Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering - 7 april 2015

Locatie: Vijverzaal
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter:
Bundel:
pdf Agendabundel (18.5MB)

01
Opening, vaststellen agenda
02
Vaststellen notulen van de vergadering van 3 februari 2015, inclusief toezeggingenlijst
03
Mededelingen
03.a
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
03.b
Terugkoppeling uit Unie Commissies
04.B
Bespreekstukken
04.B.01
Jaarverslag 2014 inclusief financiele jaarrekening
04.H
Hamerstukken
05
Informatie
05.01
Tien gouden regels om jeugd en jongeren meer te betrekken bij het werk van het waterschap
06
Rondvraag en sluiting