Vergaderkalender

Schriftelijke vragen van het Algemeen Bestuur aan het College

Datum indieningOnderwerpFractie AB-lid
 • 3/23/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen AWPD over S.C.H.O.O.N.
 • Algemene Waterschapspartij
 • 2/7/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen Ongebouwd over reglementswijziging ZH waterschappen
 • Cat. Bedrijven
 • 2/3/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen Ongebouwd ABCDelfland
 • Cat. Ongebouwd
 • 1/10/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP Plas van alle winden
 • CU-SGP
 • 11/4/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen AWPD over verkiezingscampagne partijfinanciering
 • Algemene Waterschapspartij
 • 11/1/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over algenproblematiek
 • PvdA
 • 11/1/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over verhoogde waakzaamheid Delflandse kust
 • PvdA
 • 10/15/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over governance PPS en Groote Lucht
 • PvdA
 • 9/27/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen CDA over overwinteren van strandpaviljoens
 • CDA
 • 9/20/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP over schade door aanvaring brug
 • CU-SGP
 • 9/20/2021
 • Beantwoorden schriftelijke vragen CU-SGP over veerkracht en herstelfonds
 • CU-SGP
 • 9/16/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen kostentoedeling buitendijkse gebieden
 • CU-SGP
 • 9/16/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP over kostentoedeling bergingsgebied en natuurterrein 2021
 • CU-SGP
 • 9/10/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP over opkisten waterkering berging Woudse Polder
 • CU-SGP
 • 9/8/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen AWPD over waterkwaliteit
 • Algemene Waterschapspartij
 • 9/3/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over strandpaviljoens
 • PvdA
 • 8/25/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen VVD over MIC-bacterie
 • VVD
 • 7/22/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over parkeergarage in dubbelbestemming waterstaat waterkering Noordelijk Havenhoofd
 • PvdA
 • 7/22/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over bouwplan Houtrustweg
 • PvdA
 • 7/7/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen VVD over de Keizerstraat
 • VVD
 • 5/31/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen Ongebouwd, Bedrijven en CU-SGP over afwegingskader zwemwater
 • Cat. Ongebouwd
 • 5/31/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP over toepassing methode Stadsgenese
 • CU-SGP
 • 4/20/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over Erasmusvaart en boezemsysteem
 • PvdA
 • 4/20/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over belastingen
 • PvdA
 • 4/5/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen AWPD over Watersysteemheffing 2020 en 2021
 • Algemene Waterschapspartij
 • 4/2/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over lozingen oppervlaktewater
 • PvdA
 • 3/10/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over VVE's en regeling klimaatadaptief
 • PvdA
 • 3/10/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over VvE's en klimaatadaptief
 • PvdA
 • 1/12/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen AWPD over brug Boonervliet
 • Algemene Waterschapspartij
 • 1/12/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen AWPD over brug Boonervliet
 • Algemene Waterschapspartij
 • 11/18/2020
 • Beantwoording schriftelijke vragen WN over zuiveringstechniek
 • Water Natuurlijk
 • 11/4/2020
 • Beantwoording schriftelijke vragen Ongebouwd over baggeren
 • Cat. Ongebouwd
 • 10/29/2020
 • Beantwoording schriftelijke vragen AWPD over watersysteemheffing woningen 2015-2020
 • Algemene Waterschapspartij
 • 10/27/2020
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP over MeerBomen.nu
 • CU-SGP
 • 10/20/2020
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP over beter benutten Bergsluis (vervolg)
 • CU-SGP
 • 10/20/2020
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP over introductie funderingslabel
 • CU-SGP
 • 10/16/2020
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP over uitbreiding netwerk wandelpaden
 • CU-SGP
 • 10/15/2020
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP over schouwvoering sloten
 • CU-SGP
 • 10/14/2020
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over Hazepad Pijnacker - Nootdorp
 • PvdA
 • 9/22/2020
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP over beter benutten Bergsluis
 • CU-SGP
 • 8/25/2020
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP over bestrijden blauwalg
 • CU-SGP
 • 8/21/2020
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over energiezuiniger pompen
 • PvdA
 • 8/19/2020
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP over stroomuitval
 • CU-SGP
 • 8/13/2020
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over normering polderkades in de stad
 • PvdA
 • 7/24/2020
 • Beantwoording schriftelijke vragen WN over eenmalig overwinteren seizoensstrandbebouwing
 • Water Natuurlijk
 • 7/22/2020
 • Beantwoording schriftelijke vragen AWPD over Waterkwaliteitsrapportage 2019
 • Algemene Waterschapspartij
 • 7/21/2020
 • Beantwoording schriftelijke vragen CDA en CU-SGP over pontons voor horeca
 • CU-SGP
 • 7/15/2020
 • Beantwoording schriftelijke vragen AWPD over kostentoedeling met extra compensatie agrariĆ«rs
 • Algemene Waterschapspartij
 • 7/14/2020
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over strandpaviljoens all year round
 • PvdA
 • 7/6/2020
 • Beantwoording schriftelijke vragen AWPD over KRW en glastuinbouw
 • Algemene Waterschapspartij