Memo's en TIC 's

Datum ontvangstTypeOnderwerpAfzenderAfhandeling
 • 9/27/2022
 • informatiememo
 • 22-10-18 A14 Informatiememo
 • Rondetafelgesprek voor nieuw vergunningverlening-, toezicht- en handhavingsbeleid
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/27/2022
 • TIC
 • 22-10-18 A15 TIC
 • Beëindiging huurovereenkomst Sportcafé De Oase
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/27/2022
 • informatiememo
 • 22-10-18 A13 Informatiememo
 • Samen aan zet samenwerking raad en college
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/20/2022
 • TIC
 • 22-10-18 A11 TIC
 • halfjaarsrapportage 2022 monitor sociaal domein
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/20/2022
 • TIC
 • 22-10-18 A12 TIC
 • Vervolg bezwarenprocedure omgevingsvergunning Reethsestraat 21 te Elst (HOV-22-0173)
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/20/2022
 • informatiememo
 • 22-10-18 A10 Informatiememo
 • actualisatie regionale Woondeal
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/15/2022
 • memo
 • 22-09-14 Memo vragen BOB over woningsplitsing
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/13/2022
 • TIC
 • 22-10-18 A7 TIC
 • Participatie GastVrije Waaldijk
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/13/2022
 • informatiememo
 • 22-10-18 A6 Informatiememo
 • Evaluatie Overbetuwe Werkt! Visie op re-integratie
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/13/2022
 • informatiememo
 • 22-10-18 A5 Informatiememo
 • Verkoop van De Schalm BV
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/13/2022
 • TIC
 • 22-10-18 A9 TIC
 • Uitvoeringsprogramma 2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/13/2022
 • TIC
 • 22-10-18 A8 TIC
 • Collegevoorstel vaststellen projectopdracht Herinrichting buitenruimte MFC Valburg en Molenhoekplein Valburg
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/6/2022
 • TIC
 • 22-10-18 A3 TIC
 • Lokaal Hitteplan Overbetuwe 2022-2025
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/6/2022
 • TIC
 • 22-10-18 A2 TIC
 • Subsidie aanschaf duurzame verwarmde terraskussens
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/6/2022
 • TIC
 • 22-10-18 A4 TIC
 • Vaststellen wijzigingsplan “Elst, Beethovenstraat 2-16”
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/6/2022
 • informatiememo
 • 22-10-18 A1 Informatiememo
 • personeelskrapte huishoudelijke ondersteuning
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/30/2022
 • TIC
 • 22-09-20 A19 TIC
 • Aanvraag ontheffing 5e sanctiepakket in verband met de inkoop van gas
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/30/2022
 • TIC
 • 22-09-20 A20 TIC
 • Herinrichting binnenterrein ’t Fort in Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/30/2022
 • TIC
 • 22-09-20 A18 TIC
 • Zakelijk Energieloket Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/30/2022
 • informatiememo
 • 22-09-20 A16 Informatiememo
 • Ontwikkelingen nieuwbouw Wanmolen
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/30/2022
 • informatiememo
 • 22-09-20 A17 Informatiememo
 • Plan van aanpak uitvoeringsplan Land van Tap
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/23/2022
 • TIC
 • 22-09-20 A12 TIC
 • beantwoording motie PvdA eerdere invoering kostendelersnorm
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/23/2022
 • TIC
 • 22-09-20 A15 TIC
 • Collegevoorstel Projectopdracht uitwerken nieuwbouwscenarios zwembad Zetten
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/23/2022
 • TIC
 • 22-09-20 A14 TIC
 • Meerjarenverslag fysieke leefomgeving 2019-2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/23/2022
 • informatiememo
 • 22-09-20 A11 Informatiememo
 • informatiebrief opvang Oekraïners
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/23/2022
 • TIC
 • 22-09-20 A13 TIC
 • Aanpassing Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Overbetuwe 2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/18/2022
 • TIC
 • 22-09-20 A9 TIC
 • Nota Voorkomen misbruik en oneigenlijk gebruik
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/18/2022
 • informatiememo
 • 22-09-20 A5 Informatiememo
 • Voortgang woningbouw
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/18/2022
 • TIC
 • 22-09-20 A10 TIC
 • Intrekken van de aanslagen precariobelasting 2022 en 2023
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/18/2022
 • informatiememo
 • 22-09-20 A6 Informatiememo
 • Park Tergouw
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/18/2022
 • informatiememo
 • 22-09-20 A8 Informatiememo
 • standpunt 5e sanctiepakket in verband met de inkoop van gas
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/18/2022
 • informatiememo
 • 22-09-20 A7 Informatiememo
 • Verbeteren van de vindbaarheid, doorzoekbaarheid en toegankelijkheid van raadsinformatie
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/12/2022
 • TIC
 • 22-09-20 A3 TIC
 • Collegevoorstel beslissing op bezwaarschriften blaashal HCOB op sportpark De Pas te Elst (HOV-21-0699)
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/12/2022
 • TIC
 • 22-09-20 A2 TIC
 • Intentieovereenkomst De Pas – deelgebied Ten Brinke
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/12/2022
 • TIC
 • 22-09-20 A4 TIC
 • Snelle fietsroute VeluweWaalpad
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/5/2022
 • informatiememo
 • 22-09-20 A1 informatiememo
 • Verzoek om informatie over hoofdlijnenbrieven en nota’s van de regering
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/27/2022
 • informatiememo
 • 22-07-12 A9 Informatiememo
 • Nieuwe programma-indeling in kadernota
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/27/2022
 • TIC
 • 22-07-12 A12 TIC
 • Toegang Meedoenregeling voor Oekraïense vluchtelingen
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/27/2022
 • informatiememo
 • 22-07-12 A11 Informatiememo
 • Gastvrije Waaldijk (GVWD)
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/27/2022
 • informatiememo
 • 22-07-12 A10 Raadsinformatiebrief
 • Toeslagenaffaire 2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/27/2022
 • TIC
 • 22-07-12 A14 TIC
 • Meicirculaire 2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/27/2022
 • TIC
 • 22-07-12 A13 TIC
 • Vaststellen projectopdracht Op Zuid in Zetten, fase 2
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/21/2022
 • TIC
 • 22-07-12 A7 TIC
 • Voorstel tijdelijke ingebruikname locatie Mozartstraat
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/21/2022
 • informatiememo
 • 22-07-12 A6 Informatiememo
 • Bestemmingsplan De Pas
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/21/2022
 • informatiememo
 • 22-07-12 A5 Informatiememo
 • Uitkomst regionale aanbesteding Aardgas
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/21/2022
 • TIC
 • 22-07-12 A8 TIC
 • Collegevoorstel stedenbouwkundige uitgangspunten MFSC Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/21/2022
 • informatiememo
 • 22-07-12 A4 Informatiememo
 • Motie beleidsindicatoren
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/14/2022
 • TIC
 • 22-07-12 A3 TIC
 • Jaarrekening en ontwerpbegroting Park Lingezegen
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/14/2022
 • TIC
 • 22-07-12 A2 TIC
 • K1 2022 monitor sociaal domein
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/7/2022
 • TIC
 • 22-07-12 A1 TIC
 • Integraal verkeersplan Oosterhout
 • College B&W
 • kennisname