Memo's en TIC 's

Datum ontvangstTypeOnderwerpAfzenderAfhandeling
 • 1/19/2021
 • TIC
 • 21-02-23 A3 TIC
 • Rechtmatigheidsverantwoording boekjaar 2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/15/2021
 • informatiememo
 • 21-02-23 A2 Informatiememo
 • Raadsinformatiebrief COVID-19 nr. 18
 • College B&W
 • informatie
 • 1/12/2021
 • informatiememo
 • 21-02-23 A1 Informatiememo
 • Woonwagenbeleid
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/5/2021
 • TIC
 • 21-01-26 A21 TIC
 • Decembercirculaire 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/22/2020
 • TIC
 • 21-01-26 A18 TIC
 • Uitstel nieuwe verdeling gemeentefonds
 • College B&W
 • informatie
 • 12/22/2020
 • TIC
 • 21-01-26 A19 TIC
 • Raadsinformatiebrief toeslagenaffaire
 • College B&W
 • informatie
 • 12/22/2020
 • TIC
 • 21-01-26 A17 TIC
 • Ondersteuning subsidieaanvraag Lidl voor ontwikkeling van zero emissie vrachtverkeer
 • College B&W
 • informatie
 • 12/22/2020
 • informatiememo
 • 21-01-26 A14 Informatiememo Sociaal domein monitor en financiĆ«le prognose 2020
 • College B&W
 • informatie
 • 12/22/2020
 • informatiememo
 • 21-01-26 A13 Informatiememo project Julianaweg
 • College B&W
 • informatie
 • 12/22/2020
 • TIC
 • 21-01-26 A15 TIC
 • Beveiligingsplan Suwinet
 • College B&W
 • informatie
 • 12/22/2020
 • memo
 • 21-01-26 A12 Memo n.a.v. workshop beleidsindicatoren op 15 december 2020
 • Wethouder Faber-De Lange
 • informatie
 • 12/22/2020
 • brief college B&W
 • 21-01-26 A20 Brief aan de raad ivm Motie over duurzame daken (gemeentelijk vastgoed)
 • College B&W
 • informatie
 • 12/22/2020
 • TIC
 • 21-01-26 A16 TIC
 • Uitvoeringsplan Woondeal Arnhem Nijmegen
 • College B&W
 • informatie
 • 12/16/2020
 • brief college B&W
 • 21-01-26 A11 Reactie college van BW op het besluit -d.d. 15-12-2020- van het college van GS
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/15/2020
 • TIC
 • 21-01-26 A10 TIC
 • Factsheet Ambulancezorg Overbetuwe 1e halfjaar 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/15/2020
 • TIC
 • 21-01-26 A9 TIC
 • Lening De Hoendrik
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/8/2020
 • TIC
 • 21-01-26 A8 TIC
 • Prestatieafspraken 2021 met corporaties en huurdersorganisaties
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/8/2020
 • TIC
 • 21-01-26 A7 TIC
 • Onderzoek 213aGW doelmatigheid en doeltreffendheid 2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/1/2020
 • informatiememo
 • 21-01-26 A2 Informatiememo
 • ODRA Werkprogramma 2021
 • College B&W
 • informatie
 • 12/1/2020
 • informatiememo
 • 21-01-26 A1 Informatiememo
 • Voortgangsrapportage Ruimtelijke projecten 2020 per 1-10-2020
 • College B&W
 • informatie
 • 12/1/2020
 • TIC
 • 21-01-26 A4 TIC
 • 213a onderzoek Afhandeling meldingen Openbare Ruimte
 • College B&W
 • informatie
 • 12/1/2020
 • informatiememo
 • 21-01-26 A6 Informatiememo, Raadsinformatiebrief COVID-19 nr 17
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/1/2020
 • TIC
 • 21-01-26 A5 TIC
 • deelname dorpendeal Slijk-Ewijk
 • College B&W
 • informatie
 • 12/1/2020
 • TIC
 • 21-01-26 A3 TIC
 • Evaluatie Samenhangend Handhavingsbeleid 2014-2019
 • College B&W
 • informatie
 • 11/17/2020
 • TIC
 • 20-12-08 A3 TIC
 • Evaluatie Routekaart Duurzaamheid
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/17/2020
 • informatiememo
 • 20-12-08 A4 Informatiememo
 • Raadsinformatiebrief COVID-19 nr 16
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/10/2020
 • TIC
 • 20-12-08 A1 TIC
 • Nota Reikwijdte en Detailniveau Windpark Midden-Betuwe
 • College B&W
 • informatie
 • 11/10/2020
 • TIC
 • 20-12-08 A2 TIC
 • Speelbeleidevaluatie 2010-2020 en doorkijk naar nieuw speelbeleid
 • College B&W
 • informatie
 • 10/29/2020
 • informatiememo
 • 20-11-10 A14 Informatiememo
 • COVID-19 nr. 15
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/27/2020
 • TIC
 • 20-11-10 A12 TIC
 • Beheerovereenkomst brede scholen
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/27/2020
 • informatiememo
 • 20-11-10 A11 Informatiememo
 • Hoofdlijnenakkoord Woongebied De Pas
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/27/2020
 • TIC
 • 20-11-10 A13 TIC
 • Factsheet Vaccinatiegraad Overbetuwe 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/27/2020
 • informatiememo
 • 20-11-10 A10 Informatiememo
 • stand van zaken Motie Veiligheid en Vuurwerk
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/23/2020
 • memo
 • 20-11-10 A9 Memo FinanciĆ«le maatregelen sociaal domein - onderbouwing
 • Wethouder Engels
 • informatie
 • 10/13/2020
 • TIC
 • 20-11-10 A8 TIC
 • Speelvoorzieningen De Vierslag Westeraam te Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/13/2020
 • informatiememo
 • 20-11-10 A7 Informatiememo
 • Contourennotitie Verstedelijkingsstrategie regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/6/2020
 • TIC
 • 20-11-10 A6 TIC
 • Openbaarmaking overeenkomsten De Danenberg
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/6/2020
 • informatiememo
 • 20-11-10 A5 Informatiememo
 • samenwerking dorpsgemeenschap & gemeente Overbetuwe centrumversterking Zetten
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/30/2020
 • TIC
 • 20-11-10 A4 TIC
 • Noodverordening 29 september 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/30/2020
 • informatiememo
 • 20-11-10 A3 Informatiememo
 • Raadinformatiememo COVID-19 nr 14
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/29/2020
 • TIC
 • 20-11-10 A2 TIC
 • Locatiestudie woonwagenstandplaatsen
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/29/2020
 • TIC
 • 20-11-10 A1 TIC
 • Septembercirculaire 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/24/2020
 • informatiememo
 • 20-10-06 A13 Informatiememo
 • De Danenberg
 • verdere duiding beantwoording vragen in vragenuurtje d.d. 8 september 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/23/2020
 • informatiememo
 • 20-10-06 A12 Informatiememo
 • Raadsinformatiememo COVID-19 nr 13
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/22/2020
 • TIC
 • 20-10-06 A11 TIC
 • Collegeadvies Regionale Energie Strategie regio Arnhem-Nijmegen
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/22/2020
 • TIC
 • 20-10-06 A10 TIC
 • MKB deal regio Arnhem Nijmegen
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/15/2020
 • TIC
 • 20-10-06 A8 TIC
 • Raadsinformatiebrief rapport ombudsman Wsnp
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/15/2020
 • informatiememo
 • 20-10-06 A9 Informatiememo
 • Raadsinformatiememo COVID-19 nr.12
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/8/2020
 • TIC
 • 20-10-06 A7 TIC
 • Maatregelenlijst Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Overbetuwe 2020 lening
 • College B&W
 • informatie
 • 9/2/2020
 • TIC
 • 20-10-06 A6 TIC
 • Regionale raadsinformatiebrief COVID-19 d d 31-08-2020
 • College B&W
 • kennisname