Memo's

Datum ontvangstTypeOnderwerpAfzenderAfhandeling
 • 12-2-2019
 • informatiememo
 • 19-02-12 informatiememo veiligheid Lexkesveer
 • College B&W
 • kennisname
 • 12-2-2019
 • informatiememo
 • 19-02-12 informatiememo participatie woongebied De Pas
 • College B&W
 • kennisname
 • 12-2-2019
 • informatiememo
 • 19-02-12 informatiememo verkenning spoorlijn Tiel-Arnhem
 • College B&W
 • kennisname
 • 6-2-2019
 • informatiememo
 • 19-02-05 Informatiememo over Concept-Ruimtelijke Uitwerking Werklocaties regio Arnhem Nijmegen
 • College B&W
 • kennisname
 • 6-2-2019
 • informatiememo
 • 19-02-06 Informatiememo college Van transitie naar transformatie, incl. bijlagen
 • College B&W
 • kennisname
 • 29-1-2019
 • informatiememo
 • 19-01-29 Informatiememo beantwoording vragen bp Zetten, begraafplaats en hoofdstraat ongenummerd
 • College B&W
 • kennisname
 • 29-1-2019
 • informatiememo
 • 19-01-29 Informatiememo Realisatie en toekomst Park Lingezegen
 • College B&W
 • kennisname
 • 29-1-2019
 • informatiememo
 • 19-01-29 Informatiememo intentieovereenkomst toekomst beheer en onderhoud vier brede scholen
 • College B&W
 • kennisname
 • 22-1-2019
 • informatiememo
 • 19-01-22 Infomatiememo over Plan van aanpak actualisatie Nota verbonden partijen, incl bijlagen
 • College B&W
 • kennisname
 • 22-1-2019
 • informatiememo
 • 19-01-22 Informatiememo over concept bestemmingsplan Nijmegen Ressen (bouwmarkt Keizer Augustusplein), incl. bijlagen
 • College B&W
 • kennisname
 • 22-1-2019
 • informatiememo
 • 19-01-22 Informatiememo over Gemeentelijke grondprijzen verkoop en tarieven verhuur 2019, incl. bijlage
 • College B&W
 • kennisname
 • 22-1-2019
 • informatiememo
 • 19-01-22 Informatiememo over Landschapspark De Danenberg, incl bijlagen
 • College B&W
 • kennisname
 • 15-1-2019
 • informatiememo
 • 19-01-15 Informatiememo over stand van zaken versnelde integratie statushouders
 • College B&W
 • informatie
 • 15-1-2019
 • informatiememo
 • 19-01-15 Informatiememo over stand van zaken aanpassingen milieustraat
 • College B&W
 • informatie
 • 15-1-2019
 • informatiememo
 • 19-01-15 informatiememo over extra bijdrage GLK omgevingsfonds Solarpark Overbetuwe
 • College B&W
 • informatie
 • 9-1-2019
 • informatiememo
 • 19-01-08 Informatiememo over startnotitie integraal armoedebeleid met bijlagen
 • College B&W
 • informatie
 • 19-12-2018
 • informatiememo
 • 18-12-19 Informatiememo stand van zaken project Centrumplan Heteren / Hart van Heteren
 • College B&W
 • informatie
 • 18-12-2018
 • informatiememo
 • 18-11-29 Informatiememo evaluatie pilot voorschoolse zorgcoordinator
 • College B&W
 • kennisname
 • 18-12-2018
 • informatiememo
 • 18-12-11 informatiememo wandelverbinding en natuurvriendelijke oever Westeraam-Park Lingezegen
 • College B&W
 • kennisname
 • 18-12-2018
 • informatiememo
 • 18-11-29 Informatiememo Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkende Netwerken Rivierenland (SNR), incl bijlage
 • college B&W
 • kennisname
 • 18-12-2018
 • informatiememo
 • 18-12-11 Informatiememo Prestatieafspraken 2019 met corporaties en huurdersorganisaties, incl bijlagen
 • College B&W
 • kennisname
 • 18-12-2018
 • informatiememo
 • 18-12-18 Informatiememo reactie op aangehouden motie D66 inrichting toekomstbestendig sociaal domein, incl. bijlagen
 • College B&W
 • kennisname
 • 18-12-2018
 • informatiememo
 • 18-11-27 Informatiememo Huisvestingplan onderwijs 2019, incl. bijlage
 • College B&W
 • kennisname
 • 18-12-2018
 • informatiememo
 • 18-12-07 Informatiememo toezicht WMO en jeugdzorg
 • College B&W
 • kennisname
 • 18-12-2018
 • informatiememo
 • 18-12-18 Informatiememo Deelname module SW MGR incl. bijlage
 • College B&W
 • kennisname
 • 18-12-2018
 • informatiememo
 • 18-12-11 Informatiememo over objectovereenkomst overbrugging 1e Weteringsewal en railinzetplaats met vetrouwelijke bijlagen
 • College B&W
 • informatie
 • 18-12-2018
 • informatiememo
 • 18-12-10 Informatiememo Gemeentelijke grondprijzen verkoop en tarieven 2019
 • College B&W
 • kennisname
 • 4-12-2018
 • informatiememo
 • 18-12-04 Informatiememo over wijziging verordening OZB en reinigingsheffingen 2019 met bijlagen
 • College B&W
 • informatie
 • 27-11-2018
 • informatiememo
 • 18-11-27 Informatiememo over infographic Inclusieve Samenleving met bijlage
 • College B&W
 • informatie
 • 20-11-2018
 • informatiememo
 • 18-11-20 Informatiememo college ivm Stand van zaken uitvoering project Huisvesting
 • College B&W
 • informatie
 • 15-11-2018
 • informatiememo
 • 18-11-15 Informatiememo stand van zaken voortgang Knoop 38
 • College B&W
 • informatie
 • 6-11-2018
 • informatiememo
 • 18-11-06 Informatiememo over het doelgroepenvervoer
 • College B&W
 • informatie
 • 6-11-2018
 • informatiememo
 • 18-11-06 Informatiememo Start uitvoering fase 2 project Huisvesting
 • College B&W
 • informatie
 • 6-11-2018
 • informatiememo
 • 18-11-06 Informatiememo Herbestemming vrijkomende MFC locaties
 • College B&W
 • informatie
 • 30-10-2018
 • informatiememo
 • 18-10-30 Informatiememo over banenafspraak met als bijlage memo iedereen doet mee
 • College B&W
 • informatie
 • 24-10-2018
 • informatiememo
 • 18-10-23 Informatiememo over rapportage Scalabor over Q1 en Q2 2018 met bijlagen
 • College B&W
 • informatie
 • 24-10-2018
 • informatiememo
 • 18-10-23 Informatiememo over aanpassen milieustraten aan milieueisen
 • College B&W
 • informatie
 • 23-10-2018
 • informatiememo
 • 18-10-23 Informatiememo beantwoording schriftelijke vraaf D66 (S-378) en vragen per mail GL met bijlage, memo zonne- en windinitiatieven Overbetuwe van 23-10-2018
 • College B&W
 • informatie
 • 18-10-2018
 • memo
 • 18-11-13.03 Memo weth. Hol over vaststellen bp Buitengebied, MFA Randwijk met bijlagen
 • Weth. Hol
 • informatie
 • 16-10-2018
 • informatiememo
 • 18-10-16 Informatiememo over financiele verantwoording ODRA 2019
 • College B&W
 • informatie
 • 16-10-2018
 • informatiememo
 • 18-10-16 Informatiememo over wijziging regeling MGR SDCG met bijlagen
 • College B&W
 • informatie
 • 9-10-2018
 • informatiememo
 • 18-10-09 Informatiememo over cliĆ«ntervaringsonderzoeken sociaal domein 2018 met bijlagen
 • College B&W
 • informatie
 • 9-10-2018
 • informatiememo
 • 18-10-09 Informatiememo over transformatieplan jeugdhulp 2018-20 met bijlagen
 • College B&W
 • informatie
 • 9-10-2018
 • informatiememo
 • 18-10-09 Informatiememo Monitor RPW regio Arnhem Nijmegen 2016-2018 met bijlagen
 • college B&W
 • informatie
 • 9-10-2018
 • informatiememo
 • 18-10-09 Informatiememo over initiatief Zonnepark Hemmen
 • College B&W
 • informatie
 • 9-10-2018
 • informatiememo
 • 18-10-09 Informatiememo over Prioritering woningbouw
 • actualisatie afwegingskader en spelregels
 • College B&W
 • informatie
 • 3-10-2018
 • informatiememo
 • 18-10-02 Informatiememo over 75 jaar Market Garden en bevrijding 2019 -2020 met bijlagen
 • College B&W
 • informatie
 • 3-10-2018
 • informatiememo
 • 18-10-02 Informatiememo over Uitvoeringagenda 2018-2022 (UA 2018-2022) met bijlage
 • College B&W
 • informatie
 • 25-9-2018
 • informatiememo
 • 18-09-25 Informatiememo over plan van aanpak doorontwikkeling sociaal domein met bijlage
 • College B&W
 • informatie
 • 25-9-2018
 • informatiememo
 • 18-09-25 Informatiememo over motie M-14 Investering fietspaden 2 met bijlagen
 • College B&W
 • informatie