Amendementen

DatumTitelIndieners
 • 2/20/2024
 • 24-02-20.11 Amendement CDA, PvdA Kaderbrief VGGM 2025-aangenomen
 • 1/23/2024
 • 24-01-23.10 Amendement PvdA_CDA_D66_GrL_Aankoop garageboxen Land van Tap_definitieve versie_aangenomen
 • 1/23/2024
 • 24-01-23.11 amendement CU, VVD, D66 Vaststelling tarievengebruik gemeentelijke accommodaties - aangepast-aangenomen
 • 12/12/2023
 • 23-12-12.11 PvdA amendement Nota Reserves en voorzieningen 2023-aangenomen
 • PvdA
 • 12/12/2023
 • 23-12-12.16 amendement BOB CDA CU GL zienswijze bvo dran-aangenomen
 • 11/21/2023
 • 23-11-21.09 Amendement BOB PvdA D66 regioarrangement middengebied GMR-unaniem aangenomen
 • 9/12/2023
 • 23-09-12.14 amendement BOB, GL, GBO kostenverhaal plankosten en financiele bijdragen bij bouwplannen-2-aangenomen
 • 9/12/2023
 • 23-09-12.13 Amendement PvdA, VVD, CU, CDA, GL, BOB investeringskrediet Zonnepark Eisenhowerplas Elst-aangenomen
 • 9/12/2023
 • 23-09-12.12 Amendement PvdA, CU, CDA, GL, BOB Ontwerp-Verklaring van Geen Bedenkingen drijvend Zonnepark Eisenhowerplas Elst-aangenomen
 • 9/12/2023
 • 23-09-12.15 Amendement VVD BOB CU D66 GL CDA Zuidrand Schuytgraaf Veld 26 en 27-versie 2-aangenomen
 • 9/12/2023
 • 23-09-12.15 Amendement VVD BOB CU D66 GL CDA Zuidrand Schuytgraaf Veld 26 en 27-versie 2-aangenomen
 • 9/12/2023
 • 23-09-12.14 amendement BOB, GL, GBO kostenverhaal plankosten en financiele bijdragen bij bouwplannen-2-aangenomen
 • 7/4/2023
 • A4 Amendement GL PvdA CU CDA Reethsestraat 33
 • 6/27/2023
 • 23-06-27.16 Amendement D66, PvdA, VVD, BOB, GL, CDA, CU park Lingezegen-aangenomen
 • 6/27/2023
 • 23-06-27.14 Amendement GL, BOB, CU gevolgen circulaires-aangenomen
 • 6/27/2023
 • 23-06-27.11 Amendement PvdA_BOB_GBO_Klachtenverordening gemeente Overbetuwe 2023-aangenomen
 • 6/27/2023
 • 23-06-27.12 Amendement D66 GL CU contouren programmaplan Duurzaamheid-aangenomen
 • 5/30/2023
 • 23-05-30.15 Amendement CU GBO GL D66 BOB CDA belanghebbenden inwonersagendering en inwonersinitiatief - aangenomen
 • 5/30/2023
 • 23-05-30.13 amendement BOB recreatie nota- aangenomen
 • BOB
 • 4/18/2023
 • 23-04-18.16 Amendement PvdA_BOB_CU_GL Rekenkamerrapport Veilig op (de) weg- def-aangenomen
 • 4/18/2023
 • 23-04-18.11 Amendement D66, GL, CU RvO 2023 Geheimhouding-aangenomen
 • 4/18/2023
 • 23-04-18.11 Amendement D66, GL , CU RvO 2023-aangenomen
 • 4/18/2023
 • 23-04-18.11 Amendement PvdA_GBO_BOB_GL rvo politieke avond gemeente Overbetuwe 2023-aangenomen
 • 4/18/2023
 • 23-04-18.13 Amendement GBO, CDA, GL, BOB, VVD, CU scenario's afvalscheiding-aangenomen
 • 1/10/2023
 • 23-01-10.12 Amendement VVD, BOB MFC Wanmolen aanpassen aan gewijzigde huisvesting zorgpartijen-aangenomen
 • 12/6/2022
 • 22-12-06.10 Amendement PvdA BOB CU CDA GBO D66 Samen aan zet_Grondbeleid-aangenomen
 • 12/6/2022
 • 22-12-06.12 AMENDEMENT VVD, CDA, GL normenkader rechtmatigheidsverklaring-aangenomen
 • 11/15/2022
 • 22-11-15.09 Amendement CDA, GB, GL Bijstelling benoemingsbesluit gemeentelijke adviescommissie 9 nov-aangenomen
 • 11/15/2022
 • 22-11-15.08 Amendement raadsbreed verordening rechtspositie raads- en burgerleden Overbetuwe 2022-aangenomen
 • alle fracties
 • 11/8/2022
 • 22-11-08.06 A4 Amendement D66 GL PvdA regenbooggemeente-def-aangenomen
 • 11/8/2022
 • 22-11-08.06 A3 Amendement GL, GBO D66, PvdA , CDA Energietoeslag Verruimen-aangenomen
 • 11/8/2022
 • 22-11-08.06 A2 Amendement GL, CDA, D66, BOB, PvdA Dierenwelzijn-aangenomen
 • 9/20/2022
 • BOB
 • 7/12/2022
 • 22-07-12.08 amendement ChristenUnie, PvdA, VVD, GL, D66, BOB tuinmuren De Pas Elst-aangenomen
 • 7/12/2022
 • 22-07-12.10 Amendement CDA, VVD, GBO, GL gewijzigde vaststelling BP Herveld Sint Willibrordusstraat 16a-aangenomen
 • 7/12/2022
 • 22-07-12.09 Amendement GBO, GL, CDA, BOB, D66 Zuidrand Schuytgraaf-aangenomen
 • 6/21/2022
 • 22-08 amendement D66, CDA, CU, GL, VVD Vaststellen Regionale Agenda GMR voor twee jaar'-aangenomen
 • 5/24/2022
 • 22-05 Amendement BOB Rekenkamerrapport Dorpsprofielen-gewijzigd-aangenomen
 • BOB
 • 5/24/2022
 • 22-03 Amendement GL, PvdA, VVD, D66, BOB, CU Rekenkamerrapport Van Wob naar Woo-aangenomen
 • 5/24/2022
 • 22-04 Amendement CDA, CU, PvdA, BOB, GBO, D66, GL, VVD VGGM_wensen en bedenkingen bij oprichting stichtingen-aangenomen
 • alle fracties
 • 5/24/2022
 • 22-07 Amendement GL, PvdA, VVD, D66, BOB, CU Rekenkamerrapport Klimaatbeleid-aangenomen
 • 5/24/2022
 • 22-06 Amendement CU, BOB Bestemmingsplan Heteren Dorpsstraat 22-aangenomen
 • 2/15/2022
 • 22-02 Amendement BOB Driel Zuid-Oost-2-aangenomen
 • BOB
 • 2/15/2022
 • 22-01 Amendement CDA, PvdA, GL, CU, D66 Hart van Oosterhout-aangenomen
 • 12/7/2021
 • 21-20 Amendement GL, CU, BOB, CDA, D66 Routekaart Duurzaam Overbetuwe 2025
 • 12/7/2021
 • 21-21 21-12-07.11 Amendement BOB, CU, PvdA, GL, D66 De nieuwe Rietgraaf park15 kavel VI
 • 12/7/2021
 • 21-19 Amendement GL, PvdA, CU, CDA, VVD, GBO, D66 Verordening nadeelcompensatie gemeente Overbetuwe 2022
 • 11/9/2021
 • 21-16 Amendement GBO PvdA Economisch Uitvoeringsprogramma
 • 11/9/2021
 • 21-13 Amendement CDA, D66, PvdA Kruisakkers in beeld
 • 11/9/2021
 • 21-14 21 Amendement GL PvdA D66 CU Stimuleringsfonds duurzame initiatieven aangepast