Schriftelijke vragen

Datum vraagTitelIngediend doorDatum antwoord
 • 11-2-2019
 • S-405 Schriftelijke vraag GBO Rolstoelvervoer
 • GBO
 • 5-2-2019
 • S-404 Schriftelijke vragen BOB Geld(t) voor jou, jongeren die 18 worden
 • BOB
 • 28-1-2019
 • S-403 Schriftelijke vragen BOB over voortgang Regionaal Programma Werkterreinen
 • BOB
 • 6-2-2019
 • 24-1-2019
 • S-402 Schriftelijke vraag GBO over Sociaal Domein
 • GBO
 • 6-2-2019
 • 15-1-2019
 • S-401 Schriftelijke vraag Groenlinks Visie op organisatie Sociaal Domein
 • Groenlinks
 • 15-1-2019
 • S-400 Schriftelijke vragen PvdA over inpassingsplan Railterminal Gelderland
 • 12-2-2019
 • 7-1-2019
 • S-398 Schriftelijke vragen BBO en D66 over inburgering en inzet statushouders
 • 15-1-2019
 • 7-1-2019
 • S-399 Schriftelijke vragen BBO, D66 en PvdA over wijziging beleid vervoerspas
 • 2-1-2019
 • S-397 Schriftelijke vragen BBO over afvalinzameling
 • BBO
 • 8-1-2019
 • 18-12-2018
 • S-396 Schriftelijke vragen GroenLinks over zwembaden
 • Groenlinks
 • 13-12-2018
 • S-395 schriftelijke vraag BBO windmolenpark A15
 • BBO
 • 29-1-2019
 • 11-12-2018
 • S-393 schriftelijke vragen GBO ivm zwemvoorzieningen
 • GBO
 • 6-2-2019
 • 11-12-2018
 • S-394 Schriftelijke vragen GroenLinks laadpunten voor elektrische auto's
 • Groenlinks
 • 8-1-2019
 • 10-12-2018
 • S-392 Schriftelijke vragen CDA energie en armoede
 • CDA
 • 22-1-2019
 • 6-12-2018
 • S-391 Schriftelijke vraag GL over opheffen gebruikersraad Park Lingezegen
 • Groenlinks
 • 19-12-2018
 • 4-12-2018
 • S-390 Schriftelijke vragen GL over begraafplaats Zetten
 • Groenlinks
 • 15-1-2019
 • 29-11-2018
 • S-388 Schriftelijke vragen PvdA en D66 over cultuuraanbod voor de scholen
 • 19-12-2018
 • 28-11-2018
 • S-389 Schriftelijke vragen D66 over jachtrechten Park Lingezegen
 • D66
 • 19-12-2018
 • 17-11-2018
 • S-387 Schriftelijke vragen CDA over OZB mogelijkheden voor verenigingen
 • CDA
 • 12-2-2019
 • 17-11-2018
 • S-386 Schriftelijke vragen BBO over OZB verenigingen
 • BOB
 • 12-2-2019
 • 9-11-2018
 • S-385 Schriftelijke vragen BBO over plannen Tertzio / Pleyade
 • BBO
 • 19-12-2018
 • 7-11-2018
 • S-384 Schriftelijke vragen CDA n.a.v. uitspraak CRvB Sociaal Domein
 • CDA
 • 4-12-2018
 • 5-11-2018
 • S-383 Schriftelijke vragen GroenLinks Wijk van de toekomst
 • Groenlinks
 • 4-12-2018
 • 22-10-2018
 • S-382 Schriftelijke vragen GBO over subsidieregeling sportclubs
 • GBO
 • 12-2-2019
 • 8-10-2018
 • S-381 schriftelijke vraag GroenLinks sociale huur in nieuwbouwplannen
 • 30-10-2018
 • 1-10-2018
 • S-380 Schriftelijke vragen CDA over Stand van zaken beheer en eigendom gronden Park Lingezegen
 • CDA
 • 27-9-2018
 • S-379 Schriftelijke vragen BBO over aanvullende bijdrage kleedaccommodatie Spero
 • BBO
 • 23-10-2018
 • 25-9-2018
 • S-378 Schriftelijke vragen D66 afwegingskader en criteria zonneparken
 • D66
 • 23-10-2018
 • 20-9-2018
 • S-377 Schriftelijke vraag CDA over motie Kastanjelaan Heteren
 • CDA
 • 23-10-2018
 • 14-9-2018
 • S-376 Schriftelijke vraag GBO over kermis in Overbetuwe
 • GBO
 • 9-10-2018
 • 13-9-2018
 • S-374 Schriftelijke vraag GBO over Elst Centraal
 • GBO
 • 9-10-2018
 • 13-9-2018
 • S-373 Schriftelijke vragen BBO over Zetten Zuid
 • BBO
 • 27-9-2018
 • 13-9-2018
 • S-375 Schriftelijke vragen CDA ivm (rolstoel) toegankelijkheid buurtbus
 • CDA
 • 23-10-2018
 • 10-9-2018
 • S-372 Schriftelijke vragen VVD over Openbaar vervoer
 • VVD
 • 9-10-2018
 • 6-9-2018
 • S-371 Schriftelijke vragen BBO over zonneparken Overbetuwe
 • BBO
 • 2-10-2018
 • 4-9-2018
 • S-370 Schriftelijke vragen BBO ivm kermissen in Overbetuwe
 • BBO
 • 9-10-2018
 • 30-8-2018
 • S-369 Schriftelijke vragen D66 en GL over woonwagenstandplaatsen
 • 23-10-2018
 • 15-8-2018
 • S-368 Schriftelijke vragen CDA over Hart voor Heteren
 • CDA
 • 25-9-2018
 • 30-7-2018
 • S-367 Schriftelijke vragen PvdA over begeleiding naar werk voor kwetsbare jongeren
 • PvdA
 • 11-9-2018
 • 24-7-2018
 • S-366 Schriftelijke vragen GroenLinks uitvoering motie Investering fietspaden 2.0
 • Groenlinks
 • 11-7-2018
 • S-365 Schriftelijke vragen GBO over leerlingenvervoer
 • GBO
 • 24-7-2018
 • 9-7-2018
 • S-364 Schriftelijke vragen BBO nav jaarverslag fysieke leefomgeving 2017 toezicht en handhaving
 • BBO
 • 11-9-2018
 • 28-6-2018
 • S-363 Schriftelijke vragen GL over verkeer op dijken
 • Groenlinks
 • 24-7-2018
 • 15-6-2018
 • S-362 Schriftelijke vragen BBO over toegankelijkheid Randwijkse Waarden
 • BBO
 • 3-7-2018
 • 11-6-2018
 • S-361 Schriftelijke vragen PvdA en Groenlinks Bomenkap Melkweide Heteren
 • 10-7-2018
 • 28-5-2018
 • S-360 Schriftelijke vragen GroenLinks regionale routekaart energietransitie
 • Groenlinks
 • 19-6-2018
 • 15-5-2018
 • S-357 Schriftelijke vragen VVD ivm PGB Zorgfraude
 • VVD
 • 5-6-2018
 • 15-5-2018
 • S-359 VVD Schriftelijke vragen VVD ivm nieuwe privacywetgeving en vrijwilligersorganisaties in Overbetuwe
 • VVD
 • 5-6-2018
 • 15-5-2018
 • S-358 Schriftelijke vraag GroenLinks Bouwplannen Steenbeekstraat Zetten
 • Groenlinks
 • 28-8-2018
 • 2-5-2018
 • S-356 Schriftelijke vragen GBO over samenwerking Scalabor met Look O Look
 • GBO
 • 12-6-2018