link naar deze pagina

Vragen half uur Informatiememo 's - 22 oktober 2019

Locatie: De Oldenburg, Driel
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 19:30
Voorzitter: R.B.H. Beune
Toelichting: Vragenhalfuur informatiememo 's
Algemene documenten:

1
Vragenhalfuur informatiememo 's
1.a
BOB heeft vragen over memo A1 19-11-12 Informatiememo Visie op de interactie met de samenleving