Schriftelijke vragen

Datum vraagTitelIngediend doorDatum antwoord
 • 5/28/2020
 • S-502 Schriftelijke vragen GroenLinks voortgang fietsagenda
 • Groenlinks
 • 5/18/2020
 • S-501 Schriftelijke vragen D66 ivm Terrassen in Corona tijd
 • D66
 • 5/26/2020
 • 5/14/2020
 • S-500 Schriftelijke vragen GroenLinks over veiligheid dijken
 • Groenlinks
 • 5/14/2020
 • S-499 Schriftelijke vragen Groenlinks en PvdA ivm lestijden basisscholen tijdens coronacrisis
 • 5/19/2020
 • 5/13/2020
 • S-498 schriftelijke vragen BOB ivm meer muziek in de klas
 • BOB
 • 4/29/2020
 • S-497 Schriftelijke vragen BOB ivm 5e informatiebrief over aanpak coronavirus
 • BOB
 • 5/7/2020
 • 4/22/2020
 • S-496 Schriftelijke vragen VVD ivm vervolgvragen Zendmast Broekstraat Valburg en inwonerparticipatie
 • VVD
 • 5/26/2020
 • 4/20/2020
 • S-494 Schriftelijke vragen GBO ivm coronacrisis
 • GBO
 • 4/21/2020
 • 4/20/2020
 • S-495 Schriftelijke vragen BOB ivm overdracht mandaat van B&W aan gemeentesecretaris
 • BOB
 • 5/26/2020
 • 4/15/2020
 • S-493 Schriftelijke vragen BOB ivm Stand van zaken coronacrisis in Overbetuwe
 • BOB
 • 4/21/2020
 • 4/15/2020
 • S-492 Schriftelijke vraag CDA ivm verkeersveiligheid in Westeraam
 • CDA
 • 4/14/2020
 • S-491 schriftelijke vragen GroenLinks ivm Scenario ontwikkeling zwemvoorziening Zetten
 • Groenlinks
 • 4/9/2020
 • S-490 Schriftelijke vragen Groenlinks ivm Woningnood bestrijden met tiny houses
 • Groenlinks
 • 5/19/2020
 • 4/7/2020
 • S-489 Schriftelijke vragen GroenLinks gevaarlijk gedrag motorrijders op dijken
 • Groenlinks
 • 4/10/2020
 • 3/31/2020
 • S-488 schriftelijke vragen D66 ivm Lokale omroep
 • D66
 • 4/21/2020
 • 3/30/2020
 • S-487 Schriftelijke vragen Groenlinks ivm groen in de wijk
 • Groenlinks
 • 4/21/2020
 • 3/30/2020
 • S-486 schriftelijke vragen Groenlinks ivm Schone Lucht Akkoord en houtstook
 • Groenlinks
 • 4/28/2020
 • 3/23/2020
 • S-485 schriftelijke vraag alle fracties ivm Huurwoning bewoners Rijksweg Zuid 39
 • alle fracties
 • 4/7/2020
 • 3/17/2020
 • S-484 Schriftelijke vragen CDA ivm COVID-19 en onze inwoners
 • CDA
 • 3/31/2020
 • 3/16/2020
 • S-483 Schriftelijke vragen VVD ivm Gevolgen van Coronacrisis voor ondernemers in Overbetuwe
 • VVD
 • 3/31/2020
 • 3/13/2020
 • S-482 Schriftelijke vragen GBO over Plaatsing 5G zendmast in Valburg
 • GBO
 • 4/14/2020
 • 3/6/2020
 • S-481 Schriftelijke vragen VVD ivm Zendmast Broekstraat Valburg en inwonerparticipatie
 • VVD
 • 4/14/2020
 • 3/5/2020
 • S-480 Schriftelijke vragen GroenLinks asfaltrenovaties
 • Groenlinks
 • 4/14/2020
 • 2/24/2020
 • S-479 Schriftelijke vragen BOB over voorgenomen realisatie van Safehouse in de Eshof
 • BOB
 • 2/25/2020
 • 2/20/2020
 • S-478 Schriftelijke vragen BOB over stikstofuitstoot steenfabriek Heteren
 • BOB
 • 3/31/2020
 • 2/14/2020
 • S-477 Schriftelijke vragen GL over Windmolens Park 15
 • Groenlinks
 • 3/17/2020
 • 2/12/2020
 • S-476 Schriftelijke vragen CU respijtzorg mantelzorgers
 • CU
 • 3/24/2020
 • 1/31/2020
 • S-475 Schriftelijke vragen D66 over loden-waterleidingen in Overbetuwe
 • D66
 • 1/22/2020
 • S-474 Schriftelijke vragen BOB ivm RTG Oosterhout en Slijk Ewijk
 • BOB
 • 2/4/2020
 • 1/20/2020
 • S-473 Schriftelijke vragen Groenlinks informatiememo Stand van zaken Knoop 38
 • Groenlinks
 • 2/4/2020
 • 1/17/2020
 • S-472 Schriftelijke vraag PvdA ivm banen voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt
 • PvdA
 • 3/24/2020
 • 1/7/2020
 • S-471 Schriftelijke vraag BOB ivm afvalstoffenheffingen
 • BOB
 • 1/28/2020
 • 12/20/2019
 • S-470 Schriftelijke vragen GroenLinks Rijksweg Zuid 39-41
 • Groenlinks
 • 2/4/2020
 • 12/16/2019
 • S-468 Schriftelijke vragen GBO ivm Lachgas
 • GBO
 • 2/4/2020
 • 12/16/2019
 • S-469 Schriftelijke vragen BOB en CDA ivm Uitvoering amendement veilige Ceintuurbaan Westeraam
 • 1/28/2020
 • 12/11/2019
 • S-467 Schriftelijke vragen CDA ivm Arnhem Nijmegen
 • CDA
 • 1/7/2020
 • 12/9/2019
 • S-466 Schriftelijke vragen CDA en Christenunie Nu Niet Zwanger
 • 1/7/2020
 • 12/5/2019
 • S-465 Schriftelijke vraag D66 over gemeentelijke visie met betrekking tot sportcafĂ© in de nieuwe Helster
 • D66
 • 1/21/2020
 • 12/4/2019
 • S-464 Schriftelijke vragen BOB over subsidie Dorpsraad Driel
 • BOB
 • 1/21/2020
 • 12/2/2019
 • S-463 Schriftelijke vraag D66 ivm opheffen Rondom Wijchen
 • D66
 • 11/25/2019
 • S-462 Schriftelijke vraag PvdA snelheidsreductie snelwegen regio Arnhem Nijmegen
 • PvdA
 • 1/14/2020
 • 11/18/2019
 • S-461 Schriftelijke vragen BOB en PvdA tariefverhoging (jongeren)abonnement OBGZ per 1-1-2020
 • 12/17/2019
 • 11/18/2019
 • S-460 Schriftelijke vragen BOB Provincie stelt grenzen aan XXL logistiek
 • BOB
 • 12/10/2019
 • 11/8/2019
 • S-459 Schriftelijke vragen GBO Jeugdzorg sociaal domein
 • GBO
 • 12/10/2019
 • 11/5/2019
 • S-458 Schriftelijke vragen BOB railterminal Gelderland
 • BOB
 • 12/10/2019
 • 10/25/2019
 • S-457 Schriftelijke vragen CDA mbt Standplaatsvergunningen aan marktkooplieden in Overbetuwe
 • CDA
 • 12/17/2019
 • 10/24/2019
 • S-456 Schriftelijke vragen D66, GL, CU, PvdA, CDA en GBO financiering uitvoering motie 93 Evaluatie bomenbeleid
 • 12/10/2019
 • 10/21/2019
 • S-455 Schriftelijke vragen BOB Financieel jaarverslag Pluryn 2018
 • BOB
 • 11/12/2019
 • 10/18/2019
 • S-454 schriftelijke vragen BOB en D66 over infrastructuur van oost naar west
 • 12/3/2019
 • 10/17/2019
 • S-453 Schriftelijke vragen CDA a.d.h.v. info memo inzake stavaza Heteren
 • CDA
 • 11/19/2019