link naar deze pagina

Zaal 1(voorheen Hal) - 17 september 2019

Locatie: Dorpshuis De Schakel, Oosterhout
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. H. van den Moosdijk
Toelichting: 1. Voorbereidende vergadering Omgevingsvisie Overbetuwe 2040
4. Voorbereidende vergadering Verwerving gronden de Danenberg
7. Voorbereidende vergadering Vaststellen Bestemmingsplan Elst, Vierslag-Eiland
10. Voorbereidende vergadering Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, Bredestraat-Noord 6, Herveld"
Algemene documenten:

1. .
Voorbereidende vergadering Omgevingsvisie Overbetuwe 2040
Pfh: R.P. Hoytink-Roubos

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
4. .
Voorbereidende vergadering Verwerving gronden de Danenberg
Pfh: B. Faber-de Lange

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
7.
Voorbereidende vergadering Vaststellen Bestemmingsplan Elst, Vierslag-Eiland
Pfh: W. Hol

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
10.
Voorbereidende vergadering Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, Bredestraat-Noord 6, Herveld"
Pfh: W. Hol

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers