Moties

DatumTitelIndieners
 • 3/19/2024
 • 24-03-19 Motie CU BOB D66 GL jongeren stimuleren om te stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen-aangenomen
 • 3/19/2024
 • 24-03-19 Motie buiten de agenda CDA, GBO, BOB GL Start bouw Heteren Zuid-aangenomen
 • 2/20/2024
 • 24-02-20.09 Motie BOB, PvdA, CU een slimme overheid is tijdig voorbereid-aangepast-aangenomen
 • 2/20/2024
 • 24-02-20.17 Motie raadsbreed Behoud provinciale middelen voor afslag 38 en voor groei in balans-aangepast-aangenomen
 • alle fracties
 • 2/20/2024
 • 24-02-20.20 motie PvdA, CU, D66, CDA versie 3 inzicht in koers en opbrengsten Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen-aangenomen
 • 1/23/2024
 • 24-01-23.10 motie PvdA, CDA, D66, GL Uitvoeringsplan en financiering Land van Tap-aangenomen
 • 12/12/2023
 • 23-12-12.14 Motie BOB slagingskansen woningzoekenden-aangepast-aangenomen
 • BOB
 • 12/12/2023
 • 23-12-12.13 Motie D66 goedkope_koop aangepast-aangenomen
 • D66
 • 11/7/2023
 • 23-11-07 M3 Motie D66 VVD BOB de vaart in verkeersveiligheid-versie 3-aangenomen
 • 11/7/2023
 • 23-11-07 M6 Motie PvdA CU Optimale inrichting dienstverlening sociaal domein voor onze inwoners-versie 2-aangenomen
 • 11/7/2023
 • 23-11-07 M4 Motie D66 PvdA GL Onderwijshuisvesting-versie 2-aangenomen
 • 11/7/2023
 • 23-11-07 M10 Motie CU PvdA D66 VVD BOB GL Integrale (financiĆ«le) afwegingen-DEF-aangenomen
 • 11/7/2023
 • 23-11-07 M9 Motie VVD CU D66 BOB PvdA Inwoner participatie met kaders-versie 2-aangenomen
 • 11/7/2023
 • 23-11-07 M5 Motie PvdA D66 CU Onderzoek naar lucht binnen begroting-versie 2-aangenomen
 • 11/7/2023
 • 23-11-07 M13 motie PvdA D66 Duidelijkheid over armoedeval in Overbetuwe-aangenomen
 • 11/7/2023
 • 23-11-07 M7 Motie PvdA Aardgas vrije wijken-aangenomen
 • PvdA
 • 11/7/2023
 • 23-11-07 M8 Motie VVD BOB CU Echt betaalbare woningen in Overbetuwe-versie 3-aangenomen
 • 9/12/2023
 • 23-09-12.10 Motie CDA, PvdA, BOB, VVD, GL Raad in positie brengen-aangenomen
 • 7/4/2023
 • M2 motie BOB GBO CDA betere dienstverlening lagere kosten medisch afval-aangenomen
 • 7/4/2023
 • M6 Motie PvdA VVD GL Focus binnen Samen aan zet!-aangenomen
 • 6/27/2023
 • 23-06-27.13 MOTIE VGGM VVD CDA CU GL GBO D66 uitnodiging bespreking budget- en organisatieontwikkeling 230624_aangenomen
 • 5/30/2023
 • 23-05-30.13 motie GBO, CDA Toeristisch Platform - aangenomen
 • 4/18/2023
 • 23-04-18 motie buiten de agenda BOB GL D66 CDA maatschappelijk vastgoed in Elst Overbetuwe-aangenomen
 • 4/18/2023
 • 23-04-18 Motie buiten de agenda VVD, BOB, CU Bebouwing Schuytgraaf rand Overbetuwe-aangenomen
 • 4/18/2023
 • 23-04-18.10 Motie CDA Voorrang voor Randwijk-aangenomen
 • CDA
 • 3/14/2023
 • 23-03-14 Motie buiten de agenda CDA, GBO, GL, BOB, D66 Naderingsroute Schiphol over Overbetuwe-aangenomen
 • 3/14/2023
 • 23-03-14 Motie GL, CDA, GBO, BOB, D66 Vluchteling verdient beter-aangenomen
 • 2/7/2023
 • 23-02-07.12 Motie CDA, GBO, GL Exploitatie toekomstig Hart van Oosterhout-aangepast-aangenomen
 • 12/6/2022
 • 22-12-06 Motie CDA, D66, CU, GL, GBO Actieve informatievoorziening GMR-aangenomen
 • 11/15/2022
 • 22-11-15.10 Motie CDA, GBO Actualisatie archeologiebeleid-aangenomen
 • 11/15/2022
 • 22-11-15.12 motie GBO, CDA, GL financiele informatie-aangenomen
 • 11/15/2022
 • 22-11-15.11 Motie CU, D66 Regionale Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley-aangenomen
 • 11/8/2022
 • 22-11-08.06 M9 Motie raadsbreed Bouw De Kruisakkers-aangenomen
 • alle fracties
 • 11/8/2022
 • 22-11-08.06 M14 Motie CDA, GL, D66, GBO, BOB, PvdA, CU Toewijzingsbeleid Woonwagens-aangenomen
 • 11/8/2022
 • 22-11-08.06 M17 Motie CU, PvdA, D66, GL Steenbreek-aangenomen
 • 11/8/2022
 • 22-11-08.06 M11 Motie raadsbreed Versnel bouw Land van Tap-aangenomen
 • alle fracties
 • 11/8/2022
 • 22-11-08.06 M5 Motie BOB, PvdA, D66 klimaatadaptatie en groenstructuur-aangenomen
 • 11/8/2022
 • 22-11-08.06 M7 Motie BOB, D66, CU, PvdA makelpunt Overbetuwe-aangenomen
 • 9/20/2022
 • 22-09-20.18 MOTIE VVD BOB D66 PvdA CU Overwegen alternatieven- aangepast-aangenomen
 • 9/20/2022
 • 22-09-20 Motie BOB, CDA, PvdA, GL, GBO, CU MOTIE proces windpark-aangenomen
 • 7/12/2022
 • 22-07-12 Motie CDA Vrijwilligers in hun kracht-aangenomen
 • CDA
 • 7/5/2022
 • 22-07-05 M-2 PvdA BOB D66 VVD CU hogere structurele bijdrage initiatieven voor ontmoeting-aangepast
 • 7/5/2022
 • 22-07-05 M-3 VVD PvdA D66 CU Krapte op de arbeidsmarkt en vitale functies
 • 6/21/2022
 • 22-12 motie BOB D66 PvdA GBO GL CDA toeristenbelasting-aangepast-aangenomen
 • 6/21/2022
 • 22-11 Motie BOB, VVD, PvdA, GL, D66, CU Goede leesbaarheid openbare mededelingen-aangenomen
 • 6/21/2022
 • 22-09 motie D66, CDA, CU, GL, VVD RAC-leden Overbetuwe vergaderplanning-aangenomen
 • 6/21/2022
 • 22-10 Motie D66, CU, BOB, GL, GBO, CDA Jongerenparticipatie-aangenomen
 • 5/24/2022
 • 22-08 Motie BOB PvdA, D66, GL, CU Geen Grip Zonder Begrip-gewijzigd-aangenomen
 • 5/24/2022
 • 22-07 Motie PvdA, GL, CU, GBO instellen wooncoach en voorrangsbeleid oudere huurders-aangenomen
 • 4/19/2022
 • 22-04 Motie PvdA eerdere invoering gewijzigde kostendelersnorm-aangenomen
 • PvdA