Memo's en TIC 's

Datum ontvangstTypeOnderwerpAfzenderAfhandeling
 • 12/5/2023
 • 24-01-23 A1 TIC
 • Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersverenigingen 2024
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/5/2023
 • TIC
 • 24-01-23 A4 TIC
 • Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming Centraal Gelderland
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/5/2023
 • TIC
 • 24-01-23 A2 TIC
 • Regionaal uitvoeringsplan Jeugd Centraal Gelderland
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/5/2023
 • TIC
 • 24-01-23 A3 TIC
 • Voorstel herinrichting Mozartstraat
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/28/2023
 • TIC
 • 23-12-12 A17 TIC
 • Actieplan duurzaamheid en ondernemers gemeente Overbetuwe 2024
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/28/2023
 • TIC
 • 23-12-12 A15 TIC
 • ontwerpbestemmingsplan De Pas Noord
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/28/2023
 • informatiememo
 • 23-12-12 A19 Informatiememo
 • stand van zaken uitbreiding woonwagenlocaties
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/28/2023
 • TIC
 • 23-12-12 A16 TIC
 • Inrichten makelpunt Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/28/2023
 • TIC
 • 23-12-12 A20 TIC
 • Danenberg flanken ontwerp bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en addendum
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/28/2023
 • TIC
 • 23-12-12 A14 TIC
 • Ontwikkelperspectief Novex
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/28/2023
 • TIC
 • 23-12-12 A18 TIC
 • factsheets 3de kwartaal 2023 monitor sociaal domein
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/28/2023
 • informatiememo
 • 23-12-12 A13 Informatiememo
 • voortgang woningbouw
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/21/2023
 • TIC
 • 23-12-12 A11 TIC
 • Bestuursopdracht netcongestie
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/21/2023
 • TIC
 • 23-12-12 A10 TIC
 • Woningbouwontwikkeling Op Zuid fase 2 te Zetten
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/21/2023
 • informatiememo
 • 23-12-12 A7 Informatiememo
 • Alternatief scenario tijdelijke huisvesting Lyceum Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/21/2023
 • informatiememo
 • 23-12-12 A8 Informatiememo
 • Vaccinatiegraad 2022 gemeente Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/21/2023
 • informatiememo
 • 23-12-12 A9 Informatiememo
 • 'stand van zaken onderwijskansenbeleid'
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/21/2023
 • TIC
 • 23-12-12 A12 TIC
 • Stand van zaken Visie op Vastgoed
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/14/2023
 • TIC
 • 23-12-12 A6 TIC
 • Convenant woningtoewijzing Molukse gemeenschap
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/7/2023
 • TIC
 • 23-12-12 A5 TIC
 • Actualisatie Omgevingsvisie
 • Participatiestrategie en Omgevingsagenda
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/7/2023
 • TIC
 • 23-12-12 A3 TIC
 • Ontwerpbestemmingsplan Multifunctioneel sportcentrum Elst Centraal
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/7/2023
 • TIC
 • 23-12-12 A4 TIC
 • Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Overbetuwe 2023
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/31/2023
 • TIC
 • 23-12-12 A2 TIC
 • Medefinanciering van de Internationale Schakelklas Wageningen
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/31/2023
 • TIC
 • 23-12-12 A1 TIC
 • klompenpad realiseren bij Herveld-Andelst
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/24/2023
 • TIC
 • 23-11-21 A10 TIC
 • Vooroverlegreactie bestemmingsplan Zuidrand Schuytgraaf (veld 26 en 27)
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/24/2023
 • informatiememo
 • 23-11-21 A9 Informatiememo
 • actualiteiten windenergie
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/24/2023
 • TIC
 • 23-11-21 A11 TIC
 • Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO) en Nota “Grenzen aan gedogen”
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/24/2023
 • TIC
 • 23-11-21 A12 TIC
 • Diverse stukken BVO DRAN ter kennisname voor college en raad
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/10/2023
 • informatiememo
 • 23-11-21 A5 Informatiememo
 • Oekraïense vluchtelingen en statushouders oktober 2023
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/10/2023
 • TIC
 • 23-11-21 A6 TIC
 • Gezondheid in Overbetuwe
 • Plan van aanpak voor de brede SPUK-GALA 2023-2026
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/10/2023
 • TIC
 • 23-11-21 A7 TIC
 • Besllissing op bezwaarschrift weigering omgevingsvergunning woningsplitsing Haydnstraat 73 te Elst (HOV-22-1515)
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/9/2023
 • informatiememo
 • 23-11-21 A4 Informatiememo
 • Uitwerken kosten aanbevelingen dierenwelzijnsbeleid
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/3/2023
 • informatiememo
 • 23-11-21 A3 Informatiememo
 • Intentieovereenkomst huisvesting Apotheek Midden-Betuwe in MFC Wanmolen
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/26/2023
 • TIC
 • 23-11-21 A8 TIC
 • Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Groene Woudsestraat 4 te Driel
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/26/2023
 • TIC
 • 23-11-21 A2 TIC
 • Samenwerking Powerhub
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/26/2023
 • informatiememo
 • 23-11-21 A1 Informatiememo
 • Stand van zaken Dierentehuis Arnhem e.o
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/19/2023
 • TIC
 • 23-10-10 A17 TIC
 • Tussenevaluatie NPO jongerenwerk schoolmaatschappelijk werk MEE Plus
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/19/2023
 • TIC
 • 23-10-10 A16 TIC
 • Rapport ‘Gemeente, ken uw Veteraan!’
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/19/2023
 • informatiememo
 • 23-10-10 A15 Informatiememo
 • Aanvullende toelichting inzet bestemmingsreserve Beschermd Wonen
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/12/2023
 • informatiememo
 • 23-10-10 A9 Informatiememo
 • Raadsinformatiebrief maximale reistijd leerlingenvervoer schooljaar 2023-2024
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/12/2023
 • TIC
 • 23-10-10 A13 TIC
 • Besteding giften Zonnepark Hemmen
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/12/2023
 • TIC
 • 23-10-10 A12 TIC
 • Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO) en Nota “Grenzen aan gedogen”.
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/12/2023
 • TIC
 • 23-10-10 A11 TIC
 • Startnotitie Visie op Gezondheid
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/12/2023
 • TIC
 • 23-10-10 A10 TIC
 • Beleidsregels Debiteuren Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/12/2023
 • TIC
 • 23-10-10 A14 TIC
 • Halfjaarmonitor sociaal domein 2023
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/5/2023
 • TIC
 • 23-10-10 A6 TIC
 • Stand van zaken Jeugdgezondheidszorg
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/5/2023
 • TIC
 • 23-10-10 A5 TIC
 • Herinrichting Peperstraat
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/5/2023
 • TIC
 • 23-10-10 A7 TIC
 • Realisatie Ambities Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/5/2023
 • informatiememo
 • 23-10-10 A4 Informatiememo
 • Programma luchtruimherziening
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/5/2023
 • TIC
 • 23-10-10 A8 TIC
 • Realiseren Wandelroutenetwerk
 • College B&W
 • kennisname