link naar deze pagina

Zaal 1(voorheen Hal) - 1 oktober 2019

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:45
Voorzitter: mevr. A.J. Versluis
Toelichting: 1. Rondetafelgesprek met college Speerpunt mobiliteit
Algemene documenten:

1
Rondetafelgesprek met college Speerpunt mobiliteit
Pfh: Horsthuis-Tangelder

1) Vaststellen agenda
2) Opening door portefeuillehouder
3) Presentatie door externe projectleiders A.
Garretsen en A. Keune

Voorrondegriffier: Raijmakers