Memo's en TIC 's

Datum ontvangstTypeOnderwerpAfzenderAfhandeling
 • 5/26/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A21 TIC
 • Voorstellen stuurgroep versterking regio Arnhem-Nijmegen
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/26/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A20 TIC
 • juridisch jaarverslag 2019
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/19/2020
 • informatiememo
 • 20-06-09 A17 Informatiememo
 • Rapport scenario-ontwikkeling milieustraten Gemeente Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/19/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A18 TIC
 • Collegebesluit uitvoeringsagenda 2019-2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/19/2020
 • informatiememo
 • 20-06-09 A16 Informatiememo
 • Raadsinformatiebrief COVID-19 nr. 7 d.d. 19 mei 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/19/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A19 TIC
 • Horizontale en verticale verantwoording archiefzorg en -beheer via Kritische Prestatie Indicatoren
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/15/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A15 TIC Raadsinformatiebrief COVID-19 d.d. 15 mei 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/8/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A13 TIC
 • VGGM raadsinformatiebrief 7 mei 2020
 • kennisname
 • 5/8/2020
 • informatiememo
 • 20-06-09 A14 Raadsinformatiememo
 • Aanpak Covid-19 crisis in Overbetuwe nr. 6
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/6/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A9 TIC
 • Onderzoek naar het vestigingsklimaat voor startende ondernemers
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/6/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A8 TIC
 • Evaluatie collectieve ziektekostenverzekering 2019
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/6/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A10 TIC
 • deelname dorpendeals overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/6/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A11 TIC
 • Evaluatie van de Woonagenda
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/6/2020
 • informatiememo
 • 20-06-09 A7 Informatiememo tussenstand Regionale Energie Strategie (RES)
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/1/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A12 TIC
 • VGGM raadsinformatiebrief 1 mei 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/28/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A1 TIC
 • Raadsinformatie aanpak Covid-19 Crisis nr. 5
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/28/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A2 TIC
 • Plan van aanpak actualisatie beleidsregel Functieverenadering en nieuwvestiging agrarische bedrijven
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/28/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A4 TIC
 • Actualisering Regeling Individueel keuzebudget ivm WNRA
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/28/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A5 TIC
 • Motie gemeenteraad Overbetuwe betreffende hulp aan alleenreizende minderjarige vluchtelingenkinderen
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/28/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A6 TIC
 • Kaderbrief 2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/28/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A3 TIC
 • Onderzoek toekomstbestendige bedrijventerreinen
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/21/2020
 • TIC
 • 20-05-12 A13 TIC
 • Raadsinformatiebrief 4 Update Corona Overbetuwe
 • College B&W
 • informatie
 • 4/14/2020
 • TIC
 • 20-05-12 A9 TIC
 • Monitor Sociaal Domein 2019-Q4
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/14/2020
 • informatiememo
 • 20-05-12 A8 Informatiememo
 • Evaluatie prestatieafspraken 2019
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/10/2020
 • TIC
 • 20-05-12 A12 TIC
 • Raadsinformatiebrief 3 over COVID-19
 • College B&W
 • informatie
 • 4/7/2020
 • TIC
 • 20-05-12 A7 TIC
 • Stand van zaken Visie op Vastgoed
 • College B&W
 • informatie
 • 4/7/2020
 • TIC
 • 20-05-12 A6 TIC
 • B&W advies Economische rapportage 2019
 • College B&W
 • informatie
 • 3/31/2020
 • TIC
 • 20-05-12 A1 TIC
 • Aanbieding rapport ‘Klachten uit zicht, mensen buiten beeld
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/31/2020
 • TIC
 • 20-05-12 A3 TIC
 • Collegevoorstel reactie op concept Omgevingsvisie Nijmegen
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/31/2020
 • TIC
 • 20-05-12 A4 TIC
 • Maatregelen Corona-crisis door gemeente Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/31/2020
 • TIC
 • 20-05-12 A2 TIC
 • Collegeverklaring ENSIA 2019
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/31/2020
 • informatiememo
 • 20-05-12 A5 Informatiememo
 • Eindevaluatie project 'Extra aandacht integratie statushouders'
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/27/2020
 • TIC
 • 20-05-12 A11 TIC Persbericht noodverordening VGGM 27 maart 2020
 • College B&W
 • informatie
 • 3/24/2020
 • TIC
 • 20-04-07 A18 TIC
 • Economische rapportage 2019
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/24/2020
 • informatiememo
 • 20-04-07 A16 Informatiememo
 • Voortgang Fietsagenda
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/24/2020
 • informatiememo
 • 20-04-07 A17 Informatiememo
 • Voortgang integraal kwaliteitsplan openbare ruimte
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/19/2020
 • TIC
 • 20-05-12 A10 TIC Raadsinformatiebrief 1 Update Corona Overbetuwe 19 maart 2020
 • College B&W
 • informatie
 • 3/17/2020
 • TIC
 • 20-04-07 A15 TIC
 • Onderzoek kwelwaterproblematiek Oosterhout
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/17/2020
 • informatiememo
 • 20-04-07 A10 Informatiememo
 • Terugblik Campagne Ontdek de e-bike en e-deelauto
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/17/2020
 • TIC
 • 20-04-07 A14 TIC
 • Plan van aanpak Dementie Vriendelijk Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/17/2020
 • informatiememo
 • 20-04-07 A11 Informatiememo
 • Stand van zaken Regionale Energie Strategie (RES)
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/17/2020
 • TIC
 • 20-04-07 A13 TIC
 • WK Damesvolleybal 2022 Overbetuwe gastgemeente van het Poolse team, inclusief activiteitenprogramma
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/17/2020
 • TIC
 • 20-04-07 A12 TIC
 • Vaststellen evaluatie Preventie- en Handhavingsplan Alcohol
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/10/2020
 • informatiememo
 • 20-04-07 A6 Informatiememo
 • proces dorpsprofielen
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/10/2020
 • informatiememo
 • 20-04-07 A7 Informatiememo Financiele participatie bij grootschalige energieprojecten
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/10/2020
 • TIC
 • 20-04-07 A9 TIC
 • tegemoetkoming bewoners Smidsakkers ivm geluidsoverlast De Vogeltuin, Heteren
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/10/2020
 • informatiememo
 • 20-04-07 A8 Informatiememo
 • Afwegingskader zon en wind (duurzame energie)
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/3/2020
 • TIC
 • 20-04-07 A4 TIC
 • Raadsinformatiebrief gunning aanbestedingen BVO DRAN
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/3/2020
 • TIC
 • 20-04-07 A5 TIC
 • Collegevoorstel Woondeal Arnhem Nijmegen
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/25/2020
 • informatiememo
 • 20-04-07 A1 Informatiememo
 • Actualisatie Routekaart Duurzaam Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname