link naar deze pagina

Zaal 3 - 14 juni 2023

Locatie: V.08 Oude Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. E. Patelias-Pieks
Toelichting: **++CLUSTER BESTUUR++**
Voorrondegriffier: Blanken

1\. Post- en actielijsten cluster Bestuur
2\. Voorbereidende vergadering Initiatiefvoorstel Verordening gemeentelijke Rekenkamer Overbetuwe 2023
3\. Voorbereidende vergadering 1e Bestuursrapportage 2023
4\. Voorbereidende vergadering Teruglevering brandweerpost Valburg
5\. Voorbereidende vergadering Programmaplan duurzaamheid
6\. Voorbereidende vergadering Zienswijze conceptbegroting 2024 VGGM, gewijzigde begroting 2023 VGGM en resultaat-bestemming 2022 VGGM
7\. Voorbereidende vergadering Evaluatie stuurmodel 2020 en aanpassingen stuurmodel 2023

Algemene documenten:

1
Post- en actielijsten cluster Bestuur
2
Voorbereidende vergadering Initiatiefvoorstel Verordening gemeentelijke Rekenkamer Overbetuwe 2023
Indiener: Bruinsma (raadslid)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

3
Voorbereidende vergadering 1e Bestuursrapportage 2023
Portefeuillehouder:
Van den Dam

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

4
Voorbereidende vergadering Teruglevering brandweerpost Valburg
Portefeuillehouder:
Hoytink-Roubos

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

5
Voorbereidende vergadering Programmaplan duurzaamheid
Portefeuillehouder:
Van den Dam

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

6
Voorbereidende vergadering Zienswijze conceptbegroting 2024 VGGM, gewijzigde begroting 2023 VGGM en resultaat-bestemming 2022 VGGM
Portefeuillehouder:
Hoytink-Roubos

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

7
Voorbereidende vergadering Evaluatie stuurmodel 2020 en aanpassingen stuurmodel 2023
Portefeuillehouder:
Van den Dam

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht