Memo's

Datum ontvangstTypeOnderwerpAfzenderAfhandeling
 • 10/15/2019
 • informatiememo
 • A9 19-11-12 Informatiememo reactie regio Arnhem Nijmegen en Foodvalley op NOVI
 • College B&W
 • informatie
 • 10/15/2019
 • informatiememo
 • A10 19-11-12 Informatiememo over ambitiedocument en actieplan mobiliteit
 • College B&W
 • informatie
 • 10/15/2019
 • informatiememo
 • A8 19-11-12 Informatiememo over huishoudelijke ondersteuning
 • College B&W
 • informatie
 • 10/15/2019
 • informatiememo
 • A7 19-11-12 Informatiememo stand van zaken Heteren
 • College B&W
 • informatie
 • 10/15/2019
 • informatiememo
 • A6 19-11-12 Informatiememo over beantwoording motie 19mo011, behoud zorgfunctie Hoge Hof
 • College B&W
 • informatie
 • 10/7/2019
 • informatiememo
 • A-5 19-11-12 Informatiememo financiele consequenties septembercirculaire 2019
 • college B&W
 • informatie
 • 10/7/2019
 • informatiememo
 • A4 19-11-12 Informatiememo vestiging safehouse Schoon Schip Elst
 • College B&W
 • informatie
 • 9/24/2019
 • informatiememo
 • A1 19-11-12 Informatiememo Visie op de interactie met de samenleving
 • College B&W
 • informatie
 • 9/24/2019
 • informatiememo
 • A2 19-11-12 Informatiememo Convenant Actief Eropaf, vroegsignalering van schulden 2019
 • College B&W
 • informatie
 • 9/24/2019
 • informatiememo
 • A3 19-11-12 Informatiememo Voortgang en begroting Spoorkruisingen Elst Noord
 • College B&W
 • informatie
 • 9/10/2019
 • informatiememo
 • A8 19-10-01 Informatiememo Cliëntervaringsonderzoeken sociaal domein 2019
 • College B&W
 • informatie
 • 9/10/2019
 • informatiememo
 • A9 19-10-01 Informatiememo Fasering Overbetuwe SAMEN
 • College B&W
 • informatie
 • 9/10/2019
 • informatiememo
 • A10 19-10-01 Informatiememo Monitor Sociaal Domein 2019 2e kwartaal
 • College B&W
 • informatie
 • 9/10/2019
 • informatiememo
 • A3 19-10-01 Informatiememo maatschappelijk verantwoord inkopen
 • College B&W
 • 9/10/2019
 • informatiememo
 • A5 19-10-01 Informatiememo Implementatie Armoedebeleid
 • College B&W
 • informatie
 • 9/10/2019
 • informatiememo
 • A7 19-10-01 Informatiememo Amendement-Omtzigt, tarief onroerende-zaakbelastingen voor instellingen van sociaal belang
 • College B&W
 • informatie
 • 9/10/2019
 • informatiememo
 • A11 19-10-01 Informatiememo Ondertekenen Strategische Agenda voor de Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland
 • College B&W
 • informatie
 • 9/10/2019
 • informatiememo
 • A6 19-10-01 Informatiememo Cultuurnota 2017 - 2020 Schatten van Waarde
 • College B&W
 • informatie
 • 9/10/2019
 • informatiememo
 • A4 19-10-01 Informatiememo Cultuureducatie en Meer Muziek in de Klas Lokaal
 • College B&W
 • informatie
 • 9/3/2019
 • informatiememo
 • A2 19-10-01 Informatiememo Effecten doortrekking A15 op afslag 38
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/27/2019
 • informatiememo
 • A1 19-10-01 Informatiememo Ontwikkeling locaties voor woonwagenstandplaatsen
 • College B&W
 • informatie
 • 8/20/2019
 • informatiememo
 • A13 19-09-03 Informatiememo Gemeentelijke positionering bij opwekken duurzame energie
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/13/2019
 • informatiememo
 • A12 19-09-03 Informatiememo Beantwoording raadsvragen externe veiligheid RTG
 • College B&W
 • informatie
 • 7/15/2019
 • informatiememo
 • A10 19-09-03 Informatiememo over ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Ressen (bouwmarkt Keizer Augustusplein) met bijlage
 • College B&W
 • informatie
 • 7/15/2019
 • informatiememo
 • A11 19-09-03 Informatiememo vervolgresultaten gebiedsmaatregelen Knoop 38 met bijlagen
 • College B&W
 • informatie
 • 7/2/2019
 • informatiememo
 • A7 19-09-03 Informatiememo Stand van zaken Europese aanbesteding rest- en grof afval
 • College B&W
 • informatie
 • 7/2/2019
 • informatiememo
 • A6 19-09-03 Informatiememo Bestrijding eikenprocessierups
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/25/2019
 • informatiememo
 • A4 19-09-03 Informatiememo voortgang opgave energietransitie
 • College B&W
 • informatie
 • 6/25/2019
 • informatiememo
 • A3 19-09-03 Informatiememo Monitor Sociaal Domein 2018 en 1e kwartaal 2019
 • College B&W
 • informatie
 • 6/25/2019
 • informatiememo
 • A5 19-09-03 Informatiememo Onderzoek mogelijke alternatieven GelrePas
 • College B&W
 • informatie
 • 6/18/2019
 • informatiememo
 • A1 19-09-03 Informatiememo evaluatie Overbetuwe Doet
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/18/2019
 • informatiememo
 • A2 19-09-03 Informatiememo raad Ruimtelijke Uitwerking Regionaal Programma Werklocaties
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/11/2019
 • informatiememo
 • A12 19-06-25 Informatiememo evaluatie en uitrol Overbetuwe Doet
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/11/2019
 • informatiememo
 • A11 19-06-25 Informatiememo Wijk- en Buurtindeling gemeente Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/11/2019
 • informatiememo
 • A15 19-06-25 Informatiememo Bibliotheekwerk in Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/11/2019
 • informatiememo
 • A16 19-06-25 raadsinformatiememo sport
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/11/2019
 • informatiememo
 • A13 19-06-25 Informatiememo Plan Driel
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/11/2019
 • informatiememo
 • A14 19-06-25 NIET OPENBAAR informatiememo Ter beschikking stellen van een woning door de gemeente
 • College B&W
 • 6/3/2019
 • informatiememo
 • A10 19-06-25 Informatiememo Prestatieafspraken woningbouwcorporaties 2018
 • College B&W
 • informatie
 • 5/28/2019
 • informatiememo
 • A6 19-06-25 Informatiememo Marktverordening
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/28/2019
 • informatiememo
 • A5 19-06-25 Informatiememo Uitvoeringsplan Participatiewet 2019-2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/28/2019
 • informatiememo
 • A9 19-06-25 Informatiememo Proces Regionale Energie Strategie (RES)
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/28/2019
 • informatiememo
 • A8 19-06-25 Informatiememo raad stand van zaken Elst Centraal
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/28/2019
 • informatiememo
 • A7 19-06-25 Informatie memo Routekaart Duurzaam Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/21/2019
 • informatiememo
 • A3 19-06-25 Informatiememo juridisch jaarverslag 2018
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/21/2019
 • informatiememo
 • A4 19-06-25 informatiememo Jaarverslag integriteit college van burgemeester en wethouders, gemeenteraad en burgerleden 2018
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/21/2019
 • informatiememo
 • A2 19-06-25 Informatiememo Aankoop gronden Staatsbosbeheer, incl bijlagen
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/21/2019
 • informatiememo
 • A1 19-06-25 Informatiememo Sluiting Dunya Zorggroep in Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/14/2019
 • informatiememo
 • A11 19-06-03 Informatiememo Voorgenomen besluit ICT-samenwerking Lingewaard – Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/7/2019
 • informatiememo
 • A10 19-06-03 Informatiememo Huisvestingsverordening Gemeente Overbetuwe 2020, incl. bijlage
 • College B&W
 • kennisname