Memo's en TIC 's

Datum ontvangstTypeOnderwerpAfzenderAfhandeling
 • 10/23/2020
 • memo
 • 20-11-10 A9 Memo FinanciĆ«le maatregelen sociaal domein - onderbouwing
 • Wethouder Engels
 • informatie
 • 10/13/2020
 • TIC
 • 20-11-10 A8 TIC
 • Speelvoorzieningen De Vierslag Westeraam te Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/13/2020
 • informatiememo
 • 20-11-10 A7 Informatiememo
 • Contourennotitie Verstedelijkingsstrategie regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/6/2020
 • TIC
 • 20-11-10 A6 TIC
 • Openbaarmaking overeenkomsten De Danenberg
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/6/2020
 • informatiememo
 • 20-11-10 A5 Informatiememo
 • samenwerking dorpsgemeenschap & gemeente Overbetuwe centrumversterking Zetten
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/30/2020
 • informatiememo
 • 20-11-10 A3 Informatiememo
 • Raadinformatiememo COVID-19 nr 14
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/30/2020
 • TIC
 • 20-11-10 A4 TIC
 • Noodverordening 29 september 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/29/2020
 • TIC
 • 20-11-10 A1 TIC
 • Septembercirculaire 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/29/2020
 • TIC
 • 20-11-10 A2 TIC
 • Locatiestudie woonwagenstandplaatsen
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/24/2020
 • informatiememo
 • 20-10-06 A13 Informatiememo
 • De Danenberg
 • verdere duiding beantwoording vragen in vragenuurtje d.d. 8 september 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/23/2020
 • informatiememo
 • 20-10-06 A12 Informatiememo
 • Raadsinformatiememo COVID-19 nr 13
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/22/2020
 • TIC
 • 20-10-06 A10 TIC
 • MKB deal regio Arnhem Nijmegen
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/22/2020
 • TIC
 • 20-10-06 A11 TIC
 • Collegeadvies Regionale Energie Strategie regio Arnhem-Nijmegen
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/15/2020
 • informatiememo
 • 20-10-06 A9 Informatiememo
 • Raadsinformatiememo COVID-19 nr.12
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/15/2020
 • TIC
 • 20-10-06 A8 TIC
 • Raadsinformatiebrief rapport ombudsman Wsnp
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/8/2020
 • TIC
 • 20-10-06 A7 TIC
 • Maatregelenlijst Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Overbetuwe 2020 lening
 • College B&W
 • informatie
 • 9/2/2020
 • TIC
 • 20-10-06 A6 TIC
 • Regionale raadsinformatiebrief COVID-19 d d 31-08-2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/1/2020
 • informatiememo
 • 20-10-06 A3 Informatiememo
 • Pilot PMD-haken Heteren en gefaseerd uitrollen gemeentebrede aanpak
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/1/2020
 • TIC
 • 20-10-06 A5 TIC
 • Monitor sociaal domein eerste helft 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/1/2020
 • TIC
 • 20-10-06 A4 TIC
 • aanvullende tegemoetkoming dorpshuis Beatrix
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/1/2020
 • informatiememo
 • 20-10-06 A1 Informatiememo
 • Windpark MiddenBetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/1/2020
 • informatiememo
 • 20-10-06 A2 Informatiememo
 • Raadsinformatiebrief Regionale klimaat Adaptatie Strategie
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/26/2020
 • e-mail
 • 20-09-01 Participatieoproep Gemeente - Vereniging Eigen Huis
 • Vereniging Eigen Huis
 • kennisname
 • 8/25/2020
 • informatiememo
 • 20-09-08 A26 Informatiememo
 • Agendapunt Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte RTGC 8 september
 • College B&W
 • informatie
 • 8/18/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A23 TIC
 • Concept implementatieplan visie 'Gemeente Overbetuwe samenlevingsgericht, communicatief en betrouwbaar!'
 • College B&W
 • informatie
 • 8/18/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A25 TIC
 • Evaluatie kapbeleid Overbetuwe
 • College B&W
 • informatie
 • 8/18/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A22 TIC
 • Informatiebeveiligingsbeleid 2020
 • College B&W
 • informatie
 • 8/18/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A24 TIC
 • Extra ontmoetingsplek in Elst in coronazomer om jongeren naar te kunnen verwijzen en overlastklachte
 • College B&W
 • informatie
 • 7/21/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A13 TIC
 • Vervolg maatregelen COVID-19
 • College B&W
 • informatie
 • 7/21/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A14 TIC
 • Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2025, deel I
 • College B&W
 • informatie
 • 7/21/2020
 • informatiememo
 • 20-09-08 A20 Informatiememo
 • Stand van zaken deelprojecten Elst Centraal
 • College B&W
 • informatie
 • 7/21/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A21 TIC
 • Definitief ontwerp openbare ruimte Centrumplan Heteren (fase 1)
 • College B&W
 • informatie
 • 7/21/2020
 • informatiememo
 • 20-09-08 A15 Informatiememo
 • Ontwikkeling woonwagenlocaties
 • College B&W
 • informatie
 • 7/21/2020
 • informatiememo
 • 20-09-08 A16 Informatiememo
 • Stand van zaken nieuwe wet inburgering
 • College B&W
 • 7/21/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A17 TIC
 • Jaarstukken 2019 BVO DRAN
 • College B&W
 • informatie
 • 7/21/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A18 TIC
 • Contractering zorgaanbieders regio Centraal Gelderland
 • College B&W
 • informatie
 • 7/21/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A19 TIC
 • Voorstel Projectplan nieuwbouw multifunctioneel sportcomplex
 • College B&W
 • informatie
 • 7/15/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A12 TIC
 • Noodverordening Corona VGGM 15 juli 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/15/2020
 • informatiememo
 • 20-09-08 A11 informatiememo
 • Raadsinformatiememo Corona nr 11.pdf
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/14/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A9 TIC
 • Organisatievisie en koers 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/14/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A10 TIC
 • 213a onderzoek Vastgoedbeheersysteem (VBS)
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/9/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A8 TIC
 • Regionale raadsinformatiebrief covid-19 d.d. 7-7-2020
 • VGGM
 • kennisname
 • 7/7/2020
 • informatiememo
 • 20-09-08 A7 Informatiememo
 • raadsmotie Land van Tap
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/7/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A6 TIC
 • Opheffing geheimhouding overeenkomsten De Danenberg
 • College B&W
 • informatie
 • 7/7/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A5 TIC
 • advies jaarverslag integriteit colleges 2019
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/6/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A4 TIC
 • Regionale raadsinformatiebrief COVID-19 d d 02-07-2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/2/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A3 TIC
 • Noodverordening Corona VGGM 1 juli 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/30/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A2 TIC
 • MFA Randwijk, bijlagen openbaar vanaf 1 juli 2020!
 • College B&W
 • 6/26/2020
 • TIC
 • 20-09-08 A1 TIC
 • Regionale raadsinformatiebrief VGGM iz aanpak Covid-19 d d 25-06-2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/23/2020
 • TIC
 • 20-07-07 A13 TIC
 • B&W advies Subsidie ondersteuning bedrijveninvesteringszone
 • College B&W
 • informatie