Vergaderkalender

Moties

IDAgendapuntTitelPortefeuillehouderStatusAfgedaanEinddatum
 • 76
 • Motie CDA taakstraffen
 • Daverveldt, P.H.W.M.
 • Aangehouden
 • 75
 • Motie AWP meer met melding
 • Daverveldt, P.H.W.M.
 • Aangehouden
 • 73
 • Motie WN snel baggeren bij 44 vervuilde locaties
 • Koop, M.E.H
 • Verworpen
 • 74
 • Motie Natuurterreinen duurzaamheidscertificering project waterzuivering Vergulde Hand
 • Tieman, R.
 • Aangehouden
 • 72
 • Motie AWP onderzoek ozon ook
 • Tieman, R.
 • Verworpen
 • 28
 • Motie Doorlichting Kosten Watersysteem
 • Aangenomen
 • 27
 • Motie Riooloverstort Gemeenten
 • Aangenomen
 • 26
 • Motie Kraanwater
 • Aangenomen
 • 31
 • Motie Manifest Politieke Jongeren
 • Aangenomen
 • 22
 • Motie Bestuurlijke Orde
 • Aangehouden
 • 21
 • Motie van disfunctioneren
 • Aangehouden
 • 20
 • Motie Kustverdediging en ontgronding in tijden van intensiveringsdruk in de bouw
 • Aangehouden
 • 13
 • Motie Natuurvriendelijke oever Boomawatering
 • Aangenomen
 • 12
 • Motie Methode Duisenberg
 • Aangehouden
 • 44
 • Motie peilbesluiten
 • Koop, M.E.H
 • Aangenomen
 • 43
 • Motie IPCC Klimaatverandering: Klaar voor een robuuste toekomst!
 • Daverveldt, P.H.W.M.
 • Aangenomen
 • 65
 • Motie PvdD optoppen
 • Koop, M.E.H
 • Overgenomen
 • 64
 • Motie PvdA beleidsnota peilbeheer
 • Koop, M.E.H
 • Overgenomen
 • 61
 • Motie BVNL beleid op verstedelijking
 • Koop, M.E.H
 • Overgenomen
 • 60
 • Motie BVNL Subiet toestaan gebruik van compartimenteringskering dak Voorburg
 • Ouwendijk, P.
 • Aangehouden
 • 1/18/2024
 • 56
 • Motie PvdD uitfaseren verdrinkingsvallen
 • Ouwendijk, P.
 • Aangehouden
 • 59
 • Motie BVNL Erasmusvaart uit de ijskast
 • Koop, M.E.H
 • Overgenomen
 • 63
 • Motie CU/SGP uitgangspunten begroting
 • Ouwendijk, P.
 • Aangenomen
 • 62
 • Motie WN onderzoek betalen naar verbruik
 • Ouwendijk, P.
 • Overgenomen
 • 57
 • Motie BVNL ongedaan maken PFAS-verontreiniging
 • Boxmeer, S.C.P. van
 • Overgenomen
 • 58
 • Motie BVNL deze collegeperiode geen verhoging waterschapsbelasting meer
 • Ouwendijk, P.
 • Aangehouden
 • 54
 • Motie uitbreiding instrument verhardingsactiviteiten
 • Aangenomen
 • 66
 • Motie AWP geen verhoging bezoldiging hoogheemraden Delfland
 • Daverveldt, P.H.W.M.
 • Verworpen
 • 14
 • Motie Dank aan de mensen van Delfland
 • Aangenomen
 • 11
 • Motie Vismigratie Aalkeet Binnen- en Buitenpolder
 • Aangehouden
 • 51
 • Motie campagnegelden
 • Daverveldt, P.H.W.M.
 • Verworpen
 • 1
 • Motie Waardering
 • Aangenomen
 • 8
 • Motie Dynamische investeringsagenda en gelijktijdige beleidsverantwoording
 • Aangehouden
 • 52
 • Motie AWPD Afvalwater is Geld Waard
 • Egas, R.
 • Aangenomen
 • 2
 • Motie Behoud behoud pand Kijkduin
 • Aangehouden
 • 37
 • Motie Kwijtschelding 2
 • Aangehouden
 • 36
 • Motie Kwijtschelding 3
 • Aangehouden
 • 38
 • Motie Uitvoeringstoets
 • Aangehouden
 • 53
 • Motie bestuurskracht Delfland 2023
 • Aangenomen
 • 33
 • Motie Inzake het Plan Suizen Nieuwe Waterweg
 • Aangenomen
 • 4
 • Motie Operationele uitwerking Begroting 2020
 • Aangenomen
 • 5
 • Motie Muskusratten
 • Aangehouden
 • 9
 • Motie Heffingsmaatstaf woningen en niet-woningen
 • Aangehouden
 • 6
 • Motie Klare Taal
 • Aangenomen
 • 19
 • Motie Code Rood voor de Rode Rivierkreeft
 • Aangehouden
 • 17
 • Motie Klare Taal, Weten wat en wie je betaalt
 • Aangenomen
 • 16
 • Motie Vreemd aan de orde van de dag: cultureel erfgoed Delfland
 • Aangenomen
 • 40
 • Motie Canton c.s. over een vegetarische maaltijd
 • Aangehouden
 • 39
 • Motie Canton c.s. over een biologische maaltijd
 • Aangehouden
 • 10
 • Motie Energie voor Delfland
 • Aangenomen