Memo's en TIC 's

Datum ontvangstTypeOnderwerpAfzenderAfhandeling
 • 1/21/2020
 • TIC
 • 20-02-04 A7 TIC
 • Motie dorpshart Zetten
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/21/2020
 • TIC
 • 20-02-04 A9 TIC
 • Onderzoek 213aGW (doelmatigheid en doeltreffendheid) 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/21/2020
 • informatiememo
 • 20-02-04 A6 Informatiememo voortgang ambitiedocument overbetuwe 2030 Sociale, slimme en schone mobiliteit
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/21/2020
 • TIC
 • 20-02-04 A10 TIC
 • oprichting twee energie cooperaties WatBeters
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/21/2020
 • TIC
 • 20-02-04 A8 TIC
 • Stand van zaken uitvoering Beleidsnota Recreatie en Toerisme 'De Betuwe een dijk van een landschap'
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/14/2020
 • TIC
 • 20-02-04 A3 TIC
 • Klanttevredenheidsonderzoek Avan 2019
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/14/2020
 • TIC
 • 20-02-04 A4 TIC
 • Aanbesteding diverse diensten rondom huis aan huis afval
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/14/2020
 • TIC
 • 20-02-04 A5 TIC
 • Ongevraagd advies participatieraad
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/17/2019
 • informatiememo
 • A5 20-01-07 Informatiememo collegeverklaring ENSIA 2018
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/17/2019
 • informatiememo
 • A6 20-01-07 Informatiememo Gemeentelijke grondprijzen verkoop en tarieven verhuur 2020
 • College B&W
 • informatie
 • 12/17/2019
 • informatiememo
 • A10 20-01-07 Informatiememo raad Bedrijveninvesteringszone centrum Elst 2020-2024 (draagvlak)
 • College B&W
 • informatie
 • 12/17/2019
 • informatiememo
 • A9 20-01-07 Informatiememo Opstarten proces flexibel bestemmen voor de kernen Randwijk, Valburg, Slijk-Ewijk en Driel
 • College B&W
 • informatie
 • 12/17/2019
 • informatiememo
 • A7 20-01-07 Informatiememo beveiligingsplan Suwinet 2020
 • College B&W
 • informatie
 • 12/17/2019
 • informatiememo
 • A8 20-01-07 Informatiememo Monitor Sociaal Domein 3e kwartaal 2019
 • College B&W
 • informatie
 • 12/12/2019
 • informatiememo
 • A3 20-01-07 Informatiememo stand van zaken Motie lachgas
 • College B&W
 • informatie
 • 12/10/2019
 • informatiememo
 • A2 20-01-07 Informatiememo prestatieafspraken 2020
 • College B&W
 • informatie
 • 12/3/2019
 • informatiememo
 • A1 20-01-07 Informatiememo Motie M-3
 • aanpak Eenzaamheid Overbetuwe
 • College B&W
 • informatie
 • 11/26/2019
 • informatiememo
 • A10 19-12-03 informatiememo Toewijzingscriteria woonwagenstandplaatsen
 • College B&W
 • informatie
 • 11/26/2019
 • informatiememo
 • A9 19-12-03 Informatiememo ODRA werkprogramma 2020
 • College B&W
 • informatie
 • 11/26/2019
 • informatiememo
 • A12 19-12-03 Informatiememo Implementatie Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ)
 • College B&W
 • informatie
 • 11/26/2019
 • informatiememo
 • A11 19-12-03 Informatiememo Raadsinformatiebrief aanbestedingen BVO-DRAN
 • College B&W
 • informatie
 • 11/26/2019
 • informatiememo
 • A13 19-12-03 Informatiememo Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Overbetuwe 2020
 • College B&W
 • informatie
 • 11/26/2019
 • informatiememo
 • A14 19-12-03 Informatiememo Standpunt regio inzake rapport jeugdbescherming
 • College B&W
 • informatie
 • 11/19/2019
 • memo
 • A8 19-12-03 Memo Reactie op de Managementletter 2019 van Baker Tilly accountant
 • College B&W
 • informatie
 • 11/19/2019
 • informatiememo
 • A7 19-12-03 Informatiememo raad Ambitiedocument Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid regioArnhem Nijmegen
 • College B&W
 • informatie
 • 11/19/2019
 • informatiememo
 • A6 19-12-03 Informatiememo Gevolgen kamerbrief ordening Jeugdzorg voor Overbetuwe SAMEN
 • College B&W
 • informatie
 • 11/13/2019
 • informatiememo
 • A5 19-12-03 Informatiememo Stand van zaken Knoop 38 incl bijlagen
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/12/2019
 • informatiememo
 • A4 19-12-03 Informatiememo Invulling motie korting maaltijdvoorziening
 • College B&W
 • informatie
 • 11/5/2019
 • informatiememo
 • A3 19-12-03 Informatiememo - Stand van zaken Rijksweg-Zuid 39 en 41 te Elst
 • College B&W
 • informatie
 • 10/29/2019
 • informatiememo
 • A1 19-12-03 Informatiememo ICT samenwerking Lingewaard
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/29/2019
 • informatiememo
 • A2 19-12-03 Informatiememo Memo Reactie op uw motie 'Personeelsbudget', 2 juli 2019
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/22/2019
 • informatiememo
 • A11 19-11-12 Informatiememo voortgangsrapportage Woonagenda met bijlagen
 • College B&W
 • informatie
 • 10/22/2019
 • informatiememo
 • A12 19-11-12 Informatiememo Tussenrapportage begroting 2019 Veilig Thuis
 • College B&W
 • informatie
 • 10/15/2019
 • informatiememo
 • A10 19-11-12 Informatiememo over ambitiedocument en actieplan mobiliteit
 • College B&W
 • informatie
 • 10/15/2019
 • informatiememo
 • A7 19-11-12 Informatiememo stand van zaken Heteren
 • College B&W
 • informatie
 • 10/15/2019
 • informatiememo
 • A8 19-11-12 Informatiememo over huishoudelijke ondersteuning
 • College B&W
 • informatie
 • 10/15/2019
 • informatiememo
 • A6 19-11-12 Informatiememo over beantwoording motie 19mo011, behoud zorgfunctie Hoge Hof
 • College B&W
 • informatie
 • 10/15/2019
 • informatiememo
 • A9 19-11-12 Informatiememo reactie regio Arnhem Nijmegen en Foodvalley op NOVI
 • College B&W
 • informatie
 • 10/7/2019
 • informatiememo
 • A4 19-11-12 Informatiememo vestiging safehouse Schoon Schip Elst
 • College B&W
 • informatie
 • 10/7/2019
 • informatiememo
 • A-5 19-11-12 Informatiememo financiele consequenties septembercirculaire 2019
 • college B&W
 • informatie
 • 9/24/2019
 • informatiememo
 • A3 19-11-12 Informatiememo Voortgang en begroting Spoorkruisingen Elst Noord
 • College B&W
 • informatie
 • 9/24/2019
 • informatiememo
 • A1 19-11-12 Informatiememo Visie op de interactie met de samenleving
 • College B&W
 • informatie
 • 9/24/2019
 • informatiememo
 • A2 19-11-12 Informatiememo Convenant Actief Eropaf, vroegsignalering van schulden 2019
 • College B&W
 • informatie
 • 9/10/2019
 • informatiememo
 • A3 19-10-01 Informatiememo maatschappelijk verantwoord inkopen
 • College B&W
 • 9/10/2019
 • informatiememo
 • A5 19-10-01 Informatiememo Implementatie Armoedebeleid
 • College B&W
 • informatie
 • 9/10/2019
 • informatiememo
 • A6 19-10-01 Informatiememo Cultuurnota 2017 - 2020 Schatten van Waarde
 • College B&W
 • informatie
 • 9/10/2019
 • informatiememo
 • A8 19-10-01 Informatiememo CliĆ«ntervaringsonderzoeken sociaal domein 2019
 • College B&W
 • informatie
 • 9/10/2019
 • informatiememo
 • A10 19-10-01 Informatiememo Monitor Sociaal Domein 2019 2e kwartaal
 • College B&W
 • informatie
 • 9/10/2019
 • informatiememo
 • A7 19-10-01 Informatiememo Amendement-Omtzigt, tarief onroerende-zaakbelastingen voor instellingen van sociaal belang
 • College B&W
 • informatie
 • 9/10/2019
 • informatiememo
 • A9 19-10-01 Informatiememo Fasering Overbetuwe SAMEN
 • College B&W
 • informatie