link naar deze pagina

Raadswerkgroepen - 16 december 2019

Locatie: Elster Toren S02, gemeentehuis Elst
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter:
Toelichting: werkgroep samenwerking

1
Opening
2
Besluitenlijst vorige vergadering
3
Input vanuit de fracties op lijst werkafspraken
4
Opzet bijeenkomst 1 februari
5
Sluiting