Amendementen

DatumTitelIndieners
 • 9/8/2020
 • 20-09-08.11 amendement D66, CU, PvdA, GL RES
 • 6/9/2020
 • 20-06 AMENDEMENT PvdA, CU Projectenboek en grondexploitaties
 • 5/12/2020
 • 20-04 Amendement VVD, GBO, BOB, CU, PvdA, D66 BP Grintpad Herveld - 2
 • 5/12/2020
 • 20-05 AMENDEMENT PvdA, GL advisering lokaal publieke media-instelling
 • 2/4/2020
 • 20-03 Amendement raadsbreed Rekenkamerrapport duurzaamheid
 • alle fracties
 • 2/4/2020
 • 20-02 Amendement VVD, GBO, CU, CDA Bedenkingen Addendum Overeenkomst Knoop 38
 • 1/7/2020
 • 20-01 Amendement VVD CDA D66 GBO rekenkamercie sociaal kernteam
 • 12/3/2019
 • A-18 Raadsbreed amendement behorende bij uitgangspunten en wegingscriteria nieuwe woonwagenstandplaatsen-aangenomen
 • alle fracties
 • 12/3/2019
 • A-19 Raadsbreed amendement wijziging opstaptarief Wmo 2015
 • alle fracties
 • 11/12/2019
 • A-16 PvdA, CU, GL en CDA over financiering Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen
 • 11/12/2019
 • A-17 VVD, CDA en GBO over lidmaatschap ODRA en andere GR's van Werkgeversvereniging niet-gemeenten VNG
 • 10/1/2019
 • A-15 VVD en CDA over voorstel scenario's doelgroepenvervoer
 • 9/3/2019
 • A-14 BOB en PvdA over aanpassen beleid externe veiligheid t.b.v. realisatie Railterminal Gelderland
 • 9/3/2019
 • A-13 PvdA, CU, BOB, D66, GL, VVD over rapport rekenkamercommissie m.b.t. burgerparticipatie
 • 7/2/2019
 • A-10 Amendement PvdA en GL over 75 jaar vrijheid herdenken met bronzen beeld generaal Sosabowski
 • 7/2/2019
 • A-12 GBO, PvdA en GL over knuffelbijen
 • 7/2/2019
 • A-11 VVD en GBO over woonwagens
 • 7/2/2019
 • A-09 Amendement BOB, CDA, GL, D66 en GBO over veilige Ceintuurbaan Westeraam uitgebreid
 • 6/25/2019
 • 19-07 Amendement alle fracties over milieustraat
 • alle fracties
 • 6/25/2019
 • 19-08 Amendement GL, PvdA en CDA over ODRA jaarstukken 2018 en begroting 2020
 • 6/5/2019
 • 19-06 Amendement CDA over zienswijze begroting 2020 VGGM en jaarrekening VGGM 2018
 • alle fracties
 • 4/18/2019
 • 19-05 Amendement VVD over ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland
 • alle fracties
 • 2/26/2019
 • 19-02 Amendement BOB over wijzigingsverordening Winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe 2013
 • 2/26/2019
 • 19-04 Amendement GL over lokale inclusie agenda
 • 2/26/2019
 • 19-03 Amendement CDA over Visie op de organisatie van het Sociaal Domein
 • 1/15/2019
 • 19-01 Amendement alle fracties over voorontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) Railterminal
 • alle fracties
 • 11/13/2018
 • 18-12 Amendement CDA, D66, GL ivm kennisname Veilig Thuis Gelderland-Midden
 • 11/13/2018
 • 18-13 Amendement CDA, D66, GL ivm opname bestemmingsreserve MGR-SDCG
 • 11/6/2018
 • 18-10 Amendement VVD, GL ivm budget voor preventie jeugdzorg
 • 11/6/2018
 • 18-09 Amendement CDA, GBO, PvdA, VVD, D66, GL over nwe lasten voor Zicht op de Rijn
 • 11/6/2018
 • 18-11 Amendement VVD, D66, CU, CDA,GBO, PvdA ivm groenonderhoud en openbare ruimte op niveau
 • 10/2/2018
 • 18-08 Amendement VVD over bp Driel, Fazantstraat-Korte Molenstraat
 • 9/4/2018
 • 18-07 Amendement CU, CDA, BBO, D66, VVD ivm bp en beeldkwaliteitsplan Valburg Zuid
 • 7/3/2018
 • 18-04 Amendement A-6 over revitaliseren dorpscentra Driel en Oosterhout
 • CDA
 • 7/3/2018
 • 18-05 Amendement A-7 over van kadernota naar uitvoeringsprogramma
 • CDA
 • 7/3/2018
 • 18-06 Amendement A-9 over Sociaal Domein
 • 7/3/2018
 • 18-03 Amendement A-2 over groenonderhoud en openbare ruimte op niveau
 • 7/3/2018
 • 18-02 Amendement A-1 over doelgericht handhaven
 • 5/29/2018
 • 18-01 Amendement CDA, GBO en VVD over meerjarenprogrammabegroting doelgroepenvervoer
 • 2/20/2018
 • 33. Amendement over De Wanmolen Zetten
 • CU
 • 2/20/2018
 • 34. Amendement over duurzaamheidsdoelstellingen in exploitatieovereenkomsten
 • Groenlinks
 • 11/7/2017
 • 32. Amendement over De Pas op weg naar Vitaal Sportpark
 • 10/24/2017
 • 30. Amendement over kaders Knoop 38/Railterminal Gelderland
 • 10/24/2017
 • 31. Amendement over aanscherping conceptbrief aan GO Arnhem Nijmegen
 • 7/4/2017
 • 29. Amendement over financiering online Dorpsplein en digitaal Zorgplatform
 • 6/12/2017
 • 24. Amendement nieuwbouw OBC op de Vinkenhof te Elst
 • 6/12/2017
 • 27. Amendement brief raad Overbetuwe aan de directie van Presikhaaf Bedrijven
 • alle fracties
 • 6/12/2017
 • 25. Amendement vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Oosterhout, Hoge Wei
 • 6/12/2017
 • 28. Amendement jaarstukken ODRA 2016, 1e begrotingswijziging 2017, partnerrapportage 2016 en ontwerp MJPB 2018-2021
 • 6/12/2017
 • 26. Amendement zienswijze en reactie op concept begroting 2018 van de raad Overbetuwe aan het dagelijks bestuur van Park Lingezegen