link naar deze pagina

Zaal 2 (voorheen Commissiekamer) - 17 december 2019

Locatie: Dorpshuis De Schakel, Oosterhout
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. H. van den Moosdijk
Toelichting: 2. Voorbereidende vergadering Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)
4. Voorbereidende vergaderin Fusie en gelijktijdige opheffing openbare basisschool De Klimboom in Heteren
6. Voorbereidende vergadering Rekenkamerrapport 'Onderzoek Sociaal Kernteams'
Algemene documenten:

2.
Voorbereidende vergadering Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)
Pfh. horsthuis-Tangelder

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
4.
Voorbereidende vergaderin Fusie en gelijktijdige opheffing openbare basisschool De Klimboom in Heteren
Pfh. Engels

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
6
Voorbereidende vergadering Rekenkamerrapport 'Onderzoek Sociaal Kernteams'
Voorzitter rekenkamer: Smeets

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer