Memo's

Datum ontvangstTypeOnderwerpAfzenderAfhandeling
 • 12/3/2019
 • informatiememo
 • A1 20-01-07 Informatiememo Motie M-3
 • aanpak Eenzaamheid Overbetuwe
 • College B&W
 • informatie
 • 11/26/2019
 • informatiememo
 • A10 19-12-03 informatiememo Toewijzingscriteria woonwagenstandplaatsen
 • College B&W
 • informatie
 • 11/26/2019
 • informatiememo
 • A9 19-12-03 Informatiememo ODRA werkprogramma 2020
 • College B&W
 • informatie
 • 11/26/2019
 • informatiememo
 • A12 19-12-03 Informatiememo Implementatie Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ)
 • College B&W
 • informatie
 • 11/26/2019
 • informatiememo
 • A11 19-12-03 Informatiememo Raadsinformatiebrief aanbestedingen BVO-DRAN
 • College B&W
 • informatie
 • 11/26/2019
 • informatiememo
 • A13 19-12-03 Informatiememo Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Overbetuwe 2020
 • College B&W
 • informatie
 • 11/26/2019
 • informatiememo
 • A14 19-12-03 Informatiememo Standpunt regio inzake rapport jeugdbescherming
 • College B&W
 • informatie
 • 11/19/2019
 • informatiememo
 • A6 19-12-03 Informatiememo Gevolgen kamerbrief ordening Jeugdzorg voor Overbetuwe SAMEN
 • College B&W
 • informatie
 • 11/19/2019
 • memo
 • A8 19-12-03 Memo Reactie op de Managementletter 2019 van Baker Tilly accountant
 • College B&W
 • informatie
 • 11/19/2019
 • informatiememo
 • A7 19-12-03 Informatiememo raad Ambitiedocument Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid regioArnhem Nijmegen
 • College B&W
 • informatie
 • 11/13/2019
 • informatiememo
 • A5 19-12-03 Informatiememo Stand van zaken Knoop 38 incl bijlagen
 • College B&W
 • kennisname
 • 11/12/2019
 • informatiememo
 • A4 19-12-03 Informatiememo Invulling motie korting maaltijdvoorziening
 • College B&W
 • informatie
 • 11/5/2019
 • informatiememo
 • A3 19-12-03 Informatiememo - Stand van zaken Rijksweg-Zuid 39 en 41 te Elst
 • College B&W
 • informatie
 • 10/29/2019
 • informatiememo
 • A2 19-12-03 Informatiememo Memo Reactie op uw motie 'Personeelsbudget', 2 juli 2019
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/29/2019
 • informatiememo
 • A1 19-12-03 Informatiememo ICT samenwerking Lingewaard
 • College B&W
 • kennisname
 • 10/22/2019
 • informatiememo
 • A11 19-11-12 Informatiememo voortgangsrapportage Woonagenda met bijlagen
 • College B&W
 • informatie
 • 10/22/2019
 • informatiememo
 • A12 19-11-12 Informatiememo Tussenrapportage begroting 2019 Veilig Thuis
 • College B&W
 • informatie
 • 10/15/2019
 • informatiememo
 • A9 19-11-12 Informatiememo reactie regio Arnhem Nijmegen en Foodvalley op NOVI
 • College B&W
 • informatie
 • 10/15/2019
 • informatiememo
 • A6 19-11-12 Informatiememo over beantwoording motie 19mo011, behoud zorgfunctie Hoge Hof
 • College B&W
 • informatie
 • 10/15/2019
 • informatiememo
 • A10 19-11-12 Informatiememo over ambitiedocument en actieplan mobiliteit
 • College B&W
 • informatie
 • 10/15/2019
 • informatiememo
 • A8 19-11-12 Informatiememo over huishoudelijke ondersteuning
 • College B&W
 • informatie
 • 10/15/2019
 • informatiememo
 • A7 19-11-12 Informatiememo stand van zaken Heteren
 • College B&W
 • informatie
 • 10/7/2019
 • informatiememo
 • A-5 19-11-12 Informatiememo financiele consequenties septembercirculaire 2019
 • college B&W
 • informatie
 • 10/7/2019
 • informatiememo
 • A4 19-11-12 Informatiememo vestiging safehouse Schoon Schip Elst
 • College B&W
 • informatie
 • 9/24/2019
 • informatiememo
 • A2 19-11-12 Informatiememo Convenant Actief Eropaf, vroegsignalering van schulden 2019
 • College B&W
 • informatie
 • 9/24/2019
 • informatiememo
 • A1 19-11-12 Informatiememo Visie op de interactie met de samenleving
 • College B&W
 • informatie
 • 9/24/2019
 • informatiememo
 • A3 19-11-12 Informatiememo Voortgang en begroting Spoorkruisingen Elst Noord
 • College B&W
 • informatie
 • 9/10/2019
 • informatiememo
 • A8 19-10-01 Informatiememo CliĆ«ntervaringsonderzoeken sociaal domein 2019
 • College B&W
 • informatie
 • 9/10/2019
 • informatiememo
 • A10 19-10-01 Informatiememo Monitor Sociaal Domein 2019 2e kwartaal
 • College B&W
 • informatie
 • 9/10/2019
 • informatiememo
 • A7 19-10-01 Informatiememo Amendement-Omtzigt, tarief onroerende-zaakbelastingen voor instellingen van sociaal belang
 • College B&W
 • informatie
 • 9/10/2019
 • informatiememo
 • A3 19-10-01 Informatiememo maatschappelijk verantwoord inkopen
 • College B&W
 • 9/10/2019
 • informatiememo
 • A9 19-10-01 Informatiememo Fasering Overbetuwe SAMEN
 • College B&W
 • informatie
 • 9/10/2019
 • informatiememo
 • A5 19-10-01 Informatiememo Implementatie Armoedebeleid
 • College B&W
 • informatie
 • 9/10/2019
 • informatiememo
 • A11 19-10-01 Informatiememo Ondertekenen Strategische Agenda voor de Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland
 • College B&W
 • informatie
 • 9/10/2019
 • informatiememo
 • A6 19-10-01 Informatiememo Cultuurnota 2017 - 2020 Schatten van Waarde
 • College B&W
 • informatie
 • 9/10/2019
 • informatiememo
 • A4 19-10-01 Informatiememo Cultuureducatie en Meer Muziek in de Klas Lokaal
 • College B&W
 • informatie
 • 9/3/2019
 • informatiememo
 • A2 19-10-01 Informatiememo Effecten doortrekking A15 op afslag 38
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/27/2019
 • informatiememo
 • A1 19-10-01 Informatiememo Ontwikkeling locaties voor woonwagenstandplaatsen
 • College B&W
 • informatie
 • 8/20/2019
 • informatiememo
 • A13 19-09-03 Informatiememo Gemeentelijke positionering bij opwekken duurzame energie
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/13/2019
 • informatiememo
 • A12 19-09-03 Informatiememo Beantwoording raadsvragen externe veiligheid RTG
 • College B&W
 • informatie
 • 7/15/2019
 • informatiememo
 • A11 19-09-03 Informatiememo vervolgresultaten gebiedsmaatregelen Knoop 38 met bijlagen
 • College B&W
 • informatie
 • 7/15/2019
 • informatiememo
 • A10 19-09-03 Informatiememo over ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Ressen (bouwmarkt Keizer Augustusplein) met bijlage
 • College B&W
 • informatie
 • 7/2/2019
 • informatiememo
 • A6 19-09-03 Informatiememo Bestrijding eikenprocessierups
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/2/2019
 • informatiememo
 • A7 19-09-03 Informatiememo Stand van zaken Europese aanbesteding rest- en grof afval
 • College B&W
 • informatie
 • 6/25/2019
 • informatiememo
 • A4 19-09-03 Informatiememo voortgang opgave energietransitie
 • College B&W
 • informatie
 • 6/25/2019
 • informatiememo
 • A3 19-09-03 Informatiememo Monitor Sociaal Domein 2018 en 1e kwartaal 2019
 • College B&W
 • informatie
 • 6/25/2019
 • informatiememo
 • A5 19-09-03 Informatiememo Onderzoek mogelijke alternatieven GelrePas
 • College B&W
 • informatie
 • 6/18/2019
 • informatiememo
 • A1 19-09-03 Informatiememo evaluatie Overbetuwe Doet
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/18/2019
 • informatiememo
 • A2 19-09-03 Informatiememo raad Ruimtelijke Uitwerking Regionaal Programma Werklocaties
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/11/2019
 • informatiememo
 • A11 19-06-25 Informatiememo Wijk- en Buurtindeling gemeente Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname