Moties

DatumTitelIndieners
 • 26-2-2019
 • 19-03 Motie D66 over omdenken en breder maken
 • 26-2-2019
 • 19-04 Motie CDA over Rijnstate als aanjager in een sterke regio
 • 26-2-2019
 • 19-05 Motie VVD over deelname Sunset March 75 jaar
 • 29-1-2019
 • 19-02 Motie BOB over participatieproces plan begraafplaats Zetten
 • BBO
 • 15-1-2019
 • 19-01 Motie van D66, BBO, PvdA, GL en CU over afwegingskader windmolens, zonne-eilanden en zonneweiden
 • 11-12-2018
 • 18-45 Motie BBO, D66, PvdA, GBO en GL over (fiets)verkeersveiligheid ontsluiting railterminal Gelderland
 • 13-11-2018
 • 18-44 Motie CDA, D66 ivm voortzetting Raadswerkgroep Duurzaam Overbetuwe
 • 13-11-2018
 • 18-43 Motie D66, GL, CU over Woonwagenstandplaatsen in Overbetuwe
 • 6-11-2018
 • 18-34 GL, PvdA, D66, CU, CDA, VVD Motie over OV fietsen op stations Zetten-Andelst en Elst
 • 6-11-2018
 • 18-32 Motie BBO, GL, CDA, D66, VVD ivm administratieve begrotingswijzigingen
 • 6-11-2018
 • 18-40 Motie D66, PvdA, GL over inbreng herstructurering Slijk-Ewijk
 • 6-11-2018
 • 18-35 Motie PvdA, BBO, D66, CDA, VVD, CU, GL Motie over prestatieafspraken bibliotheken met OBGZ
 • 6-11-2018
 • 18-38 Motie D66, GL, CU, PvdA over Groene schoolpleinen
 • 6-11-2018
 • 18-42 Motie GL, CDA, D66, PvdA, VVD, GBO, CU over stimulering bouw sociale huurwoningen
 • 6-11-2018
 • 18-41 Motie D66, CU, GL over verbonden partijen
 • 6-11-2018
 • 18-37 Motie GBO, VVD, CDA, D66 over intensivering handhaving
 • 6-11-2018
 • 18-36 Motie GBO, D66, GL over onderzoek verkeersveiligheid rondom scholen en sportaccommodaties
 • 6-11-2018
 • 18-39 Motie D66, CDA, GL, PvdA over realisatie tiny forests in bebouwd gebied
 • 6-11-2018
 • 18-33 Motie CDA, CU, D66, VVD, PvdA, GL over werkoffensief Overbetuwe 2019-2022
 • 2-10-2018
 • 18-31 Motie Maak het ommetje Westeraam rond
 • 4-9-2018
 • 18-30 Motie uitzetten Afghaanse vluchtelingen
 • 4-9-2018
 • 18-29 Motie kinderpardongemeente
 • 5-7-2018
 • 18-26 Motie over de raad aan zet
 • BBO
 • 5-7-2018
 • 18-27 Motie GBO over de raad aan zet
 • GBO
 • 5-7-2018
 • 18-25 Motie over aan de slag met onze raad
 • 5-7-2018
 • 18-28 Motie over procedure benoeming nieuwe raadsgriffier Overbetuwe
 • CU
 • 3-7-2018
 • 18-08 Motie M-4 over duurzaamheid is van ons allemaal en raakt ons in alle facetten van ons bestaan
 • CDA
 • 3-7-2018
 • 18-21 Motie M-19 over energieneutraal MFC Valburg en energieneutraal bouwen
 • 3-7-2018
 • 18-11 Motie M-7 over heel Gelderland sport op vitale sportparken
 • 3-7-2018
 • 18-17 Motie M-15 over kaders ruimtelijke plannen
 • 3-7-2018
 • 18-19 Motie M-17 over jeugdzorg kernteams
 • 3-7-2018
 • 18-23 Motie M-21 over doen wat nodig is
 • 3-7-2018
 • 18-09 Motie M-5 over jongerenparticipatie en afval
 • 3-7-2018
 • 18-22 Motie M-20 over SMART doelstellingen en indicatoren in de P&C cyclus
 • 3-7-2018
 • 18-18 Motie M-16 over fietspad langs Linge
 • 3-7-2018
 • 18-13 Motie M-11 over from the farm to the fork
 • 3-7-2018
 • 18-06 Motie M-2 over optimaliseren zorg en ondersteuningsstructuur
 • 3-7-2018
 • 18-15 Motie M-13 over meer muziek in de klas
 • 3-7-2018
 • 18-12 Motie M-8 over duurzame inzet middelen
 • 3-7-2018
 • 18-10 Motie M-6 over verstandig bouwen
 • CDA
 • 3-7-2018
 • 18-14 Motie M-12 over kennismaken met toneel, cabaret en muziek
 • PvdA
 • 3-7-2018
 • 18-05 Motie M-1 over personeelsplan
 • 3-7-2018
 • 18-16 Motie M-14 over investering fietspaden 2.0
 • 3-7-2018
 • 18-20 Motie M-18 over versnelling routekaart duurzaamheid
 • 3-7-2018
 • 18-07 Motie M-3 over werken aan vitale en leefbare dorpen
 • 3-7-2018
 • 18-24 Motie M-22 over ontsluiting RTG - Knooppunt 38
 • 25-6-2018
 • 18-04b Motie BBO, PvdA en GL over jaarstukken Presikhaaf
 • 29-5-2018
 • 18-04a Motie CDA, GBO en VVD over woningbouw in het buitengebied Overbetuwe
 • 29-5-2018
 • 18-04 Motie werkgroep vergaderstructuur van VVD, CDA, GBO, D66, CU
 • 24-4-2018
 • 18-02 Motie van BBO, PvdA, D66, GL en VVD over woningbouw Land van Tap