Memo's

Datum ontvangstTypeOnderwerpAfzenderAfhandeling
 • 8/13/2019
 • informatiememo
 • A12 19-09-03 Informatiememo Beantwoording raadsvragen externe veiligheid RTG
 • College B&W
 • informatie
 • 7/15/2019
 • informatiememo
 • A10 19-09-03 Informatiememo over ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Ressen (bouwmarkt Keizer Augustusplein) met bijlage
 • College B&W
 • informatie
 • 7/15/2019
 • informatiememo
 • A11 19-09-03 Informatiememo vervolgresultaten gebiedsmaatregelen Knoop 38 met bijlagen
 • College B&W
 • informatie
 • 7/2/2019
 • informatiememo
 • A6 19-09-03 Informatiememo Bestrijding eikenprocessierups
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/2/2019
 • informatiememo
 • A7 19-09-03 Informatiememo Stand van zaken Europese aanbesteding rest- en grof afval
 • College B&W
 • informatie
 • 6/25/2019
 • informatiememo
 • A4 19-09-03 Informatiememo voortgang opgave energietransitie
 • College B&W
 • informatie
 • 6/25/2019
 • informatiememo
 • A3 19-09-03 Informatiememo Monitor Sociaal Domein 2018 en 1e kwartaal 2019
 • College B&W
 • informatie
 • 6/25/2019
 • informatiememo
 • A5 19-09-03 Informatiememo Onderzoek mogelijke alternatieven GelrePas
 • College B&W
 • informatie
 • 6/18/2019
 • informatiememo
 • A1 19-09-03 Informatiememo evaluatie Overbetuwe Doet
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/18/2019
 • informatiememo
 • A2 19-09-03 Informatiememo raad Ruimtelijke Uitwerking Regionaal Programma Werklocaties
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/11/2019
 • informatiememo
 • A11 19-06-25 Informatiememo Wijk- en Buurtindeling gemeente Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/11/2019
 • informatiememo
 • A12 19-06-25 Informatiememo evaluatie en uitrol Overbetuwe Doet
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/11/2019
 • informatiememo
 • A15 19-06-25 Informatiememo Bibliotheekwerk in Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/11/2019
 • informatiememo
 • A16 19-06-25 raadsinformatiememo sport
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/11/2019
 • informatiememo
 • A13 19-06-25 Informatiememo Plan Driel
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/11/2019
 • informatiememo
 • A14 19-06-25 NIET OPENBAAR informatiememo Ter beschikking stellen van een woning door de gemeente
 • College B&W
 • 6/3/2019
 • informatiememo
 • A10 19-06-25 Informatiememo Prestatieafspraken woningbouwcorporaties 2018
 • College B&W
 • informatie
 • 5/28/2019
 • informatiememo
 • A8 19-06-25 Informatiememo raad stand van zaken Elst Centraal
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/28/2019
 • informatiememo
 • A7 19-06-25 Informatie memo Routekaart Duurzaam Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/28/2019
 • informatiememo
 • A6 19-06-25 Informatiememo Marktverordening
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/28/2019
 • informatiememo
 • A9 19-06-25 Informatiememo Proces Regionale Energie Strategie (RES)
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/28/2019
 • informatiememo
 • A5 19-06-25 Informatiememo Uitvoeringsplan Participatiewet 2019-2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/21/2019
 • informatiememo
 • A4 19-06-25 informatiememo Jaarverslag integriteit college van burgemeester en wethouders, gemeenteraad en burgerleden 2018
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/21/2019
 • informatiememo
 • A2 19-06-25 Informatiememo Aankoop gronden Staatsbosbeheer, incl bijlagen
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/21/2019
 • informatiememo
 • A1 19-06-25 Informatiememo Sluiting Dunya Zorggroep in Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/21/2019
 • informatiememo
 • A3 19-06-25 Informatiememo juridisch jaarverslag 2018
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/14/2019
 • informatiememo
 • A11 19-06-03 Informatiememo Voorgenomen besluit ICT-samenwerking Lingewaard – Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/7/2019
 • informatiememo
 • A10 19-06-03 Informatiememo Huisvestingsverordening Gemeente Overbetuwe 2020, incl. bijlage
 • College B&W
 • kennisname
 • 5/7/2019
 • informatiememo
 • A9 19-06-03 Informatiememo Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/30/2019
 • informatiememo
 • A6 19-06-03 Informatiememo voortgang Omgevingsvisie Overbetuwe 2040 met bijlage
 • College B&W
 • informatie
 • 4/30/2019
 • informatiememo
 • A7 19-06-03 Informatiememo raad onderzoek woonwagen standplaatsen met bijlage
 • College B&W
 • informatie
 • 4/30/2019
 • informatiememo
 • A8 19-06-03 Informatiememo over stand van zaken veiligheid entree milieustraat Elst
 • College B&W
 • informatie
 • 4/23/2019
 • informatiememo
 • A3 19-06-03 Informatiememo Samenwerken aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/23/2019
 • informatiememo
 • A5 19-06-03 Informatiememo Gebiedsmaatregelen Knoop 38
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/23/2019
 • informatiememo
 • A4 19-06-03 informatiememo Objectovereenkomst onderdoorgang Rijksweg Noord
 • College B&W
 • 4/16/2019
 • informatiememo
 • A2 19-06-03 Informatiememo Versterking regionale samenwerking incl bijlage
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/16/2019
 • informatiememo
 • A1 19-06-03 Informatiememo Aankoopregeling Knoop 38
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/9/2019
 • informatiememo
 • A9 19-05-07 Informatiememo Verkenning centrumversterkende voorzieningen en archeologische onderzoek Land van Tap
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/9/2019
 • informatiememo
 • A10 19-05-07 Informatiememo stand van zaken aanpassingen milieustraat
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/2/2019
 • informatiememo
 • A5 19-05-07 informatiememo aanleg glasvezel in het buitengebied van de gemeente Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/2/2019
 • informatiememo
 • A6 19-05-07 Informatiememo Verkennend gesprek Schil Zetten Hemmen
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/2/2019
 • informatiememo
 • A7 19-05-07 Informatiememo stand van zaken organisatieontwikkeling en speerpunt 43 uitvoeringsagenda
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/2/2019
 • informatiememo
 • A4 19-05-07 Informatiememo Resultaten rapport Een open deur Nationale Ombudsman
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/2/2019
 • informatiememo
 • A8 19-05-07 Informatiememo Stand van zaken Heteren
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/26/2019
 • informatiememo
 • A1 19-05-07 Informatiememo over beïndiging indicatie medereiziger
 • College B&W
 • 3/26/2019
 • informatiememo
 • A3 19-05-07 Informatiememo over voortgang woningbouwprogramma
 • College B&W
 • 3/26/2019
 • informatiememo
 • A2 19-05-07 Informatiememo over nadere informatie kwaliteitskaders leerlingenvervoer
 • College B&W
 • 3/19/2019
 • informatiememo
 • 19-03-19 Informatiememo raad Samenwerkingsagenda Fiets voor de regio Arnhem Nijmegen
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/19/2019
 • informatiememo
 • 19-03-19 Informatiememo Economisch Uitvoeringsprogramma 2019-2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/18/2019
 • informatiememo
 • 19-03-18 Informatiememo raad addendum toekomst doelgroepenvervoer
 • kennisname