Memo's en TIC 's

Datum ontvangstTypeOnderwerpAfzenderAfhandeling
 • 4/9/2024
 • informatiememo
 • 24-05-28 A1 Informatiememo
 • Uitkomst tariefonderzoek jeugd en Wmo
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/2/2024
 • informatiememo
 • 24-04-16 A18 Informatiememo
 • Inzet Specifieke Uitkering (SpUk) Aanpak Energiearmoede en SpUk Lokale Aanpak Isolatie
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/2/2024
 • TIC
 • 24-04-16 A19 TIC
 • Uitgangspuntennotitie herziening functieveranderingsbeleid
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/26/2024
 • TIC
 • 24-04-16 A17 TIC
 • Rapportage Begrotingsscan 2024 Berenschot
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/26/2024
 • TIC
 • 24-04-16 A16 TIC
 • Evaluatie werkwijze Samen aan Zet
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/26/2024
 • TIC
 • 24-04-16 A14 TIC
 • Subsidieregeling Vergroening Poort van Midden Gelderland Noord gemeente Overbetuwe 2024
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/26/2024
 • informatiememo
 • 24-04-16 A10 Informatiememo
 • Stand van zaken herinrichting openbaar gebied station Zetten - Andelst
 • College B&W
 • 3/26/2024
 • TIC
 • 24-04-16 A13 TIC
 • Update ongewenste woningsplitsing
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/26/2024
 • informatiememo
 • 24-04-16 A11 Informatiememo
 • Adviesrapport Inclusief Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/26/2024
 • TIC
 • 24-04-16 A12 TIC
 • Inzet vervolg Knoop 38
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/26/2024
 • TIC
 • 24-04-16 A15 TIC
 • Nieuwe achtervangovereenkomst gemeente Overbetuwe en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/26/2024
 • informatiememo
 • 24-04-16 A9 Informatiememo
 • Samenwerkingsovereenkomsten MFC Wanmolen, Voortgang MFC Wanmolen
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/19/2024
 • informatiememo
 • 24-04-16 A7 Informatiememo
 • Opvang vluchtelingen vanwege de Spreidingswet en taakstelling
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/19/2024
 • informatiememo
 • 24-04-16 A6 Informatiememo
 • Beantwoording drie moties over betaalbaarheid en slagingskansen woningmarkt
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/19/2024
 • informatiememo
 • 24-04-16 A8 Informatiememo
 • ‘Boeren en tuinders aan het woord’
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/12/2024
 • informatiememo
 • 24-04-16 A2 Informatiememo
 • 22-11-15.10 Motie CDA, GBO Actualisatie archeologiebeleid
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/12/2024
 • informatiememo
 • 24-04-16 A4 Informatiememo
 • Aanpak actualisatie Omgevingsvisie
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/12/2024
 • informatiememo
 • 24-04-16 A3 Informatiememo
 • Inzameling oud papier met vrijwilligers
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/12/2024
 • TIC
 • 24-04-16 A5 TIC
 • HAN onderzoek over minimaregelingen in Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/12/2024
 • informatiememo
 • 24-04-16 A1 Informatiememo
 • Pilot “Wasbare luiers”
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/5/2024
 • informatiememo
 • 24-03-19 A15 Informatiememo
 • Continuering belastingsamenwerking gemeenten Lingewaard en Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/5/2024
 • TIC
 • 24-03-19 A17 TIC
 • Invulling uitbreiding Praktijkondersteuner Jeugd
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/5/2024
 • informatiememo
 • 24-03-19 A14 Informatiememo
 • Permanente huisvesting Lyceum Elst en uitbreiding primair onderwijs wijk Westeraam
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/5/2024
 • TIC
 • 24-03-19 A16 TIC
 • Aangepaste Subsidieregeling Sociale Basis Vrijwilligersorganisaties
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/27/2024
 • informatiememo
 • 24-03-19 A12 Informatiememo
 • Voortgang warmtetransitie
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/27/2024
 • TIC
 • 24-03-19 A13 TIC
 • Sportakkoord II 2024-2026 en jaarplan 2024 Overbetuwe Beweegt
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/22/2024
 • informatiememo
 • 24-03-19 A8 Informatiememo
 • Functieveranderingsbeleid en Handboek omgevingsplan
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/22/2024
 • TIC
 • 24-03-19 A11 TIC
 • Boven-Linge
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/22/2024
 • informatiememo
 • 24-03-19 A6 Informatiememo opstarten projecten Herontwikkeling locatie De Helster en Locatieonderzoek verplaatsing tennisveld
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/22/2024
 • TIC
 • 24-03-19 A10 TIC
 • Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Coördinatiecentrum Vluchtelingenspreiding (RCVS)
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/22/2024
 • informatiememo
 • 24-03-19 A7 Informatiememo
 • Heteren Centrum
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/22/2024
 • TIC
 • 24-03-19 A9 TIC
 • Grondprijzen 2024
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/13/2024
 • TIC
 • 24-03-19 A5 TIC
 • Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) werkprogramma 2024
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/6/2024
 • informatiememo
 • 24-03-19 A2 Informatiememo
 • Uitwerking doelstelling ombudspersoon
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/6/2024
 • informatiememo
 • 24-03-19 A3 Informatiememo
 • de situatie op Park Tergouw
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/6/2024
 • TIC
 • 24-03-19 A4 TIC
 • uitkomst van de risicoanalyse onderwijsachterstandenbeleid (LEA/vve) voor het jaar 2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/6/2024
 • informatiememo
 • 24-03-19 A1 Informatiememo
 • eerste tussenevaluatie Beleidsplan Schulddienstverlening gemeente Overbetuwe 2023-2026
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/30/2024
 • TIC
 • 24-02-20 A9 TIC
 • Intentieovereenkomst Randwijk, gebiedsontwikkeling Kerkstraat
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/30/2024
 • TIC
 • 24-02-20 A7 TIC
 • Overeenkomst Dierentehuis Arnhem e.o.
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/30/2024
 • TIC
 • 24-02-20 A8 TIC
 • Advies adviesraad Sociaal Domein over de visie ‘Wonen, welzijn en zorg 2030’
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/23/2024
 • informatiememo
 • 24-02-20 A5 Informatiememo
 • Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Kadernota 2025
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/23/2024
 • TIC
 • 24-02-20 A6 TIC
 • Decembercirculaire 2023
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/16/2024
 • TIC
 • 24-02-20 A2 TIC
 • Besluit vervanging gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/16/2024
 • TIC
 • 24-02-20 A3 TIC
 • Plan van Aanpak subregio Arnhem – Provinciale Regie Tafel (PRT) migratie en integratie
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/16/2024
 • TIC
 • 24-02-20 A4 TIC
 • NIET OPENBAAR Borgstelling lening tennisvereniging de Leigraaf te Zetten
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/16/2024
 • TIC
 • 24-02-20 A1 TIC
 • Procesnotitie Tariefonderzoek Ambulant Jeugd en Wmo
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/9/2024
 • informatiememo
 • 24-01-23 A25 Informatiememo
 • Informeren raad over stand van zaken dorpsagenda's
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/9/2024
 • informatiememo
 • 24-01-23 A26 Informatiememo
 • Gemeente Overbetuwe def. board letter 2023
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/19/2023
 • TIC
 • 24-01-23 A16 TIC
 • Definitief ontwerp MFSC Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/19/2023
 • informatiememo
 • 24-01-23 A7 Informatiememo
 • Evaluatie Bedrijveninvesteringszone centrum Elst
 • College B&W
 • kennisname