link naar deze pagina

Zaal 2 - 29 juni 2022

Locatie: V.08 Oude Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: D.J.M. Vennis
Toelichting: ++**CLUSTER INWONERS**++**Voorrondegriffier: Wolters**

1\. Post\- en actielijsten cluster Inwoners
2\. Voorbereidende vergadering Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2023\-2026 BVO DRAN\, incl\. gewijzigde begroting 2022
Algemene documenten: