link naar deze pagina

Zaal 2 (voorheen Commissiekamer) - 19 november 2019

Locatie: De Bongerd, Heteren
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. E. Patelias-Pieks
Toelichting: 2. Voorbereidende vergadering Bouwstenennotitie Strategisch meerjarig huisvestingsplan onderwijs (SHP)
5. Voorbereidende vergadering Wijziging abonnementstarief Wmo 2015
8. Technische uitlegsessie voortgangsrapportage Woonagenda
Algemene documenten:

2. .
Voorbereidende vergadering Bouwstenennotitie Strategisch meerjarig huisvestingsplan onderwijs (SHP)
Pfh. Engels

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
5.
Voorbereidende vergadering Wijziging abonnementstarief Wmo 2015
Pfh. Engels

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
8.
Technische uitlegsessie voortgangsrapportage Woonagenda
pfh. Hol

1. Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Pfeiffer