Memo's

Datum ontvangstTypeOnderwerpAfzenderAfhandeling
 • 4-12-2018
 • informatiememo
 • 18-12-04 Informatiememo over wijziging verordening OZB en reinigingsheffingen 2019 met bijlagen
 • College B&W
 • informatie
 • 27-11-2018
 • informatiememo
 • 18-11-27 Informatiememo over infographic Inclusieve Samenleving met bijlage
 • College B&W
 • informatie
 • 20-11-2018
 • informatiememo
 • 18-11-20 Informatiememo college ivm Stand van zaken uitvoering project Huisvesting
 • College B&W
 • informatie
 • 15-11-2018
 • informatiememo
 • 18-11-15 Informatiememo stand van zaken voortgang Knoop 38
 • College B&W
 • informatie
 • 6-11-2018
 • informatiememo
 • 18-11-06 Informatiememo Start uitvoering fase 2 project Huisvesting
 • College B&W
 • informatie
 • 6-11-2018
 • informatiememo
 • 18-11-06 Informatiememo over het doelgroepenvervoer
 • College B&W
 • informatie
 • 6-11-2018
 • informatiememo
 • 18-11-06 Informatiememo Herbestemming vrijkomende MFC locaties
 • College B&W
 • informatie
 • 30-10-2018
 • informatiememo
 • 18-10-30 Informatiememo over banenafspraak met als bijlage memo iedereen doet mee
 • College B&W
 • informatie
 • 24-10-2018
 • informatiememo
 • 18-10-23 Informatiememo over aanpassen milieustraten aan milieueisen
 • College B&W
 • informatie
 • 24-10-2018
 • informatiememo
 • 18-10-23 Informatiememo over rapportage Scalabor over Q1 en Q2 2018 met bijlagen
 • College B&W
 • informatie
 • 23-10-2018
 • informatiememo
 • 18-10-23 Informatiememo beantwoording schriftelijke vraaf D66 (S-378) en vragen per mail GL met bijlage, memo zonne- en windinitiatieven Overbetuwe van 23-10-2018
 • College B&W
 • informatie
 • 18-10-2018
 • memo
 • 18-11-13.03 Memo weth. Hol over vaststellen bp Buitengebied, MFA Randwijk met bijlagen
 • Weth. Hol
 • informatie
 • 16-10-2018
 • informatiememo
 • 18-10-16 Informatiememo over financiele verantwoording ODRA 2019
 • College B&W
 • informatie
 • 16-10-2018
 • informatiememo
 • 18-10-16 Informatiememo over wijziging regeling MGR SDCG met bijlagen
 • College B&W
 • informatie
 • 9-10-2018
 • informatiememo
 • 18-10-09 Informatiememo over cliĆ«ntervaringsonderzoeken sociaal domein 2018 met bijlagen
 • College B&W
 • informatie
 • 9-10-2018
 • informatiememo
 • 18-10-09 Informatiememo Monitor RPW regio Arnhem Nijmegen 2016-2018 met bijlagen
 • college B&W
 • informatie
 • 9-10-2018
 • informatiememo
 • 18-10-09 Informatiememo over initiatief Zonnepark Hemmen
 • College B&W
 • informatie
 • 9-10-2018
 • informatiememo
 • 18-10-09 Informatiememo over transformatieplan jeugdhulp 2018-20 met bijlagen
 • College B&W
 • informatie
 • 9-10-2018
 • informatiememo
 • 18-10-09 Informatiememo over Prioritering woningbouw
 • actualisatie afwegingskader en spelregels
 • College B&W
 • informatie
 • 3-10-2018
 • informatiememo
 • 18-10-02 Informatiememo over 75 jaar Market Garden en bevrijding 2019 -2020 met bijlagen
 • College B&W
 • informatie
 • 3-10-2018
 • informatiememo
 • 18-10-02 Informatiememo over Uitvoeringagenda 2018-2022 (UA 2018-2022) met bijlage
 • College B&W
 • informatie
 • 25-9-2018
 • informatiememo
 • 18-09-25 Informatiememo over plan van aanpak doorontwikkeling sociaal domein met bijlage
 • College B&W
 • informatie
 • 25-9-2018
 • informatiememo
 • 18-09-25 Informatiememo over motie M-14 Investering fietspaden 2 met bijlagen
 • College B&W
 • informatie
 • 18-9-2018
 • informatiememo
 • 18-09-18 Informatiememo college ivm Stand van zaken project woongebied De Pas
 • College B&W
 • informatie
 • 4-9-2018
 • informatiememo
 • 18-09-04 Informatiememo college ivm Participatie- en communicatieplan Land van Tap
 • College B&W
 • informatie
 • 27-8-2018
 • memo
 • 18-08-27 Memo ivm toelichting op de concept Verordening jeugdhulp gemeente Overbetuwe 2018
 • informatie
 • 21-8-2018
 • memo
 • 18-08-21 Informatiememo college ivm bomenbeheer
 • College B&W
 • informatie
 • 24-7-2018
 • informatiememo
 • 18-07-24 Informatiememo over procesvoorstel nieuwbouw zwembad en sportaccommodatie Overbetuwe
 • College B&W
 • informatie
 • 24-7-2018
 • informatiememo
 • 18-07-24 Informatiememo over voortgang Knoop 38
 • College B&W
 • informatie
 • 24-7-2018
 • informatiememo
 • 18-07-24 Informatiememo over beveiligingsplan Suwinet 2018 met bijlage
 • College B&W
 • informatie
 • 24-7-2018
 • informatiememo
 • 18-07-24 Informatiememo over SOK ProRail, onderdoorgang Rijksweg Noord c.a. en overbrugging 1e Weteringsewal met bijlagen
 • College B&W
 • informatie
 • 16-7-2018
 • informatiememo
 • 18-07-16 Informatiememo over subsidieverstrekking t.b.v. Hart voor Heteren met bijlagen
 • College B&W
 • informatie
 • 16-7-2018
 • informatiememo
 • 18-07-16 Informatiememo over stand van zaken project Elst Centraal
 • College B&W
 • informatie
 • 16-7-2018
 • informatiememo
 • 18-07-16 Informatiememo over visie op organisatie van het Sociaal Domein met bijlagen
 • College B&W
 • informatie
 • 10-7-2018
 • informatiememo
 • 18-07-10 Informatiememo over nieuwbouw OBC Elst op de Vinkenhof
 • College B&W
 • informatie
 • 10-7-2018
 • informatiememo
 • 18-07-10 Informatiememo over evaluatie Kernenestafette
 • College B&W
 • informatie
 • 10-7-2018
 • informatiememo
 • 18-07-10 Informatiememo over intentieovereenkomst zonnepark Overbetuwe
 • College B&W
 • informatie
 • 10-7-2018
 • informatiememo
 • 18-07-10 Informatiememo ambulante handel met bijlage
 • College B&W
 • informatie
 • 3-7-2018
 • informatiememo
 • 18-07-03 Informatiememo college ivm Jaarverslag Fysieke Leefomgeving 2017
 • College B&W
 • informatie
 • 28-6-2018
 • memo
 • 18-06-20 Informatiememo college ivm routekaart Duurzaam Overbetuwe 2017-2020
 • College B&W
 • informatie
 • 25-6-2018
 • informatiememo
 • 18-06-25 Informatiememo financiele verantwoording Blauwe Dinsdag 2016, 2017 en 2018
 • College B&W
 • informatie
 • 25-6-2018
 • informatiememo
 • 18-06-25 Informatiememo college ivm Intentieverklaring Convenant Cultuur en Onderwijs
 • College B&W
 • informatie
 • 12-6-2018
 • informatiememo
 • 18-06-12 Informatiememo over concept jaarstukken 2017 en begroting 2019 GO-ANCR met bijlagen
 • College B&W
 • informatie
 • 12-6-2018
 • informatiememo
 • 18-06-12 Informatiememo over voortzetten stimuleren inwoners door Overbetuwebeweegt.nl met bijlage
 • College B&W
 • informatie
 • 12-6-2018
 • informatiememo
 • 18-06-12 Informatiememo over evaluatie en uitrol Overbetuwe Doet met bijlage
 • College B&W
 • informatie
 • 5-6-2018
 • informatiememo
 • 18-06-05 Informatiememo over stand van zaken project Huisvesting (mei 2018)
 • College B&W
 • informatie
 • 5-6-2018
 • informatiememo
 • 18-06-05 Informatiememo over Monitor Sociaal Domein 2017 met bijlage
 • College B&W
 • informatie
 • 29-5-2018
 • informatiememo
 • 18-05-29 Informatiememo overEconomic Board
 • College B&W
 • informatie
 • 29-5-2018
 • informatiememo
 • 18-05-29 Informatiememo over stand van zaken uitvoering amendement en moties RTG per mei 2018
 • College B&W
 • informatie
 • 29-5-2018
 • informatiememo
 • 18-05-29 Informatiememo over Land van Tap voorbereidingskrediet en communicatie
 • College B&W
 • informatie