link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 20 april 2021

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: VERGADERING START OM 19.00 UUR!!
In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

1.    Opening
2.    Vragenuur
3.    Vaststelling agenda
4.    Spreekrecht publieke tribune\*
5.    Vaststelling besluitenlijst van 23-03-2021
6.    Ingekomen stukken en mededelingen
7.    Verbonden partijen
8.    Actieve informatievoorziening door het college
9.    Controleverslag verantwoording fractievergoeding 2020\*
10.    Bestemmingsplan "Buitengebied, Dijkversterking Wolferen- Sprok"
11.    Actualiseren Wmo- en jeugdverordening
12.    Rekenkamerrapport Volwassenheidsonderzoek Informatiebeveiliging gemeente Overbetuwe
13.    Beleidsmonitor Sociaal Domein 2020
14.    Administratieve- en begrotingswijzigingen

1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststelling agenda
4
spreekrecht publieke tribune*

\*= Spreekrecht voor agendapunten die rechtstreeks op deze agenda zijn geplaatst.
5
Vaststelling besluitenlijst van 23 maart 2021
Deze volgt zsm
6
Ingekomen stukken en mededelingen
7
Verbonden partijen
8
Actieve informatievoorziening door het college
9
Controleverslag verantwoording fractievergoeding 2020*
Bespreekstuk
10
Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, Dijkversterking Wolferen- Sprok"
Bespreekstuk
pdf 21-04-20.10 Raadsvoorstel Bestemmingsplan "Buitengebied, dijkversterking Wolferen-Sprok (39KB)
pdf 21-04-20.10 Concept raadsbesluit Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, Dijkversterking Wolferen-Sprok (29KB)
pdf 21-04-20.10 Relevant stuk 1 Nota van Antwoord zienswijzen Dijkversterking Wolferen-Sprok (1.5MB)
pdf 21-04-20.10 Relevant stuk 3 Toelichting ONTD Bestemmingsplan Buitengebied Dijkversterking Wolferen-Sprok (19.3MB)
pdf 21-04-20.10 Relevant stuk 4 Bijlagen bij de toelichting ONTD Bestemmingsplan Buitengebied Dijkversterking Wolferen-Sprok (382.6MB)
pdf 21-04-20.10 Relevant stuk 5 Planregels ONTD Bestemmingsplan Buitengebied Dijkversterking Wolferen-Sprok (4MB)
pdf 21-04-20.10 Relevant stuk 6 Bijlagen bij de regels ONTD Bestemmingsplan Buitengebied Dijkversterking Wolferen-Sprok (4.6MB)
pdf 21-04-20.10 Relevant stuk 7a Bestemmingsplan Buitengebied Dijkversterking Wolferen-Sprok Verbeelding deel 1/5 (600KB)
pdf 21-04-20.10 Relevant stuk 7b Bestemmingsplan Buitengebied Dijkversterking Wolferen-Sprok Verbeelding deel 2/5 (536KB)
pdf 21-04-20.10 Relevant stuk 7c Bestemmingsplan Buitengebied Dijkversterking Wolferen-Sprok Verbeelding deel 3/5 (766KB)
pdf 21-04-20.10 Relevant stuk 7d Bestemmingsplan Buitengebied Dijkversterking Wolferen-Sprok Verbeelding deel 4/5 (707KB)
pdf 21-04-20.10 Relevant stuk 7e Bestemmingsplan Buitengebied Dijkversterking Wolferen-Sprok Verbeelding deel 5/5 (518KB)
pdf 21-04-06.03 Technische vragen BOB, BP Dijkversterking Wolferen-Sprok .docx (20KB)
pdf 21-04-06.03 Beantwoording Technische vragen BOB BP Dijkversterking Wolferen-Sprok_.docx (23KB)
pdf 21-04-06.03 NvA Dijkversterking WOS inspreker Jacqueline Levisson spreektekst 6 4 2021.pdf (230KB)
pdf 21-04-06.03 Inspreektekst Mieke Dings 6 april 2021.docx (16KB)
pdf 21-04-06.03 Inspreektekst mevr. Nota inspreekrecht dijkversterking WOS 6 april 2021 Gemeente Overbetuwe.docx (18KB)
11
Actualiseren Wmo- en jeugdverordening
Bespreekstuk
12
Rekenkamerrapport Volwassenheidsonderzoek Informatiebeveiliging gemeente Overbetuwe
Hamerstuk
13
Beleidsmonitor Sociaal Domein 2020
Hamerstuk
14
Administratieve- en begrotingswijzigingen
15
Sluiting