link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 3 november 2020

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 17:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze raadsvergadering. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

1\. Opening
2\. Vaststelling agenda
3\. Spreekrecht publieke tribune
4\. Mededelingen
5\. Tweede bestuursrapportage 2020
6\. Programmabegroting 2021
7\. Sluiting

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Spreekrecht publieke tribune
4
Mededelingen
5
Tweede bestuursrapportage 2020
Bespreekstuk
6
Programmabegroting 2021
eerste termijn raad
pauze/schorsing
eerste termijn college
pauze/schorsing
tweede termijn raad
tweede termijn college
stemmingen
6.a.1
A-1 BOB D66 PvdA OZB
6.a.2
A-2 BOB PvdA systematiek loon en prijs
6.a.3
A-3 VVD CDA GBO Hogere dekking leges omgevingsvergunningen - begroting 2021
6.a.4
A-4 VVD GBO Inflatie niet voor rekening van OZB - begroting 2021_
6.a.5
A-5 PvdA, CU investeren ipv temperen
6.a.6
A-6 PvdA BOB extra lasten Openbare Ruimte
6.a.7
A-7 PvdA BOB ondernemersvriendelijk
6.a.8
A-8 CDA VVD GBO D66 Begroting 2021 ivm inflatie1
6.a.9
A-9 GL PvdA Investeren in het Sociaal Domein
6.a.10
A-10 GL PvdA Fietsverbindingen
Aangehouden
6.a.11
A-11 GroenLinks D66 Zwemmen voor iedereen
6.m.1
M-1 CDA D66 CU Sociaal Maatschappelijke verenigingen
6.m.2
M-2 PvdA CU D66 van baan naar baan in corona-tijd (3)
6.m.3
M-3 D66 GL Motie wasbare luiers
6.m.4
M-4 D66 BOB PvdA GL realistische kosten sociaal domein
6.m.5
M-5 D66 PvdA GBO verkeersveiligheid
6.m.6
M6 GBO D66 raden in verzet
6.m.7
20-11-03 Motie BOB D66 PvdA GL Omgevingsverordening Railterminal Gelderland
6.v
Beantwoording vragen raad nav programmabegroting 2021
7
Sluiting