Memo's en TIC 's

Datum ontvangstTypeOnderwerpAfzenderAfhandeling
 • 1/31/2023
 • TIC
 • 23-03-14 A12 TIC
 • Collegevoorstel beslissing bezwaarschrift omgevingsvergunning Reethsestraat 21 te Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/31/2023
 • informatiememo
 • 23-03-14 A10 Informatiememo
 • Huisvestingsverordening
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/31/2023
 • TIC
 • 23-03-14 A8 TIC
 • Verkeersmaatregelen schoolroute Westeraam-Mozartstraat
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/31/2023
 • TIC
 • 23-03-14 A11 TIC
 • Gemeentelijke grondprijzen verkoop en tarieven verhuur 2023
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/31/2023
 • informatiememo
 • 23-03-14 A9 Informatiememo
 • Driel Zuid-Oost- Biezenkamp
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/24/2023
 • informatiememo
 • 23-03-14 A2 Informatiememo
 • Stand van zaken uitvoeringsdruk en genomen maatregelen in de jeugdgezondheidszorg
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/24/2023
 • TIC
 • 23-03-14 A4 TIC
 • Regionaal Expertiseteam Energie
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/24/2023
 • TIC
 • 23-03-14 A7 TIC
 • Intentieovereenkomst huisvesting zorgpartijen MFC Wanmolen
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/24/2023
 • TIC
 • 23-03-14 A6 TIC
 • Decembercirculaire 2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/24/2023
 • informatiememo
 • 23-03-14 A1 Informatiememo
 • Flexwonen
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/24/2023
 • TIC
 • 23-03-14 A3 TIC
 • Schriftelijke reactie op rapport Nationale Ombudsman
 • ‘Met te weinig genoegen nemen’
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/24/2023
 • TIC
 • 23-03-14 A5 TIC
 • Herstelplan Pluryn
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/17/2023
 • informatiememo
 • 23-02-07 A15 Informatiememo
 • ODRA Kadernota 2024
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/17/2023
 • informatiememo
 • 23-02-07 A16 Informatiememo
 • Stand van zaken civiele procedure Rijksweg Zuid 41 te Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/10/2023
 • TIC
 • 23-02-07 A13 TIC
 • Planning beantwoording motie Bouwen in het buitengebied
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/10/2023
 • TIC
 • 23-02-07 A14 TIC
 • Agenderingsverzoek RTGC Evaluatie van de Huisvestingsverordening 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/10/2023
 • TIC
 • 23-02-07 A12 TIC
 • Uitgangspuntennotitie Dorpsprofielen en participatie
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/10/2023
 • TIC
 • 23-02-07 A11 TIC
 • Actualisatie regionale Woondeal
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/20/2022
 • informatiememo
 • 23-02-07 A3 Informatiememo
 • Park Tergouw
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/20/2022
 • informatiememo
 • 23-02-07 A6 Informatiememo
 • Stand van zaken Hart van Heteren-dorpendeal Heteren
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/20/2022
 • TIC
 • 23-02-07 A10 TIC
 • Verlenging opdracht aan de VGGM voor uitvoering WvGGZ in 2023
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/20/2022
 • TIC
 • 23-02-07 A7 TIC
 • Opdracht actualisatie Omgevingsvisie Overbetuwe 2045
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/20/2022
 • informatiememo
 • 23-02-07 A4 Informatiememo
 • stand van zaken implementatie Omgevingswet december 2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/20/2022
 • TIC
 • 23-02-07 A8 TIC
 • Samenwerkingsovereenkomst Toerisme Veluwe Arnhem
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/20/2022
 • informatiememo
 • 23-02-07 A2 Informatiememo
 • Implementatie Fixi
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/20/2022
 • informatiememo
 • 23-02-07 A5 Informatiememo
 • Oprichting Omgevingsfonds Knoop 38
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/20/2022
 • informatiememo
 • 23-02-07 A1 Informatiememo
 • Geheimhouding hoofdstuk X Historisch overzicht Rijksweg Zuid 39-41 Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/20/2022
 • TIC
 • 23-02-07 A9 TIC
 • Voortgang en status huiselijk geweld en kindermishandeling en Veilig Thuis
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/13/2022
 • informatiememo
 • 23-01-10 A8 Informatiememo
 • Toezegging ‘Ruimte voor spelen in nieuwbouwwijken.’
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/13/2022
 • TIC
 • 23-01-10 A12 TIC
 • Prestatieafspraken woningcorporaties en huurdersverenigingen
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/13/2022
 • TIC
 • 23-01-10 A10 TIC
 • Bedrijveninvesteringszone centrum Zetten 2023-2027
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/13/2022
 • TIC
 • 23-01-10 A11 TIC
 • Steenbreek
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/13/2022
 • informatiememo
 • 23-01-10 A9 Informatiememo
 • Websites gemeente Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/13/2022
 • informatiememo
 • 23-01-10 A7 Informatiememo
 • Nieuwbouw MFC Wanmolen
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/6/2022
 • informatiememo
 • 23-01-10 A5 Informatiememo
 • Brief besteding corona en NPO gelden
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/6/2022
 • TIC
 • 23-01-10 A6 TIC
 • Factsheets K3 2022 monitor sociaal domein
 • College B&W
 • 11/29/2022
 • TIC
 • 23-01-10 A2 TIC
 • Urenuitbreiding coördinatie Forte Geldzaken voor 2023
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/29/2022
 • informatiememo
 • 23-01-10 A4 Informatiememo
 • Actualisatie ODRA begroting 2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/29/2022
 • informatiememo
 • 23-01-10 A1 Informatiememo
 • Gebiedsaanpak A325-N325 en vervolgproces, Gebiedsaanpak A325-N325
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/29/2022
 • TIC
 • 23-01-10 A3 TIC
 • Voortzetten activiteiten-projecten zwerfafval
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/22/2022
 • TIC
 • 22-12-06 A16 TIC
 • Beschikbaar stellen budget voor implementatie Wet Open Overheid (WOO)
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/22/2022
 • informatiememo
 • 22-12-06 A13 Informatiememo
 • horeca De Helster (voormalig De Oase)
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/22/2022
 • TIC
 • 22-12-06 A18 TIC
 • Planning & Controlcyclus jaarplanning 2023
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/22/2022
 • TIC
 • 22-12-06 A20 TIC
 • Voortgang aanbesteding MFSC Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/22/2022
 • TIC
 • 22-12-06 A14 TIC
 • Preventieakkoord Overbetuwe 2022-2023
 • Actieplan samen maken we gezond gewoon
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/22/2022
 • TIC
 • 22-12-06 A15 TIC
 • Communicatie- en Participatieplan De Pas Noord te Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/22/2022
 • TIC
 • 22-12-16 A19 TIC
 • Overhevelen portefeuille Informatieveiligheid
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/22/2022
 • TIC
 • 22-12-06 A17 TIC
 • ODRA werkprogramma 2023
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/15/2022
 • TIC
 • 22-12-06 A9 TIC
 • Regio Deal Gezonde Groene Groei
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/15/2022
 • informatiememo
 • 22-12-06 A12 Informatiememo
 • Omgevingsvergunningen RTG en Zonnepark
 • College B&W
 • kennisname