link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 9 juni 2020

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze raadsvergadering. U kunt de raadsvergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip

1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen besluitenlijst van 12 mei 2020
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Verbonden partijen
7. Actieve informatievoorziening door het college
8. Fysiek-ruimtelijke projecten: Projectenboek 2020 en de geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2020
9. Afronding en verantwoording werkgroep samenwerking
10. Beleidsregel toewijzing woonwagenstandplaatsen gemeente
11. Bestemmingsplan Buitengebied, Reethsestraat 33 en Tielsestraat ong. (tussen 22 en 28), Valburg
12. Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen
13. ODRA jaarstukken 2019 en begroting 2021
14. Monitoring Regionaal Programma Werklocaties regio Arnhem Nijmegen 2019
15. Concept begroting 2021 en concept jaarverslag 2019 Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen
16. Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 BVO DRAN, inclusief gewijzigde begroting 2020
17. Concept-uitvoeringsprogramma 2021 en concept-meerjarenbegroting 2020-2024 MGR SDCG
18. Administratieve - en begrotingswijzigingen
19. Sluiting

1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen besluitenlijst van 12 mei 2020
5
Ingekomen stukken en mededelingen
6
Verbonden partijen
7
Actieve informatievoorziening door het college
8. .
Fysiek-ruimtelijke projecten: Projectenboek 2020 en de geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2020
Bespreekstuk
8.a
AMENDEMENT PvdA, Christenunie Projectenboek en grondexploitaties
9.
Afronding en verantwoording werkgroep samenwerking
Bespreekstuk
10. .
Beleidsregel toewijzing woonwagenstandplaatsen gemeente
Hamerstuk
11. .
Bestemmingsplan Buitengebied, Reethsestraat 33 en Tielsestraat ong. (tussen 22 en 28), Valburg
Hamerstuk
12. .
Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen
Hamerstuk
13. .
ODRA jaarstukken 2019 en begroting 2021
Hamerstuk
14. .
Monitoring Regionaal Programma Werklocaties regio Arnhem Nijmegen 2019
Hamerstuk
pdf 20-06-09.14 Raadsvoorstel: Monitoring Regionaal Programma Werklocaties regio Arnhem Nijmegen2019 (41KB)
pdf 20-06-09.14 Concept Raadsbesluit: Monitoring Regionaal Programma Werklocaties regio Arnhem Nijmegen 2019 (26KB)
pdf 20-06-09.14 Relevant stuk 1 - Brief naar voorzitter PFO economie Monitoring Regionaal Programma Werklocaties regio Arnhem Nijmegen 2019 (34KB)
pdf 20-06-09.14 Bijlage onderzoek 1; [20bij03703] -Advies 28 februari 2020 inzake monitoring 2019 RPW Arnhem-Nijmegen (340KB)
pdf 20-06-09.14 Bijlage onderzoek 2; [20bij03698] -Rapport monitoring RPW Arnhem-Nijmegen 2019 (610KB)
pdf 20-06-09.14 Bijlage onderzoek 3; [20bij03702] -Langjarige prognose ruimtevraag bedrijventerreinen provincie Gelderland (772KB)
pdf 20-06-09.14 Bijlage onderzoek 4; [20bij03701] -XXL-logistiek in de regio Arnhem-Nijmegen (372KB)
pdf 20-06-09.14 Bijlage onderzoek 5; [20bij03695] -Economische analyse XXL-logistiek regio Arnhem-Nijmegen (2.3MB)
pdf 20-06-09.14 Bijlage onderzoek 6; [20bij03704] - Randvoorwaarden XXl-logistiek (108KB)
pdf 20-06-09.14 Bijlage onderzoek 7; [20bij03696] -Analyse kantorenmarkt CS-locaties Arnhem en Nijmegen (2MB)
pdf 20-06-09.14 Bijlage onderzoek 8; [20bij03700] - Vraagraming kantoren regio Arnhem-Nijmegen (263KB)
pdf 20-06-09.14 Bijlage onderzoek 9; [20bij03699] -Rapportage watergebonden bedrijvigheid in de regio Arnhem-Nijmegen (1.7MB)
pdf 20-06-09.14 Bijlage onderzoek 10; [20bij03697] -Marktruimteberekening PDV GDV 2019 (919KB)
pdf 20-06-09.14 Bijlage historie 1; [19uit20443] - Beantwoording vragen regio Arnhem Nijmegen over monitoring RPW 2019 (1.1MB)
pdf 20-06-09.14 Bijlage historie 2; [19uit26058]-Beantwoording vragen regio Arnhem Nijmegen over XXL logistiek (1.1MB)
pdf 20-06-09.14 Bijlage historie 3; [17bijl6911] - Regionaal programma werklocaties regio Arnhem Nijmegen (12MB)
pdf 20-06-09.14 Bijlage historie 4; [18mo003] - Motie RTG en RPW (463KB)
pdf 20-06-09.14 Bijlage historie 5; [19uit24587] - Beantwoording schriftelijke vragen (S-460) van Burgerbelangen Overbetuwe over provincie stelt grenzen aan XXL logistiek (38KB)
15. .
Concept begroting 2021 en concept jaarverslag 2019 Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen
Hamerstuk
16.
Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 BVO DRAN, inclusief gewijzigde begroting 2020
Hamerstuk
17. .
Concept-uitvoeringsprogramma 2021 en concept-meerjarenbegroting 2020-2024 MGR SDCG
Hamerstuk
18
Administratieve - en begrotingswijzigingen
Hamerstuk
19
Sluiting