Memo's

Datum ontvangstTypeOnderwerpAfzenderAfhandeling
 • 16-4-2019
 • informatiememo
 • A2 19-06-03 Informatiememo Versterking regionale samenwerking incl bijlage
 • College B&W
 • kennisname
 • 16-4-2019
 • informatiememo
 • A1 19-06-03 Informatiememo Aankoopregeling Knoop 38
 • College B&W
 • kennisname
 • 9-4-2019
 • informatiememo
 • A9 19-05-07 Informatiememo Verkenning centrumversterkende voorzieningen en archeologische onderzoek Land van Tap
 • College B&W
 • kennisname
 • 9-4-2019
 • informatiememo
 • A10 19-05-07 Informatiememo stand van zaken aanpassingen milieustraat
 • College B&W
 • kennisname
 • 2-4-2019
 • informatiememo
 • A5 19-05-07 informatiememo aanleg glasvezel in het buitengebied van de gemeente Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 2-4-2019
 • informatiememo
 • A6 19-05-07 Informatiememo Verkennend gesprek Schil Zetten Hemmen
 • College B&W
 • kennisname
 • 2-4-2019
 • informatiememo
 • A4 19-05-07 Informatiememo Resultaten rapport Een open deur Nationale Ombudsman
 • College B&W
 • kennisname
 • 2-4-2019
 • informatiememo
 • A8 19-05-07 Informatiememo Stand van zaken Heteren
 • College B&W
 • kennisname
 • 2-4-2019
 • informatiememo
 • A7 19-05-07 Informatiememo stand van zaken organisatieontwikkeling en speerpunt 43 uitvoeringsagenda
 • College B&W
 • kennisname
 • 26-3-2019
 • informatiememo
 • A1 19-05-07 Informatiememo over be├»ndiging indicatie medereiziger
 • College B&W
 • 26-3-2019
 • informatiememo
 • A3 19-05-07 Informatiememo over voortgang woningbouwprogramma
 • College B&W
 • 26-3-2019
 • informatiememo
 • A2 19-05-07 Informatiememo over nadere informatie kwaliteitskaders leerlingenvervoer
 • College B&W
 • 19-3-2019
 • informatiememo
 • 19-03-19 Informatiememo raad Samenwerkingsagenda Fiets voor de regio Arnhem Nijmegen
 • College B&W
 • kennisname
 • 19-3-2019
 • informatiememo
 • 19-03-19 Informatiememo Economisch Uitvoeringsprogramma 2019-2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 18-3-2019
 • informatiememo
 • 19-03-18 Informatiememo raad addendum toekomst doelgroepenvervoer
 • kennisname
 • 13-3-2019
 • e-mail
 • 19-03-13 raadstukken m.b.t. de subsidieverlening aan de OBGZ door Nijmegen voor de periode 2016-2019 geplaatst op verzoek van A. Noordermeer
 • A. Noordermeer
 • kennisname
 • 12-3-2019
 • informatiememo
 • 19-03-12 Informatiememo overeenkomsten Danenberg met bijlage
 • College B&W
 • informatie
 • 27-2-2019
 • informatiememo
 • 19-02-27 Infomatiememo Economische rapportage 2018, incl bijlagen
 • College B&W
 • kennisname
 • 26-2-2019
 • informatiememo
 • 19-02-26 Informatiememo over warmteplan en uitvoeringsstrategie
 • College B&W
 • kennisname
 • 26-2-2019
 • informatiememo
 • 19-02-26 Informatiememo over prestatieafspraken en visie Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid incl bijlagen
 • College B&W
 • kennisname
 • 19-2-2019
 • informatiememo
 • 19-02-19 Informatiememo Regionaal samenwerkingsconvenant sluitende aanpak onderwijs, jeugdhulp
 • College B&W
 • informatie
 • 19-2-2019
 • informatiememo
 • 19-02-19 informatiememo Jaarverslag Leerplicht, Kwalificatieplicht en RMC
 • College B&W
 • kennisname
 • 12-2-2019
 • informatiememo
 • 19-02-12 informatiememo veiligheid Lexkesveer
 • College B&W
 • kennisname
 • 12-2-2019
 • informatiememo
 • 19-02-12 informatiememo participatie woongebied De Pas
 • College B&W
 • kennisname
 • 12-2-2019
 • informatiememo
 • 19-02-12 informatiememo verkenning spoorlijn Tiel-Arnhem
 • College B&W
 • kennisname
 • 6-2-2019
 • informatiememo
 • 19-02-06 Informatiememo college Van transitie naar transformatie, incl. bijlagen
 • College B&W
 • kennisname
 • 6-2-2019
 • informatiememo
 • 19-02-05 Informatiememo over Concept-Ruimtelijke Uitwerking Werklocaties regio Arnhem Nijmegen
 • College B&W
 • kennisname
 • 29-1-2019
 • informatiememo
 • 19-01-29 Informatiememo beantwoording vragen bp Zetten, begraafplaats en hoofdstraat ongenummerd
 • College B&W
 • kennisname
 • 29-1-2019
 • informatiememo
 • 19-01-29 Informatiememo Realisatie en toekomst Park Lingezegen
 • College B&W
 • kennisname
 • 29-1-2019
 • informatiememo
 • 19-01-29 Informatiememo intentieovereenkomst toekomst beheer en onderhoud vier brede scholen
 • College B&W
 • kennisname
 • 22-1-2019
 • informatiememo
 • 19-01-22 Informatiememo over Gemeentelijke grondprijzen verkoop en tarieven verhuur 2019, incl. bijlage
 • College B&W
 • kennisname
 • 22-1-2019
 • informatiememo
 • 19-01-22 Informatiememo over Landschapspark De Danenberg, incl bijlagen
 • College B&W
 • kennisname
 • 22-1-2019
 • informatiememo
 • 19-01-22 Infomatiememo over Plan van aanpak actualisatie Nota verbonden partijen, incl bijlagen
 • College B&W
 • kennisname
 • 22-1-2019
 • informatiememo
 • 19-01-22 Informatiememo over concept bestemmingsplan Nijmegen Ressen (bouwmarkt Keizer Augustusplein), incl. bijlagen
 • College B&W
 • kennisname
 • 15-1-2019
 • informatiememo
 • 19-01-15 Informatiememo over stand van zaken versnelde integratie statushouders
 • College B&W
 • informatie
 • 15-1-2019
 • informatiememo
 • 19-01-15 Informatiememo over stand van zaken aanpassingen milieustraat
 • College B&W
 • informatie
 • 15-1-2019
 • informatiememo
 • 19-01-15 informatiememo over extra bijdrage GLK omgevingsfonds Solarpark Overbetuwe
 • College B&W
 • informatie
 • 9-1-2019
 • informatiememo
 • 19-01-08 Informatiememo over startnotitie integraal armoedebeleid met bijlagen
 • College B&W
 • informatie
 • 19-12-2018
 • informatiememo
 • 18-12-19 Informatiememo stand van zaken project Centrumplan Heteren / Hart van Heteren
 • College B&W
 • informatie
 • 18-12-2018
 • informatiememo
 • 18-11-29 Informatiememo evaluatie pilot voorschoolse zorgcoordinator
 • College B&W
 • kennisname
 • 18-12-2018
 • informatiememo
 • 18-12-11 Informatiememo over objectovereenkomst overbrugging 1e Weteringsewal en railinzetplaats met vetrouwelijke bijlagen
 • College B&W
 • informatie
 • 18-12-2018
 • informatiememo
 • 18-12-10 Informatiememo Gemeentelijke grondprijzen verkoop en tarieven 2019
 • College B&W
 • kennisname
 • 18-12-2018
 • informatiememo
 • 18-11-27 Informatiememo Huisvestingplan onderwijs 2019, incl. bijlage
 • College B&W
 • kennisname
 • 18-12-2018
 • informatiememo
 • 18-12-11 Informatiememo Prestatieafspraken 2019 met corporaties en huurdersorganisaties, incl bijlagen
 • College B&W
 • kennisname
 • 18-12-2018
 • informatiememo
 • 18-12-18 Informatiememo reactie op aangehouden motie D66 inrichting toekomstbestendig sociaal domein, incl. bijlagen
 • College B&W
 • kennisname
 • 18-12-2018
 • informatiememo
 • 18-12-07 Informatiememo toezicht WMO en jeugdzorg
 • College B&W
 • kennisname
 • 18-12-2018
 • informatiememo
 • 18-12-18 Informatiememo Deelname module SW MGR incl. bijlage
 • College B&W
 • kennisname
 • 18-12-2018
 • informatiememo
 • 18-12-11 informatiememo wandelverbinding en natuurvriendelijke oever Westeraam-Park Lingezegen
 • College B&W
 • kennisname
 • 18-12-2018
 • informatiememo
 • 18-11-29 Informatiememo Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkende Netwerken Rivierenland (SNR), incl bijlage
 • college B&W
 • kennisname
 • 4-12-2018
 • informatiememo
 • 18-12-04 Informatiememo over wijziging verordening OZB en reinigingsheffingen 2019 met bijlagen
 • College B&W
 • informatie