Memo's en TIC 's

Datum ontvangstTypeOnderwerpAfzenderAfhandeling
 • 11/29/2022
 • informatiememo
 • 23-01-10 A4 Informatiememo
 • Actualisatie ODRA begroting 2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/29/2022
 • informatiememo
 • 23-01-10 A1 Informatiememo
 • Gebiedsaanpak A325-N325 en vervolgproces, Gebiedsaanpak A325-N325
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/29/2022
 • TIC
 • 23-01-10 A2 TIC
 • Urenuitbreiding coördinatie Forte Geldzaken voor 2023
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/29/2022
 • TIC
 • 23-01-10 A3 TIC
 • Voortzetten activiteiten-projecten zwerfafval
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/22/2022
 • TIC
 • 22-12-06 A16 TIC
 • Beschikbaar stellen budget voor implementatie Wet Open Overheid (WOO)
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/22/2022
 • TIC
 • 22-12-06 A20 TIC
 • Voortgang aanbesteding MFSC Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/22/2022
 • TIC
 • 22-12-06 A14 TIC
 • Preventieakkoord Overbetuwe 2022-2023
 • Actieplan samen maken we gezond gewoon
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/22/2022
 • TIC
 • 22-12-16 A19 TIC
 • Overhevelen portefeuille Informatieveiligheid
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/22/2022
 • TIC
 • 22-12-06 A15 TIC
 • Communicatie- en Participatieplan De Pas Noord te Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/22/2022
 • informatiememo
 • 22-12-06 A13 Informatiememo
 • horeca De Helster (voormalig De Oase)
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/22/2022
 • TIC
 • 22-12-06 A18 TIC
 • Planning & Controlcyclus jaarplanning 2023
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/22/2022
 • TIC
 • 22-12-06 A17 TIC
 • ODRA werkprogramma 2023
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/15/2022
 • TIC
 • 22-12-06 A9 TIC
 • Regio Deal Gezonde Groene Groei
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/15/2022
 • informatiememo
 • 22-12-06 A12 Informatiememo
 • Omgevingsvergunningen RTG en Zonnepark
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/15/2022
 • TIC
 • 22-12-06 A11 TIC
 • Collegevoorstel omgevingsvergunning aanpassen hoogspanningsverbinding in verband met RTG HOV-22-1528
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/15/2022
 • TIC
 • 22-12-06 A8 TIC
 • juridisch jaaroverzicht 2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/15/2022
 • TIC
 • 22-12-06 A10 TIC
 • Regeling Kunstadviescommissie gemeente Overbetuwe 2023
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/15/2022
 • informatiememo
 • 22-12-06 A7 Informatiememo
 • Raadsinformatiebrief verhogen maximale reistijd leerlingenvervoer
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/8/2022
 • TIC
 • 22-12-06 A6 TIC
 • Participatie woningbouw Lingezicht Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/8/2022
 • informatiememo
 • 22-12-06 A2 Informatiememo
 • Aanpak energiearmoede
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/8/2022
 • TIC
 • 22-12-06 A4 TIC
 • Geldlening Spero tbv. LED-verlichting
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/8/2022
 • informatiememo
 • 22-12-06 A5 Informatiememo
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/8/2022
 • TIC
 • 22-12-06 A3 TIC
 • Brief aan staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over vluchtelingenopvang
 • College B&W
 • 11/7/2022
 • memo
 • 22-12-06 A1 Memo
 • Actuele stand van zaken Zuidrand Schuytgraaf Arnhem
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/31/2022
 • informatiememo
 • 22-11-15 A5 Informatiememo
 • woonwagenbeleid
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/18/2022
 • TIC
 • 22-11-15 A4 TIC
 • Informatie herijking beleidskader windparken
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/10/2022
 • TIC
 • 22-11-15 A2 TIC
 • Besturenfusie Scholengroep Over-en Midden-Betuwe en het Dorenweerd College
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/4/2022
 • TIC
 • 22-11-15 A1 TIC
 • Jaarverslag integriteit college van burgemeester en wethouders, gemeenteraad en burgerleden 2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/27/2022
 • informatiememo
 • 22-10-18 A14 Informatiememo
 • Rondetafelgesprek voor nieuw vergunningverlening-, toezicht- en handhavingsbeleid
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/27/2022
 • informatiememo
 • 22-10-18 A13 Informatiememo
 • Samen aan zet samenwerking raad en college
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/27/2022
 • TIC
 • 22-10-18 A15 TIC
 • Beëindiging huurovereenkomst Sportcafé De Oase
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/20/2022
 • TIC
 • 22-10-18 A11 TIC
 • halfjaarsrapportage 2022 monitor sociaal domein
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/20/2022
 • informatiememo
 • 22-10-18 A10 Informatiememo
 • actualisatie regionale Woondeal
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/20/2022
 • TIC
 • 22-10-18 A12 TIC
 • Vervolg bezwarenprocedure omgevingsvergunning Reethsestraat 21 te Elst (HOV-22-0173)
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/15/2022
 • memo
 • 22-09-14 Memo vragen BOB over woningsplitsing
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/13/2022
 • TIC
 • 22-10-18 A7 TIC
 • Participatie GastVrije Waaldijk
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/13/2022
 • informatiememo
 • 22-10-18 A6 Informatiememo
 • Evaluatie Overbetuwe Werkt! Visie op re-integratie
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/13/2022
 • informatiememo
 • 22-10-18 A5 Informatiememo
 • Verkoop van De Schalm BV
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/13/2022
 • TIC
 • 22-10-18 A9 TIC
 • Uitvoeringsprogramma 2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/13/2022
 • TIC
 • 22-10-18 A8 TIC
 • Collegevoorstel vaststellen projectopdracht Herinrichting buitenruimte MFC Valburg en Molenhoekplein Valburg
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/6/2022
 • TIC
 • 22-10-18 A3 TIC
 • Lokaal Hitteplan Overbetuwe 2022-2025
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/6/2022
 • informatiememo
 • 22-10-18 A1 Informatiememo
 • personeelskrapte huishoudelijke ondersteuning
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/6/2022
 • TIC
 • 22-10-18 A4 TIC
 • Vaststellen wijzigingsplan “Elst, Beethovenstraat 2-16”
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/6/2022
 • TIC
 • 22-10-18 A2 TIC
 • Subsidie aanschaf duurzame verwarmde terraskussens
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/30/2022
 • TIC
 • 22-09-20 A18 TIC
 • Zakelijk Energieloket Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/30/2022
 • TIC
 • 22-09-20 A20 TIC
 • Herinrichting binnenterrein ’t Fort in Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/30/2022
 • TIC
 • 22-09-20 A19 TIC
 • Aanvraag ontheffing 5e sanctiepakket in verband met de inkoop van gas
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/30/2022
 • informatiememo
 • 22-09-20 A16 Informatiememo
 • Ontwikkelingen nieuwbouw Wanmolen
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/30/2022
 • informatiememo
 • 22-09-20 A17 Informatiememo
 • Plan van aanpak uitvoeringsplan Land van Tap
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/23/2022
 • TIC
 • 22-09-20 A13 TIC
 • Aanpassing Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Overbetuwe 2022
 • College B&W
 • kennisname