link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 12 mei 2020

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze raadsvergadering. U kunt de raadsvergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.


1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststellen agenda
4. Vaststelling besluitenlijst 10 maart, 14 april en 15 april 2020
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Verbonden partijen
7. Actieve informatievoorziening college
8. Vaststellen bestemmingsplan Herveld, Grintpad Oost en West
9. Advisering lokaal publieke media-instelling
10. Verzoek om geurverordening en herziening bestemmingsplan Rijksweg-Zuid 39, Elst
11. Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Drielse Rijndijk 93, Driel
12. Stuurmodel Overbetuwe 2020 (gewijzigde invulling P&C Cyclus)
13. Administratieve- en begrotingswijzigingen

1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen besluitenlijsten van 10 maart, 14 april en 15 april 2020
5
Ingekomen stukken en mededelingen
5.b
Lijst aangenomen moties en toezeggingen
Het verzoek aan de raad is om hun akkoord te geven op de oranje gearceerde onderwerpen die volgens de organisatie dit kwartaal afgehandeld zijn. Er is een update van het overzicht gevraagd op Q1.
6
Verbonden Partijen
7
Actieve informatievoorziening college
8.
Vaststellen bestemmingsplan Herveld, Grintpad Oost en West
Bespreekstuk
8.a
VVD Amendement - BP Grintpad Oost West Herveld- VVD,GBO, PvdA, CU, D66, BOB
9.
Advisering lokaal publieke media-instelling
Bespreekstuk
pdf 20-05-12.09 Raadsvoorstel Advisering over lokaal publieke media instelling (44KB)
pdf 20-05-12.09 Concept raadsbesluit Advisering over lokaal publieke media instelling (25KB)
pdf 20-05-12.09 Relevant stuk 1 Advies lokale omroep Gemeente Overbetuwe (39KB)
pdf 20-05-12.09 Relevant stuk 2 - advies aanwijzing lokale publieke media instelling (10.3MB)
pdf 20-05-12.09 Relevant stuk 3 - Bijlage Lokale omroep voor Overbetuwe (67KB)
pdf 20-05-12.09 Relevant stuk 4- advies aanwijzing lokale publieke media instelling Stichting Omroep Lingewaard (12.3MB)
pdf 20-05-12.09 Relevant stuk 5 - advies aanwijzing lokale publieke media instelling derde aanvraag (31.8MB)
pdf 20-04-02 Uitnodiging werkbezoek RN7, brief Gemeenteraad Overbetuwe 03032020.pdf (132KB)
pdf 20-04-02 Uitnodiging werkbezoek RN7, Concept-programmabeleidsplan 2019-2021.pdf (222KB)
pdf 20-04-02 Uitnodiging werkbezoek RN7, NLPO Folder Criteria LTMA.pdf (658KB)
pdf 20-04-07 GL; technische vragen lokaal publieke media instelling met antwoorden.pdf (100KB)
pdf 20-04-07 PvdA technische vragen lokale omroep.pdf (96KB)
pdf 20-04-07.04 Inbreng GroenLinks Advisering lokaal publieke media.docx (15KB)
pdf S-488 Beantwoording schriftelijke vragen D66 advisering lokaal publieke media instelling .pdf (68KB)
pdf 20-05-12.09 Technische vragen Voorbereidende vergadering lokale omroep met antwoord.pdf (188KB)
pdf 20-05-12.09 Afschrift brief ivm intrekking aanvraag aan gemeente Overbetuwe.pdf (68KB)
pdf 20-05-12.09 Brief 2020-04-29 van Omroep Lingewaard aan gemeente Overbetuwe.pdf (2MB)
pdf 20-05-12.09 E-mail omroep Gelderland; Zendmactiging Overbetuwe en de samenwerking met Omroep Gelderland.pdf (847KB)
pdf 20-05-12 09 Technische vragen GBO en CDA met antwoorden.docx (41KB)
pdf 20-05-12.09 E-mail RN7 dd 12 mei 2020 ivm RN7 en de zendmachtiging Overbetuwe.pdf (63KB)
pdf 20-05-12.09 E-mail dd 12 mei 2020 van Omroep Lingewaard ivm zendmachtiging Overbetuwe.pdf (85KB)
9.a
AMENDEMENT PvdA advisering lokaal publieke media-instelling
10.
Verzoek om geurverordening en herziening bestemmingsplan Rijksweg-Zuid 39, Elst
Besluitstuk
10.a
Inspraakreactie Rijksweg Zuid 39 (incl bijlagen)
De door de inspreker meegestuurde bijlagen staan ivm de AVG op niet openbaar en zijn dus alleen in te zien voor raads- en burgerleden!
11.
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Drielse Rijndijk 93, Driel
Besluitstuk
11.a.
Inspraakreacties bestemmingsplan Buitengebied, Drielse Rijndijk 93, Driel
12.
Stuurmodel Overbetuwe 2020 (gewijzigde invulling P&C Cyclus)
Besluitstuk
13
Administratieve- en begrotingswijzigingen
Hamerstuk
14
Motie D66 BOB CDA Behoud primaat gemeente m.b.t. publieke ruimte bij uitrol 5G
Motie ingetrokken
15
VVD Motie - Burgerparticipatie bij afwijking bestemmingsplan - VVD, BOB, PvdA
Versie 2 van de motie wordt in stemming gebracht
16
Bekrachtiging geheimhouding Raadsmemo Rijksweg Zuid 39/41 te Elst.
17
Sluiting