Moties

DatumTitelIndieners
 • 7/4/2023
 • M6 Motie PvdA VVD GL Focus binnen Samen aan zet!-aangenomen
 • 7/4/2023
 • M2 motie BOB GBO CDA betere dienstverlening lagere kosten medisch afval-aangenomen
 • 5/30/2023
 • 23-05-30.13 motie GBO, CDA Toeristisch Platform - aangenomen
 • 4/18/2023
 • 23-04-18 Motie buiten de agenda VVD, BOB, CU Bebouwing Schuytgraaf rand Overbetuwe-aangenomen
 • 4/18/2023
 • 23-04-18.10 Motie CDA Voorrang voor Randwijk-aangenomen
 • CDA
 • 4/18/2023
 • 23-04-18 motie buiten de agenda BOB GL D66 CDA maatschappelijk vastgoed in Elst Overbetuwe-aangenomen
 • 3/14/2023
 • 23-03-14 Motie buiten de agenda CDA, GBO, GL, BOB, D66 Naderingsroute Schiphol over Overbetuwe-aangenomen
 • 3/14/2023
 • 23-03-14 Motie GL, CDA, GBO, BOB, D66 Vluchteling verdient beter-aangenomen
 • 2/7/2023
 • 23-02-07.12 Motie CDA, GBO, GL Exploitatie toekomstig Hart van Oosterhout-aangepast-aangenomen
 • 12/6/2022
 • 22-12-06 Motie CDA, D66, CU, GL, GBO Actieve informatievoorziening GMR-aangenomen
 • 11/15/2022
 • 22-11-15.10 Motie CDA, GBO Actualisatie archeologiebeleid-aangenomen
 • 11/15/2022
 • 22-11-15.11 Motie CU, D66 Regionale Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley-aangenomen
 • 11/15/2022
 • 22-11-15.12 motie GBO, CDA, GL financiele informatie-aangenomen
 • 11/8/2022
 • 22-11-08.06 M5 Motie BOB, PvdA, D66 klimaatadaptatie en groenstructuur-aangenomen
 • 11/8/2022
 • 22-11-08.06 M9 Motie raadsbreed Bouw De Kruisakkers-aangenomen
 • alle fracties
 • 11/8/2022
 • 22-11-08.06 M17 Motie CU, PvdA, D66, GL Steenbreek-aangenomen
 • 11/8/2022
 • 22-11-08.06 M14 Motie CDA, GL, D66, GBO, BOB, PvdA, CU Toewijzingsbeleid Woonwagens-aangenomen
 • 11/8/2022
 • 22-11-08.06 M11 Motie raadsbreed Versnel bouw Land van Tap-aangenomen
 • alle fracties
 • 11/8/2022
 • 22-11-08.06 M7 Motie BOB, D66, CU, PvdA makelpunt Overbetuwe-aangenomen
 • 9/20/2022
 • 22-09-20.18 MOTIE VVD BOB D66 PvdA CU Overwegen alternatieven- aangepast-aangenomen
 • 9/20/2022
 • 22-09-20 Motie BOB, CDA, PvdA, GL, GBO, CU MOTIE proces windpark-aangenomen
 • 7/12/2022
 • 22-07-12 Motie CDA Vrijwilligers in hun kracht-aangenomen
 • CDA
 • 7/5/2022
 • 22-07-05 M-2 PvdA BOB D66 VVD CU hogere structurele bijdrage initiatieven voor ontmoeting-aangepast
 • 7/5/2022
 • 22-07-05 M-3 VVD PvdA D66 CU Krapte op de arbeidsmarkt en vitale functies
 • 6/21/2022
 • 22-11 Motie BOB, VVD, PvdA, GL, D66, CU Goede leesbaarheid openbare mededelingen-aangenomen
 • 6/21/2022
 • 22-12 motie BOB D66 PvdA GBO GL CDA toeristenbelasting-aangepast-aangenomen
 • 6/21/2022
 • 22-09 motie D66, CDA, CU, GL, VVD RAC-leden Overbetuwe vergaderplanning-aangenomen
 • 6/21/2022
 • 22-10 Motie D66, CU, BOB, GL, GBO, CDA Jongerenparticipatie-aangenomen
 • 5/24/2022
 • 22-08 Motie BOB PvdA, D66, GL, CU Geen Grip Zonder Begrip-gewijzigd-aangenomen
 • 5/24/2022
 • 22-07 Motie PvdA, GL, CU, GBO instellen wooncoach en voorrangsbeleid oudere huurders-aangenomen
 • 4/19/2022
 • 22-06 Motie BOB, GBO, PvdA, CU, GL, CDA doorzoekbaarheid raadsinformatie - aangenomen
 • 4/19/2022
 • 22-04 Motie PvdA eerdere invoering gewijzigde kostendelersnorm-aangenomen
 • PvdA
 • 4/19/2022
 • 22-05 motie BOB, D66, PvdA, VVD, CU, GBO, GL, CDA ivm woningsplitsing-aangenomen
 • alle fracties
 • 2/15/2022
 • 22-02 Motie GL PvdA Inspanningsverplichting circulair bouwen Driel Zuidoost-aangenomen
 • 2/15/2022
 • 22-01 motie D66 en CU Hart van oosterhout participatie en gezonde exploitatie-aangenomen
 • 2/15/2022
 • 22-03 Motie raad PvdA, CDA, GBO, CU, VVD, GL Doorpakken voor Driel-aangenomen
 • 12/7/2021
 • 21-21 Motie raadsbreed Toekenning bijzondere grafrechten voor KNIL militairen in Elst
 • alle fracties
 • 12/7/2021
 • 21-20 Motie raadsbreed VGGM hulpverleningsvoertuigen
 • alle fracties
 • 11/9/2021
 • 21-19Motie BOB, CDA CU, D66 PvdA A325 omgeving
 • 11/9/2021
 • 21-18 Motie PvdA, GL, D66, CU noodopvang statushouders en asielzoekers
 • 11/9/2021
 • 21-17 Motie D66 GBO BOB PvdA GL CU CDA VVD Lichthinderonderzoek Verwijs-en reclamemast Park 15 Oosterhout
 • 10/5/2021
 • 21-14 Motie BOB, PvdA, VVD Socialiseren grondvergoeding bij windmolenparken
 • 10/5/2021
 • 21-15 Motie Raadsbreed huisvesting huisartsenpraktijken Elst-aangenomen
 • alle fracties
 • 10/5/2021
 • 21-16 Motie VVD, BOB, CU Voortgang tarievenbeleid en kostendekkendheid
 • 6/22/2021
 • 21-12 motie CDA, VVD, GL, BOB windmolenparken Midden Betuwe
 • 6/22/2021
 • 21-13 Motie GroenLinks, PvdA, CU focus inrichting wijken van doorstroming naar verblijf
 • 5/25/2021
 • 21-11 Motie CDA, GL, VVD, GBO, D66, CU Heroverwegen Reclamenota inzake masten
 • 5/25/2021
 • 21-10 Motie BOB, PvdA, D66 ruimte voor de gebiedstafel Windpark Midden-Betuwe
 • 5/25/2021
 • 21-09 Motie GroenLinks- BOB PvdA 50% eigendom duurzame energie
 • 4/20/2021
 • 21-07 Motie CDA, D66, GL, PvdA, BOB Dagbesteding toegankelijk en van goede kwaliteit