Memo's en TIC 's

Datum ontvangstTypeOnderwerpAfzenderAfhandeling
 • 7/18/2022
 • TIC
 • 22-09-20 A10 TIC
 • Intrekken van de aanslagen precariobelasting 2022 en 2023
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/18/2022
 • informatiememo
 • 22-09-20 A5 Informatiememo
 • Voortgang woningbouw
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/18/2022
 • TIC
 • 22-09-20 A9 TIC
 • Nota Voorkomen misbruik en oneigenlijk gebruik
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/18/2022
 • informatiememo
 • 22-09-20 A7 Informatiememo
 • Verbeteren van de vindbaarheid, doorzoekbaarheid en toegankelijkheid van raadsinformatie
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/18/2022
 • informatiememo
 • 22-09-20 A6 Informatiememo
 • Park Tergouw
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/18/2022
 • informatiememo
 • 22-09-20 A8 Informatiememo
 • standpunt 5e sanctiepakket in verband met de inkoop van gas
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/12/2022
 • TIC
 • 22-09-20 A2 TIC
 • Intentieovereenkomst De Pas – deelgebied Ten Brinke
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/12/2022
 • TIC
 • 22-09-20 A3 TIC
 • Collegevoorstel beslissing op bezwaarschriften blaashal HCOB op sportpark De Pas te Elst (HOV-21-0699)
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/12/2022
 • TIC
 • 22-09-20 A4 TIC
 • Snelle fietsroute VeluweWaalpad
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/5/2022
 • informatiememo
 • 22-09-20 A1 informatiememo
 • Verzoek om informatie over hoofdlijnenbrieven en nota’s van de regering
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/27/2022
 • informatiememo
 • 22-07-12 A9 Informatiememo
 • Nieuwe programma-indeling in kadernota
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/27/2022
 • TIC
 • 22-07-12 A14 TIC
 • Meicirculaire 2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/27/2022
 • informatiememo
 • 22-07-12 A10 Raadsinformatiebrief
 • Toeslagenaffaire 2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/27/2022
 • informatiememo
 • 22-07-12 A11 Informatiememo
 • Gastvrije Waaldijk (GVWD)
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/27/2022
 • TIC
 • 22-07-12 A13 TIC
 • Vaststellen projectopdracht Op Zuid in Zetten, fase 2
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/27/2022
 • TIC
 • 22-07-12 A12 TIC
 • Toegang Meedoenregeling voor Oekraïense vluchtelingen
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/21/2022
 • TIC
 • 22-07-12 A8 TIC
 • Collegevoorstel stedenbouwkundige uitgangspunten MFSC Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/21/2022
 • informatiememo
 • 22-07-12 A4 Informatiememo
 • Motie beleidsindicatoren
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/21/2022
 • informatiememo
 • 22-07-12 A6 Informatiememo
 • Bestemmingsplan De Pas
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/21/2022
 • TIC
 • 22-07-12 A7 TIC
 • Voorstel tijdelijke ingebruikname locatie Mozartstraat
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/21/2022
 • informatiememo
 • 22-07-12 A5 Informatiememo
 • Uitkomst regionale aanbesteding Aardgas
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/14/2022
 • TIC
 • 22-07-12 A3 TIC
 • Jaarrekening en ontwerpbegroting Park Lingezegen
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/14/2022
 • TIC
 • 22-07-12 A2 TIC
 • K1 2022 monitor sociaal domein
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/7/2022
 • TIC
 • 22-07-12 A1 TIC
 • Integraal verkeersplan Oosterhout
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/31/2022
 • TIC
 • 22-06-21 A4 TIC
 • Beleidslijn opvang Oekraïense vluchtelingen in particuliere panden
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/31/2022
 • TIC
 • 22-06-21 A5 TIC
 • Beleidsregels studietoeslag gemeente Overbetuwe 2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/31/2022
 • TIC
 • 22-06-21 A6 TIC
 • Subsidieregelingen besteding resterende coronagelden 2020-2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/31/2022
 • informatiememo
 • 22-06-21 A3 Informatiememo
 • Proces kadernota, uitvoeringsprogramma en begroting 2023
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/24/2022
 • TIC
 • 22-06-21 A2 TIC
 • Financiering eenmalige kosten primair onderwijs Oekraïense leerlingen
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/12/2022
 • TIC
 • 22-06-21 A1 TIC
 • Vaststellen portefeuilleverdeling
 • College B&W
 • informatie
 • 5/10/2022
 • TIC
 • 22-05-24 A7 TIC
 • B&W voorstel projectopdracht uitvoeringsplan Land van Tap
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/25/2022
 • informatiememo
 • 22-05-24 A6 Informatiememo
 • ENSIA 2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/19/2022
 • informatiememo
 • 22-05-24 A5 Informatiememo
 • Hart van Oosterhout
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/19/2022
 • informatiememo
 • 22-05-24 A4 Informatiememo
 • Beantwoording moties 'Doorpakken voor Driel' en project Biezenkamp te Driel
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/12/2022
 • TIC
 • 22-05-24 A3 TIC
 • Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/5/2022
 • informatiememo
 • 22-05-24 A1 Informatiememo
 • Omgevingsfonds Knoop 38
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/5/2022
 • TIC
 • 22-05-24 A2 TIC
 • Intentieverklaring ‘Energiecorridor A15-Betuweroute
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/29/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A34 TIC
 • Beleid tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen in particuliere panden
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/29/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A35 TIC
 • Situatie Oekraïne in relatie tot Gazprom
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/22/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A33 TIC
 • Plaatsen blaashal over Multi court Vitaal Sportpark de Pas
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/22/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A30 TIC
 • Uitwerking vervolg Covid-maatregelen bij gedeeltelijke sluiting
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/22/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A29 TIC
 • Toezichtstrategie Milieu Omgevingsdienst Regio Arnhem 2022-2025
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/22/2022
 • informatiememo
 • 22-04-19 A28 Informatiememo
 • HaltetaxiRRReis
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/22/2022
 • informatiememo
 • 22-04-19 A27 Informatiememo
 • Inzicht in direct uitgeefbare bedrijfskavels en de ontwikkeling van nieuwe bedrijfskavels
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/22/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A32 TIC
 • Overhevelingen en resultaatbestemming 2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/22/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A31 TIC
 • Regionaal beleidskader internationale werknemers Arnhem-Nijmegen
 • College B&W
 • 3/22/2022
 • informatiememo
 • 22-04-19 A26 Informatiememo
 • Invulling en afronding motie ‘Werkgroep Invoering Omgevingswet’
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/15/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A22 TIC
 • Ambitie en samenwerking Boven-Linge
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/15/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A24 TIC
 • Intrekken van de aanslagen precariobelasting 2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/15/2022
 • informatiememo
 • 22-04-19 A20 Informatiememo
 • Voortzetting contract inkoop duurzame elektriciteit
 • College B&W
 • kennisname