Vergaderkalender

link naar deze pagina

Afdeling* Westland - 5 november 2008

Locatie: Pleincentrum Naaldwijk
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 12:00
Voorzitter:
Toelichting: Let op 28/10, na storing, doc's agendapunten 4e en 5 opnieuw gekoppeld.
Bundel:
pdf Agendabundel (19.6MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Notulen vergadering (20 mei en 8 juli 2008)
3
Actiepuntenlijst
4
Mededelingen en ingekomen stukken
4.a
Voortgang Waterplan Westland (mondeling)
4.b
Voortgang Waterplan Hoek van Holland (mondeling)
4.c
Oranjebuitenpolder
4.d
Peilbesluit Boschpolder
4.e
Voorkeursmaatregelen polder Staalduinen
4.f
Waalblok waterbergingsmaatregelen
5
Begroting 2009
6
Ontwerp-waterbeheerplan 2010-2015
7
Plantengroei en onderhoud boezem (gebied afd.Westland)
8
Rondvraag
9
Sluiting