link naar deze pagina

Zaal 1(voorheen Hal) - 10 februari 2021

Locatie: digitaal via Webex
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. H. van den Moosdijk
Toelichting: Dit is een rondetafelgesprek met alleen raads- en burgerleden

1\. RondeTafelGesprek raadsrapporteurs Regio Arnhem Nijmegen\.

**Link naar opname**:
https://raadoverbetuwe.my.webex.com/raadoverbetuwe.my/ldr.php?RCID=b206bea842c2456ba410ab66a931153f
**Wachtwoord voor opname**:
6PdftDVQ

1
RondeTafelGesprek raadsrapporteurs Regio Arnhem Nijmegen.
Portefeuillehouder: Hoytink-Roubos

1\. Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Raijmakers