Moties

DatumTitelIndieners
 • 4/19/2022
 • 22-05 motie BOB, D66, PvdA, VVD, CU, GBO, GL, CDA ivm woningsplitsing-aangenomen
 • alle fracties
 • 4/19/2022
 • 22-04 Motie PvdA eerdere invoering gewijzigde kostendelersnorm-aangenomen
 • PvdA
 • 4/19/2022
 • 22-06 Motie BOB, GBO, PvdA, CU, GL, CDA doorzoekbaarheid raadsinformatie - aangenomen
 • 2/15/2022
 • 22-02 Motie GL PvdA Inspanningsverplichting circulair bouwen Driel Zuidoost-aangenomen
 • 2/15/2022
 • 22-01 motie D66 en CU Hart van oosterhout participatie en gezonde exploitatie-aangenomen
 • 2/15/2022
 • 22-03 Motie raad PvdA, CDA, GBO, CU, VVD, GL Doorpakken voor Driel-aangenomen
 • 12/7/2021
 • 21-21 Motie raadsbreed Toekenning bijzondere grafrechten voor KNIL militairen in Elst
 • alle fracties
 • 12/7/2021
 • 21-20 Motie raadsbreed VGGM hulpverleningsvoertuigen
 • alle fracties
 • 11/9/2021
 • 21-19Motie BOB, CDA CU, D66 PvdA A325 omgeving
 • 11/9/2021
 • 21-18 Motie PvdA, GL, D66, CU noodopvang statushouders en asielzoekers
 • 11/9/2021
 • 21-17 Motie D66 GBO BOB PvdA GL CU CDA VVD Lichthinderonderzoek Verwijs-en reclamemast Park 15 Oosterhout
 • 10/5/2021
 • 21-14 Motie BOB, PvdA, VVD Socialiseren grondvergoeding bij windmolenparken
 • 10/5/2021
 • 21-15 Motie Raadsbreed huisvesting huisartsenpraktijken Elst-aangenomen
 • alle fracties
 • 10/5/2021
 • 21-16 Motie VVD, BOB, CU Voortgang tarievenbeleid en kostendekkendheid
 • 6/22/2021
 • 21-13 Motie GroenLinks, PvdA, CU focus inrichting wijken van doorstroming naar verblijf
 • 6/22/2021
 • 21-12 motie CDA, VVD, GL, BOB windmolenparken Midden Betuwe
 • 5/25/2021
 • 21-11 Motie CDA, GL, VVD, GBO, D66, CU Heroverwegen Reclamenota inzake masten
 • 5/25/2021
 • 21-09 Motie GroenLinks- BOB PvdA 50% eigendom duurzame energie
 • 5/25/2021
 • 21-10 Motie BOB, PvdA, D66 ruimte voor de gebiedstafel Windpark Midden-Betuwe
 • 4/20/2021
 • 21-07 Motie CDA, D66, GL, PvdA, BOB Dagbesteding toegankelijk en van goede kwaliteit
 • 4/20/2021
 • 21-06 Motie BOB, PvdA GL D66 zienswijze vergunning versie 2
 • 4/20/2021
 • 21-08 Motie CDA Actualiseren Wmo- en jeugdverordening
 • CDA
 • 3/23/2021
 • 21-05 Motie BOB, CDA, PvdA, D66, CU, VVD, GBO, GL ivm plaquette Molukkers
 • alle fracties
 • 3/23/2021
 • 21-04 Motie CU, PvdA en CDA Aanwijzen Raadsrapporteurcoördinator 23 maart 2021
 • 2/23/2021
 • 21-03 Motie D66, GL, CDA, PvdA, GBO, CU, BOB Uitgangspuntennotitie woonagenda 2025
 • 1/26/2021
 • 21-01 Motie PvdA, BOB, D66, CU, GL concrete maatregelen verkeersveiligheid Aurelius
 • 1/26/2021
 • 21-02 motie GL, BOB, PvdA Parallelle livestreams
 • 12/8/2020
 • 20-18 Motie instellen raadswerkgroep sociaal domein
 • alle fracties
 • 12/8/2020
 • 20-17 Motie Brief aan provincie ikv meerjarenbegroting
 • 12/8/2020
 • 20-19 motie CDA GBO groene en sociale invulling Vriezenenck Elst
 • 11/10/2020
 • 20-16 Motie PvdA, D66 Waardering voor boa’s
 • 11/3/2020
 • 20-13 Motie D66, PvdA en GBO verkeersveiligheid
 • 11/3/2020
 • 20-15 Motie BOB D66 PvdA GL Omgevingsverordening Railterminal Gelderland
 • 11/3/2020
 • 20-09 Motie CDA D66 CU Sociaal Maatschappelijke verenigingen
 • 11/3/2020
 • 20-11 Motie D66 GL Motie wasbare luiers
 • 11/3/2020
 • 20-10 Motie PvdA CU D66 van baan naar baan in corona-tijd
 • 11/3/2020
 • 20-14 Motie GBO D66 raden in verzet
 • 11/3/2020
 • 20-12 Motie D66 BOB PvdA GL realistische kosten sociaal domein
 • 9/8/2020
 • 20-08 Motie Werkgroep Invoering Omgevingswet
 • alle fracties
 • 7/7/2020
 • 20-07 motie GL en PvdA Dierenwelzijn op agenda
 • 6/30/2020
 • 20-05 Motie PvdA, BOB, CU, D66, GL Kaderbrief 2021
 • 6/30/2020
 • 20-06 Motie GroenLinks en BOB meerjarige integrale analyse besparingsmogelijkheden DEF
 • 5/12/2020
 • 20-04 Motie VVD-BOB-PvdA - Burgerparticipatie bij afwijking bestemmingsplan - versie 2
 • 3/10/2020
 • 20-03 Motie GL-CDA-D66-PvdA-CU-GBO Hulp aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen V2
 • 2/4/2020
 • 20-02 Motie VVD, D66 en CU over veiligheid en vuurwerk
 • 2/4/2020
 • 20-01 Motie GL, PvdA, CU, D66, GBO en CDA over signaal aan minister de Jonge m.b.t. tekort sociaal domein
 • 11/12/2019
 • 19-37 Motie VVD, D66 en CDA over flexwoningen voor spoedzoekers
 • 11/12/2019
 • 19-40 Motie CDA, CU, BOB, GBO, PvdA, D66 en GL over stikstof is een probleem van ons allemaal
 • 11/12/2019
 • 19-38 Motie CU, PvdA, GL en D66 over duurzame daken (gemeentelijk) vastgoed
 • 11/12/2019
 • 19-39 Motie GBO, D66 en CDA over vaccinatiegraad