Amendementen

DatumTitelIndieners
 • 26-2-2019
 • 19-03 Amendement CDA over Visie op de organisatie van het Sociaal Domein
 • 26-2-2019
 • 19-04 Amendement GL over lokale inclusie agenda
 • 26-2-2019
 • 19-02 Amendement BOB over wijzigingsverordening Winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe 2013
 • 15-1-2019
 • 19-01 Amendement alle fracties over voorontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) Railterminal
 • alle fracties
 • 13-11-2018
 • 18-12 Amendement CDA, D66, GL ivm kennisname Veilig Thuis Gelderland-Midden
 • 13-11-2018
 • 18-13 Amendement CDA, D66, GL ivm opname bestemmingsreserve MGR-SDCG
 • 6-11-2018
 • 18-11 Amendement VVD, D66, CU, CDA,GBO, PvdA ivm groenonderhoud en openbare ruimte op niveau
 • 6-11-2018
 • 18-09 Amendement CDA, GBO, PvdA, VVD, D66, GL over nwe lasten voor Zicht op de Rijn
 • 6-11-2018
 • 18-10 Amendement VVD, GL ivm budget voor preventie jeugdzorg
 • 2-10-2018
 • 18-08 Amendement VVD over bp Driel, Fazantstraat-Korte Molenstraat
 • 4-9-2018
 • 18-07 Amendement CU, CDA, BBO, D66, VVD ivm bp en beeldkwaliteitsplan Valburg Zuid
 • 3-7-2018
 • 18-02 Amendement A-1 over doelgericht handhaven
 • 3-7-2018
 • 18-06 Amendement A-9 over Sociaal Domein
 • 3-7-2018
 • 18-03 Amendement A-2 over groenonderhoud en openbare ruimte op niveau
 • 3-7-2018
 • 18-04 Amendement A-6 over revitaliseren dorpscentra Driel en Oosterhout
 • CDA
 • 3-7-2018
 • 18-05 Amendement A-7 over van kadernota naar uitvoeringsprogramma
 • CDA
 • 29-5-2018
 • 18-01 Amendement CDA, GBO en VVD over meerjarenprogrammabegroting doelgroepenvervoer
 • 20-2-2018
 • 33. Amendement over De Wanmolen Zetten
 • CU
 • 20-2-2018
 • 34. Amendement over duurzaamheidsdoelstellingen in exploitatieovereenkomsten
 • Groenlinks
 • 7-11-2017
 • 32. Amendement over De Pas op weg naar Vitaal Sportpark
 • 24-10-2017
 • 31. Amendement over aanscherping conceptbrief aan GO Arnhem Nijmegen
 • 24-10-2017
 • 30. Amendement over kaders Knoop 38/Railterminal Gelderland
 • 4-7-2017
 • 29. Amendement over financiering online Dorpsplein en digitaal Zorgplatform
 • 12-6-2017
 • 26. Amendement zienswijze en reactie op concept begroting 2018 van de raad Overbetuwe aan het dagelijks bestuur van Park Lingezegen
 • 12-6-2017
 • 27. Amendement brief raad Overbetuwe aan de directie van Presikhaaf Bedrijven
 • alle fracties
 • 12-6-2017
 • 24. Amendement nieuwbouw OBC op de Vinkenhof te Elst
 • 12-6-2017
 • 25. Amendement vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Oosterhout, Hoge Wei
 • 12-6-2017
 • 28. Amendement jaarstukken ODRA 2016, 1e begrotingswijziging 2017, partnerrapportage 2016 en ontwerp MJPB 2018-2021
 • 16-5-2017
 • 23. Amendement CDA, D66, CU, PvdA, BBO en GBO over veegplan 2017, Reethsestraat
 • 16-5-2017
 • 22. Amendement CDA, D66, CU, BBO, PvdA en GBO over veegplan 2017, Renkumse Veerweg 3
 • 11-4-2017
 • 21. Amendement D66 over milieustraten
 • 7-2-2017
 • 18. Amendement Woonagenda Overbetuwe 2020
 • alle fracties
 • 7-2-2017
 • 19. Amendement Revolverend Fonds Routekaart Duurzaamheid
 • alle fracties
 • 7-2-2017
 • 20. Amendement Oprichting Veilig Thuis
 • alle fracties
 • 6-12-2016
 • 17. Amendement D66 en BBO over Rekenkamerrapport onderzoek juridische kwaliteit bestemmingsplannen
 • 12-1-2016
 • 16. Amendement bestemmingsplan Buitengebied, Krakenburgsestraat 4, Oosterhout
 • alle fracties
 • 1-12-2015
 • 15. Amendement ambitieniveau beleid duurzaamheid
 • D66
 • 20-10-2015
 • 14. Amendement over bestemmingsplan Buitengebied, 't Vlot, Elst
 • CDA
 • 20-10-2015
 • 13. Amendement over Parapluplan Elst Centraal
 • BBO
 • 14-7-2015
 • 12. Amendement CDA over tablets voor burgerleden
 • CDA
 • 14-7-2015
 • 11. Amendement CU over verordening fractievergoeding
 • CU
 • 19-5-2015
 • 08. Amendement PvdA en GL over duurzaam Overbetuwe in De Pas
 • PvdA
 • 19-5-2015
 • 09. Amendement BBO, CU en PvdA over verwerving percelen Land van Tap in Elst
 • BBO
 • 19-5-2015
 • 10. Amendement GBO over gevoelens kenbaar maken als raad om geluidsoverlast Brede School De Vogeltuin te beperken
 • GBO
 • 25-11-2014
 • 07. Amendement van alle fracties over aanpassing reglement van orde politieke avond
 • alle fracties
 • 20-11-2014
 • 06. Amendement CDA en D66 over begroting PHB 2015, werken aan transitie
 • CDA
 • 28-10-2014
 • 05. Amendement CU over sociaal beleidsplan 2015-2017
 • CU
 • 23-9-2014
 • 04. Amendement CDA en D66 over bp parapluplan voorzieningen stationsgebied
 • CDA
 • 26-8-2014
 • 03. Amendement CU over leerlingenvervoer
 • CU
 • 17-6-2014
 • 02. Amendement besluit Aanbevelingen Rekenkameronderzoek kostendekkendheid van de riool en afvalstoffenheffing
 • CDA