanpassing classificaties bufferstrokenkaart 2024
  • 2/15/2024
  • Ledenbrief Unie van Waterschappen over Kabinetsformatie 2024
  • 2/8/2024
  • Ledenbrief Unie van Waterschappen Belastingstelsel