Moties

DatumTitelIndieners
 • 5-6-2019
 • 19-12 Motie VVD, CDA, BOB, D66 en PvdA over behoud maatschappelijke zorgfunctie Hoge Hof Herveld
 • 16-4-2019
 • 19-08 Motie van VVD, CDA, GBO, D66 en CU over politiecapaciteit in Overbetuwe
 • 16-4-2019
 • 19-11 Motie GL en BOB over samenwerking wijkagenten en sociale teams
 • 16-4-2019
 • 19-09 Motie van GBO en GL over spoorlijn Arnhem-Tiel
 • 16-4-2019
 • 19-10 Motie van PvdA, CU, BOB, D66, VVD, GL en CDA over bouwpercelen in buurtschap Reeth
 • 16-4-2019
 • 19-07 Motie van CDA, VVD en D66 over kaders voor veiligheid in Overbetuwe
 • 2-4-2019
 • 19-06 Motie alle fracties over toekenning Erepenning van de gemeente Overbetuwe
 • alle fracties
 • 26-2-2019
 • 19-03 Motie D66 over omdenken en breder maken
 • 26-2-2019
 • 19-04 Motie CDA over Rijnstate als aanjager in een sterke regio
 • 26-2-2019
 • 19-05 Motie VVD over deelname Sunset March 75 jaar
 • 29-1-2019
 • 19-02 Motie BOB over participatieproces plan begraafplaats Zetten
 • BBO
 • 15-1-2019
 • 19-01 Motie van D66, BBO, PvdA, GL en CU over afwegingskader windmolens, zonne-eilanden en zonneweiden
 • 11-12-2018
 • 18-45 Motie BBO, D66, PvdA, GBO en GL over (fiets)verkeersveiligheid ontsluiting railterminal Gelderland
 • 13-11-2018
 • 18-44 Motie CDA, D66 ivm voortzetting Raadswerkgroep Duurzaam Overbetuwe
 • 13-11-2018
 • 18-43 Motie D66, GL, CU over Woonwagenstandplaatsen in Overbetuwe
 • 6-11-2018
 • 18-40 Motie D66, PvdA, GL over inbreng herstructurering Slijk-Ewijk
 • 6-11-2018
 • 18-34 GL, PvdA, D66, CU, CDA, VVD Motie over OV fietsen op stations Zetten-Andelst en Elst
 • 6-11-2018
 • 18-32 Motie BBO, GL, CDA, D66, VVD ivm administratieve begrotingswijzigingen
 • 6-11-2018
 • 18-35 Motie PvdA, BBO, D66, CDA, VVD, CU, GL Motie over prestatieafspraken bibliotheken met OBGZ
 • 6-11-2018
 • 18-38 Motie D66, GL, CU, PvdA over Groene schoolpleinen
 • 6-11-2018
 • 18-39 Motie D66, CDA, GL, PvdA over realisatie tiny forests in bebouwd gebied
 • 6-11-2018
 • 18-33 Motie CDA, CU, D66, VVD, PvdA, GL over werkoffensief Overbetuwe 2019-2022
 • 6-11-2018
 • 18-42 Motie GL, CDA, D66, PvdA, VVD, GBO, CU over stimulering bouw sociale huurwoningen
 • 6-11-2018
 • 18-41 Motie D66, CU, GL over verbonden partijen
 • 6-11-2018
 • 18-37 Motie GBO, VVD, CDA, D66 over intensivering handhaving
 • 6-11-2018
 • 18-36 Motie GBO, D66, GL over onderzoek verkeersveiligheid rondom scholen en sportaccommodaties
 • 2-10-2018
 • 18-31 Motie Maak het ommetje Westeraam rond
 • 4-9-2018
 • 18-30 Motie uitzetten Afghaanse vluchtelingen
 • 4-9-2018
 • 18-29 Motie kinderpardongemeente
 • 5-7-2018
 • 18-25 Motie over aan de slag met onze raad
 • 5-7-2018
 • 18-26 Motie over de raad aan zet
 • BBO
 • 5-7-2018
 • 18-27 Motie GBO over de raad aan zet
 • GBO
 • 5-7-2018
 • 18-28 Motie over procedure benoeming nieuwe raadsgriffier Overbetuwe
 • CU
 • 3-7-2018
 • 18-08 Motie M-4 over duurzaamheid is van ons allemaal en raakt ons in alle facetten van ons bestaan
 • CDA
 • 3-7-2018
 • 18-21 Motie M-19 over energieneutraal MFC Valburg en energieneutraal bouwen
 • 3-7-2018
 • 18-22 Motie M-20 over SMART doelstellingen en indicatoren in de P&C cyclus
 • 3-7-2018
 • 18-11 Motie M-7 over heel Gelderland sport op vitale sportparken
 • 3-7-2018
 • 18-17 Motie M-15 over kaders ruimtelijke plannen
 • 3-7-2018
 • 18-19 Motie M-17 over jeugdzorg kernteams
 • 3-7-2018
 • 18-23 Motie M-21 over doen wat nodig is
 • 3-7-2018
 • 18-09 Motie M-5 over jongerenparticipatie en afval
 • 3-7-2018
 • 18-06 Motie M-2 over optimaliseren zorg en ondersteuningsstructuur
 • 3-7-2018
 • 18-15 Motie M-13 over meer muziek in de klas
 • 3-7-2018
 • 18-07 Motie M-3 over werken aan vitale en leefbare dorpen
 • 3-7-2018
 • 18-24 Motie M-22 over ontsluiting RTG - Knooppunt 38
 • 3-7-2018
 • 18-13 Motie M-11 over from the farm to the fork
 • 3-7-2018
 • 18-18 Motie M-16 over fietspad langs Linge
 • 3-7-2018
 • 18-05 Motie M-1 over personeelsplan
 • 3-7-2018
 • 18-16 Motie M-14 over investering fietspaden 2.0
 • 3-7-2018
 • 18-20 Motie M-18 over versnelling routekaart duurzaamheid