Moties

DatumTitelIndieners
 • 10/1/2019
 • 19-36 Motie PvdA en D66 over gelijke stagevergoeding voor iedereen
 • 9/3/2019
 • 19-34 Motie BOB, GL, D66 en PvdA over minder uitval jeugdhulptrajecten
 • 9/3/2019
 • 19-35 Motie GBO en D66 over lachgas
 • 7/2/2019
 • 19-21 Motie M-6 CU, CDA, GL, GBO, VVD, D66 en PvdA over Dorpshart Zetten
 • 7/2/2019
 • 19-31 Motie M-17 D66, BOB, PvdA en GL over Stolpersteine
 • 7/2/2019
 • 19-32 Motie M-18 D66, BOB, PvdA en GL over meer muziek in de klas betaalbaar
 • 7/2/2019
 • 19-23 Motie M-9 GBO en GL over inspraak en participatiebeleid
 • 7/2/2019
 • 19-28 Motie M-14 D66 en GL over digitale verkiezingsborden
 • 7/2/2019
 • 19-20 Motie M-5 CDA, VVD, PvdA, CU en D66 over nieuwe lente met Provincie Samen en Integraal
 • 7/2/2019
 • 19-24 Motie M-10 GL, PvdA, CU, D66 en VVD over evaluatie bomenbeleid
 • 7/2/2019
 • 19-26 Motie M-12 GL en PvdA over Overbetuwe duurzaam mobiel
 • 7/2/2019
 • 19-27 Motie M-13 GL, PvdA, D66 en CDA over raadsleden de school in
 • 7/2/2019
 • 19-17 Motie M-1 VVD, CDA en GL over budget Sociaal Domein
 • 7/2/2019
 • 19-19 Motie M-3 CDA, D66, PvdA, GL, GBO en CU over aanpak eenzaamheid Overbetuwe
 • 7/2/2019
 • 19-33 Motie M-19 VVD, GL en D66 over ondersteuningstraject agrarische sector
 • 7/2/2019
 • 19-30 Motie M-16 D66, CU, GL en PvdA over afvakscheiding op scholen en andere maatschappelijke organisaties
 • 7/2/2019
 • 19-25 Motie M-11 GL, CDA, GBO, PvdA, VVD en D66 over zwemmen in Overbetuwe
 • 7/2/2019
 • 19-18 Motie M-2 VVD, PvdA, CDA, GL, GBO en D66 over personeelsbudget
 • 7/2/2019
 • 19-29 Motie M-15 D66, GL en PvdA over Tergouw
 • 7/2/2019
 • 19-22 Motie M-7 GBO, D66, PvdA, CDA en GL over speeltuin wijk De Vierslag
 • 6/25/2019
 • 19-15 Motie D66, GL en PvdA over tegemoetkoming vergoeding eigen risico chronisch zieken en gehandicapten
 • 6/25/2019
 • 19-14 Motie D66, PvdA en GL over vergoeding zwemlessen
 • 6/25/2019
 • 19-13 Motie BOB, D66, CDA, PvdA en GL over kortingsregeling minima bij maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje
 • 6/25/2019
 • 19-16 Motie GL, PvdA, VVD, CU en D66 over voorkom bomenkap op De Vriezenenck
 • 6/3/2019
 • 19-12 Motie VVD, CDA, BOB, D66 en PvdA over behoud maatschappelijke zorgfunctie Hoge Hof Herveld
 • 4/16/2019
 • 19-10 Motie van PvdA, CU, BOB, D66, VVD, GL en CDA over bouwpercelen in buurtschap Reeth
 • 4/16/2019
 • 19-08 Motie van VVD, CDA, GBO, D66 en CU over politiecapaciteit in Overbetuwe
 • 4/16/2019
 • 19-09 Motie van GBO en GL over spoorlijn Arnhem-Tiel
 • 4/16/2019
 • 19-11 Motie GL en BOB over samenwerking wijkagenten en sociale teams
 • 4/16/2019
 • 19-07 Motie van CDA, VVD en D66 over kaders voor veiligheid in Overbetuwe
 • 4/2/2019
 • 19-06 Motie alle fracties over toekenning Erepenning van de gemeente Overbetuwe
 • alle fracties
 • 2/26/2019
 • 19-04 Motie CDA over Rijnstate als aanjager in een sterke regio
 • 2/26/2019
 • 19-05 Motie VVD over deelname Sunset March 75 jaar
 • 2/26/2019
 • 19-03 Motie D66 over omdenken en breder maken
 • 1/29/2019
 • 19-02 Motie BOB over participatieproces plan begraafplaats Zetten
 • BOB
 • 1/15/2019
 • 19-01 Motie van D66, BBO, PvdA, GL en CU over afwegingskader windmolens, zonne-eilanden en zonneweiden
 • 12/11/2018
 • 18-45 Motie BBO, D66, PvdA, GBO en GL over (fiets)verkeersveiligheid ontsluiting railterminal Gelderland
 • 11/13/2018
 • 18-43 Motie D66, GL, CU over Woonwagenstandplaatsen in Overbetuwe
 • 11/13/2018
 • 18-44 Motie CDA, D66 ivm voortzetting Raadswerkgroep Duurzaam Overbetuwe
 • 11/6/2018
 • 18-39 Motie D66, CDA, GL, PvdA over realisatie tiny forests in bebouwd gebied
 • 11/6/2018
 • 18-36 Motie GBO, D66, GL over onderzoek verkeersveiligheid rondom scholen en sportaccommodaties
 • 11/6/2018
 • 18-41 Motie D66, CU, GL over verbonden partijen
 • 11/6/2018
 • 18-35 Motie PvdA, BBO, D66, CDA, VVD, CU, GL Motie over prestatieafspraken bibliotheken met OBGZ
 • 11/6/2018
 • 18-37 Motie GBO, VVD, CDA, D66 over intensivering handhaving
 • 11/6/2018
 • 18-40 Motie D66, PvdA, GL over inbreng herstructurering Slijk-Ewijk
 • 11/6/2018
 • 18-33 Motie CDA, CU, D66, VVD, PvdA, GL over werkoffensief Overbetuwe 2019-2022
 • 11/6/2018
 • 18-32 Motie BBO, GL, CDA, D66, VVD ivm administratieve begrotingswijzigingen
 • 11/6/2018
 • 18-42 Motie GL, CDA, D66, PvdA, VVD, GBO, CU over stimulering bouw sociale huurwoningen
 • 11/6/2018
 • 18-38 Motie D66, GL, CU, PvdA over Groene schoolpleinen
 • 11/6/2018
 • 18-34 GL, PvdA, D66, CU, CDA, VVD Motie over OV fietsen op stations Zetten-Andelst en Elst