link naar deze pagina

Raadswerkgroepen - 16 februari 2022

Locatie: S.04 Elster Toren
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:21
Voorzitter: Gerdien Maaijen
Toelichting: **++Bijeenkomst raadswerkgroep Sociaal Domein++**

**++Map documenten Sociaal Domein++**
**In iBabs is een map aangemaakt met documenten over sociaal domein. De documenten zijn gerangschikt op vergaderdata van de raadswerkgroep Sociaal Domein. Deze map is voor alle raads- en burgerleden toegankelijk.**
**Vindplaats: iBabs → Documenten → Raadswerkgroep Sociaal Domein (onder gedeelde folders)**
Algemene documenten:

1 20:00
Opening en mededelingen
2 20:01
Vaststellen agenda
3 20:02
Vaststellen concept-besluitenlijst 20 januari 2022
Bijgevoegd:
Concept-besluitenlijst 20 januari 2022
4 20:03
Uitgangspunten voor initiatiefvoorstel nieuwe raad - Mariël / Gerdien (40 min)
Bijgevoegd:
Uitgangspunten voor het initiatiefvoorstel
5 20:43
Grafische weergave/organogram sociaal domein - Peter/Rob
Bijgevoegd:
Grafische weergave/organogram
6 21:13
Afsluiting raadswerkgroep sociaal domein
7 21:18
Rondvraag
8 21:20
Sluiting