Schriftelijke vragen

Datum vraagTitelIngediend doorDatum antwoord
 • 1/22/2020
 • S-474 Schriftelijke vragen BOB ivm RTG Oosterhout en Slijk Ewijk
 • BOB
 • 1/20/2020
 • S-473 Schriftelijke vragen Groenlinks informatiememo Stand van zaken Knoop 38
 • Groenlinks
 • 1/17/2020
 • S-472 Schriftelijke vraag PvdA ivm banen voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt
 • PvdA
 • 1/7/2020
 • S-471 Schriftelijke vraag BOB ivm afvalstoffenheffingen
 • BOB
 • 12/20/2019
 • S-470 Schriftelijke vragen GroenLinks Rijksweg Zuid 39-41
 • Groenlinks
 • 12/16/2019
 • S-469 Schriftelijke vragen BOB en CDA ivm Uitvoering amendement veilige Ceintuurbaan Westeraam
 • 12/16/2019
 • S-468 Schriftelijke vragen GBO ivm Lachgas
 • GBO
 • 12/11/2019
 • S-467 Schriftelijke vragen CDA ivm Arnhem Nijmegen
 • CDA
 • 1/7/2020
 • 12/9/2019
 • S-466 Schriftelijke vragen CDA en Christenunie Nu Niet Zwanger
 • 1/7/2020
 • 12/5/2019
 • S-465 Schriftelijke vraag D66 over gemeentelijke visie met betrekking tot sportcafĂ© in de nieuwe Helster
 • D66
 • 1/21/2020
 • 12/4/2019
 • S-464 Schriftelijke vragen BOB over subsidie Dorpsraad Driel
 • BOB
 • 1/21/2020
 • 12/2/2019
 • S-463 Schriftelijke vraag D66 ivm opheffen Rondom Wijchen
 • D66
 • 11/25/2019
 • S-462 Schriftelijke vraag PvdA snelheidsreductie snelwegen regio Arnhem Nijmegen
 • PvdA
 • 1/14/2020
 • 11/18/2019
 • S-461 Schriftelijke vragen BOB en PvdA tariefverhoging (jongeren)abonnement OBGZ per 1-1-2020
 • 12/17/2019
 • 11/18/2019
 • S-460 Schriftelijke vragen BOB Provincie stelt grenzen aan XXL logistiek
 • BOB
 • 12/10/2019
 • 11/8/2019
 • S-459 Schriftelijke vragen GBO Jeugdzorg sociaal domein
 • GBO
 • 12/10/2019
 • 11/5/2019
 • S-458 Schriftelijke vragen BOB railterminal Gelderland
 • BOB
 • 12/10/2019
 • 10/25/2019
 • S-457 Schriftelijke vragen CDA mbt Standplaatsvergunningen aan marktkooplieden in Overbetuwe
 • CDA
 • 12/17/2019
 • 10/24/2019
 • S-456 Schriftelijke vragen D66, GL, CU, PvdA, CDA en GBO financiering uitvoering motie 93 Evaluatie bomenbeleid
 • 12/10/2019
 • 10/21/2019
 • S-455 Schriftelijke vragen BOB Financieel jaarverslag Pluryn 2018
 • BOB
 • 11/12/2019
 • 10/18/2019
 • S-454 schriftelijke vragen BOB en D66 over infrastructuur van oost naar west
 • 12/3/2019
 • 10/17/2019
 • S-453 Schriftelijke vragen CDA a.d.h.v. info memo inzake stavaza Heteren
 • CDA
 • 11/19/2019
 • 10/11/2019
 • S-452 Schriftelijke vragen GroenLinks over woonwagenstandplaatsen bij volkstuinencomplex
 • Groenlinks
 • 11/19/2019
 • 10/7/2019
 • S-451 Schriftelijke vragen Groenlinks inzake afkoppelen regenwaterafvoer
 • Groenlinks
 • 12/3/2019
 • 10/2/2019
 • S-450 Schriftelijke vragen CDA over vestiging van zorginstellingen
 • CDA
 • 10/29/2019
 • 9/30/2019
 • S-449 Schriftelijke vragen Groenlinks
 • Vervolgvraag woningbouwprogramma (vervolg op S-428)
 • Groenlinks
 • 11/5/2019
 • 9/24/2019
 • S-448 schriftelijke vragen BOB over huisvesting arbeidsmigranten
 • BOB
 • 11/12/2019
 • 9/23/2019
 • S-447 Schriftelijke vragen VVD over Openbare oplaadpunten elektrische auto's
 • VVD
 • 10/29/2019
 • 9/10/2019
 • S-445 Schriftelijke vragen BOB over aanbesteding railterminal
 • BOB
 • 10/1/2019
 • 9/10/2019
 • S-444 Schriftelijke vragen GBO over opslag en recycling kunstgrasvelden
 • GBO
 • 10/1/2019
 • 9/2/2019
 • S-446 Aanvullende schriftelijke vragen BOB over forse stijging afvalstoffenheffing na aanbesteding
 • BOB
 • 9/19/2019
 • 9/2/2019
 • S-443 Schriftelijke vragen VVD Behoud maatschappelijke zorgfunctie Hoge Hof Herveldv
 • VVD
 • 10/15/2019
 • 8/26/2019
 • S-442 Schriftelijke vragen BOB over bedrijfsresultaten zorgaanbieders
 • BOB
 • 9/24/2019
 • 8/23/2019
 • S-441 Schiftelijke vragen CDA over werkoffensief
 • CDA
 • 9/10/2019
 • 8/22/2019
 • S-440 Schriftelijke vragen GBO over nieuwbouw De Helster
 • GBO
 • 9/24/2019
 • 8/21/2019
 • S-439 Schriftelijke vragen D66 over kermissen Overbetuwe
 • D66
 • 9/10/2019
 • 8/20/2019
 • S-438 Schriftelijke vragen GBO over PAS aanpak stikstof
 • GBO
 • 9/17/2019
 • 8/12/2019
 • S-437 Schriftelijke vraag GBO Sociaal Domein
 • GBO
 • 9/10/2019
 • 8/8/2019
 • S-436 Schriftelijke vragen GL over bomenkap Prins Hendrikstraat Elst
 • Groenlinks
 • 10/1/2019
 • 7/29/2019
 • S-435 Schriftelijke vragen BOB parkeren omgeving station Elst
 • BOB
 • 9/24/2019
 • 7/23/2019
 • S-434 Schriftelijke vragen BOB over opstelling B&W inzake Hornbach, Ressen
 • BOB
 • 8/13/2019
 • 7/15/2019
 • S-432 Schriftelijke vragen D66 naar aanleiding van de PAS uitspraak Raad van State
 • D66
 • 8/20/2019
 • 7/15/2019
 • S-433 Schriftelijke vraag GL over planning woonwagenstandplaatsen
 • Groenlinks
 • 8/13/2019
 • 6/25/2019
 • S-430 Schriftelijke vraag BOB over forse stijging afvalstoffenheffing na aanbesteding
 • BOB
 • 8/13/2019
 • 6/25/2019
 • S-431 Schriftelijke vragen GBO over vaccinatiegraad
 • GBO
 • 8/13/2019
 • 6/17/2019
 • S-428 Schriftelijke vragen GroenLinks over voortgang streefprogramma woningbouw
 • Groenlinks
 • 7/15/2019
 • 6/17/2019
 • S-429 Schriftelijke vragen GBO over de strijd tegen Ratten in Overbetuwe
 • GBO
 • 7/15/2019
 • 5/29/2019
 • S-427 Schriftelijke vragen GBO over veiligheid Ceintuurbaan
 • GBO
 • 9/10/2019
 • 5/29/2019
 • S-426 Schriftelijke vragen VVD over evenement in Park Lingezegen
 • VVD
 • 6/18/2019
 • 5/16/2019
 • S-425 Schriftelijke vragen CDA en BOB over voltooiing Westeraam en infrastructuur
 • 6/25/2019