Vergaderkalender

link naar deze pagina

Afdeling* Midden-Delfland en Waterweg - 30 oktober 2008

Locatie: Gemeenlandshuis Maassluis
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 12:00
Voorzitter:
Bundel:
pdf Agendabundel (25.1MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2.a
Reconstructie Midden-Delfland (s.v.z.)
2.b
Waterlopen in de Zouteveense polder (zie actiepunt 638 – actiepuntenlijst)
3
Ontwerp-waterbeheerplan 2010-2015
4
Notulen vergadering d.d. 28 augustus 2008
5
Actiepuntenlijst
6
Mededelingen en ingekomen stukken
7
Begroting 2009
8
Groenblauwe diensten
9
Vaststellen wateropgave en voorkeursmaatregelen Schiedam
10
Bestuurlijke ambitieverklaring "Hof van Delfland"
11
Rondvraag
12
Sluiting