link naar deze pagina

Zaal 2 (voorheen Commissiekamer) - 17 december 2019

Locatie: Dorpshuis De Schakel, Oosterhout
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. H. van den Moosdijk
Toelichting: 2. Voorbereidende vergadering Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)
4. Voorbereidende vergaderin Fusie en gelijktijdige opheffing openbare basisschool De Klimboom in Heteren
6. Voorbereidende vergadering Rekenkamerrapport 'Onderzoek Sociaal Kernteams'

2.
Voorbereidende vergadering Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)
Pfh. horsthuis-Tangelder

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
4.
Voorbereidende vergaderin Fusie en gelijktijdige opheffing openbare basisschool De Klimboom in Heteren
Pfh. Engels

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
6
Voorbereidende vergadering Rekenkamerrapport 'Onderzoek Sociaal Kernteams'
Voorzitter rekenkamer: Smeets

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer