Memo's en TIC 's

Datum ontvangstTypeOnderwerpAfzenderAfhandeling
 • 7/21/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A19 TIC
 • Voorstel Projectplan nieuwbouw multifunctioneel sportcomplex
 • College B&W
 • informatie
 • 7/21/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A18 TIC
 • Contractering zorgaanbieders regio Centraal Gelderland
 • College B&W
 • informatie
 • 7/21/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A17 TIC
 • Jaarstukken 2019 BVO DRAN
 • College B&W
 • informatie
 • 7/21/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A13 TIC
 • Vervolg maatregelen COVID-19
 • College B&W
 • informatie
 • 7/21/2020
 • informatiememo
 • 20-09-08 A20 Informatiememo
 • Stand van zaken deelprojecten Elst Centraal
 • College B&W
 • informatie
 • 7/21/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A21 TIC
 • Definitief ontwerp openbare ruimte Centrumplan Heteren (fase 1)
 • College B&W
 • informatie
 • 7/21/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A14 TIC
 • Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2025, deel I
 • College B&W
 • informatie
 • 7/21/2020
 • informatiememo
 • 20-09-08 A16 Informatiememo
 • Stand van zaken nieuwe wet inburgering
 • College B&W
 • 7/21/2020
 • informatiememo
 • 20-09-08 A15 Informatiememo
 • Ontwikkeling woonwagenlocaties
 • College B&W
 • informatie
 • 7/15/2020
 • informatiememo
 • 20-09-08 A11 informatiememo
 • Raadsinformatiememo Corona nr 11.pdf
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/15/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A12 TIC
 • Noodverordening Corona VGGM 15 juli 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/14/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A10 TIC
 • 213a onderzoek Vastgoedbeheersysteem (VBS)
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/14/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A9 TIC
 • Organisatievisie en koers 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/9/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A8 TIC
 • Regionale raadsinformatiebrief covid-19 d.d. 7-7-2020
 • VGGM
 • kennisname
 • 7/7/2020
 • informatiememo
 • 20-09-08 A7 Informatiememo
 • raadsmotie Land van Tap
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/7/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A5 TIC
 • advies jaarverslag integriteit colleges 2019
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/7/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A6 TIC
 • Opheffing geheimhouding overeenkomsten De Danenberg
 • College B&W
 • informatie
 • 7/6/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A4 TIC
 • Regionale raadsinformatiebrief COVID-19 d d 02-07-2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/2/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A3 TIC
 • Noodverordening Corona VGGM 1 juli 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/30/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A2 TIC
 • MFA Randwijk, bijlagen openbaar vanaf 1 juli 2020!
 • College B&W
 • 6/26/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A1 TIC
 • Regionale raadsinformatiebrief VGGM iz aanpak Covid-19 d d 25-06-2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/23/2020
 • informatiememo
 • 20-07-07 A14 Informatiememo
 • Raadsinformatiememo COVID-19 nr 10
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/23/2020
 • informatiememo
 • 20-07-07 A12 Informatiememo
 • Stand van zaken Knoop 38
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/23/2020
 • TIC
 • 20-07-07 A13 TIC
 • B&W advies Subsidie ondersteuning bedrijveninvesteringszone
 • College B&W
 • informatie
 • 6/16/2020
 • TIC
 • 20-07-07 A8 TIC
 • Regionale raadsinformatiebrief COVID-19 dd 12 juni 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/16/2020
 • TIC
 • 20-07-07 A11 TIC
 • Meicirculaire 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/16/2020
 • informatiememo
 • 20-07-07 A10 Informatiememo
 • Informatie aannemer A15
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/16/2020
 • informatiememo
 • 20-07-07 A9 Informatiememo
 • Raadsinformatiememo nr 9
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/9/2020
 • informatiememo
 • 20-07-07 A4 Informatiememo
 • Gebiedsmaatregelen Knoop 38
 • College B&W
 • informatie
 • 6/9/2020
 • informatiememo
 • 20-07-07 A5 Informatiememo
 • Voortgang Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (nieuw)
 • College B&W
 • informatie
 • 6/9/2020
 • TIC
 • 20-07-07 A6 TIC
 • Vaststellen actualisatie Implementatieplan Omgevingswet
 • College B&W
 • informatie
 • 6/2/2020
 • TIC
 • 20-07-07 A1 TIC
 • Evaluatie vergaderstructuur
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/2/2020
 • informatiememo
 • 20-07-07 A2 Informatiememo
 • Overeenkomsten De Danenberg
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/2/2020
 • TIC
 • 20-07-07 A3 TIC
 • Regionale raadsinformatiebrief COVID-19 d d 29-05-2020 - nr8
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/2/2020
 • informatiememo
 • 20-07-07 A7 Informatiememo
 • Raadsinformatiememo COVID-19 nr 8
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/26/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A21 TIC
 • Voorstellen stuurgroep versterking regio Arnhem-Nijmegen
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/26/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A20 TIC
 • juridisch jaarverslag 2019
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/19/2020
 • informatiememo
 • 20-06-09 A17 Informatiememo
 • Rapport scenario-ontwikkeling milieustraten Gemeente Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/19/2020
 • informatiememo
 • 20-06-09 A16 Informatiememo
 • Raadsinformatiebrief COVID-19 nr. 7 d.d. 19 mei 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/19/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A18 TIC
 • Collegebesluit uitvoeringsagenda 2019-2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/19/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A19 TIC
 • Horizontale en verticale verantwoording archiefzorg en -beheer via Kritische Prestatie Indicatoren
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/15/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A15 TIC Raadsinformatiebrief COVID-19 d.d. 15 mei 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/8/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A13 TIC
 • VGGM raadsinformatiebrief 7 mei 2020
 • kennisname
 • 5/8/2020
 • informatiememo
 • 20-06-09 A14 Raadsinformatiememo
 • Aanpak Covid-19 crisis in Overbetuwe nr. 6
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/6/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A10 TIC
 • deelname dorpendeals overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/6/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A11 TIC
 • Evaluatie van de Woonagenda
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/6/2020
 • informatiememo
 • 20-06-09 A7 Informatiememo tussenstand Regionale Energie Strategie (RES)
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/6/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A9 TIC
 • Onderzoek naar het vestigingsklimaat voor startende ondernemers
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/6/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A8 TIC
 • Evaluatie collectieve ziektekostenverzekering 2019
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/1/2020
 • TIC
 • 20-06-09 A12 TIC
 • VGGM raadsinformatiebrief 1 mei 2020
 • College B&W
 • kennisname