Memo's en TIC 's

Datum ontvangstTypeOnderwerpAfzenderAfhandeling
 • 5/24/2022
 • TIC
 • 22-06-21 A2 TIC
 • Financiering eenmalige kosten primair onderwijs Oekraïense leerlingen
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/12/2022
 • TIC
 • 22-06-21 A1 TIC
 • Vaststellen portefeuilleverdeling
 • College B&W
 • informatie
 • 5/10/2022
 • TIC
 • 22-05-24 A7 TIC
 • B&W voorstel projectopdracht uitvoeringsplan Land van Tap
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/25/2022
 • informatiememo
 • 22-05-24 A6 Informatiememo
 • ENSIA 2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/19/2022
 • informatiememo
 • 22-05-24 A5 Informatiememo
 • Hart van Oosterhout
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/19/2022
 • informatiememo
 • 22-05-24 A4 Informatiememo
 • Beantwoording moties 'Doorpakken voor Driel' en project Biezenkamp te Driel
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/12/2022
 • TIC
 • 22-05-24 A3 TIC
 • Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/5/2022
 • informatiememo
 • 22-05-24 A1 Informatiememo
 • Omgevingsfonds Knoop 38
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/5/2022
 • TIC
 • 22-05-24 A2 TIC
 • Intentieverklaring ‘Energiecorridor A15-Betuweroute
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/29/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A34 TIC
 • Beleid tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen in particuliere panden
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/29/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A35 TIC
 • Situatie Oekraïne in relatie tot Gazprom
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/22/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A33 TIC
 • Plaatsen blaashal over Multi court Vitaal Sportpark de Pas
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/22/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A29 TIC
 • Toezichtstrategie Milieu Omgevingsdienst Regio Arnhem 2022-2025
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/22/2022
 • informatiememo
 • 22-04-19 A28 Informatiememo
 • HaltetaxiRRReis
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/22/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A30 TIC
 • Uitwerking vervolg Covid-maatregelen bij gedeeltelijke sluiting
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/22/2022
 • informatiememo
 • 22-04-19 A27 Informatiememo
 • Inzicht in direct uitgeefbare bedrijfskavels en de ontwikkeling van nieuwe bedrijfskavels
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/22/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A32 TIC
 • Overhevelingen en resultaatbestemming 2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/22/2022
 • informatiememo
 • 22-04-19 A26 Informatiememo
 • Invulling en afronding motie ‘Werkgroep Invoering Omgevingswet’
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/22/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A31 TIC
 • Regionaal beleidskader internationale werknemers Arnhem-Nijmegen
 • College B&W
 • 3/15/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A24 TIC
 • Intrekken van de aanslagen precariobelasting 2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/15/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A22 TIC
 • Ambitie en samenwerking Boven-Linge
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/15/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A25 TIC
 • Vierde kwartaal- en jaarrapportage 2021 sociaal domein
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/15/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A23 TIC
 • Economische rapportage 2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/15/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A21 TIC
 • Demarcatie objecten centrum Hart van Heteren
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/15/2022
 • informatiememo
 • 22-04-19 A20 Informatiememo
 • Voortzetting contract inkoop duurzame elektriciteit
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/8/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A16 TIC
 • Hart van Driel
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/8/2022
 • informatiememo
 • 22-04-19 A13 informatiememo
 • Stand van zaken en vervolgproces Verstedelijkingsstrategie
 • College B&W
 • 3/8/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A15 TIC
 • Vaststellen van het Masterplan Airborne Region 2022-2030
 • College B&W
 • 3/8/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A18 TIC
 • Subsidieregeling sociale basis vrijwilligersorganisaties
 • College B&W
 • 3/8/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A19 TIC
 • Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming controle coronatoegangsbewijzen gemeente Overbetuwe 2022
 • College B&W
 • 3/8/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A17 TIC
 • Stand van zaken interactievisie
 • College B&W
 • informatie
 • 3/8/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A14 TIC
 • Collegevoorstel projectopdracht Landschapspark De Danenberg
 • College B&W
 • 3/1/2022
 • informatiememo
 • 22-04-19 A11 Informatiememo
 • Voortgang van het herstel van sporthal Het Westeraam
 • College B&W
 • informatie
 • 3/1/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A12 TIC
 • Vaststellen beleidsregel nieuwe Wet inburgering 2021
 • College B&W
 • informatie
 • 2/22/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A10 TIC
 • Samenwerkingsafspraken Raad voor de Kinderbescherming nazorg jeugdige ex-gedetineerden
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/15/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A8 TIC
 • Beveiligingsplan Suwinet gemeente Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/15/2022
 • informatiememo
 • 22-04-19 A6 Informatiememo
 • voortgang inzake onderzoek naar gemeentelijke verstrekking van zelftesten aan lager inkomens
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/15/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A9 TIC
 • Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/15/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A7 TIC
 • ODRA werkprogramma 2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/15/2022
 • informatiememo
 • 22-04-19 A5 Informatiememo
 • Huurbeëindiging BSO ’t Strand De Kikkerkoning B.V.
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/15/2022
 • informatiememo
 • 22-04-19 A4 Informatiememo
 • Multifunctioneel Sportcentrum Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/8/2022
 • informatiememo
 • 22-04-19 A1 Informatiememo
 • Dierenwelzijn in de gemeente Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/8/2022
 • TIC
 • 22-04-19 A2 TIC
 • Intentieovereenkomst Veldzicht te Zetten
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/8/2022
 • TIC
 • 22-04-19.A3 TIC
 • Planning & Controlcyclus 2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/1/2022
 • TIC
 • 22-02-15 A16 TIC
 • reactie voorontwerp Omgevingsvisie Arnhem
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/1/2022
 • informatiememo
 • 22-02-15 A14 Informatiememo
 • rapportage schuldhulpverlening 2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/1/2022
 • informatiememo
 • 22-02-15 A13 Informatiememo
 • Ontwikkelingen op Park Tergouw
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/1/2022
 • TIC
 • 22-02-15 A15 TIC
 • Actieagenda 2022 sociale slimme en schone mobiliteit
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/25/2022
 • TIC
 • 22-02-15 A12 TIC
 • Fonds op Naam Méér Muziek in de Klas
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/25/2022
 • informatiememo
 • 22-02-15 A11 Informatiememo
 • regionale beleidskader huisvesting arbeidsmigranten
 • College B&W
 • kennisname