Memo's en TIC 's

Datum ontvangstTypeOnderwerpAfzenderAfhandeling
 • 11/30/2021
 • informatiememo
 • 22-01-11 A1 Informatiememo
 • Vervolg Afwegingskader grootschalige short- en midstay huisvesting arbeidsmigranten
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/30/2021
 • TIC
 • 22-01-11 A2 TIC
 • Inventarisatie Molukse KNIL-graven in het kader van 70 jaar Molukkers in Nederland
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/30/2021
 • TIC
 • 22-01-11 A3 TIC
 • lening dorpendeal Heteren
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/30/2021
 • TIC
 • 22-01-11 A4 TIC
 • Verlengen samenwerking met Toerisme Veluwe Arnhem en Nijmegen met 1 jaar
 • College B&W
 • 11/30/2021
 • TIC
 • 22-01-11 A5 TIC
 • Zienswijze Overbetuwe Drinkwater Reserveringsgebied
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/23/2021
 • informatiememo
 • 21-12-07 A6 Informatiememo
 • aanhouden kadernota Samen aan Zet 2022 ev
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/16/2021
 • informatiememo
 • 21-12-07 A5 Informatiememo
 • intentieovereenkomst windpark MiddenBetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/9/2021
 • TIC
 • 21-12-07 A4 TIC
 • Onderzoek 213aGW (doelmatigheid en doeltreffendheid) 2022v
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/2/2021
 • TIC
 • 21-12-07 A3 TIC
 • Intentieverklaring alternatieve locatie blaashal HCOB
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/2/2021
 • informatiememo
 • 21-12-07 A1 Informatiememo
 • Concept regiovisie op samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo, beschermd wonen
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/2/2021
 • informatiememo
 • 21-12-07 A2 Informatiememo
 • Aanpassing verslag en vervolg RTGC economisch beleid
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/20/2021
 • informatiememo
 • 21-11-09 A10 Informatiememo
 • ODRA - memo Toelichting brief bewoners Dijkversterking Wolferen-Sprok
 • kennisname
 • 10/20/2021
 • informatiememo
 • 21-11-09 A9 Informatiememo
 • Raadsinformatiebrief covid-19 nr. 24
 • College van B&W
 • kennisname
 • 10/15/2021
 • informatiememo
 • 21-11-09 A8 Informatiememo Raad - Septembercirculaire 2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/12/2021
 • TIC
 • 21-11-09 A7 TIC
 • juridisch jaaroverzicht
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/12/2021
 • TIC
 • 21-11-09 A6 TIC
 • Voortgang woningbouw
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/5/2021
 • TIC
 • 21-11-09 A5 TIC
 • Aansluiten Gelijke Kansen Alliantie
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/28/2021
 • TIC
 • 21-11-09 A3 TIC
 • Gemeentelijke grondprijzen verkoop en tarieven verhuur 2022
 • college B&W
 • kennisname
 • 9/28/2021
 • TIC
 • 21-11-09 A2 TIC
 • Bestuurlijk akkoord beschermd wonen (SaZ20210719)
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/28/2021
 • informatiememo
 • 21-11-09 A1 Informatiememo
 • Toekomst Wsw Scalabor
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/28/2021
 • TIC
 • 21-11-09 A4 TIC
 • samenwerkingsovereenkomst publieke laadinfrastructuur Gelderland- Overijssel
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/21/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A19 TIC
 • Beleidsregel giften en Participatiewet Overbetuwe 2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/21/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A18 TIC
 • Omgevingsvergunning Zonnepark Reethse Veld
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/21/2021
 • informatiememo
 • 21-10-05 A13 Informatiememo
 • Kosteninzicht extra controle grond dijkversterking Wolferen-Sprok
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/21/2021
 • informatiememo
 • 21-10-05 A12 Informatiememo
 • voorbereiding samenwerking rondom beschermd wonen vanaf 2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/21/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A16 TIC
 • Geactualiseerd Samenwerkingsprotocol gemeenten Centraal Gelderland en Raad voor Kinderbescherming 2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/21/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A11 TIC
 • Verzoek gemeentelijke bijdrage voor het realiseren van 2 kleed- en doucheruimtes HCOB Elst
 • College B&W
 • 9/21/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A17 TIC
 • Woongebied De Pas in Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/14/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A9 TIC
 • Beantwoording ingekomen maatschappelijk optimalisatieplan Julianaweide Heteren
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/14/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A10 NIET OPENBAAR TIC
 • Aankoop woning Snodenhoeksestraat 19 te Elst in het kader van de Uitkoopregeling voor woningen onder hoogspanningslijn
 • College B&W
 • 9/7/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A7 TIC
 • Voortgangsrapportage Ruimtelijke projecten per 1-7-2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/7/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A6 TIC
 • Tweede kwartaalrapportage 2021 sociaal domein
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/7/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A5 TIC
 • Quickscan woonwagenlocaties gemeente Nijmegen
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/7/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A8 TIC
 • Intentieovereenkomst Eisenhouwerplas te Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/31/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A3 TIC
 • Baggeren A-watergangen
 • college B&W
 • kennisname
 • 8/31/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A4 TIC
 • Beslissing bezwaarschriften BBRT over omgevingsvergunningen Park Tergouw te Oosterhout
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/31/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A1 TIC
 • Herijkt plan van aanpak nieuwe Wet Inburgering
 • college B&W
 • kennisname
 • 8/31/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A2 TIC
 • Aansluiten Gelijke Kansen Alliantie
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/24/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A42 TIC
 • Beroepschrift Railterminal Gelderland
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/20/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A35 TIC
 • Plan van aanpak herziening Nota grondbeleid
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/20/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A39 TIC
 • Wijziging Beleidsregel Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kostenregeling
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/20/2021
 • informatiememo
 • 21-09-07 A31 Informatiememo
 • Raadsinformatiememo COVID-19 nr. 23
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/20/2021
 • informatiememo
 • 21-09-07 A32 Informatiememo
 • Onrust rondom windpark Midden-Betuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/20/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A34 TIC
 • besluit fase 1 toekomstplan Slijk-Ewijk 2020-2030
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/20/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A36 TIC
 • Achtervangovereenkomst WSWgemeente
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/20/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A38 TIC
 • B&W voorstel Veilig Thuis Gelderland Midden
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/20/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A40 TIC
 • Noodhuisvesting voor VO en PO op het Westeraam in Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/20/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A37 TIC
 • Dorpendeal Heteren
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/20/2021
 • informatiememo
 • 21-09-07 A33 Informatiememo
 • Beantwoording motie 2107 Dagbesteding toegankelijk en van goede kwaliteit
 • College B&W
 • 7/13/2021
 • informatiememo
 • 21-09-07 A29 Informatiememo
 • Digitale toegankelijkheid (WCAG)
 • College B&W
 • kennisname