Vergaderkalender

Amendementen

IDAgendapuntTitelPortefeuillehouderStatus
 • 8
 • Amendement AWP handhaving waterkwaliteit
 • Ouwendijk, P.
 • Verworpen
 • 7
 • Amendement PvdA legesverordening 2024
 • Ouwendijk, P.
 • Verworpen
 • 5
 • Amendement Reglement van Orde art. 5.4
 • Daverveldt, P.H.W.M.
 • Aangenomen
 • 6
 • Amendement Reglement van Orde art. 5.4
 • Daverveldt, P.H.W.M.
 • Verworpen
 • 3
 • Amendement Aanvraag investeringsplan en -krediet aanpak KRW opgave Waternatuur, vismigratie en mitigerende middelen 2022-2027
 • Belt, M.W.
 • Aangehouden
 • 2
 • Amendement wijziging Begroting 2022
 • Ouwendijk, P.
 • Aangehouden
 • 4
 • Amendement beleidsnota wateroverlast
 • Belt, M.W.
 • Verworpen