Vergaderkalender

Schriftelijke vragen van het Algemeen Bestuur aan het College

IDDatum indieningOnderwerpFractie AB-lidAfgedaanDatum antwoord
 • 221
 • 4/8/2024
 • Schriftelijke vragen Natuurterreinen security sluizen en gemalen
 • Cat. Natuurterreinen
 • 220
 • 3/1/2024
 • Schriftelijke vragen AWP tariefdifferentiatie glasopstanden
 • Algemene Waterschapspartij
 • 4/1/2024
 • 218
 • 2/26/2024
 • Schriftelijke vragen BBB, CDA en CU/SGP over weesboten
 • BBB
 • 3/27/2024
 • 217
 • 2/16/2024
 • Beantwoording schriftelijke vragen AWP Watersysteemheffing
 • Algemene Waterschapspartij
 • 3/18/2024
 • 216
 • 1/25/2024
 • Beantwoording (aanvullende) schriftelijke vragen AWP over verbetering waterkwaliteitsrapportage 2023
 • Algemene Waterschapspartij
 • 2/27/2024
 • 212
 • 1/19/2024
 • Beantwoording schriftelijke vragen WN over berichtgeving AD illegale kap Thijssebos Delft
 • Water Natuurlijk
 • 2/7/2024
 • 211
 • 1/17/2024
 • Beantwoording schriftelijke vragen BVNL over muurschildering op het gemaal op de hoek Erasmusweg/Loevesteinlaan te ‘s Gravenhage
 • BVNL
 • 2/7/2024
 • 210
 • 1/8/2024
 • Beantwoording schriftelijke vragen BBB en Ongebouwd HH Delfland aangewezen als NV gebied
 • BBB
 • 2/9/2024
 • 203
 • 12/26/2023
 • Beantwoording schriftelijke vragen BVNL over vollopen met water van de straten rondom de Scheveningse haven
 • BVNL
 • 1/24/2024
 • 215
 • 12/18/2023
 • Beantwoording schriftelijke vragen BVNL over grondwaterpeil
 • BVNL
 • 1/24/2024
 • 213
 • 11/29/2023
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over loonkloof
 • PvdA
 • 1/30/2024
 • 205
 • 11/17/2023
 • Beantwoording schriftelijke vragen BBB en WN over brand AVR
 • Water Natuurlijk
 • 12/6/2023
 • 204
 • 11/17/2023
 • Beantwoording schriftelijke vragen BBB over brand Bieslandhoeve
 • BBB
 • 12/19/2023
 • 206
 • 11/16/2023
 • Beantwoording schriftelijke vragen AWP over handhaving waterkwaliteit
 • Algemene Waterschapspartij
 • 12/6/2023
 • 207
 • 10/18/2023
 • Beantwoording (aanvullende) schriftelijke vragen WN en PvdA Van beleidsarm naar beleidsrijk
 • PvdA
 • 11/21/2023
 • 208
 • 9/27/2023
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdD over kwaliteit oppervlaktewater
 • Partij voor de Dieren
 • 11/7/2023
 • 202
 • 7/21/2023
 • Beantwoording schriftelijke vragen WN, PvdA, PvdD, AWP en CDA Hoge waarden Pfos in water Forepark
 • PvdA
 • 8/22/2023
 • 209
 • 7/18/2023
 • Beantwoording schriftelijke vragen BBB over PFAS overschrijding
 • BBB
 • 8/22/2023
 • 201
 • 7/5/2023
 • Beantwoording schriftelijke vragen WN en PvdA van beleidsarm naar beleidsrijk
 • PvdA
 • 8/22/2023
 • 200
 • 5/30/2023
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over landbouwbeleid (GLB)
 • PvdA
 • 6/20/2023
 • 199
 • 5/11/2023
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdD over ganzen in Waldeck
 • Partij voor de Dieren
 • 6/6/2023
 • 198
 • 2/13/2023
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA, PvdD, en WN over Molenvlietpark
 • PvdA
 • 197
 • 1/25/2023
 • Beantwoording schriftelijke vragen Ongebouwd over HH Delfland aangewezen als 'met nutriënten gebied'
 • Cat. Ongebouwd
 • 194
 • 12/21/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP over Delfts Water
 • CU-SGP
 • 195
 • 12/21/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP over Monumentenwacht
 • CU-SGP
 • 193
 • 12/19/2022
 • Beantwoording Schriftelijke vragen PvdA grondstoffentransitie
 • PvdA
 • 192
 • 12/19/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over betere bescherming kwaliteit oppervlaktewater green deal
 • PvdA
 • 191
 • 12/19/2022
 • Beantwoording Schriftelijke vragen PvdA luchtverontreiniging
 • PvdA
 • 189
 • 12/14/2022
 • Beantwoording schriftelijke vervolgvragen PvdA over plensbui 15 augustus
 • PvdA
 • 196
 • 12/9/2022
 • Beantwoording Schriftelijke vragen CU SGP Hergebruik gasbroninstallaties
 • CU-SGP
 • 188
 • 12/6/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen 50PLUS over extra kosten bij teeltwissel
 • 50Plus
 • 190
 • 12/6/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen 50PLUS Waterhuishouding in Nederland
 • 50Plus
 • 187
 • 11/11/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen WN over assetmanagement in commissie P&C
 • Water Natuurlijk
 • 184
 • 10/15/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen CDA en CU/SGP over Rainlevelr
 • CU-SGP
 • 183
 • 10/13/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen 50PLUS, PvdA, PvdD, Natuur en CU/SGP over kwijtschelding
 • 50Plus
 • 186
 • 10/6/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP over de (nieuwe) maquette
 • CU-SGP
 • 182
 • 9/28/2022
 • Beantwoording schriftelijke vervolgvragen PvdA wateroverlast Delft 15 augustus 2022
 • PvdA
 • 181
 • 9/9/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen cie WVK 14 sept 2022 inbreng PvdA inzake veiligheidsportefeuille
 • PvdA
 • 180
 • 8/18/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over wateroverlast Delft 15 augustus 2022
 • PvdA
 • 185
 • 7/14/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP over de zonnewijzer
 • CU-SGP
 • 179
 • 7/12/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP over recreatievaarwegbeheer
 • CU-SGP
 • 178
 • 7/12/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP over monumentale status Maasdijk
 • CU-SGP
 • 177
 • 7/4/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen Natuur Schoon water Midden Delfland
 • Cat. Natuurterreinen
 • 176
 • 6/24/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen AWP over verzilting Parksluizen
 • Algemene Waterschapspartij
 • 175
 • 6/24/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen AWP naar aanleiding van de Waterkwaliteitsrapportage
 • Algemene Waterschapspartij
 • 174
 • 5/23/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen Bedrijfsgebouwd over meststoffenmeting op basis van DNA
 • Cat. Bedrijven
 • 173
 • 5/20/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP over schouwmeesters
 • CU-SGP
 • 172
 • 5/12/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP over energietransmissie
 • CU-SGP
 • 171
 • 4/14/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP over bevers in Delfland
 • CU-SGP
 • 169
 • 4/7/2022
 • Beantwoording schriftelijk vragen AWPD over biodiversiteitsherstel
 • Algemene Waterschapspartij