Memo's en TIC 's

Datum ontvangstTypeOnderwerpAfzenderAfhandeling
 • 3/31/2020
 • TIC
 • 20-05-12 A4 TIC
 • Maatregelen Corona-crisis door gemeente Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/31/2020
 • TIC
 • 20-05-12 A1 TIC
 • Aanbieding rapport ‘Klachten uit zicht, mensen buiten beeld
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/31/2020
 • TIC
 • 20-05-12 A3 TIC
 • Collegevoorstel reactie op concept Omgevingsvisie Nijmegen
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/31/2020
 • TIC
 • 20-05-12 A2 TIC
 • Collegeverklaring ENSIA 2019
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/31/2020
 • informatiememo
 • 20-05-12 A5 Informatiememo
 • Eindevaluatie project 'Extra aandacht integratie statushouders'
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/24/2020
 • TIC
 • 20-04-07 A18 TIC
 • Economische rapportage 2019
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/24/2020
 • informatiememo
 • 20-04-07 A17 Informatiememo
 • Voortgang integraal kwaliteitsplan openbare ruimte
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/24/2020
 • informatiememo
 • 20-04-07 A16 Informatiememo
 • Voortgang Fietsagenda
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/17/2020
 • informatiememo
 • 20-04-07 A11 Informatiememo
 • Stand van zaken Regionale Energie Strategie (RES)
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/17/2020
 • TIC
 • 20-04-07 A12 TIC
 • Vaststellen evaluatie Preventie- en Handhavingsplan Alcohol
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/17/2020
 • TIC
 • 20-04-07 A13 TIC
 • WK Damesvolleybal 2022 Overbetuwe gastgemeente van het Poolse team, inclusief activiteitenprogramma
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/17/2020
 • TIC
 • 20-04-07 A15 TIC
 • Onderzoek kwelwaterproblematiek Oosterhout
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/17/2020
 • TIC
 • 20-04-07 A14 TIC
 • Plan van aanpak Dementie Vriendelijk Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/17/2020
 • informatiememo
 • 20-04-07 A10 Informatiememo
 • Terugblik Campagne Ontdek de e-bike en e-deelauto
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/10/2020
 • informatiememo
 • 20-04-07 A8 Informatiememo
 • Afwegingskader zon en wind (duurzame energie)
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/10/2020
 • TIC
 • 20-04-07 A9 TIC
 • tegemoetkoming bewoners Smidsakkers ivm geluidsoverlast De Vogeltuin, Heteren
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/10/2020
 • informatiememo
 • 20-04-07 A7 Informatiememo Financiele participatie bij grootschalige energieprojecten
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/10/2020
 • informatiememo
 • 20-04-07 A6 Informatiememo
 • proces dorpsprofielen
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/3/2020
 • TIC
 • 20-04-07 A5 TIC
 • Collegevoorstel Woondeal Arnhem Nijmegen
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/3/2020
 • TIC
 • 20-04-07 A4 TIC
 • Raadsinformatiebrief gunning aanbestedingen BVO DRAN
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/25/2020
 • informatiememo
 • 20-04-07 A2 Informatiememo
 • Klimaatadaptatie
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/25/2020
 • informatiememo
 • 20-04-07 A1 Informatiememo
 • Actualisatie Routekaart Duurzaam Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/25/2020
 • TIC
 • 20-04-07 A3 TIC
 • Aangepaste intentieovereenkomst de Gastvrije Waaldijk
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/18/2020
 • TIC
 • 20-03-10 A9 TIC
 • Hulp aan de molukken
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/18/2020
 • memo
 • 20-03-10 A7 Memo Verklaring van Succes Hart van Heteren
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/18/2020
 • TIC
 • 20-03-10 A8 TIC
 • Addendum bij overeenkomst met Provincie Gelderland over Knoop 38
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/11/2020
 • TIC
 • 20-03-10 A6 TIC
 • Planning Regionale Energie Strategie (RES)
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/11/2020
 • TIC
 • 20-03-10 A5 TIC
 • Eindverantwoording uitvoeringsplan Opgeteld Beter
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/11/2020
 • TIC
 • 20-03-10 A4 TIC
 • Onderzoek huisvesting arbeidsmigranten
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/4/2020
 • TIC
 • 20-03-10 A3 TIC
 • Transitievisie Warmte Overbetuwe
 • College B&W
 • informatie
 • 1/28/2020
 • TIC
 • 20-03-10 A1 TIC
 • Ondertekening lokaal sportakkoord
 • College B&W
 • informatie
 • 1/28/2020
 • TIC
 • 20-03-10 A2 TIC
 • Ontwikkelvisie Smids Dorpsstraat 5 Driel
 • College B&W
 • informatie
 • 1/21/2020
 • TIC
 • 20-02-04 A8 TIC
 • Stand van zaken uitvoering Beleidsnota Recreatie en Toerisme 'De Betuwe een dijk van een landschap'
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/21/2020
 • TIC
 • 20-02-04 A7 TIC
 • Motie dorpshart Zetten
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/21/2020
 • TIC
 • 20-02-04 A9 TIC
 • Onderzoek 213aGW (doelmatigheid en doeltreffendheid) 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/21/2020
 • informatiememo
 • 20-02-04 A6 Informatiememo voortgang ambitiedocument overbetuwe 2030 Sociale, slimme en schone mobiliteit
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/21/2020
 • TIC
 • 20-02-04 A10 TIC
 • oprichting twee energie cooperaties WatBeters
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/14/2020
 • TIC
 • 20-02-04 A5 TIC
 • Ongevraagd advies participatieraad
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/14/2020
 • TIC
 • 20-02-04 A3 TIC
 • Klanttevredenheidsonderzoek Avan 2019
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/14/2020
 • TIC
 • 20-02-04 A4 TIC
 • Aanbesteding diverse diensten rondom huis aan huis afval
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/17/2019
 • informatiememo
 • A5 20-01-07 Informatiememo collegeverklaring ENSIA 2018
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/17/2019
 • informatiememo
 • A6 20-01-07 Informatiememo Gemeentelijke grondprijzen verkoop en tarieven verhuur 2020
 • College B&W
 • informatie
 • 12/17/2019
 • informatiememo
 • A9 20-01-07 Informatiememo Opstarten proces flexibel bestemmen voor de kernen Randwijk, Valburg, Slijk-Ewijk en Driel
 • College B&W
 • informatie
 • 12/17/2019
 • informatiememo
 • A7 20-01-07 Informatiememo beveiligingsplan Suwinet 2020
 • College B&W
 • informatie
 • 12/17/2019
 • informatiememo
 • A10 20-01-07 Informatiememo raad Bedrijveninvesteringszone centrum Elst 2020-2024 (draagvlak)
 • College B&W
 • informatie
 • 12/17/2019
 • informatiememo
 • A8 20-01-07 Informatiememo Monitor Sociaal Domein 3e kwartaal 2019
 • College B&W
 • informatie
 • 12/12/2019
 • informatiememo
 • A3 20-01-07 Informatiememo stand van zaken Motie lachgas
 • College B&W
 • informatie
 • 12/10/2019
 • informatiememo
 • A2 20-01-07 Informatiememo prestatieafspraken 2020
 • College B&W
 • informatie
 • 12/3/2019
 • informatiememo
 • A1 20-01-07 Informatiememo Motie M-3
 • aanpak Eenzaamheid Overbetuwe
 • College B&W
 • informatie
 • 11/26/2019
 • informatiememo
 • A10 19-12-03 informatiememo Toewijzingscriteria woonwagenstandplaatsen
 • College B&W
 • informatie