Amendementen

DatumTitelIndieners
 • 1/10/2023
 • 23-01-10.12 Amendement VVD, BOB MFC Wanmolen aanpassen aan gewijzigde huisvesting zorgpartijen-aangenomen
 • 12/6/2022
 • 22-12-06.10 Amendement PvdA BOB CU CDA GBO D66 Samen aan zet_Grondbeleid-aangenomen
 • 12/6/2022
 • 22-12-06.12 AMENDEMENT VVD, CDA, GL normenkader rechtmatigheidsverklaring-aangenomen
 • 11/15/2022
 • 22-11-15.08 Amendement raadsbreed verordening rechtspositie raads- en burgerleden Overbetuwe 2022-aangenomen
 • alle fracties
 • 11/15/2022
 • 22-11-15.09 Amendement CDA, GB, GL Bijstelling benoemingsbesluit gemeentelijke adviescommissie 9 nov-aangenomen
 • 11/8/2022
 • 22-11-08.06 A2 Amendement GL, CDA, D66, BOB, PvdA Dierenwelzijn-aangenomen
 • 11/8/2022
 • 22-11-08.06 A3 Amendement GL, GBO D66, PvdA , CDA Energietoeslag Verruimen-aangenomen
 • 11/8/2022
 • 22-11-08.06 A4 Amendement D66 GL PvdA regenbooggemeente-def-aangenomen
 • 9/20/2022
 • BOB
 • 7/12/2022
 • 22-07-12.08 amendement ChristenUnie, PvdA, VVD, GL, D66, BOB tuinmuren De Pas Elst-aangenomen
 • 7/12/2022
 • 22-07-12.09 Amendement GBO, GL, CDA, BOB, D66 Zuidrand Schuytgraaf-aangenomen
 • 7/12/2022
 • 22-07-12.10 Amendement CDA, VVD, GBO, GL gewijzigde vaststelling BP Herveld Sint Willibrordusstraat 16a-aangenomen
 • 6/21/2022
 • 22-08 amendement D66, CDA, CU, GL, VVD Vaststellen Regionale Agenda GMR voor twee jaar'-aangenomen
 • 5/24/2022
 • 22-04 Amendement CDA, CU, PvdA, BOB, GBO, D66, GL, VVD VGGM_wensen en bedenkingen bij oprichting stichtingen-aangenomen
 • alle fracties
 • 5/24/2022
 • 22-03 Amendement GL, PvdA, VVD, D66, BOB, CU Rekenkamerrapport Van Wob naar Woo-aangenomen
 • 5/24/2022
 • 22-05 Amendement BOB Rekenkamerrapport Dorpsprofielen-gewijzigd-aangenomen
 • BOB
 • 5/24/2022
 • 22-07 Amendement GL, PvdA, VVD, D66, BOB, CU Rekenkamerrapport Klimaatbeleid-aangenomen
 • 5/24/2022
 • 22-06 Amendement CU, BOB Bestemmingsplan Heteren Dorpsstraat 22-aangenomen
 • 2/15/2022
 • 22-02 Amendement BOB Driel Zuid-Oost-2-aangenomen
 • BOB
 • 2/15/2022
 • 22-01 Amendement CDA, PvdA, GL, CU, D66 Hart van Oosterhout-aangenomen
 • 12/7/2021
 • 21-19 Amendement GL, PvdA, CU, CDA, VVD, GBO, D66 Verordening nadeelcompensatie gemeente Overbetuwe 2022
 • 12/7/2021
 • 21-20 Amendement GL, CU, BOB, CDA, D66 Routekaart Duurzaam Overbetuwe 2025
 • 12/7/2021
 • 21-21 21-12-07.11 Amendement BOB, CU, PvdA, GL, D66 De nieuwe Rietgraaf park15 kavel VI
 • 11/9/2021
 • 21-16 Amendement GBO PvdA Economisch Uitvoeringsprogramma
 • 11/9/2021
 • 21-11 Amendement CDA,GBO, GL, D66, CU, PvdA fietsagenda
 • 11/9/2021
 • 21-17 Amendement GL PvdA CU D66 Meer ambitie op klimaatadaptatie en biodiversiteit aangepast
 • 11/9/2021
 • 21-18 Amendement GBO parallelle livestreams-aangepast
 • GBO
 • 11/9/2021
 • 21-13 Amendement CDA, D66, PvdA Kruisakkers in beeld
 • 11/9/2021
 • 21-14 21 Amendement GL PvdA D66 CU Stimuleringsfonds duurzame initiatieven aangepast
 • 11/9/2021
 • 21-15 Amendement VVD, D66, GBO Verhoging OZB maximaal 2 procent
 • 11/9/2021
 • 21-12 Amendement CDA, D66, GL hoogspanning verkabelen
 • 10/5/2021
 • 21-10 Amendement CDA, GL, CU, VVD, GBO, PvdA, D66 Multifunctioneel Sportcentrum Elst-aangenomen
 • 10/5/2021
 • 21-09 Amendement CU GL D66 PvdA Groen Dak Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum Elst
 • 9/7/2021
 • 21-08 Amendement Groenlinks, CU, CDA beleidskader tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten
 • 6/22/2021
 • 21-07 Amendement GBO, BOB, CU, D66, GL, PvdA Zienswijze landschapspark Lingezegen
 • 6/22/2021
 • 21-05 Amendement CDA, GL, VVD, BOB,GBO reclamenota 2019
 • 6/22/2021
 • 21-06 Amendement PvdA, D66, GBO, BOB, GL, CDA verlengen geheimhouding memo RWZ 39-41
 • 6/22/2021
 • 21-08 Amendement CDA VVD CU Zienswijze Jaarstukken en Begroting Park Lingezegen
 • 5/25/2021
 • 21-04 Amendement CDA, VVD, GL, CU, D66 ontwikkelvisie Land van Tap
 • 3/23/2021
 • 21-02 Amendement CU, PvdA en CDA Initiatiefvoorstel Verbonden Partijen raad 23 maart 2021
 • 3/23/2021
 • 21-03 Amendement CDA,CU, D66 Aanvulling Reglement van orde
 • 3/23/2021
 • 21-04 Amendement GBO, CDA, VVD locatiekeuze woonwagenstandplaatsen
 • 2/23/2021
 • 21-01 Amendement CDA, CU, VVD, BOB, D66, PvdA en GBO nieuwbouw Wanmolen
 • 11/10/2020
 • 20-12 PvdA, BOB, GBO Reglement van orde politieke avond gemeente Overbetuwe 2020 Seniorenconvent - aangenomen
 • 11/10/2020
 • 20-14 BOB, PvdA, GL Aankoopregeling Knoop 38
 • 11/10/2020
 • 20-13 VVD, GBO, PvdA Initiatiefvoorstel Reglement van orde politieke avond gemeente Overbetuwe 2020
 • 11/3/2020
 • 20-11 CDA VVD GBO D66 Begroting 2021 ivm inflatie1-aangenomen
 • 11/3/2020
 • 20-10 VVD CDA GBO Hogere dekking leges omgevingsvergunningen - begroting 2021-aangenomen
 • 10/6/2020
 • 20-09 amendement VVD CDA CU D66 BOB DEF milieustraten
 • 10/6/2020
 • 20-08 Amendement raadsbreed ontwerp inpassingsplan railterminal gelderland en hogere waarde wet geluidhinder
 • alle fracties