Schriftelijke vragen

Datum vraagTitelIngediend doorDatum antwoord
 • 10/16/2020
 • S-525 Schriftelijke vragen D66 Veldzicht
 • D66
 • 10/15/2020
 • S-524 Schriftelijke vragen PvdA Project Julianaweg Heteren
 • 10/14/2020
 • S-523 Schriftelijke vragen GBO verkeersveiligheid
 • GBO
 • 10/12/2020
 • S-522 Schriftelijke vragen GBO ventilatie noodlokalen
 • GBO
 • 10/12/2020
 • S-521 Schriftelijke vragen PvdA iz. Verkeersveiligheid Aurelius e.o. (Elst)
 • PvdA
 • 10/9/2020
 • S-520 Schriftelijke vragen BOB proces invulling zoekgebied windenergie omgeving A15 (Zetten)
 • BOB
 • 10/1/2020
 • S-519 Schriftelijke vragen GroenLinks voetpad naar station Zetten-Andelst
 • Groenlinks
 • 9/24/2020
 • S-517 Schriftelijke vragen GroenLinks Besteding Klijnsma gelden
 • Groenlinks
 • 9/14/2020
 • S-516 Schriftelijke vragen GroenLinks i.v.m. handhaving veiligheid voor langzaam verkeer
 • Groenlinks
 • 9/2/2020
 • S-515 schriftelijke vragen BOB ivm overlast, communicatie omwonenden spoorwegovergang Elst Noord
 • BOB
 • 8/31/2020
 • S-518 Schriftelijke vragen BOB ivm evaluatie Kapbeleid
 • BOB
 • 7/31/2020
 • S-514 Schriftelijke vragen BOB maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje
 • BOB
 • 8/25/2020
 • 7/24/2020
 • S-513 Schriftelijke vragen BOB testcapaciteit GGD
 • BOB
 • 7/31/2020
 • 7/15/2020
 • S-512 Schriftelijke vragen GBO over berg grond tegenover sportpark de Pas te Elst
 • GBO
 • 9/15/2020
 • 7/13/2020
 • S-511 Schriftelijke vragen D66 ivm Adequate ventilatie onderwijs en ander gemeentelijk vastgoed
 • D66
 • 9/8/2020
 • 7/5/2020
 • S-510 Schriftelijke vragen BOB ivm informatievoorziening ontwikkelingen Scalabor
 • BOB
 • 7/22/2020
 • 6/17/2020
 • S-509 Schriftelijke vragen CDA ivm nieuwbouw Wanmolen Zetten
 • CDA
 • 8/18/2020
 • 6/16/2020
 • S-508 Schriftelijke vraag BOB aanpassing Griegstraat - Grote Molenstraat
 • BOB
 • 9/15/2020
 • 6/8/2020
 • S-507 Schriftelijke vraag CDA voortgang centrumplan Driel
 • CDA
 • 6/23/2020
 • 6/5/2020
 • S-505 Schriftelijke vragen GroenLinks memo evaluatie Woonagenda 2020
 • Groenlinks
 • 6/30/2020
 • 6/5/2020
 • S-506 Schriftelijke vragen CDA ivm participatieproces Land van Tap
 • CDA
 • 7/7/2020
 • 6/4/2020
 • S-503 Schriftelijke vragen Groenlinks ivm Aanvullende vragen Schone Lucht Akkoord en houtstook
 • Groenlinks
 • 6/23/2020
 • 6/4/2020
 • S-504 Schriftelijke vraag BOB ivm informatiebeveiliging DigiD en Suwinet
 • BOB
 • 6/30/2020
 • 5/28/2020
 • S-502 Schriftelijke vragen GroenLinks voortgang fietsagenda
 • Groenlinks
 • 7/7/2020
 • 5/18/2020
 • S-501 Schriftelijke vragen D66 ivm Terrassen in Corona tijd
 • D66
 • 5/26/2020
 • 5/14/2020
 • S-499 Schriftelijke vragen Groenlinks en PvdA ivm lestijden basisscholen tijdens coronacrisis
 • 5/19/2020
 • 5/14/2020
 • S-500 Schriftelijke vragen GroenLinks over veiligheid dijken
 • Groenlinks
 • 6/2/2020
 • 5/13/2020
 • S-498 schriftelijke vragen BOB ivm meer muziek in de klas
 • BOB
 • 6/9/2020
 • 4/29/2020
 • S-497 Schriftelijke vragen BOB ivm 5e informatiebrief over aanpak coronavirus
 • BOB
 • 5/7/2020
 • 4/22/2020
 • S-496 Schriftelijke vragen VVD ivm vervolgvragen Zendmast Broekstraat Valburg en inwonerparticipatie
 • VVD
 • 5/26/2020
 • 4/20/2020
 • S-494 Schriftelijke vragen GBO ivm coronacrisis
 • GBO
 • 4/21/2020
 • 4/20/2020
 • S-495 Schriftelijke vragen BOB ivm overdracht mandaat van B&W aan gemeentesecretaris
 • BOB
 • 5/26/2020
 • 4/15/2020
 • S-492 Schriftelijke vraag CDA ivm verkeersveiligheid in Westeraam
 • CDA
 • 6/23/2020
 • 4/15/2020
 • S-493 Schriftelijke vragen BOB ivm Stand van zaken coronacrisis in Overbetuwe
 • BOB
 • 4/21/2020
 • 4/14/2020
 • S-491 schriftelijke vragen GroenLinks ivm Scenario ontwikkeling zwemvoorziening Zetten
 • Groenlinks
 • 6/16/2020
 • 4/9/2020
 • S-490 Schriftelijke vragen Groenlinks ivm Woningnood bestrijden met tiny houses
 • Groenlinks
 • 5/19/2020
 • 4/7/2020
 • S-489 Schriftelijke vragen GroenLinks gevaarlijk gedrag motorrijders op dijken
 • Groenlinks
 • 4/10/2020
 • 3/31/2020
 • S-488 schriftelijke vragen D66 ivm Lokale omroep
 • D66
 • 4/21/2020
 • 3/30/2020
 • S-486 schriftelijke vragen Groenlinks ivm Schone Lucht Akkoord en houtstook
 • Groenlinks
 • 4/28/2020
 • 3/30/2020
 • S-487 Schriftelijke vragen Groenlinks ivm groen in de wijk
 • Groenlinks
 • 4/21/2020
 • 3/23/2020
 • S-485 schriftelijke vraag alle fracties ivm Huurwoning bewoners Rijksweg Zuid 39
 • alle fracties
 • 4/7/2020
 • 3/17/2020
 • S-484 Schriftelijke vragen CDA ivm COVID-19 en onze inwoners
 • CDA
 • 3/31/2020
 • 3/16/2020
 • S-483 Schriftelijke vragen VVD ivm Gevolgen van Coronacrisis voor ondernemers in Overbetuwe
 • VVD
 • 3/31/2020
 • 3/13/2020
 • S-482 Schriftelijke vragen GBO over Plaatsing 5G zendmast in Valburg
 • GBO
 • 4/14/2020
 • 3/6/2020
 • S-481 Schriftelijke vragen VVD ivm Zendmast Broekstraat Valburg en inwonerparticipatie
 • VVD
 • 4/14/2020
 • 3/5/2020
 • S-480 Schriftelijke vragen GroenLinks asfaltrenovaties
 • Groenlinks
 • 4/14/2020
 • 2/24/2020
 • S-479 Schriftelijke vragen BOB over voorgenomen realisatie van Safehouse in de Eshof
 • BOB
 • 2/25/2020
 • 2/20/2020
 • S-478 Schriftelijke vragen BOB over stikstofuitstoot steenfabriek Heteren
 • BOB
 • 3/31/2020
 • 2/14/2020
 • S-477 Schriftelijke vragen GL over Windmolens Park 15
 • Groenlinks
 • 3/17/2020
 • 2/12/2020
 • S-476 Schriftelijke vragen CU respijtzorg mantelzorgers
 • CU
 • 3/24/2020