Schriftelijke vragen

Datum vraagTitelIngediend doorDatum antwoord
 • 12/5/2019
 • S-465 Schriftelijke vraag D66 over gemeentelijke visie met betrekking tot sportcafĂ© in de nieuwe Helster
 • D66
 • 12/4/2019
 • S-464 Schriftelijke vragen BOB over subsidie Dorpsraad Driel
 • BOB
 • 12/2/2019
 • S-463 Schriftelijke vraag D66 ivm opheffen Rondom Wijchen
 • D66
 • 11/25/2019
 • S-462 Schriftelijke vraag PvdA snelheidsreductie snelwegen regio Arnhem Nijmegen
 • PvdA
 • 11/18/2019
 • S-461 Schriftelijke vragen BOB en PvdA tariefverhoging (jongeren)abonnement OBGZ per 1-1-2020
 • 11/18/2019
 • S-460 Schriftelijke vragen BOB Provincie stelt grenzen aan XXL logistiek
 • BOB
 • 11/8/2019
 • S-459 Schriftelijke vragen GBO Jeugdzorg sociaal domein
 • GBO
 • 11/5/2019
 • S-458 Schriftelijke vragen BOB railterminal Gelderland
 • BOB
 • 10/25/2019
 • S-457 Schriftelijke vragen CDA mbt Standplaatsvergunningen aan marktkooplieden in Overbetuwe
 • CDA
 • 10/24/2019
 • S-456 Schriftelijke vragen D66, GL, CU, PvdA, CDA en GBO financiering uitvoering motie 93 Evaluatie bomenbeleid
 • 10/21/2019
 • S-455 Schriftelijke vragen BOB Financieel jaarverslag Pluryn 2018
 • BOB
 • 11/12/2019
 • 10/18/2019
 • S-454 schriftelijke vragen BOB en D66 over infrastructuur van oost naar west
 • 12/3/2019
 • 10/17/2019
 • S-453 Schriftelijke vragen CDA a.d.h.v. info memo inzake stavaza Heteren
 • CDA
 • 11/19/2019
 • 10/11/2019
 • S-452 Schriftelijke vragen GroenLinks over woonwagenstandplaatsen bij volkstuinencomplex
 • Groenlinks
 • 11/19/2019
 • 10/7/2019
 • S-451 Schriftelijke vragen Groenlinks inzake afkoppelen regenwaterafvoer
 • Groenlinks
 • 12/3/2019
 • 10/2/2019
 • S-450 Schriftelijke vragen CDA over vestiging van zorginstellingen
 • CDA
 • 10/29/2019
 • 9/30/2019
 • S-449 Schriftelijke vragen Groenlinks
 • Vervolgvraag woningbouwprogramma (vervolg op S-428)
 • Groenlinks
 • 11/5/2019
 • 9/24/2019
 • S-448 schriftelijke vragen BOB over huisvesting arbeidsmigranten
 • BOB
 • 11/12/2019
 • 9/23/2019
 • S-447 Schriftelijke vragen VVD over Openbare oplaadpunten elektrische auto's
 • VVD
 • 10/29/2019
 • 9/10/2019
 • S-445 Schriftelijke vragen BOB over aanbesteding railterminal
 • BOB
 • 10/1/2019
 • 9/10/2019
 • S-444 Schriftelijke vragen GBO over opslag en recycling kunstgrasvelden
 • GBO
 • 10/1/2019
 • 9/2/2019
 • S-446 Aanvullende schriftelijke vragen BOB over forse stijging afvalstoffenheffing na aanbesteding
 • BOB
 • 9/19/2019
 • 9/2/2019
 • S-443 Schriftelijke vragen VVD Behoud maatschappelijke zorgfunctie Hoge Hof Herveldv
 • VVD
 • 10/15/2019
 • 8/26/2019
 • S-442 Schriftelijke vragen BOB over bedrijfsresultaten zorgaanbieders
 • BOB
 • 9/24/2019
 • 8/23/2019
 • S-441 Schiftelijke vragen CDA over werkoffensief
 • CDA
 • 9/10/2019
 • 8/22/2019
 • S-440 Schriftelijke vragen GBO over nieuwbouw De Helster
 • GBO
 • 9/24/2019
 • 8/21/2019
 • S-439 Schriftelijke vragen D66 over kermissen Overbetuwe
 • D66
 • 9/10/2019
 • 8/20/2019
 • S-438 Schriftelijke vragen GBO over PAS aanpak stikstof
 • GBO
 • 9/17/2019
 • 8/12/2019
 • S-437 Schriftelijke vraag GBO Sociaal Domein
 • GBO
 • 9/10/2019
 • 8/8/2019
 • S-436 Schriftelijke vragen GL over bomenkap Prins Hendrikstraat Elst
 • Groenlinks
 • 10/1/2019
 • 7/29/2019
 • S-435 Schriftelijke vragen BOB parkeren omgeving station Elst
 • BOB
 • 9/24/2019
 • 7/23/2019
 • S-434 Schriftelijke vragen BOB over opstelling B&W inzake Hornbach, Ressen
 • BOB
 • 8/13/2019
 • 7/15/2019
 • S-433 Schriftelijke vraag GL over planning woonwagenstandplaatsen
 • Groenlinks
 • 8/13/2019
 • 7/15/2019
 • S-432 Schriftelijke vragen D66 naar aanleiding van de PAS uitspraak Raad van State
 • D66
 • 8/20/2019
 • 6/25/2019
 • S-431 Schriftelijke vragen GBO over vaccinatiegraad
 • GBO
 • 8/13/2019
 • 6/25/2019
 • S-430 Schriftelijke vraag BOB over forse stijging afvalstoffenheffing na aanbesteding
 • BOB
 • 8/13/2019
 • 6/17/2019
 • S-429 Schriftelijke vragen GBO over de strijd tegen Ratten in Overbetuwe
 • GBO
 • 7/15/2019
 • 6/17/2019
 • S-428 Schriftelijke vragen GroenLinks over voortgang streefprogramma woningbouw
 • Groenlinks
 • 7/15/2019
 • 5/29/2019
 • S-426 Schriftelijke vragen VVD over evenement in Park Lingezegen
 • VVD
 • 6/18/2019
 • 5/29/2019
 • S-427 Schriftelijke vragen GBO over veiligheid Ceintuurbaan
 • GBO
 • 9/10/2019
 • 5/16/2019
 • S-425 Schriftelijke vragen CDA en BOB over voltooiing Westeraam en infrastructuur
 • 6/25/2019
 • 4/23/2019
 • S-424 Schriftelijke vragen PvdA en BOB over reele prijs hulp bij huishouden
 • 5/28/2019
 • 4/15/2019
 • S-423 Schriftelijke vraag GroenLinks inzake planvorming landschapspark De Danenberg
 • Groenlinks
 • 4/30/2019
 • 4/12/2019
 • S-422 schriftelijke vragen BOB ivm Perikelen rond de milieustraat Elst
 • BOB
 • 4/16/2019
 • 4/9/2019
 • S-421 Schriftelijke vragen Groenlinks implementatie samenwerkingsagenda fiets
 • Groenlinks
 • 5/7/2019
 • 4/5/2019
 • S-420 schriftelijke vragen GroenLinks over warmteplan
 • Groenlinks
 • 4/30/2019
 • 4/2/2019
 • S-419 Schriftelijke vraag BOB Logistiek milieustraat Elst en dialoog met omwonenden-wijkplatform
 • BOB
 • 8/27/2019
 • 3/20/2019
 • S-418 Schriftelijke vraag D66 over milieupas bewoners Tergouw
 • D66
 • 4/16/2019
 • 3/20/2019
 • S-416 Schriftelijke vraag D66 over verbreding Kerkepad Oosterhout
 • D66
 • 4/23/2019
 • 3/20/2019
 • S-417 Schriftelijke vraag D66 over status onderzoek verkabeling hoogspanning
 • D66
 • 4/9/2019