Memo's en TIC 's

Datum ontvangstTypeOnderwerpAfzenderAfhandeling
 • 6/1/2023
 • memo
 • 23-06-27 A19 Informatiememo
 • Bezoek Boleszkowice
 • kennisname
 • 5/30/2023
 • TIC
 • 23-06-27 A14 TIC
 • Ondertekening intentieovereenkomst bovenregionale verwerving Essentiële Functies G7
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/30/2023
 • TIC
 • 23-06-27 A18 TIC
 • Jaarverslag fysieke leefomgeving 2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/30/2023
 • TIC
 • 23-06-27 A17 TIC
 • Memo Auditcommissie opvolging managementletter 2022 per Q1 2023
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/30/2023
 • TIC
 • 23-06-27 A16 TIC
 • Tussenevaluatie beleidsplan sociaal domein
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/30/2023
 • informatiememo
 • 23-06-27 A13 Informatiememo
 • Motie Raad Hart van Oosterhout
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/30/2023
 • TIC
 • 23-06-27 A15 TIC
 • Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Energiebesparing dorpshuizen en klein mkb gemeente Overbetuwe 2023 (eerste wijziging)
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/23/2023
 • TIC
 • 23-06-27 A12 TIC
 • Ontwerp Huisvestingsverordening Overbetuwe 2024
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/16/2023
 • TIC
 • 23-06-27 A11 TIC
 • Veilig Thuis Gelderland-Midden jaarrekening 2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/16/2023
 • TIC
 • 23-06-27 A10 TIC
 • Integrale jaarmonitor sociaal domein 2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/16/2023
 • informatiememo
 • 23-06-27 A9 Informatiememo
 • Inventarisatie fitheid sportverenigingen
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/9/2023
 • TIC
 • 23-06-27 A4 TIC
 • Verlengen Economisch Uitvoeringsprogramma voor 2023-2024 (2)
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/9/2023
 • TIC
 • 23-06-27 A3 TIC
 • Voorlopig ontwerp herinrichting Poort van Midden Gelderland Noord
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/9/2023
 • TIC
 • 23-06-27 A7 TIC
 • Subsidieregeling aanschaf regenton gemeente Overbetuwe 2023 - 2026
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/9/2023
 • informatiememo
 • 23-06-27 A1 Informatiememo
 • Actualisatie huisvestingsverordening
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/9/2023
 • TIC
 • 23-06-27 A5 TIC
 • Subsidieregeling duurzame activiteiten gemeente Overbetuwe 2023 - 2026
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/9/2023
 • TIC
 • 23-06-27 A8 TIC
 • Voortgangsbericht jeugdzorg met verblijf
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/9/2023
 • informatiememo
 • 23-06-27 A2 Informatiememo
 • Evaluatie beleidsmaatregelen Wmo vraagafhankelijk vervoer 2019
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/9/2023
 • TIC
 • 23-06-27 A6 TIC
 • activiteitenoverzicht Mooiland
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/25/2023
 • TIC
 • 23-05-30 A12 TIC
 • Evaluatie beleidsregel functieverandering en nieuwvestiging in het buitengebied 2008
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/25/2023
 • TIC
 • 23-05-30 A13 TIC
 • ENSIA 2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/25/2023
 • informatiememo
 • 23-05-30 A11 Informatiememo
 • Voortgang woningbouw
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/18/2023
 • informatiememo
 • 23-05-30 A8 Informatiememo
 • Inzet vrijwillige woonadviseur voor gemeente Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/18/2023
 • TIC
 • 23-05-30 A10 TIC
 • Intentieverklaring Regio Deal aanvraag Lifeport Cool Lab – project Flessestraat
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/18/2023
 • TIC
 • 23-05-30 A9 TIC
 • Aangepaste portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/11/2023
 • informatiememo
 • 23-05-30 A2 Informatiememo
 • Inrichting dienstverlening sociaal domein Onderwerp
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/11/2023
 • TIC
 • 23-05-30 A6 TIC
 • 213a onderzoek 2022 SVn producten en Evaluatie SVn producten 2023
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/11/2023
 • informatiememo
 • 23-05-30 A4 Informatiememo
 • Motie Raad Hart van Oosterhout
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/11/2023
 • informatiememo
 • 23-05-30 A3 Informatiememo
 • Zuidrand Schuytgraaf (veld 26 en 27)
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/11/2023
 • informatiememo
 • 23-05-30 A1 Informatiememo
 • Voortgang regionale Verstedelijkingsstrategie
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/11/2023
 • TIC
 • 23-05-30 A7 TIC
 • Economische ontwikkeling Overbetuwe 2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/11/2023
 • informatiememo
 • 23-05-30 A5 Informatiememo
 • Proces om te komen tot een Water- en Rioleringsprogramma (WRP)
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/4/2023
 • TIC
 • 23-04-18 A20 TIC
 • Evaluatie systematiek personeelsbudget 2023
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/31/2023
 • informatiememo
 • 23-04-18 A19 Informatiememo
 • geheimhouding-wijzigingen per 1 april 2023
 • Griffie
 • kennisname
 • 3/30/2023
 • informatiememo
 • 23-04-18 A18 Informatiememo auditcie
 • evaluatie stuurmodel 2020
 • Auditcommissie
 • kennisname
 • 3/28/2023
 • informatiememo
 • 23-04-18 A17 Informatiememo
 • Beantwoording Motie 17- Steenbreek
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/21/2023
 • informatiememo
 • 23-04-18 A10 Informatiememo
 • Monitoring RPW Arnhem-Nijmegen
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/21/2023
 • TIC
 • 23-04-18 A12 TIC
 • Intentieovereenkomst Op zuid fase 2 te Zetten
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/21/2023
 • informatiememo
 • 23-04-18 A9 Informatiememo
 • Tussenevaluatie preventie en handhavingsplan Alcohol gemeente Overbetuwe 2021 - 2024
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/21/2023
 • 23-04-18 A16 Informatiememo
 • energietoeslag 2022, energietoeslag 2023 en amendement
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/21/2023
 • informatiememo
 • 23-04-18 A11 Raadsinformatiebrief Opvang (Oekraïense) vluchtelingen en taakstelling statushouders
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/21/2023
 • TIC
 • 23-04-18 A13 TIC
 • Leidraad Inrichting Openbare Ruimte
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/21/2023
 • TIC
 • 23-04-18 A14 TIC
 • Opvang Oekraïense vluchtelingen in het voormalig Lingehotel in Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/14/2023
 • TIC
 • 23-04-18 A8 TIC
 • Subsidieregeling Innovatie Cultuur van Groene Metropool Regio
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/14/2023
 • TIC
 • 23-04-18 A7 TIC
 • Beveiligingsplan Suwinet gemeente Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/14/2023
 • TIC
 • 23-04-18 A6 TIC
 • Intentie voorstel Medegebruik van het Stuwcomplex Driel
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/7/2023
 • TIC
 • 23-04-18 A5 TIC
 • Julianaweide Heteren, verzoek tot aanpassing woningcategorieën
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/7/2023
 • informatiememo
 • 23-04-18 A3 Informatiememo
 • Provinciale wegen N836 en N837
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/7/2023
 • TIC
 • 23-04-18 A4 TIC
 • Horizontale en verticale verantwoording archiefzorg en -beheer via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI)
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/28/2023
 • TIC
 • 23-04-18 A2 TIC
 • Projectplan Omgevingsplan (Handboek Omgevingsplan & notitie)
 • College B&W
 • kennisname